Tutorstvo za tuje študente

Na fakulteti imamo vzpostavljen tudi sistem tutorstva za tuje študente (največkrat gre za tuje študente, ki pridejo k nam na izmenjavo v okviru programov ERASMUS, BASILEUS, CEEPUS, itd). Glavni namen tega sistema je pomagati tujim študentom pri premagovanju ovir in zadreg, ki so posledica selitve v drugo državo, in pri prilagajanju na življenje v novem okolju.

Tutorji so tujim študentom na voljo že nekaj tednov pred prihodom v Slovenijo (predvsem preko e-pošte in socialnih omrežij), bolj intenzivno in osebno pa sodelovanje med njimi poteka po prihodu tujega študenta na študij v Ljubljano. Med osnovne naloge tutorjev za tuje študente sodijo nudenje raznovrstnih informacij o študentskem in obštudijskem življenju na fakulteti in v Ljubljani, pomoč pri urejanju administrativnih zadev ter druženje in pomoč pri premagovanju kulturnih razlik.

Delo teh tutorjev koordinira in nadzira vodja tutorjev za tuje študente, v tesnem sodelovanju s fakultetno Mednarodno pisarno.

Seznam tutorjev za tuje študenteKontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115