Cilji in naloge

Društvo ima zlasti naslednje cilje:
 • druženje diplomantov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (PF UL) kot stanovskih kolegov med seboj in s fakulteto ter njenimi učitelji ter sodelavci;
 • strokovno in znanstveno sodelovanje diplomantov PF UL s fakulteto;
 • skrb za ugled pravniškega poklica in izobrazbe, ki jo zagotavlja PF UL;
 • krepitev družbenih vezi med PF UL in njenimi diplomanti;
 • promocija pravnega znanja v družbenem okolju društva;
 • prispevanje k podpori dejavnosti PF UL in njenih študentov.

Zastavljene cilje in naloge društvo uresničuje zlasti:

 • z organiziranjem strokovnih in znanstvenih posvetov, razprav, predavanj, seminarjev, okroglih miz in podobnih prireditev v zvezi s cilji društva;
 • z organiziranjem družabnih srečanj in drugih podobnih dogodkov za člane;
 • z izdajanjem revije in drugih publikacij ter objavljanjem v elektronskih medijih o vprašanjih iz okvira dejavnosti društva v skladu z veljavnimi predpisi;
 • s pospeševanjem zaposlovanja pravnikov;
 • s štipendiranjem pravnega študija doma in v tujini in drugačnim spodbujanjem pravnega študija;
 • s podelitvijo priznanja domači ali tuji osebi, ki se je še posebej izkazala z dejavnostjo na področjih, s katerimi se ukvarja društvo.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115