Nagovor predsednika ob ustanovitvi

Po nadvse uspešnem ustanovnem sestanku in I. medgeneracijskem srečanju diplomantov smo še toliko bolj prepričani, da bo Klub prav kmalu resnično zaživel ter pridobil številne nove člane.
 
Ob tej priložnosti vas tudi seznanjam, da se je na svoji I. seji sestal upravni odbor društva, ki je poleg organizacijskih in drugih zadev začrtal okvirni program dela v letu 2005. Naj v nadaljevanju kratko izpostavim naslednje aktivnosti in dogodke:

-vzpostavitev spletne strani društva v okviru domače strani PF,
-izdajanje revije društva (newsletter) 2 – 4krat letno,
-organizacija rednih mesečnih srečanj članov vsak 1. četrtek v mesecu ob 18.00 uri na PF z aktualnimi okroglimi mizami ali zgolj družabnim srečanjem, predvidoma od meseca maja dalje,
-člane društva bo fakulteta vabila na vse dogodke, ki jih prireja (mednarodni forum, ekonomski klub, gospodarski forum, znanstvene konference, posvete itd.),
-sodelovanje članov društva pri prenovi študijskih programov v luči bolonjskega procesa,
-vzpostavitev trga pravniških kadrov,
-srečevanje s sorodnimi društvi oziroma organizacijami v mednarodnem prostoru,
-spomladansko družabno srečanje (23. junij) in prednovoletno družabno srečanje (2. december).

Seveda si bomo prizadevali, da bomo krog aktivnosti še širili ter pridobili različne ugodnosti za naše člane, še zlasti pri plačilu kotizacij za udeležbo na strokovnih in znanstvenih posvetovanjih. Pri tem bomo zelo veseli tudi vaših sugestij in konkretnih predlogov.

Vsekakor pa je v tem trenutku naša prioriteta pridobivanje novih članov, saj si želimo, da bi Klub resnično združeval vse diplomante Pravne fakultete v Ljubljani. Nedvomno prej navedene načrtovane aktivnosti društva zagotavljajo članom veliko možnosti tako v strokovnem kot tudi družabnem smislu.

V upanju, da se nam boste pridružili tudi vi, vam v prilogi pošiljamo pristopno izjavo, ki jo izpolnjeno vrnite na naš naslov. Članarina za leto 2005 znaša 6.000 SIT.

S prijaznimi pozdravi

                                                            Prof.dr. Franjo Štiblar
                                                            Predsednik društva