Bodoči študenti

10 razlogov za vpis na Pravno fakulteto v Ljubljani:

  1. najstarejša, najprestižnejša, najboljša;
  2. izvrstni študijski pogoji,
  3. bogat predmetnik in široka izobrazba;
  4. dinamično ob študijsko življenje;
  5. številčen in ugleden profesorski zbor;
  6. mednarodno uspešni diplomanti;
  7. številne možnosti študija v tujini;
  8. najbogatejša pravna knjižnica v Sloveniji;
  9. odlično pripravo na delo v pravniških poklicih
  10. ...ker ne potrebujete le vi Pravne fakultete, temveč tudi Pravna fakulteta vas.

Študij na Pravni fakulteti v Ljubljani je organiziran v skladu z načeli bolonjske reforme.

Univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje traja štiri leta. Diplomant pridobi naziv diplomirani pravnik (UN) oziroma diplomirana pravnica (UN). Pogoj za zaposlitev v pravosodnih poklicih (sodniki, odvetniki, tožilci, notarji, pravobranilci) je opravljen pravniški državni izpit. K opravljanju pravniškega državnega izpita lahko pristopijo diplomanti, ki so končali prvo in drugo stopnjo pravnega študija.

Magistrski študijski program Pravo 2. stopnje traja eno leto, diplomant  pridobi naziv magister prava oziroma magistra prava. Program študija prava na Pravni fakulteti je zasnovan tako, da študentom ponuja najboljšo osnovo za opravljanje pravniškega državnega izpita. Diplomanti naše fakultete so na pravniškem državnem izpitu prepričljivo najboljši.

Študenti lahko del študija opravijo na tujih partnerskih fakultetah v okviru različnih izmenjavnih programov (npr. Erasmus+). V tujini opravljene izpite lahko študent po vrnitvi s študijske izmenjave uveljavlja kot del opravljenih študijskih obveznosti na naši fakulteti.

Pravna fakulteta v Ljubljani ponuja tudi obilo možnosti za obštudijsko udejstvovanje: strokovne ekskurzije, domača in mednarodna tekmovanja študentov prava, pravne klinike, debatni krožek, pevski zbor, ipd.

Fakulteta  pa poleg  prvostopenjskega in drugostopenjskega študija prava izvaja tudi doktorski študijski program Pravo 3. stopnje, ki je krona študijskega procesa in je namenjen najsposobnejšim študentom.

Podrobnejše informacije o študiju se nahajajo v:

Predstavitveni zbornik I. stopnja za študijsko leto 2022/2023

Predstavitveni zbornik II. stopnja za študijsko leto 2022/2023

Predstavitveni zbornik III. stopnja

Za več informacij pobrskajte po naših spletnih straneh, pokličite v dodiplomski in podiplomski referat za študentske zadeve  ali nam pišite na elektronski naslov: info.vpis@pf.uni-lj.si.

Za več informacij pobrskajte po naših spletnih straneh, pokličite v dodiplomski in podiplomski referat za študentske zadeve  ali nam pišite na elektronski naslov: info.vpis@pf.uni-lj.si.

Redni študij:

Izredni študij:

Prid'te na ta PRAVO

Informativni dnevi Pravne fakultete 2022

 

 


Datoteke