Organi fakultete

Vodstvo Pravne fakultete:
dekan prof. dr. Saša Zagorc, univ. dipl. prav.
prodekan za študijske zadeve prof. dr. Miro Cerar, univ. dipl. prav.
prodekanja za gospodarske zadeve prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, univ. dipl. prav
prodekan za kakovost doc. dr. Luka Mišič, mag. prav.
tajnik fakultete Irena Kordež, univ. dipl. prava.


Senat Pravne fakultete:
Člani senata Pravne fakultete so vsi visokošolski učitelji, ki so na Pravni fakulteti v delovnem razmerju s polnim delovnim časom ter petina predstavnikov študentov.

Predstavniki študentov so:
Tjaž Črnčec
Robert Babič
Maja Vizjak
Kristijan Briški
Matej Igličar
Lara Buzina
Gregor Lipovec
Sara Gorinjac
Samo Čigon


Akademski zbor Pravne fakultete:
Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in mladi raziskovalci, ki so v delovnem razmerju na PF. Pri delu akademskega zbora sodelujejo predstavniki študentov, ki tvorijo petino članov akademskega zbora. Predstavnike študentov v akademskem zboru izvoli študentski svet. Mandatna doba predstavnikov študentov je dve leti.

Predstavniki študentov so:
Neža Avbelj
Urban Lečnik Spaić
Andrej Fatur
Žiga Hrovat
Kiar Istinič
Sara Gorinjac
Kristijan Briški
Nika Podakar
Gregor Lipovec
Beluar Nasufi

Upravni odbor Pravne fakultete:
doc. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav.(predsednica)
prof. dr. Katarina Zajc, univ. dipl. prav.
doc. dr. Maša Kovič Dine, univ. dipl. prav.

doc. dr. Miha Hafner, univ. dipl. prav., MPhil
izr. prof. dr. Klemen Podobnik, univ. dipl. prav., LL.M.
Irena Kordež, univ. dipl. prav.
Matej Igličar

Komisija za študijske zadeve:
prof. dr. Miro Cerar, univ. dipl. prav. (predsednik komisije)
prof. dr. Vid Jakulin, univ. dipl. prav. 
prof. dr. Marko Kambič, univ. dipl. prav.
prof. dr. Peter Grilc, uni. dipl. prav.
prof. dr. Rajko Pirnat, univ. dipl. prav.
prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
prof. dr. Katarina Zajc, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav.
izr. prof.  dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.
doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
Matej Igličar
Nika Podakar
Kristijan Briški (nadomestni član)
Urban Lečnik Spaić (nadomestni član)

Komisija za doktorski študij:
prof. dr. Aleš Galič, univ. dipl. prav. (predsednik komisije)
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav.
prof. dr. Damjan Možina, univ. dipl. prav.
doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
Špela Vojčič

Habilitacijski odbor Pravne fakultete:
doc. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav. (predsednica komisije)
prof. dr. Katja Filipčič, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl.prav.
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, univ. dipl. prav.

Komisija za raziskovalno in razvojno delo:
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, univ. dipl. prav, (predsednica komisije)
doc. dr. Matija Damjan, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.    
doc. dr. Gregor Dugar, univ. dipl. prav.
doc. dr. Miha Hafner, univ. dipl. prav., MPhil
Jan Krajnik

Komisija za študentske zadeve:
doc. dr. Luka Mišič, mag. prava
as. Katja Štemberger, mag. prava
Maja Marentič
Maja Kalin
Ema Pikunič
Lana Voljč (nadomestna članica)
Maja Toni (nadomestna članica)

Komisija za pritožbe študentov:

prof. dr. Senko Pličanič, univ dipl. prav.
doc. dr. Karmen Lutman, univ. dipl. prav., LL.M.
as. dr. Primož Rataj, mag. prava
Oskar Škulj
Maja Vizjak
 
Disciplinska komisija za študente:
prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav. (predsednik komisije)
prof. dr. Aleš Galič, univ. dipl. prav. 
David Golob
Kristjan Briški
Adna Kadrić (nadomestna članica)
Nina Sraka (nadomestna članica)

Komisija za priznavanje tujega izobraževanja
prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.

Komisija za kakovost
doc. dr. Luka Mišič (predsednik)
izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, univ. dipl. prav.
Nevenka Mehle
Branko Perhaj
Alenka Peterka
Urban Lečnik Spaić
Samo Čigon
Alja Fabjančič (nadomestna članica)
Meliha Zahirović (nadomestna članica)

Komisija za mednarodna tekmovanja
izr. prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav. (predsednica komisije)
izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, univ. dipl. prav.
Jakob Mišič Jančar
Zarja Hude

Komisija za tutorstvo
doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, univ. dipl. prav. (predsednica komisije)
prof. dr. Miro Cerar, univ. dipl. prav. (prodekan za študijske zadeve)
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav. (Erasmus koordinator)
Rok Kocjančič
Hana Jerak
Veronika Novak
Una Iza Grandovec

Knjižnični odbor
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav. (predstojnik knjižnice)
prof. dr. Barbara Novak, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav.
prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
doc. dr. Luka Mišič, univ. dipl. prav.
Alenka.Peterka (vodja knjižnice)

Študentski svet
Kristijan Briški - predsednik
Maja Vizjak
Maksim Miklič
Sven Pungartnik Rauter
Nika Podakar
Manja Leskovar
Alja Lušin
Gregor Lipovec
Maja Kalin
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115