Predmetnik 2020/2021

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta 

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Civilno pravo

 

Miha Juhart

Viktorija Žnidaršič Skubic

Damjan Možina

5.

(zimski)

 

85

 

 

 

30

 

 

110

 

225

 

 

14

6.

(poletni)

 

90

 

 

 

5

 

 

100

 

195

 

SKUPAJ

 

175

 

 

 

35

 

 

210

 

420

Civilno procesno pravo

Aleš Galič

Jerca Kramberger Škerl

5.

(zimski)

 

45

 

30

 

30

 

 

90

 

195

 

 

12

6.

(poletni)

 

45

 

 

30

 

 

 

90

 

165

 

SKUPAJ

 

90

 

30

 

60

 

 

 

180

 

360

Gospodarsko pravo

Miha Juhart

Peter Grilc

         5.

     (zimski)

 

75

 

 

 

 

 

 

 

90

 

165

 

 

12

6.

(poletni)

 

75

 

 

 

30

 

 

90

 

195

 

SKUPAJ

 

150

 

 

 

30

 

 

 

180

 

360Korporacijsko pravo

 

Klemen Podobnik

5.

(zimski)

 

45

 

45

 

 

 

 

90

 

180

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

45

 

45

 

 

 

 

90

 

180

Tuja pravna terminologija – angleščina ali nemščina ali fracoščina ali italijanščina

Matej Accetto

Damjan Korošec

Janez Kranjc

Jerca Kramberger Škerl

Sandro Paolucci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6.

(poletni)

 

30

 

30

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

30

 

30

 

 

 

60

 

120

Izbirni predmet 3

 

 

5.

(zimski)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni predmet 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6.

(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni predmet 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6.

(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

 

Izbirni predmeti 5. semestra (izbirni predmet 3): 

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Bančništvo, zavarovalništvo ter finančni trgi


Marko Simoneti

 5.

(zimski)

 30

15

 

15

 60


120


4

Civilno medicinsko pravo

Viktorija Žnidaršič Skubic

5.

(zimski)

 

45

 

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Gospodarsko kazensko pravo

Vid Jakulin

5.

(zimski)

 

30

 

15

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravno raziskovanje in pisanje

Andrej Kristan

5.

(zimski)

 

30

 

105

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravo migracij in azila

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

5.

(zimski)

 

45

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravo reguliranih sektorjev

Miha Juhart

Peter Grilc

Klemen Podobnik

 

5.

(zimski)

30

15

 

15

60120

 

4

Statistične metode družboslovnega
raziskovanja

Franjo Štiblar

 

5.

(zimski)

 

 

25

 

 

 

 

20

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Uvod v primerjalno pravo

Miro Cerar

Aleš Novak

5.

(zimski)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Volilno in parlamentarno pravo

Saša Zagorc


5.

(zimski)

45

 

 

 

 

15

60120

 

4

Zgodovina evropskih civilnih kodifikacij

Janez Kranjc Vladimir Simič

 

5.

(zimski)

30

 15

 

 

 

15

60120

 

4

  

Izbirni predmeti 6. semestra (izbirni predmet 4 in 5): 

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Arbitražno pravo in ARS

Aleš Galič

 

6.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Evropsko pravo človekovih pravic

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

6.

(poletni)

 

45

 

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Evropsko zasebno pravo

Damjan Možina

6.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Insolvenčno pravo


Ana Vlahek

 

6.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Izbrana poglavja iz zgodovine kazenskega prava

Marko Kambič

 

6.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Izvršilno kazensko pravo

Matjaž Ambrož

6.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Mednarodno in evropsko delovno pravo

Luka Tičar

 

6.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Nomotehnika

Tilen Štajnpihler Božič

6.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Postopek reševanja delovnih in socialnih sporov

Grega Strban

Luka Tičar


6.

(poletni)


30

 

 


15


15

 
60


1204

Pravo intelektualne lastnine

Klemen Podobnik

6.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Tuja pravna terminologija – angleščina

 

Matej Accetto

 

 

6.

(poletni)

30

30

 

 

60

120

 

4

Tuja pravna terminologija – francoščina


Jerca Kramberger Škerl

 

 

6.

(poletni)


30

 

 

 


30

 


60


120
4

Tuja pravna terminologija – italijanščina

Sandro Paolucci

 

6.

(poletni)

 

30

 

30

 

 

 

60

 

120


 

4

Tuja pravna terminologija – nemščina

Janez Kranjc

Damjan Korošec

 

6.

(poletni)

 

30

 

1416

 

 

60

 

120


 

4

 

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115