Podatki o fakulteti

Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
Poljanski nasip 2
Si-1000 Ljubljana

TR: 01100-6030707313 pri UJP
Reg. št.: 1/01566/19
Davčna številka: SI 13125427
Matična številka: 1627104000
IBAN: SI56 011006030707313
BIC: BSLJSI2X

Tel : (01) 42 03 100
Faks:(01) 42 03 115

Tajništvo dekanata: (01) 42 03 113
E-mail: pf-dekanat@pf.uni-lj.si

Fakulteta je odprta od 7. do 20. ure.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115