Tutorstvo za študente športnike

Tutorstvo za študente športnike je oblika pomoči študentom, ki imajo status študenta športnika. Tutor svetuje študentu športniku v okviru tistih zmožnosti, ki mu omogočajo hitro prilagajanje in uspešno usklajevanje športnih aktivnosti in študijskih obveznosti. Naloge tutorja za študente športnike so zlasti:

  • študentu športniku pomaga pri oblikovanju individualnega programa študija in opravljanja izpitov,
  • koordinira pomoč predmetnih tutorjev za študenta športnika pri študiju ali pripravah na opravljanje izpita,
  • svetuje, usmerja in spodbuja študenta športnika pri študiju.
Tutor:


Kocjančič Rok

rk9085@student.uni-lj.si

 
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115