Predmetnik 2020/2021

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Mednarodno javno pravo

Vasilka Sancin

          7.

      (zimski)

 

45

 

 

30

 

 

60

 

135

 

 

10

8.

(poletni)

 

45

 

 

30

 

 

90

 

165

 

SKUPAJ

 

90

 

 

60

 

 

150

 

300

Upravno pravo

Rajko Pirnat

           7.

     (zimski)

 

45

 

 

15

 

 

60

 

120

 

 

8

8.

(poletni)

 

45

 

 

15

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

90

 

 

30

 

 

120

 

240

Javna uprava

Senko Pličanič

Mitja Horvat

7.

(zimski)

 

60

 

 

 

45

 

 

105

 

210

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

60

 

 

 

45

 

 

105

 

210

Upravno procesno pravo

Bruna Žuber

          7.

     (zimski)

 

45

 

 

15

 

 

45

 

95

 

 

7

8.

(poletni)

 

30

 

 

15

 

 

60

 

115

 

SKUPAJ

 

75

 

 

30

 

 

105

 

210

Davčno pravo

Mitja Horvat

Jernej Podlipnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8.

(poletni)

 

30

 

30

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

30

 

30

 

 

 

60

 

120

Ekonomska analiza prava

Katarina Zajc

7.

(zimski)

 

60

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

60

 

 

 

 

 

60

 

120


Pravo varstva okolja

 

Senko Pličanič

7.

(zimski)

 

30

 

30

 

 

 

60

 

120

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

30

 

30

 

 

60

120

Izbirni predmet 6

 

7.

(zimski)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni predmet 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8.

(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

Izbirni predmet 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8.

(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni predmet 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8.

(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

  

Izbirni predmeti 7. semestra  (izbirni predmet 6):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Bančništvo, zavarovalništvo ter finančni trgi

Marko Simoneti

7.
(zimski)

30

15

 

15

60


120


4

Civilno medicinsko pravo

Viktorija Žnidaršič Skubic

7.
(zimski)

 

45

 

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Diplomatsko in konzularno pravo

Vasilka Sancin

7.
(zimski)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Gospodarsko kazensko pravo

Vid Jakulin

7.
(zimski)

 

30

 

15

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Javne službe in pravo EU

Rajko Pirnat

7.
(zimski)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravno raziskovanje in pisanje

Andrej Kristan

7.
(zimski)

 

30

 

105

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravo migracij in azila

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

7.
(zimski)

 

45

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravo o prekrških

Katja Filipčič

7.
(zimski)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravo reguliranih sektorjev

Miha Juhart

Peter Grilc

Klemen Podobnik

 

7.
(zimski)

 30

 

 

15

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Statistične metode
družboslovnega
raziskovanja

Franjo Štiblar

 

7.
(zimski)

 

 

25

 

 

 

 

20

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Uvod v primerjalno pravo

Miro Cerar

Aleš Novak

7.
(zimski)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Volilno in parlamentarno pravo

Saša Zagorc

 

7.
(zimski)

 

 

45

 

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Zgodovina evropskih civilnih kodifikacij

Janez Kranjc

Vladimir Simič

 

7.
(zimski)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

  

Izbirni predmeti 8. semestra  (izbirni predmet 7):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Arbitražno pravo in ARS

Aleš Galič

 

8.
(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Evropsko pravo človekovih pravic

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

8.
(poletni)

 

45

 

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Evropsko zasebno pravo

Damjan Možina

8.
(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Insolvenčno pravoAna Vlahek

 


8.
(poletni)

30

 15

 

15

60

120

 

4

Izbrana poglavja iz zgodovine kazenskega prava

Marko Kambič


8.
(poletni)


30


15

 


15


60


1204

Izvršilno kazensko pravo

Matjaž Ambrož

8.
(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Mednarodno in evropsko delovno pravo

Luka Tičar

 

8.
(poletni)

 

30

 

15

 

 

 

 

15

 

60

 

120

 


4

Nomotehnika

Tilen Štajnpihler Božič


8.
(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravo morja

Vasilka Sancin


8.
(poletni)

 

30

 

 

 

15

 

15

 

60

 

120

 

4

Postopek reševanja delovnih in socialnih sporov

Grega Strban

Luka Tičar

 

8.
(poletni)

 

 

30

 


15

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Pravo intelektualne lastnine

Klemen Podobnik


8.
(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Tuja pravna terminologija – angleščina

 

Matej Accetto

 

 

8.
(poletni)

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – francoščina


Jerca Kramberger Škerl

 

 

8.
(poletni)

 

 

30

 

 

 

 

 

30

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – italijanščina

Sandro Paolucci

 

8.
(poletni)

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – nemščina

Janez Kranjc

Damjan Korošec

 

8.
(poletni)

 

 

30

 

 

14

16

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Upravne institucije

Mitja Horvat

8.
(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Varstvo pravic v razmerju do javne oblasti

Mitja Horvat

 

8.
(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

 

 

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115