Predmetnik 2022/2023

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Mednarodno javno pravo

Vasilka Sancin

Maša Kovič Dine

  7.

     (zimski)

 

45

 

 

30

 

 

60

 

135

 

 

10

8.

(poletni)

 

45

 

 

30

 

 

90

 

165

 

SKUPAJ

 

90

 

 

60

 

 

150

 

300

Upravno pravo

Rajko Pirnat

  7.

     (zimski)

 

30

 

 

30

 

 

60

 

120

 

 

8

8.

(poletni)

 

30

 

 

30

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

60

 

 

60

 

 

120

 

240

Javna uprava

Senko Pličanič

7.

(zimski)

 

60

 

 

 

45

 

 

105

 

210

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

60

 

 

 

45

 

 

105

 

210

Upravno procesno pravo

Bruna Žuber

  7.

     (zimski)

 

45

 

 

15

 

 

45

 

95

 

 

7

8.

(poletni)

 

30

 

 

15

 

 

60

 

115

 

SKUPAJ

 

75

 

 

30

 

 

105

 

210

Davčno pravo

Jernej Podlipnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8.

(poletni)

 

30

 

 

 30

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

30

 

 

 30

 

 

60

 

120

Ekonomska analiza prava

Katarina Zajc

7.

(zimski)

 

60

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

60

 

 

 

 

 

60

 

120Pravo varstva okolja

 

Senko Pličanič

7.

(zimski)

 

30

 

30

 

 

 

60

 

120

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

30

 

30

 

 

60

120

Izbirni
predmet 6

 

7.

(zimski)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni
predmet 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8.

(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

Izbirni
predmet 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8.

(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni
predmet 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8.

(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

 

Izbirni predmeti 7. semestra  (izbirni predmet 6):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Bančništvo, zavarovalništvo ter finančni trgi

 

Marko Simoneti

 

7.

(zimski)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Civilno medicinsko pravo

Viktorija Žnidaršič Skubic

7.

(zimski)

 

45

 

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Diplomatsko in konzularno pravo

Vasilka Sancin

7.

(zimski)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Gospodarsko kazensko pravo

Vid Jakulin

7.

(zimski)

 

30

 

15

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Izbrana poglavja iz zgodovine angleškega prava

Katja Škrubej

 

3.

(zimski)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Javne službe in pravo EU

Rajko Pirnat

7.

(zimski)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravno raziskovanje in pisanje

Andrej Kristan

7.

(zimski)

 

30

 

10

 

5

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravo migracij in azila

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

7.

(zimski)

 

45

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravo o prekrških

Katja Filipčič

7.

(zimski)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Pravo reguliranih sektorjev

Miha Juhart

Peter Grilc

Klemen Podobnik

 

7.

(zimski)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Statistične metode
družboslovnega
raziskovanja


Franjo Štiblar

 

7.

(zimski)

 

 

25

 

 

 

 

 

20

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Uvod v primerjalno pravo

Miro Cerar

Aleš Novak

7.

(zimski)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Varstvo zasebnosti v kazenskih postopkih

Primož Gorkič

Aleš Završnik

 

3.

(zimski)

 

 

45

 

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Volilno in parlamentarno
pravo

Saša Zagorc

 

7.

(zimski)

 

 

45

 

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

 

 

 

Izbirni predmeti 8. semestra  (izbirni predmet 7):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Arbitražno pravo in ARS

Aleš Galič

 

8.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Evropsko pravo človekovih pravic

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

8.

(poletni)

 

30

 

 15

 

15

 

60

 

120

 

4

Evropsko zasebno pravo

Damjan Možina

8.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Insolvenčno pravo


Ana Vlahek

 

8.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Izbrana poglavja iz zgodovine kazenskega prava

Marko Kambič

 

8.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Izvršilno kazensko pravo

Matjaž Ambrož

8.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Mednarodno in evropsko delovno pravo

Luka Tičar

 

8.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Pravo morja

Vasilka Sancin

8.

(poletni)

 

30

 

 

 

15

 

15

 

60

 

120

 

4

Postopek reševanja delovnih in socialnih sporov

Grega Strban

Luka Tičar

 

8.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Pravo varstva pred diskriminacijo

Tilen Štajnpihler Božič

4.

(poletni)

 

30

 

15

 

 

 

15

 

60

 

120

 

4

Tuja pravna
terminologija – angleščina

 

Matej Accetto

 

 

8.

(poletni)

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – francoščina


Jerca Kramberger Škerl

 

 

8.

(poletni)

 

 

30

 

 

 

 

 

30

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – italijanščina

Sandro Paolucci

 

8.

(poletni)

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Tuja pravna terminologija – nemščina

Janez Kranjc

Damjan Korošec

 

8.

(poletni)

 

 

52

 

 

 

 

8

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Upravne institucije

Rajko Pirnat

8.

(poletni)

 

20

 25

 

15

 

60

 

120

 

4

Varstvo pravic v razmerju do javne oblasti

Bruna Žuber

 

8.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

15

 

 

60

 

 

120

 

 

4


Zasebnopravni
vidiki ureditve
interneta

Klemen Podobnik

Matija Damjan


        6.
     (poletni)
    
    30
       
   15
    
      60
     
       120


       
       4

 

 

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115