Predmetnik 2022/2023

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta 

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Kazensko pravo

Vid Jakulin     
                 Damjan Korošec
  
Katja Filipčič
                  Matjaž Ambrož
         

1.        

(zimski)

 

60

 

 

30

 

 

90

 

180

 

 

12

2.        

(poletni)

 

60

 

 

30

 

 

90

 

180

 

SKUPAJ

 

120

 

 

60

 

 

180

 

360

Kazensko procesno pravo

Katja Šugman

Primož Gorkič

Miha Hafner  
       

3.

(zimski)

 

30

 

 

 

45

 

 

60

 

135

 

 

10

4.

(poletni)

 

30

 

 

 

45

 

 

90

 

165

 

SKUPAJ

 

60

 

 

 

90

 

 

150

 

300

Delovno pravo

Luka Tičar

3.

(zimski)

 

45

 

 

 

15

 

 

60

 

120

 

 

8

4.

(poletni)

 

30

 

 

 

30

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

75

 

 

 

45

 

 

120

 

240

Pravo EU

Peter Grilc

Ana Vlahek
                   

3.

(zimski)

 

120

 

 

 

 

 

120

 

240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

120

 

 

 

 

 

120

 

240

Finance

Marko Simoneti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

4.

(poletni)

 

90

 

 

 

 

 

90

 

180

 

SKUPAJ

 

90

 

 

 

 

 

90

 

180

Družinsko pravo

Barbara Novak

3.

(zimski)

 

60

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

60

 

 

 

 

 

60

 

120

Pravo socialne varnosti

Grega Strban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4.

(poletni)

 

30

 

 

 

30

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

30

 

 

 

30

 

 

60

 

120

Izbirni predmet 1

 

3.

(zimski)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni
predmet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4.

(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

 

Izbirni predmeti 3. semestra (izbirni predmet 1):

 

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Civilno medicinsko
pravo

Viktorija Žnidaršič Skubic

3.

(zimski)

 

45

 

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Izbrana poglavja iz zgodovine angleškega prava

Katja Škrubej

 

3.

(zimski)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Pravno raziskovanje in pisanje

Andrej Kristan

3.

(zimski)

 

30

 

10

 

5

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravo migracij in azila

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

3.

(zimski)

 

45

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Statistične metode
družboslovnega
raziskovanja

 

Franjo Štiblar

 

3.

(zimski)

 

 

25

 

 

 

 

 

20

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Varstvo zasebnosti v kazenskih postopkih

Primož Gorkič

Aleš Završnik

 

3.

(zimski)

 

 

45

 

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Volilno in parlamentarno
pravo

Saša Zagorc

 

3.

(zimski)

 

 

45

 

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

 

 

Izbirni predmeti 4. semestra  (izbirni predmet 2):

 

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Evropsko pravo človekovih pravic

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

4.

(poletni)

 

30

 

 15

 

15

 

60

 

120

 

4

Izbrana poglavja iz zgodovine kazenskega prava

Marko Kambič

 

4.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Izvršilno kazensko pravo

Matjaž Ambrož

4.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Mednarodno in evropsko delovno pravo

Luka Tičar

 

4.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Pravo varstva pred diskriminacijo

Tilen Štajnpihler Božič

4.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Tuja pravna terminologija – angleščina

Matej Accetto

 

4.

(poletni)

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – francoščina

Jerca Kramberger Škerl

 

 

4.

(poletni)

 

 

30

 

 

 

 

 

30

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – italijanščina

Sandro Paolucci

 

4.

(poletni)

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – nemščina

Janez Kranjc

Damjan Korošec

 

4.

(poletni)

 

 

52

 

 

 

 

8

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115