Organi fakultete

Vodstvo Pravne fakultete:
dekan prof. dr. Saša Zagorc, univ. dipl. prav.
prodekan za študijske zadeve prof. dr. Miro Cerar, univ. dipl. prav.
prodekanja za gospodarske zadeve in raziskovalno dejavnost prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, univ. dipl. prav
prodekan za kakovost doc. dr. Luka Mišič, mag. prav.
tajnik fakultete Irena Kordež, univ. dipl. prava.


Senat Pravne fakultete:
Člani senata Pravne fakultete so vsi visokošolski učitelji, ki so na Pravni fakulteti v delovnem razmerju s polnim delovnim časom ter petina predstavnikov študentov.

Predstavniki študentov so:
Kristijan Briški
Tjaž Črnčec
Sara Gorinjac
Flora Hawlina
Maja Kalin
Urban Lečnik Spaić
Gregor Lipovec
Oskar Škulj
Maja Vizjak

Akademski zbor Pravne fakultete:
Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in mladi raziskovalci, ki so v delovnem razmerju na PF. Pri delu akademskega zbora sodelujejo predstavniki študentov, ki tvorijo petino članov akademskega zbora. Predstavnike študentov v akademskem zboru izvoli študentski svet. Mandatna doba predstavnikov študentov je dve leti.

Predstavniki študentov so:
Maksim Miklič
Urban Lečnik Spaić
Rok Kocjančič
Maja Kalin
Sven Pungartnik Rauter
Manja Leskovar
Kristjan Briški
Oskar Škulj
Maja Vizjak
Rok Tretjak

Upravni odbor Pravne fakultete:
doc. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav.(predsednica)
prof. dr. Katarina Zajc, univ. dipl. prav.
doc. dr. Maša Kovič Dine, univ. dipl. prav.

doc. dr. Miha Hafner, univ. dipl. prav., MPhil
izr. prof. dr. Klemen Podobnik, univ. dipl. prav., LL.M.
Irena Kordež, univ. dipl. prav.
Oskar Škulj

Komisija za študijske zadeve:
prof. dr. Miro Cerar, univ. dipl. prav. (predsednik komisije)
prof. dr. Vid Jakulin, univ. dipl. prav. 
prof. dr. Marko Kambič, univ. dipl. prav.
prof. dr. Peter Grilc, uni. dipl. prav.
doc. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav.
prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
prof. dr. Katarina Zajc, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav.
izr. prof.  dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
Lovro Čeh Brežnik
Kristijan Briški
Maja Kalin (nadomestna članica)
Oskar Škulj (nadomestni član)

Komisija za doktorski študij:
prof. dr. Aleš Galič, univ. dipl. prav. (predsednik komisije)
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav.
prof. dr. Damjan Možina, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
Andrej Fatur

Habilitacijski odbor Pravne fakultete:
doc. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav. (predsednica komisije)
prof. dr. Katja Filipčič, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl.prav.
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, univ. dipl. prav.

Komisija za raziskovalno in razvojno delo:
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, univ. dipl. prav, (predsednica komisije)
doc. dr. Matija Damjan, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.    
izr. prof. dr. Gregor Dugar, univ. dipl. prav.
doc. dr. Miha Hafner, univ. dipl. prav., MPhil
Jan Krajnik

Komisija za študentske zadeve:
doc. dr. Katja Štemberger Brizani, mag. prava (predsednica)
Maja Marentič
Kaja Mele
Hana Lupinc Korošec
Gita Kovačič (nadomestna članica)
Urh Gregor Brvar (nadomestni član)

Komisija za pritožbe študentov:
as. dr. Marjan Kos, mag. prava
as. Ana Samobor, mag. prava
doc. dr. Maruša Tekavčič Veber, univ. dipl. prav.
Klara Bajc
Manja Leskovar

Disciplinska komisija za študente:
prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav. (predsednik komisije)
prof. dr. Aleš Galič, univ. dipl. prav. 
Rok Tretjak
Maksim Miklič (nadomestni član)
Sven Pungartnik Rauter
Eva Vujasinović (nadomestna članica)

Komisija za priznavanje tujega izobraževanja
prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.

Komisija za kakovost
doc. dr. Luka Mišič (predsednik)
prof. dr. Katja Filipčič
as. Filip Dougan
Branko Perhaj
as. Jaka Kukavica
Urban Lečnik Spaić
Lovro Čeh Brežnik (nadomestni član)
Flora Hawlina
Maksim Miklič (nadomestni član)

Komisija za mednarodna tekmovanja
izr. prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav. (predsednica komisije)
izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, univ. dipl. prav.
Jakob Mišič Jančar
Rok Tretjak

Komisija za tutorstvo
doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, univ. dipl. prav. (predsednica komisije)
prof. dr. Miro Cerar, univ. dipl. prav. (prodekan za študijske zadeve)
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav. (Erasmus koordinator)
Una Iza Grandovec
Rok Kocjančič
Benjamin Mehić

Knjižnični odbor
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav. (predstojnik knjižnice)
prof. dr. Barbara Novak, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav.
prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
doc. dr. Luka Mišič, univ. dipl. prav.
Alenka.Peterka (vodja knjižnice)


Študentski svet
Maja Kalin - predsednica
Kristijan Briški
Maksim Miklič
Klara Bajc
Max Jerovčnik
Benjamin Nahtigal
Tjaž Črnčec
Sven Pungartnik Rauter
Manja Leskovar

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115