Organi fakultete

Vodstvo Pravne fakultete:
dekan prof. dr. Saša Zagorc, univ. dipl. prav.
prodekan za študijske zadeve prof. dr. Miro Cerar, univ. dipl. prav.
prodekanja za gospodarske zadeve prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, univ. dipl. prav
prodekan za kakovost doc. dr. Luka Mišič, mag. prav.
tajnik fakultete Irena Kordež, univ. dipl. prava.


Senat Pravne fakultete:
Člani senata Pravne fakultete so vsi visokošolski učitelji, ki so na Pravni fakulteti v delovnem razmerju s polnim delovnim časom ter petina predstavnikov študentov.

Predstavniki študentov so:
Tjaž Črnčec
Robert Babič
Maja Vizjak
Kristijan Briški
Matej Igličar
Lara Buzina
Gregor Lipovec
Sara Gorinjac
Samo Čigon

Akademski zbor Pravne fakultete:
Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in mladi raziskovalci, ki so v delovnem razmerju na PF. Pri delu akademskega zbora sodelujejo predstavniki študentov, ki tvorijo petino članov akademskega zbora. Predstavnike študentov v akademskem zboru izvoli študentski svet. Mandatna doba predstavnikov študentov je dve leti.

Predstavniki študentov so:
Maksim Miklič
Urban Lečnik Spaić
Rok Kocjančič
Maja Kalin
Sven Pungartnik Rauter
Manja Leskovar
Kristjan Briški
Oskar Škulj
Maja Vizjak
Rok Tretjak

Upravni odbor Pravne fakultete:
doc. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav.(predsednica)
prof. dr. Katarina Zajc, univ. dipl. prav.
doc. dr. Maša Kovič Dine, univ. dipl. prav.

doc. dr. Miha Hafner, univ. dipl. prav., MPhil
izr. prof. dr. Klemen Podobnik, univ. dipl. prav., LL.M.
Irena Kordež, univ. dipl. prav.
Matej Igličar

Komisija za študijske zadeve:
prof. dr. Miro Cerar, univ. dipl. prav. (predsednik komisije)
prof. dr. Vid Jakulin, univ. dipl. prav. 
prof. dr. Marko Kambič, univ. dipl. prav.
prof. dr. Peter Grilc, uni. dipl. prav.
prof. dr. Rajko Pirnat, univ. dipl. prav.
prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
prof. dr. Katarina Zajc, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav.
izr. prof.  dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.
doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
Matej Igličar
Kristijan Briški
Maja Kalin (nadomestna članica)
Oskar Škulj (nadomestni član)

Komisija za doktorski študij:
prof. dr. Aleš Galič, univ. dipl. prav. (predsednik komisije)
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav.
prof. dr. Damjan Možina, univ. dipl. prav.
doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
Andrej Fatur

Habilitacijski odbor Pravne fakultete:
doc. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav. (predsednica komisije)
prof. dr. Katja Filipčič, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl.prav.
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, univ. dipl. prav.

Komisija za raziskovalno in razvojno delo:
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, univ. dipl. prav, (predsednica komisije)
doc. dr. Matija Damjan, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.    
doc. dr. Gregor Dugar, univ. dipl. prav.
doc. dr. Miha Hafner, univ. dipl. prav., MPhil
Jan Krajnik

Komisija za študentske zadeve:
doc. dr. Luka Mišič, mag. prava
as. Katja Štemberger, mag. prava
Maja Marentič
Ema Pikunič
Maja Kalin
Gita Kovačič (nadomestna članica)
Urh Gregor Brvar (nadomestni član)

Komisija za pritožbe študentov:
doc. dr. Karmen Lutman, univ. dipl. prav., LL.M.
as. dr. Primož Rataj, mag. prava
as. Marjan Kos, mag. prava
Oskar Škulj
Maja Vizjak

Disciplinska komisija za študente:
prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav. (predsednik komisije)
prof. dr. Aleš Galič, univ. dipl. prav. 
Kristjan Briški
Maksim Miklič (nadomestni član)
Sven Pungartnik Rauter
Eva Vujasinović (nadomestna članica)

Komisija za priznavanje tujega izobraževanja
prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.

Komisija za kakovost
doc. dr. Luka Mišič (predsednik)
doc. dr. Karmen Lutman
Branko Perhaj
Darja Rabzelj
as. Jaka Kukavica
Urban Lečnik Spaić
Lovro Čeh Brežnik (nadomestni član)
Flora Hawlina
Maksim Miklič (nadomestni član)

Komisija za mednarodna tekmovanja
izr. prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav. (predsednica komisije)
izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, univ. dipl. prav.
Jakob Mišič Jančar
Rok Tretjak

Komisija za tutorstvo
doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, univ. dipl. prav. (predsednica komisije)
prof. dr. Miro Cerar, univ. dipl. prav. (prodekan za študijske zadeve)
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav. (Erasmus koordinator)
Una Iza Grandovec

Knjižnični odbor
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav. (predstojnik knjižnice)
prof. dr. Barbara Novak, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav.
prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
doc. dr. Luka Mišič, univ. dipl. prav.
Alenka.Peterka (vodja knjižnice)

Študentski svet
Kristijan Briški - predsednik
Maja Vizjak
Maksim Miklič
Sven Pungartnik Rauter
Nika Podakar
Manja Leskovar
Alja Lušin
Gregor Lipovec
Maja Kalin
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115