Zaključek študija

Za zaključek študija na prvi stopnji univerzitetnega študijskega programa prava (v nadaljevanju prvostopenjski študij) je treba opraviti vse študijske obveznosti in izpite iz posameznih predmetov tega študijskega programa. To pomeni, da z dokončanjem študija študent pridobi skupaj 240 ECTS. 

Pridobitev potrdila o zaključku študija

Sklep senata PF UL o angleških prevodih znanstvenih nazivov (slovensko in angleško besedilo).

Etični kodeks za raziskovalce UL
 
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115