Redni študij

Študij na Pravni fakulteti v Ljubljani je organiziran v skladu z načeli bolonjske reforme.
Prvostopenjski študij traja štiri leta. Študijski program obsega 240 ECTS. Študent, ki opravi vse obveznosti, predpisane s študijskim programom, pridobi strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) oziroma diplomirana pravnica (UN).

Temeljni cilj prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo je izoblikovati profil strokovnjaka, ki bo sposoben za samostojno delo v vseh pravniških poklicih, ki ne zahtevajo opravljanja pravniškega državnega izpita. Študentom s ciljem opraviti pravniški državni izpit pa nuditi kvalitetno podlago za nadaljevanje študija po učnem načrtu druge stopnje. Tipični poklici za profil diplomanta prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo so v gospodarstvu, upravi z možnostjo vodenja upravnih postopkov in kot podporni poklici v pravosodju.


Predstavitveni zbornik za študijsko leto 2024/2025Arhiv