Postopek pridobitve posebnega statusa študenta

Vlogo za pridobitev posebnega statusa (s posebnimi potrebami, vrhunski športnik ali priznan umetnik) izpolnite v ŠIS-u (Prošnje /Prošnje za dodelitev posebnega statusa). Vloge se vlagajo osebno v referatu za študentske zadeve ali priporočeno po pošti, s pripisom »Komisija za študentske zadeve.

Prošnji morate obvezno priložiti prilogo Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na UL.

  • priloga 1 (s posebnimi potrebami) ali
  • priloga 2 (kategorizirani športniki/ trenerji, priznani umetniki/kulturniki)

Prošnjo lahko vložite v začetku študijskega leta, lahko pa tudi kadarkoli med študijskim letom, ko so izpolnjeni pogoji za podelitev posebnega statusa.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115