Predmetnik 2022/2023

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Rimsko pravo

Marko Kambič

1.         

(zimski)

 

45

 

 

15

 

 

45

 

135

 

 

9

2.         

(poletni)

 

45

 

 30

 

 

90

 

135

 

SKUPAJ

 

90

 

 

45

 

 

135

 

270

Ustavno pravo

Igor Kaučič

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

1.         

(zimski)

 

45

 

 

 

30

 

 

75

 

135

 

9

2.

(poletni)

 

30

 

 

30

 

 

60

 

135

 

SKUPAJ

 

75

 

 

 

60

 

 

135

 

270

Uvod v
pravoznanstvo

Miro Cerar

Aleš Novak

1.         

(zimski)

 

53

 

 

15

 

 

75

 

150

 

9

2.         

(poletni)

 

52

 

 

15

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

105

 

 

30

 

 

135

 

270

Ekonomija

Katarina Zajc

1.         

(zimski)

 

45

 

 

 

 

30

 

75

 

8

2.

(poletni)

 

45

 

 

 

30

 

 

90

 

165

 

SKUPAJ

 

90

 

 

 

30

 

 

120

 

240

Pravna
zgodovina

Katja Škrubej

1.

(zimski)

 

50

 

30

 

25

 

 

105

 

210

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

50

 

30

 

25

 

 

105

 

210

Sociologija
prava

Tilen Štajnpihler Božič

1.         

(zimski)

 

45

 

30

 

30

 

 

105

 

210

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

45

 

30

 

30

 

 

105

 

210

Uvod v civilno pravo

Barbara Novak

Damjan Možina 

Viktorija Žnidaršič Skubic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2.

(poletni)

 

80

 

 

 

25

 

 

105

 

210

 

SKUPAJ

 

80

 

 

 

25

 

 

105

 

210

Evropsko
ustavno pravo

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2.

(poletni)

 

30

 

 

 

30

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

30

 

 

 

30

 

 

60

 

120

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115