Bodoči študenti

Razlogi za vpis na Pravno fakulteto v Ljubljani:

  • NAJSTAREJŠA, NAJVEČJA IN NAJPRESTIŽNEJŠA PRAVNA FAKULTETA V SLOVENIJI;
  • IZVRSTNI ŠTUDIJSKI POGOJI;
  • BOGAT PREDMETNIK IN ŠIROKA IZOBRAZBA;
  • DINAMIČNO OBŠTUDIJSKO ŽIVLJENJE;
  • ŠTEVILČEN IN UGLEDEN PROFESORSKI ZBOR;
  • MEDNARODNO USPEŠNI DIPLOMANTI;
  • ŠTEVILNE MOŽNOSTI ŠTUDIJA V TUJINI;
  • VODILNA PRAVNA KNJIŽNICA V SLOVENIJI;
  • ODLIČNA PRIPRAVA NA DELO V PRAVNIŠKIH POKLICIH.

Študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je organiziran v skladu z načeli bolonjske reforme.

Enoviti magistrski študijski program Pravo traja pet let, diplomant  pridobi naziv magister prava oziroma magistra prava. Program študija prava na Pravni fakulteti je zasnovan tako, da študentom ponuja najboljšo osnovo za opravljanje pravniškega državnega izpita. Diplomanti naše fakultete so na pravniškem državnem izpitu prepričljivo najboljši.

Študenti lahko del študija opravijo na tujih partnerskih fakultetah v okviru različnih programov izmenjave (npr. Erasmus+). V tujini opravljene izpite lahko študent po vrnitvi s študijske izmenjave uveljavlja kot del opravljenih študijskih obveznosti na naši fakulteti.

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani ponuja tudi obilo možnosti za obštudijsko udejstvovanje: strokovne ekskurzije, domača in mednarodna tekmovanja študentov prava, pravne klinike, debatni krožek, pevski zbor, ipd.

Fakulteta  pa poleg  enovitega petletnega magistrskega študijskega programa prava izvaja tudi doktorski študijski program Pravo 3. stopnje, ki je krona študijskega procesa in je namenjen najsposobnejšim študentom.

Podrobnejše informacije o študiju: https://www.pf.uni-lj.si/enoviti-studijski-program

Za več informacij pobrskajte po naših spletnih straneh, pokličite v dodiplomski in podiplomski referat za študentske zadeve  ali nam pišite na elektronski naslov: info.vpis@pf.uni-lj.si.
Datoteke