Katedra za teorijo in sociologijo prava

Znanstveno-raziskovalno in pedagoško področje Katedre za teorijo in sociologijo prava seže na celovito podobo prava kot družbenega pojava sestavljenega iz vrednot, norm in odnosov. Zato člani katedre pristopajo k proučevanju pravnih pojavov in procesov s pravno-filozofskega, pravno-teoretičnega in pravno-sociološkega vidika.

Pedagoški odraz omenjenega pristopa so osnovni predmeti katedre: Uvod v pravoznanstvo  in Sociologija prava na I. stopenjskem študiju ter na II. stopnji Filozofija prava z metodologijo pravnega vrednotenja kot obvezni predmet za vse smeri in Teorija države z zakonodajnim procesom kot predmet državnopravnega modula.  Ti predmeti po eni strani ponujajo izhodiščna in temeljna znanja o pravu, državi in družbi, po drugi strani pa študente učijo splošno uporabnih praktičnih znanj in spretnosti, kot so npr. obvladovanje pravnega jezika, pravne logike, pravne argumentacije ter metodologije oblikovanja pravnih aktov. Člani katedre so tudi nosilci izbirnih predmetov: Uvod v primerjalno pravo in Nomotehnika ter Etika pravniških poklicev.

Teorija prava in metodologija znanstvenega dela  je skupni predmet za vse študente III. stopenjskega študija na ljubljanski Pravni fakulteti, modul Teorija prava in države vsebuje obvezne predmete Sociologija prava, Teorija države in Teorija prava, Zgodovina pravnopolitične misli in Primerjalno pravo – izbrana poglavja pa sta izbirna predmeta.

Med pomembnimi pokojnimi predhodniki, ki so se ukvarjali s predmeti katedre, so bili tudi profesorji Leonid Pitamic (1885 – 1971), Boris Furlan (1894 – 1957), Evgen Spektorski (1875 1951), Gorazd Kušej (1907 – 1985), Jože Goričar (1907 – 1985) in drugi.


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115