Tutorstvo

Študentsko tutorstvo predstavlja medsebojno pomoč študentov na različnih področjih  za razrešitev  težav, s katerimi se  srečujejo tekom študija. Pomeni kolegialnost, pomoč pri pridobivanju strokovnih znanj in krepitev stikov med študenti preko izmenjav izkušenj, s čimer se omogoča uspešnejšo vključitev v študentsko življenje in olajša študijski proces .

Na Pravni fakulteti izvajamo različne oblike študentskega tutorstva, ki je organizirano v skladu s Pravilnikom o sistemu tutorstva na Univerzi v Ljubljani, Pravilnikom o sistemu tutorstva na Pravni fakulteti in Pravilnikom o tutorstvu na Pravni fakulteti.

Člani komisije za tutorstvo:

Koordinator tutorjev: Rok Kocjančič
Namestnik koordinatorja tutorjev: Aljoša Kalacanović

Koordinator tutorjev za tuje študente: Benjamin Mehić
Namestnica koordinatorja tutorjev za tuje študente: Kaja Mele


E-naslov: tutorstvo.pf.lj@gmail.com.


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115