Tutorstvo

Študentsko tutorstvo predstavlja medsebojno pomoč študentov na različnih področjih  za razrešitev  težav, s katerimi se  srečujejo tekom študija. Pomeni kolegialnost, pomoč pri pridobivanju strokovnih znanj in krepitev stikov med študenti preko izmenjav izkušenj, s čimer se omogoča uspešnejšo vključitev v študentsko življenje in olajša študijski proces .

Na Pravni fakulteti izvajamo različne oblike študentskega tutorstva, ki je organizirano v skladu s Pravilnikom o sistemu tutorstva na Univerzi v Ljubljani in Pravilnikom o sistemu tutorstva na Pravni fakulteti.

Člani komisije za tutorstvo:

Koordinator tutorjev: Rok Kocjančič

Sokoordinatorja tutorjev za tuje študente: Hana Jerak in Veronika Novak


E-naslov: tutorstvo.pf.lj@gmail.com.


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115