Zaupna oseba

Preprečevanje vseh oblik nadlegovanja študentk in študentov 

Pravna fakulteta obsoja vsa ravnanja, ki kršijo dostojanstvo študentk in študentov (spolno nadlegovanje in druge oblike nasilja ter trpinčenje). Dosledno jih bomo obravnavali  v skladu s pravili Univerze v Ljubljani - Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na UL in študentov UL

Zaupnica za zaščito dostojanstva in osebnosti študentk in študentov

Če ste žrtev katere od oblik nasilja, kontaktirajte izr. prof. dr. Katjo Filipčič , ki jo je senat PF imenoval za zaupnico za zaščito dostojanstva in osebnosti študentk in študentov. Prisluhnila vam bo, vas seznanila s postopki in vam pomagala pri nadaljnjih korakih. 
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115