Depozitarna knjižnica ZN DL-27

United Nations Depository Library DL-27

Uradne ure za uporabnike:

torek, sreda in četrtek od 12.30 do 13.30

Naslov:
Depozitarna knjižnica ZN
Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
Tel.: +01 4203131
Fax.: +01 4203130

Knjižničar:
Marko Kos

Elektronski naslov:
dl-27.ozn@pf.uni-lj.si

Obiščite nas tudi na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Depozitarna-knji%C5%BEnica/113465348783224

Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
(1. nadstropje, soba 127)

Uporaba dokumentov, monografskih in serijskih publikacij ter ostalega gradiva Organizacije Združenih narodov.
Izposoja: čitalniški način, prost pristop, možnost fotokopiranja v fotokopirnici v stavbi Pravne fakultete. Gradivo je na voljo vsem prebivalcem R. Slovenije, članarine ni. 
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115