Novice

27. marec 2024: Občni zbor in volitev organov društva

27. marca 2024 je potekal redni občni zbor Kluba Alumni PF. Na občnem zboru so bili izvoljeni spodaj navedeni člani v organizacijskih strukturah društva, ki bodo poleg dosedanjega predsednika zasl. prof. dr. Janeza Kranjca v naslednjem obdobju skrbeli za nemoteno in uspešno delo:

Predsednik društva: zasl. prof. dr. Janez Kranjc
Podpredsednica društva:
 izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek
Člani upravnega odbora: zasl. prof. dr. Janez Kranjc kot predsednik društva, ob njem pa še izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek kot podpredsednica društva, prof. dr. Miha Juhart, Janez Starman, mag. Damijan Florjančič, Nina Kranjec, LL.M., as. dr. Marjan Kos kot tajnik društva
Predsednik nadzornega odbora: prof. dr. Grega Strban
Člana nadzornega odbora: prof. dr. Primož Gorkič in Peter Grum
Predsednik disciplinske komisije: Andrej Razdrih
Člana disciplinske komisije: dr. Vesna Bergant Rakočević in doc. dr. Matija Damjan
Člani programskega sveta (organizacijskega odbora): Alenka Košorok Humar, Branka Neffat, Irena Kordež, Peter Pogačar, Bojan Podgoršek, dr. Damjan Kukovec


V torek, 12. 3. 2024 se je v Festivalni dvorani odvil 6. Koncert Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki združuje ljubitelje glasbe med študenti in profesorji ter alumni fakultete. Za glasbeno vzdušje je pod taktirko zasl. prof. Janeza Kranjca in študentke Flore Hawlina poskrbelo več kot 30 nastopajočih, tako iz študentskih vrst kot tudi iz vrst zaposlenih Pravne fakultete. Poslušalci so bili lahko priča različnim glasbenim žanrom in sestavam. Oder je krasilo tudi nekaj novih glasbenih talentov, kar kaže na še vedno močno tradicijo in željo po umetniškem izražanju znotraj pravnega sveta. Dogodek je zaokrožilo prijetno druženje ob pogostitvi.

Kvaliteto dogodka so omogočila finančna sredstva Pravne fakultete, Odvetniške pisarne Senica in partnerji, Odvetniške pisarne Šelih in partnerji ter Odvetniške zbornice Slovenija. Vsem donatorjem iskrena hvala!


24. marec 2022: Novi člani v organih društva

24. marca 2022 je Občni zbor izvolil manj kot polovico novih članov v organizacijski strukturi društva, 20. aprila 2022 pa je Upravni odbor imenoval še tajnika in blagajnika društva. V naslednjem obdobju bodo tako za nemoteno in uspešno delo poleg dosedanjega predsednika zasl. prof. dr. Janeza Kranjca skrbeli:

  • podpredsednica: izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek;
  • tajnik društva: as. Marjan Kos;
  • člani upravnega odbora: zasl. prof. dr. Janez Kranjc kot predsednik društva, ob njem pa še prof. dr. Miha Juhart, Janez Starman, mag. Damijan Florjančič in as. Boštjan Koritnik, as. Marjan Kos
  • blagajnik: Rok Jemec;
  • predsednik nadzornega odbora: prof. dr. Grega Strban (kot doslej);
  • člana nadzornega odbora: izr. prof. dr. Primož Gorkič in Peter Grum;
  • predsednik disciplinske komisije: Andrej Razdrih (kot doslej);
  • člana disciplinske komisije: dr. Vesna Bergant Rakočević in doc. dr. Matija Damjan (kot doslej);
  • člani programskega sveta (organizacijskega odbora): Alenka Košorok Humar, Branka Neffat, Irena Kordež, Peter Pogačar, Bojan Podgoršek, dr. Damjan Kukovec.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115