Predmetnik 2023/2024

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Mednarodno javno pravo

Vasilka Sancin,
Maša Kovič Dine

7.
(zimski)

45

 

30

 

60

135

 

10

8.
(poletni)

45

 

30

 

90

165

 

SKUPAJ

 

90

 

 

60

 

 

150

 

300

Upravno pravo

Rajko Pirnat

7.
(zimski)

30

 

30

 

60

120

 

8

8.
(poletni)

30

 

30

 

60

120

 

SKUPAJ

 

60

 

 

60

 

 

120

 

240

Javna uprava

Senko Pličanič

7.
(zimski)

60

 

45

 

105

210

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

60

 

 

45

 

 

105

 

210

Upravno procesno pravo

Bruna Žuber

7.
(zimski)

45

 

15

 

45

95

 

7

8.
(poletni)

30

 

15

 

60

115

 

SKUPAJ

 

75

 

 

30

 

 

105

 

210

Davčno pravo

Jernej Podlipnik

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8.
(poletni)

30

 

30

 

60

120

 

SKUPAJ

 

30

 

 

30

 

 

60

 

120

Ekonomska analiza prava

Katarina Zajc

7.
(zimski)

45

 

15

 

60

120

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

45

 

 

15

 

 

60

 

120

Pravo varstva okolja

Senko Pličanič

7.
(zimski)

30

30

 

 

60

120

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

30

 

30

 

 

 

60

 

120

Izbirni
predmet 6

 

7.
(zimski)

 

 

 

 

60

120

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni
predmet 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8.
(poletni)

 

 

 

 

60

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

 

Izbirni
predmet 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8.
(poletni)

 

 

 

 

60

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni
predmet 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8.
(poletni)

 

 

 

 

60

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni predmeti 7. semestra  (izbirni predmet 6):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Bančništvo, zavarovalništvo ter finančni trgi

Marko Simoneti

7.
(zimski)

30

15

 

15

60

120

 

4

Civilno medicinsko pravo

Viktorija Žnidaršič Skubic

7.
(zimski)

45

 

 

15

60

120

 

4

Diplomatsko in konzularno pravo

Vasilka Sancin

7.
(zimski)

30

15

 

15

60

120

 

4

Gospodarsko kazensko pravo

Vid Jakulin

7.
(zimski)

30

15

 

15

60

120

 

4

Izbrana poglavja iz zgodovine angleškega prava

Katja Škrubej

7.
(zimski)

30

15

 

 

15

60

120

 

4

Javne službe in pravo EU

Rajko Pirnat

7.
(zimski)

30

15

 

15

60

120

 

4

Pravno raziskovanje in pisanje

Andrej Kristan

7.
(zimski)

30

10

5

15

60

120

 

4

Pravo migracij in azila

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

7.
(zimski)

45

 

 

15

60

120

 

4

Pravo o prekrških

Katja Filipčič

7.
(zimski)

30

15

 

15

60

120

 

4

Pravo reguliranih sektorjev

Miha Juhart,
Peter Grilc,
Klemen Podobnik,
Gregor Dugar

7.
(zimski)

30

15

 

15

60

120

 

4

Uvod v primerjalno pravo

Miro Cerar,
Aleš Novak

7.
(zimski)

30

15

 

15

60

120

 

4

Varstvo zasebnosti v kazenskih postopkih

Primož Gorkič,
Aleš Završnik

7.
(zimski)

45

 

 

 

15

60

120

 

4

Volilno in
parlamentarno
pravo

Saša Zagorc

7.
(zimski)

45

 

 

 

15

60

120

 

4

 Izbirni predmeti 8. semestra  (izbirni predmet 7):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Arbitražno pravo in ARS

Aleš Galič

8.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Evropsko pravo
človekovih pravic

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

8.
(poletni)

30

 

15

15

60

120

 

4

Evropsko zasebno pravo

Damjan Možina

8.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Insolvenčno pravo

Ana Vlahek

8.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Izbrana poglavja iz zgodovine
kazenskega prava

Marko Kambič

8.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Izvršilno kazensko pravo

Matjaž Ambrož

8.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Kolektivne tožbe v EU

Ana Vlahek

8.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Mednarodno in evropsko delovno pravo

Luka Tičar

8.
(poletni)

30

15

 

 

15

60

120

 

4

Pravo morja

Vasilka Sancin

8.
(poletni)

30

 

15

15

60

120

 

4

Postopek reševanja delovnih in socialnih sporov

Grega Strban,
Luka Tičar

8.
(poletni)

30

15

 

 

15

60

120

 

4

Pravo intelektualne lastnine

Klemen Podobnik

8.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Pravo varstva pred diskriminacijo

Tilen Štajnpihler Božič

8.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Tuja pravna
terminologija –
angleščina

Matej Accetto

8.
(poletni)

30

30

 

 

60

120

 

4

Tuja pravna
terminologija –
francoščina

Jerca Kramberger Škerl

8.
(poletni)

30

 

 

30

 

60

120

 

4

Tuja pravna
terminologija –
italijanščina

Sandro Paolucci

8.
(poletni)

30

30

 

 

60

120

 

4

Tuja pravna
terminologija –
nemščina

Janez Kranjc,
Damjan Korošec

 

8.
(poletni)

52

 

 

8

 

60

120

 

4

Upravne institucije

Rajko Pirnat

8.
(poletni)

20

 

25

15

60

120

 

4

Varstvo pravic v razmerju do javne oblasti

Bruna Žuber

8.
(poletni)

30

15

 

15

60

120

 

4

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115