Članstvo

Član društva je lahko vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki je uspešno končal katerikoli javno veljavni program izobraževanja, ki ga izvaja ali ga je izvajala Pravna fakulteta v Ljubljani ali organizacija, ki je pravni prednik Pravne fakultete v Ljubljani. 

Interes za članstvo sporočite na e-poštni naslov irena.kordez@pf.uni-lj.si, na voljo pa je tudi za morebitna vprašanja. Članstvo v društvu se začne s podpisom pristopne izjave, v kateri podpisnik izjavi voljo, da postane član društva, in navede podatke o tem, kateri javno veljavni program izobraževanja iz prejšnjega odstavka je uspešno končal in kdaj, ter izjavi, da dovoljuje društvu vpogled v evidenco diplomantov Pravne fakultete v Ljubljani. 

Članarine, kot je pred časom sklenil občni zbor, do nadaljnjega ni (več).

Pristopna izjava

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115