Organi fakultete

Vodstvo Pravne fakultete:
dekan prof. Grega Strban , univ. dipl. prav.
prodekan prof. dr. Saša Zagorc, univ. dipl. prav.
prodekanja izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, univ. dipl. prav.
prodekanja izr. prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav.
v. d. tajnik fakultete Irena Kordež, univ. dipl. prav.


Senat Pravne fakultete:
Člani senata Pravne fakultete so vsi visokošolski učitelji, ki so na Pravni fakulteti v delovnem razmerju s polnim delovnim časom ter petina predstavnikov študentov.

Predstavniki študentov so:
Sara Gorinjac
Kristijan Blagne
Lidija Videc
Tim Horvat
Andrej Fatur
Maxie Nadižar Praprotnik
Kiar Istinič
Žiga Hrovat
Gregor Lipovec

Akademski zbor Pravne fakultete:
Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in mladi raziskovalci, ki so v delovnem razmerju na PF. Pri delu akademskega zbora sodelujejo predstavniki študentov, ki tvorijo petino članov akademskega zbora. Predstavnike študentov v akademskem zboru izvoli študentski svet. Mandatna doba predstavnikov študentov je dve leti.

Predstavniki študentov so:
Neža Avbelj
Urban Lečnik Spaić
Andrej Fatur
Žiga Hrovat
Kiar Istinič
Sara Gorinjac
Kristijan Briški
Nika Podakar
Gregor Lipovec
Beluar Nasufi

Upravni odbor Pravne fakultete:
doc. dr. Gregor Dugar, univ. dipl. prav. (predsednik)
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav.
doc. dr. Maša Kovič Dine, univ. dipl. prav.
doc. dr. Miha Hafner, univ. dipl. prav., MPhil
doc. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav. 
Irena Kordež, univ. dipl. prav.
Ajas Midžan

Komisija za študijske zadeve:
prof. dr. Saša Zagorc, univ. dipl. prav (predsednik komisije)                                              
prof. dr. Vid Jakulin, univ. dipl. prav.
prof. dr. Rajko Pirnat, univ. dipl. prav.

prof. dr. Katarina Zajc, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav. 
izr. prof. dr. Marko Kambič, uni. dipl. prav.
prof. dr. Damjan Možina, univ. dipl. prav.
doc. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.
doc. dr. Aleš Novak, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav.
Andrej Fatur
Nika Podakar
Kristijan Briški (nadomestni član)
Urban Lečnik Spaić (nadomestni član)

Komisija za doktorski študij:
prof. dr. Aleš Galič, univ. dipl. prav. (predsednik komisije)
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav.
prof. dr. Damjan Možina, univ. dipl. prav.
doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
Špela Vojčič

Habilitacijski odbor Pravne fakultete:
doc. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav. (predsednica komisije)
izr. prof. dr. Katja Filipčič, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl.prav.
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, univ. dipl. prav.

Komisija za raziskovalno in razvojno delo:
izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, univ. dipl. prav. (predsednica komisije)
doc. dr. Matija Damjan, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
doc. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.    
doc. dr. Gregor Dugar, univ. dipl. prav.
doc. dr. Miha Hafner, univ. dipl. prav., MPhil
Tim Horvat

Komisija za študentske zadeve:
doc. dr. Luka Mišič, mag. prava
as. Katja Štemberger, mag. prava
Maja Marentič 
Matej Igličar
Lara Buzina
Lana Voljč (nadomestna članica)
Maja Toni (nadomestna članica)

Komisija za pritožbe študentov:

izr. prof. dr. Senko Pličanič, univ dipl. prav.
doc. dr. Karmen Lutman, univ. dipl. prav., LL.M.
as. Primož Rataj, mag. prava
Robert Babić
Sara Gorinjac

Disciplinska komisija za študente:
prof. dr. Aleš Galič, univ. dipl. prav.  (predsednik komisije)
prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav.
Žiga Hrovat
Kiar Istinič
Adna Kadrić (nadomestna članica)
Nina Sraka (nadomestna članica)

Komisija za priznavanje tujega izobraževanja
prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav.
doc. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.

Komisija za kakovost
izr. prof. dr. Katja Škrubej (predsednica komisije)
izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, univ. dipl. prav.
doc. dr. Aleš Novak, univ. dipl. prav.
Branko Perhaj
Alenka Peterka
Urban Lečnik Spaić
Samo Čigon
Alja Fabjančič (nadomestna članica)
Meliha Zahirović (nadomestna članica)

Komisija za mednarodna tekmovanja
izr. prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav. (predsednica komisije)
izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, univ. dipl. prav.
Domen Antonič
Zarja Hude

Komisija za tutorstvo
doc. dr. Aleš Novak, univ. dipl. prav.  (predsednik komisije)
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav. 
Tim Horvat
Katarina Černivec
Tina Pirnovar

Komisija za osnovna sredstva
as. Primož Rataj, mag. prava (predsednik komisije)
Simona Cimperman
Špela Misjak

Knjižnični odbor
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav. (predstojnik knjižnice)
prof. dr. Barbara Novak, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
doc. dr. Luka Mišič, univ. dipl. prav.
Alenka.Peterka (v.d. vodja knjižnice)

Študentski svet
Sara Gorinjac (predsednica)
Žiga Hrovat
Kiar Istinič
Urban Lečnik Spaić
Kristijan Briški
Beluar Nasufi
Nika Podakar
Andrej Fatur
Neža Avbelj


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115