Podaljšanje statusa študenta, izjemni vpis v višji letnik

Prošnje za podaljšanje statusa študenta in prošnje za izjemni vpis v višji letnik se vlagajo v rokih, ki jih določi Komisija za študentske zadeve in so pravočasno objavljeni na spletni oglasni deski.

Vlogo izpolnite v ŠIS-u (Prošnje / Prošnje za vpis). Oddate lahko:

  • prošnjo za izjemni vpis v višji letnik,
  •  prošnjo za podaljšanje statusa študenta (za študente vpisane v 1., 2., 3., ali 4. letnik prve stopnje ter študente vpisane v 1. letnik 2. stopnje),
  • prošnjo za podaljšanje dodatnega leta (za študente vpisane v dodatno leto prve ali druge stopnje).

Vloge se vlagajo osebno v referatu za študentske zadeve ali priporočeno po pošti, s pripisom »Komisija za študentske zadeve.

V pomoč pri izpolnjevanju vloge so vam Okvirne smernice za pripravo vlog, naslovljenih na komisijo za študentske zadeve.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115