Uvajalno tutorstvo

Uvajalni tutorji svetujejo in pomagajo predvsem študentom 1. letnika, ki so se znašli v popolnoma novem študijskem življenju. Predstavijo jim način študiranja prava, osnovne informacije o predmetih 1. letnika in tudi obštudijske dejavnosti. Tutorstva potekajo v večini skupinsko, možni so pa tudi indvidualni pogovori. Uvajalno tutorstvo se izvaja v sodelovanju z Društvom HOPe.

Seznam tutorjev za uvajalno tutorstvo

PREDMET IME IN PRIIMEK Elektronski naslov
UVAJALNO TUTORSTVO Bajc Klara kb36250@student.uni-lj.si
Kalin Maja mk0676@student.uni-lj.si
Leskovar Manja ml3130@student.uni-lj.si
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115