Predmetnik 2020/2021

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta 

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Kazensko pravo

Vid Jakulin
                      Damjan Korošec

Katja Filipčič

Matjaž Ambrož
         

1.         

(zimski)

 

60

 

 

30

 

 

90

 

180

 

 

12

2.         

(poletni)

 

60

 

 

30

 

 

90

 

180

 

SKUPAJ

 

120

 

 

60

 

 

180

 

360

Kazensko procesno pravo

Katja Šugman

Primož Gorkič  

Miha Hafner   

3.

(zimski)

 

30

 

 

 

45

 

 

60

 

135

 

 

10

4.

(poletni)

 

30

 

 

 

45

 

 

90

 

165

 

SKUPAJ

 

60

 

 

 

90

 

 

150

 

300

Delovno pravo

Luka Tičar

3.

(zimski)

 

45

 

 

 

15

 

 

60

 

120

 

 

8

4.

(poletni)

 

30

 

 

 

30

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

75

 

 

 

45

 

 

120

 

240

Pravo EU

Peter Grilc

Ana Vlahek                

3.

(zimski)

 

120

 

 

 

 

 

120

 

240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

120

 

 

 

 

 

120

 

240

Finance

Marko Simoneti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

4.

(poletni)

 

90

 

 

 

 

90

 

180

 

SKUPAJ

 

90

 

 

 

 

90

 

180

Družinsko pravo

Barbara Novak

3.

(zimski)

 

60

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

60

 

 

 

 

 

60

 

120

Pravo socialne varnosti

Grega Strban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4.

(poletni)

 

30

 

 

 

30

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

30

 

 

 

30

 

 

60

 

120

Izbirni predmet 1

 

3.

(zimski)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni predmet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4.

(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120


Izbirni predmeti 3. semestra (izbirni predmet 1):
 

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Civilno medicinsko pravo

Viktorija Žnidaršič Skubic

3.

(zimski)

 

45

 

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravno raziskovanje in pisanje

Andrej Kristan

3.

(zimski)

 

30

 

105

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravo migracij in azila

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

3.

(zimski)

 

45

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Statistične metode družboslovnega raziskovanja

Franjo Štiblar

 

3.

(zimski)

 

 

25

 

 

 

 

20

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Volilno in parlamentarno pravo

Saša Zagorc

 

3.

(zimski)

 

 

45

 

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Zgodovina evropskih civilnih kodifikacij

Janez Kranjc

Vladimir Simič

 

3.

(zimski)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

  

Izbirni predmeti 4. semestra  (izbirni predmet 2): 

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Evropsko pravo človekovih pravic

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

4.

(poletni)

 

45

 

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Izbrana poglavja iz zgodovine kazenskega prava

Marko Kambič

 

4.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Izvršilno kazensko pravo

Matjaž Ambrož

4.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Mednarodno in evropsko delovno pravo

Luka Tičar

 

4.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – angleščina

Matej Accetto

 

4.

(poletni)

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – francoščina


Jerca Kramberger Škerl

 

 

4.

(poletni)

 

 

30

 

 

 

 

 

30

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – italijanščina

Sandro Paolucci

 

4.

(poletni)

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – nemščina

Janez Kranjc

Damjan Korošec

4.

(poletni)

 

30

 

1416

 

 

60

 

120

 

4

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115