Katedra za civilno pravo

Katedra za civilno pravo Pravne fakultete v Ljubljani je njena najštevilčnejša katedra in pokriva pravne discipline s področja civilnega, gospodarskega in civilnega procesnega prava. V svojem raziskovalnem delu je odprta, kar potrjujejo številni projekti in ekspertna mnenja, izdelana za zunanje naročnike. Njeni člani so ugledni slovenski pravni strokovnjaki, pisci številnih znanstvenih del, publiciranih doma in v tujini, ki si prizadevajo nadaljevati tradicijo velikih imen slovenskega prava, kot so bili prof. dr. Stanko Lapajne, prof. dr. Jurij Štempihar, prof. dr. Jože Juhart, prof. dr. Stojan Cigoj, prof. dr. Alojzij Finžgar in prof. dr. Stojan Pretnar.

Na prenovljen prvostopenjskem (I. stopnja) in magistrskem bolonjskem študiju (II. stopnja) predmeti katedre pokrivajo dobršen del študijskega programa. Na prvostopenjskem študiju so predmeti razporejeni v vse štiri letnike študija. Jedro programa tvorijo klasični civilistični predmeti, ki jih dopolnjujejo manj obsežni, vendar nič manj pomembni predmeti. Njihova vsebina se z veliko mero posluha odziva aktualnim spremembam. Magistrski bolonjski študijski program je novost pri študiju prava na Pravni fakulteti in pomeni nadgradnjo prvostopenjskega študija. Predmeti katedre so zastopani med obveznimi skupnimi predmeti, predmeti usmeritvenih modulov in izbirnimi predmeti. Člani katedre na ta način bistveno pripomorejo k odlični pripravljenosti kandidatov za opravljanje pravniškega državnega izpita po dokončanem magistrskem študiju.

Program doktorskega študija (III. stopnja) je namenjen poglobljenemu študiju temeljnih predmetov. Slušatelji že pridobljeno znanje obogatijo z vsestransko obravnavo posameznih aktualnih problemov, ki so prisotni v domačem in mednarodnem prostoru. Ilustrativna je misel, ki jo je v zvezi s tem nekoč povedal profesor Cigoj: “Predmet predavanj na III. stopnji so teme, ki “ven štrlijo”. To so tiste teme, ki so aktualne in jih predavatelji obvladajo v vseh podrobnostih.” Ta misel je naše izhodišče pri pripravi ter izvedbi programa in trudimo se, da jo uresničimo v vsej njeni vsebini. Izvedbo programa pogosto obogatijo pravni strokovnjaki iz tujine.

Delo katedre vodi predstojnik prof. dr. Peter Grilc.


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115