Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami je namenjeno  študentom, ki se med študijem spopadajo z različnimi ovirami. Tutor usmerja študenta s posebnimi potrebami v razvoj tistih zmožnosti, ki mu omogočajo prilagajanje in uspešno vključevanje v študijsko delo in študentsko življenje. Poleg tega mu nudi pomoč pri  študijskih dejavnostih, ki jih sam ne more opraviti.

 Med študente s posebnimi potrebami sodijo:

  • študenti z delno ali popolno izgubo vida (slabovidni in slepi študenti),
  • študenti z delno ali popolno izgubo sluha (naglušni in gluhi študenti),
  • študenti z govorno-jezikovnimi motnjami in motnjami komunikacije,
  • študenti z gibalno oviranostjo, - študenti z dolgotrajno ali kronično boleznijo,
  • študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • študenti s težavami na področju duševnega zdravja,
  • študenti s težavami v socialni integraciji,
  • študenti z motnjo avtističnega spektra.

Ta oblika tutorstva je zelo raznolika, saj je popolnoma odvisna od potreb študenta, ki se obrne na tutorja. Od vseh drugih oblik tutorstva se razlikuje v tem, da se opravlja individualno in je tako prilagojeno potrebam vsakega posameznega študenta.

Tutor:

Kocjančič Rok

rk9085@student.uni-lj.siKontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115