Obrazci

V referatu za študentske zadeve smo pripravili nabor najpogostejših obrazcev, ki jih študenti lahko uporabite, ko naslavljate svoje prošnje in ostale vloge na različne fakultetne organe. 

Vse obrazce je potrebno oddati v referatu za študentske zadeve, in sicer:

  • osebno v času uradnih ur (vsak delovni dan med 10. in 12. uro, ob sredah tudi med 15. in 17. uro)
  • po pošti na naslov: Pravna fakulteta, Referat za študentske zadeve 1. in 2. stopnje, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

Splošni obrazci
 


 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115