Predmetnik 2023/2024

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Civilno pravo

Miha Juhart, Viktorija Žnidaršič Skubic,
Damjan Možina

5.
(zimski)

85

 

30

 

110

225

 

14

6.
(poletni)

90

 

5

 

100

195

 

SKUPAJ

 

175

 

 

35

 

 

210

 

420

Civilno procesno pravo

Aleš Galič,
Jerca Kramberger Škerl

5.
(zimski)

75

 

30

 

90

195

 

12

6.
(poletni)

45

 

30

 

90

165

 

SKUPAJ

 

120

 

 

60

 

 

180

 

360

Gospodarsko pravo

Miha Juhart,
Peter Grilc,
Gregor Dugar

  5.
(zimski)

75

 

 

 

90

165

 

12

6.
(poletni)

75

 

30

 

90

195

 

SKUPAJ

 

150

 

 

30

 

 

180

 

360

Korporacijsko pravo

Klemen Podobnik

5.
(zimski)

45

45

 

 

90

180

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

45

 

45

 

 

 

90

 

180

Tuja pravna
terminologija – angleščina ali nemščina ali francoščina ali italijanščina

Matej Accetto, Damjan Korošec,
Janez Kranjc,
Jerca Kramberger Škerl,
Sandro Paolucci

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6.
(poletni)

30

30

 

 

60

120

 

SKUPAJ

 

30

 

30

 

 

 

60

 

120

Izbirni
predmet 3

 

5.
(zimski)

 

 

 

 

60

120

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni
predmet 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6.
(poletni)

 

 

 

 

60

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni
predmet 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6.
(poletni)

 

 

 

 

60

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni predmeti 5. semestra (izbirni predmet 3):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Bančništvo, zavarovalništvo ter finančni trgi

Marko Simoneti

5.
(zimski)

30

15

 

15

60

120

 

4

Civilno medicinsko
pravo

Viktorija Žnidaršič Skubic

5.
(zimski)

45

 

 

15

60

120

 

4

Gospodarsko kazensko pravo

Vid Jakulin

5.
(zimski)

30

15

 

15

60

120

 

4

Izbrana poglavja iz zgodovine angleškega prava

Katja Škrubej

5.
(zimski)

30

15

 

 

15

60

120

 

4

Pravno raziskovanje in pisanje

Andrej Kristan

5.
(zimski)

30

10

5

15

60

120

 

4

Pravo migracij in azila

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

5.
(zimski)

45

 

 

15

60

120

 

4

Pravo reguliranih sektorjev

Miha Juhart,
Peter Grilc,
Klemen Podobnik,
Gregor Dugar

5.
(zmski)

30

15

 

15

60

120

 

4

Uvod v primerjalno pravo

Miro Cerar,
Aleš Novak

5.
(zimski)

30

15

 

15

60

120

 

4

Varstvo zasebnosti v kazenskih postopkih

Primož Gorkič,
Aleš Završnik

5.
(zimski)

45

 

 

 

15

60

120

 

4

Volilno in
parlamentarno
pravo

Saša Zagorc

5.
(zimski)

45

 

 

 

15

60

120

 

4

Izbirni predmeti 6. semestra (izbirni predmet 4 in 5):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Arbitražno pravo in ARS

Aleš Galič

6.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Evropsko pravo
človekovih pravic

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

6.
(poletni)

30

 

15

15

60

120

 

4

Evropsko zasebno pravo

Damjan Možina

6.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Insolvenčno pravo

Ana Vlahek

6.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Izbrana poglavja iz zgodovine
kazenskega prava

Marko Kambič

6.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Izvršilno kazensko pravo

Matjaž Ambrož

6.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Kolektivne tožbe v EU

Ana Vlahek

6.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Mednarodno in evropsko delovno pravo

Luka Tičar

6.
(poletni)

30

15

 

 

15

60

120

 

4

Postopek reševanja delovnih in socialnih sporov

Grega Strban,
Luka Tičar

6.
(poletni)

30

 

 

15

15

60

120

 

4

Pravo intelektualne lastnine

Klemen Podobnik

6.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Pravo varstva pred diskriminacijo

Tilen Štajnpihler Božič

6.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Tuja pravna
terminologija –
angleščina

Matej Accetto

6.
(poletni)

30

30

 

 

60

120

 

4

Tuja pravna
terminologija –
francoščina

Jerca Kramberger Škerl

6.
(poletni)

30

 

 

30

 

60

120

 

4

Tuja pravna
terminologija –
italijanščina

Sandro Paolucci

6.
(poletni)

30

30

 

 

60

120

 

4

Tuja pravna
terminologija –
nemščina

Janez Kranjc
Damjan Korošec

6.
(poletni)

52

 

 

8

 

60

120

 

4

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115