Predmetno tutorstvo

Predmetno tutorstvo je študentom namenjeno kot dodatna pomoč pri razumevanju in osvajanju študijske snovi posameznih predmetov.

Seznam tutorjev za predmetno tutorstvo

PREDMET IME IN PRIIMEK Elektronski naslov
RIMSKO PRAVO Babič Vida vb97460@student.uni-lj.si
Brecelj Zala zb6833@student.uni-lj.si
Lupinc Korošec Hana hl59636@student.uni-lj.si
Ritlop Marcel mr61425@student.uni-lj.si
EKONOMIJA Kastelic Matevž mk25848@student.uni-lj.si
Kocjančič Rok rk9085@student.uni-lj.si
Kotlušek Pavčič Zarja zk98600@student.uni-lj.si
Mencin Ana am18746@student.uni-lj.si
Močivnik Ana am7522@student.uni-lj.si
Murn Lindič Žiga zm53927@student.uni-lj.si
Nahtigal Benjamin bn01724@student.uni-lj.si
Slak Piskar Urban us32950@student.uni-lj.si
UVOD V PRAVOZNANSTVO Brecelj Zala zb6833@student.uni-lj.si
Kastelic Matevž mk25848@student.uni-lj.si
Kovačič Gita gk9424@student.uni-lj.si
Meško Laura lm30367@student.uni-lj.si
PRAVNA ZGODOVINA Bogdan Domen db78654@student.uni-lj.si
Čeh Brežnik Lovro lc4032@student.uni-lj.si
Hawlina Flora fh2225@student.uni-lj.si
Kalacanović Aljoša  ak7311@student.uni-lj.si
Krapež Kristjan kk1886@student.uni-lj.si
Lobnik Vid vl89665@student.uni-lj.si
USTAVNO PRAVO Kocjančič Jerica jk22426@student.uni-lj.si
Mele Kaja km42429@student.uni-lj.si
Murn Lindič Žiga zm53927@student.uni-lj.si
Škulj Oskar os8473@student.uni-lj.si
Vocovnik Neža nv2449@student.uni-lj.si
EVROPSKO USTAVNO PRAVO Tkalčič Vito vt8949@student.uni-lj.si
Tretjak Rok rt5761@student.uni-lj.si
DELOVNO PRAVO Brezić Mina mb3108@student.uni-lj.si
Janežič Eva ej5686@student.uni-lj.si
Mulej Ana am6117@student.uni-lj.si
FINANCE Kocjančič Rok rk9085@student.uni-lj.si
Škulj Oskar os8473@student.uni-lj.si
KAZENSKO PRAVO Krajnik Jan jk10197@student.uni-lj.si
Krapež Kristjan kk1886@student.uni-lj.si
Vilar Friderik fv6442@student.uni-lj.si
KAZENSKO PROCESNO PRAVO Igličar Matej mi4052@student.uni-lj.si
Šporin Blaž bs6406@student.uni-lj.si
Tretjak Rok rt5761@student.uni-lj.si
CIVILNO PROCESNO PRAVO Bobnar Lovro lb40973@student.uni-lj.si
Krebs Aleksander ak0706@student.uni-lj.si
GOSPODARSKO PRAVO Oton Kristina ko8928@student.uni-lj.si
KORPORACIJSKO PRAVO Kocjančič Rok rk9085@student.uni-lj.si
Zahrastnik Lea lz86360@student.uni-lj.si
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115