Izjava

Pristopno izjavo lahko izpolnite preko spleta ali pa jo  stiskate (pripeta datoteka) in jo pošljite na naslov:

Univerza v Ljubljani, Pravna fakuteta
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

Z izpolnitvijo pristopne izjave soglašam, da se ti podatki uporabljajo izključno za potrebe Društva Kluba alumni Pravne fakultete v Ljubljani, vključno z obveščanjem o ponudbah in ugodnostih partnerjev PF, ter da za potrebe včlanitve društvo pridobi od Pravne fakultete podatke iz evidence diplomantov. Z nadaljnjim izpolnjevanjem obrazca potrjujem, da sem seznanjen z dejstvi tj. da: 1. je kontaktna oseba za popravek/izbris podatkov ali drug ukrep, do katerih ima v zvezi s temi podatki podpisani kadarkoli pravico (členi 16 do 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov: pravica do omejitve uporabe, do obveščanja, do prenosljivosti, do ugovora itd.), Urška Janežič (ursa.janezic@pf.uni-lj.si); 2. se podatki hranijo do preklica; 3. imam pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu; 4. da bom od upravljavca Pravne fakultete Univerze v Ljubljani obveščen o morebitni kršitvi varstva svojih osebnih podatkov.

* Obvezna polja / Required Fields