Novice

24. marec 2022: Novi člani v organih društva

24. marca 2022 je Občni zbor izvolil manj kot polovico novih članov v organizacijski strukturi društva, 20. aprila 2022 pa je Upravni odbor imenoval še tajnika in blagajnika društva. V naslednjem obdobju bodo tako za nemoteno in uspešno delo poleg dosedanjega predsednika zasl. prof. dr. Janeza Kranjca skrbeli:

  • podpredsednica: izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek;
  • tajnik društva: as. Marjan Kos;
  • člani upravnega odbora: zasl. prof. dr. Janez Kranjc kot predsednik društva, ob njem pa še prof. dr. Miha Juhart, Janez Starman, mag. Damijan Florjančič in as. Boštjan Koritnik, as. Marjan Kos
  • blagajnik: Rok Jemec;
  • predsednik nadzornega odbora: prof. dr. Grega Strban (kot doslej);
  • člana nadzornega odbora: izr. prof. dr. Primož Gorkič in Peter Grum;
  • predsednik disciplinske komisije: Andrej Razdrih (kot doslej);
  • člana disciplinske komisije: dr. Vesna Bergant Rakočević in doc. dr. Matija Damjan (kot doslej);
  • člani programskega sveta (organizacijskega odbora): Alenka Košorok Humar, Branka Neffat, Irena Kordež, Peter Pogačar, Bojan Podgoršek, dr. Damjan Kukovec.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115