Organi

Predsednik društva: zasl. prof. dr. Janez Kranjc

Podpredsednica društva: izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek
Člani upravnega odbora: zasl. prof. dr. Janez Kranjc kot predsednik društva, ob njem pa še izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek kot podpredsednica društva, prof. dr. Miha Juhart, Janez Starman, mag. Damijan Florjančič, Nina Kranjec, LL.M., as. dr. Marjan Kos kot tajnik društva
Predsednik nadzornega odbora: prof. dr. Grega Strban
Člana nadzornega odbora: prof. dr. Primož Gorkič in Peter Grum
Predsednik disciplinske komisije: Andrej Razdrih
Člana disciplinske komisije: dr. Vesna Bergant Rakočević in doc. dr. Matija Damjan
Člani programskega sveta (organizacijskega odbora): Alenka Košorok Humar, Branka Neffat, Irena Kordež, Peter Pogačar, Bojan Podgoršek, dr. Damjan Kukovec
Tajnik: as. dr. Marjan Kos
Blagajnik: Rok Jemec

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115