Zaupna oseba

Preprečevanje vseh oblik nadlegovanja študentk in študentov 

Pravna fakulteta obsoja vsa ravnanja, ki kršijo dostojanstvo študentk in študentov (spolno nadlegovanje in druge oblike nasilja ter trpinčenje). Dosledno jih bomo obravnavali  v skladu s pravili Univerze v Ljubljani - Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju.

Zaupna oseba za zaščito dostojanstva in osebnosti študentk in študentov

Če ste žrtev katere od oblik nasilja, kontaktirajte prof. dr. Katjo Filipčič , ki je imenovana za zaupnico za zaščito dostojanstva in osebnosti študentk in študentov. Prisluhnila vam bo, vas seznanila s postopki in vam pomagala pri nadaljnjih korakih. 

Zaupna oseba za zaščito dostojanstva in osebnosti zaposlenih

Zaupna oseba za zaščito dostojanstva zaposlenih na Pravni fakulteti je izr. prof. dr. Luka Tičar.


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115