Tutorstvo za tuje študente

Na fakulteti imamo vzpostavljen tudi sistem tutorstva za tuje študente (največkrat gre za tuje študente, ki pridejo k nam na izmenjavo v okviru programov ERASMUS, BASILEUS, CEEPUS, itd). Glavni namen tega sistema je pomagati tujim študentom pri premagovanju ovir in zadreg, ki so posledica selitve v drugo državo, in pri prilagajanju na življenje v novem okolju.

Tutorji so tujim študentom na voljo že nekaj tednov pred prihodom v Slovenijo (predvsem preko e-pošte in socialnih omrežij), bolj intenzivno in osebno pa sodelovanje med njimi poteka po prihodu tujega študenta na študij v Ljubljano. Med osnovne naloge tutorjev za tuje študente sodijo nudenje raznovrstnih informacij o študentskem in obštudijskem življenju na fakulteti in v Ljubljani, pomoč pri urejanju administrativnih zadev ter druženje in pomoč pri premagovanju kulturnih razlik.

Delo teh tutorjev koordinira in nadzira vodja tutorjev za tuje študente, v tesnem sodelovanju s fakultetno Mednarodno pisarno.

Seznam tutorjev za tuje študente

Andrejka Tilen ta8709@student.uni-lj.si
Bajc Klara kb36250@student.uni-lj.si
Bohinc Ema eb34928@student.uni-lj.si
Božič Enej eb71426@student.uni-lj.si
Cvikl Pišot Maša mc0175@student.uni-lj.si
Dietner Barbara bd8794@student.uni-lj.si
Drevenšek Tjaša td58496@student.uni-lj.si
Gabrijelčič Hana hg7504@student.uni-lj.si
Glavan Barbara bg5127@student.uni-lj.si
Gržina Valentina Ana vg4646@student.uni-lj.si
Hawlina Flora fh2225@student.uni-lj.si
Hrastar Petra ph8815@student.uni-lj.si
Japić Sabina sj96875@student.uni-lj.si
Kalin Maja mk0676@student.uni-lj.si
Leban Kaja kl01966@student.uni-lj.si
Leskovar Manja ml3130@student.uni-lj.si
Lupinc Korošec Hana hl59636@student.uni-lj.si
Marčetič Liza lm8564@student.uni-lj.si
Mehić Benjamin bm3158@student.uni-lj.si
Mele Kaja km42429@student.uni-lj.si
Miloševič Luka lm21964@student.uni-lj.si
Močivnik Ana am7522@student.uni-lj.si
Novak Veronika vn80828@student.uni-lj.si
Ogrizek Anej ao03444@student.uni-lj.si
Pilič Turk Miha mp20147@student.uni-lj.si
Rajhard Lara lr8493@student.uni-lj.si
Renko Klavdija kr01483@student.uni-lj.si
Sfiligoj Martina ms4482@student.uni-lj.si
Skrt Sara ss3421@student.uni-lj.si
Tretjak Rok rt5761@student.uni-lj.si
Vukčević Nana nv85521@student.uni-lj.si
Zahrastnik Lea lz86360@student.uni-lj.si
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115