Predmetnik 2023/2024

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Rimsko pravo

Marko Kambič

1.
(zimski)

45

 

15

 

45

135

 

9

2.
(poletni)

45

 

30

 

90

135

 

SKUPAJ

 

90

 

 

45

 

 

135

 

270

Ustavno pravo

Igor Kaučič,
Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

1.
(zimski)

45

 

30

 

75

135

 

9

2.
(poletni)

30

 

30

 

60

135

 

SKUPAJ

 

75

 

 

60

 

 

135

 

270

Uvod v pravoznanstvo

Miro Cerar,
Aleš Novak

1.
(zimski)

60

 

15

 

60

150

 

9

2.
(poletni)

60

 

15

 

60

120

 

SKUPAJ

 

120

 

 

30

 

 

120

 

270

Ekonomija

Katarina Zajc

1.
(zimski)

45

 

 

 

30

75

 

8

2.
(poletni)

45

 

30

 

90

165

 

SKUPAJ

 

90

 

 

30

 

 

120

 

240

Pravna zgodovina

Katja Škrubej

1.
(zimski)

50

30

25

 

105

210

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

50

 

30

 

25

 

 

105

 

210

Sociologija prava

Tilen Štajnpihler Božič

1.
(zimski)

45

30

15

 

120

210

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

45

 

30

 

15

 

 

120

 

210

Uvod v civilno pravo

Barbara Novak,
Damjan Možina
Viktorija Žnidaršič Skubic

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2.
(poletni)

80

 

25

 

105

210

 

SKUPAJ

 

80

 

 

25

 

 

105

 

210

Evropsko ustavno pravo

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2.
(poletni)

30

 

30

 

60

120

 

SKUPAJ

 

30

 

 

30

 

 

60

 

120

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115