Organi

Predsednik društva: zasl. prof. dr. Janez Kranjc
Podpredsednica društva: izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek
Tajnik društva: as. Marjan Kos
Člani upravnega odbora: prof. Kranjc kot predsednik društva, ob njem pa še prof. dr. Miha Juhart, Janez Starman, mag. Damijan Florjančič in Boštjan Koritnik, as. Marjan Kos Blagajnik: Rok Jemec
Predsednik nadzornega odbora: prof. dr. Grega Strban
Člana nadzornega odbora: izr. prof. dr. Primož Gorkič in Peter Grum
Predsednik disciplinske komisije: Andrej Razdrih
Člana disciplinske komisije: dr. Vesna Bergant Rakočević in doc. dr. Matija Damjan
Člani programskega sveta (organizacijskega odbora): Alenka Košorok Humar, Branka Neffat, Irena Kordež, Peter Pogačar, Bojan Podgoršek, dr. Damjan Kukovec

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115