Cenik

Cenik knjižničnih storitev Pravne fakultete v Ljubljani v študijskem letu 2020/2021


 

Članarina:

 

 

Študenti – letna članarina (študijsko leto)

 

- študenti UL s statusom 
(plačajo ob vpisu na fakulteto)

16,20 EUR

- študenti UL brez statusa: samo v prvem letu po prekinitvi statusa*
(plačajo v knjižnici)

* Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, 3. člen: »Oseba brez statusa je oseba, ki ni vpisana program in v letnik ali v dodatno leto študijskega programa na UL.«

16,20 EUR

- dijaki nad osemnajstim letom starosti
(plačajo v knjižnici)

16,20 EUR

 

Tuji študenti na izmenjavi na Univerzi v Ljubljani

10,00 EUR


Ostali – letna članarina 
(eno koledarsko leto od vpisa v knjižnico)

 

- zaposleni na drugih članicah Univerze v Ljubljani

15,00 EUR

- upokojenci (s kartico upokojenca)

5,00 EUR

- druge fizične osebe

35,00 EUR

- pravne osebe

150,00 EUR

Ostali – polletna članarina
(šest mesecev od vpisa v knjižnico)

 

- druge fizične osebe

25,00 EUR

- pravne osebe

80,00 EUR


Trimesečna članarina - fizične osebe
(tri mesece od vpisa v knjižnico)

16,00 EUR


Mesečna članarina - fizične osebe
(en mesec od vpisa v knjižnico)

10,00 EUR

 Oproščeni plačila članarine:

-      zaposleni na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
-      osebe od petnajstega do osemnajstega leta starosti
-      brezposelne osebe (z veljavnim potrdilom ZRSZZ)
-      člani bibliotekarskih društev (z veljavno člansko izkaznico    
       bibliotekarskega društva)

-      invalidne osebe

brezplačno


Zamudnina:

 

Zamudnina (enota na dan):

 

- pri izposoji gradiva na dom

0,30 EUR

- pri izposoji čitalniškega izvoda

6,30 EUR

Obvestila o poteku roka izposoje:

 

- prvo obvestilo

0,60 EUR

- drugo obvestilo

1,20 EUR

- tretje obvestilo

2,80 EUR

obvestilo pred tožbo

20,00 EUR

Stroški zamudnine in obvestil se seštevajo. 

 Izgubljena literatura

 

- stroški nabave

dejanski stroški

- stroški obdelave

6,30 EUR

- bančni stroški pri naročilu iz tujine

dejanski stroški

 

Kavcije in odškodnine

 

Odškodnina za poškodovano gradivo ali opremo

dejanski stroški

Odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče nabaviti                          

nadomestni izvod gradiva
po dogovoru

Nadomestna članska izkaznica

3,70 EUR

 

Medknjižnična izposoja in dobava dokumentov

(Pri storitvah medknjižnične izposoje je poštnina vključena v ceno.)

 

Iz knjižnice Pravne fakultete UL
v druge slovenske knjižnice:

 

- izposoja enote knjižničnega gradiva

8,00 EUR

- kopije:

 

       - do 20 strani

5,20 EUR

       - vsaka nadaljnja stran

0,10 EUR

- članek poslan elektronsko

4,20 EUR

- nujno naročilo (realizacija v 24 urah)

dvojno

Iz drugih slovenskih knjižnic
za člane knjižnice Pravne fakultete UL:

 

- izposoja enote knjižničnega gradiva

cena dobavitelja
+ 6,10 EUR 

- članek

cena dobavitelja
+ 1,00 EUR

- članek poslan elektronsko

 

cena dobavitelja

- nujno naročilo (realizacija v 24 urah)

dvojno

 

 

Informacijske storitve:

 

- informacijske storitve (ki presegajo uporabo enega informacijskega vira ali trajajo več kot 0,5 ure)

26,30 EUR + stroški

- tematske retrospektivne poizvedbe

26,30 EUR + stroški

- izobraževanje uporabnikov

brezplačno

- citiranost avtorja

26,30 EUR + stroški

- priprava, vnos in vodenje bibliografij
(brezplačno za zaposlene na Pravni fakulteti UL)

32,70 EUR + stroški

 

Ostale storitve:

 

Tiskanje na stran

0,10 EUR

Fotokopiranje ali skeniranje na stran

0,20 EUR

 

Rezervacije in naročila gradiva:

 

- obveščanje o rezerviranem ali naročenem gradivu

brezplačno

- neprevzeto rezervirano ali naročeno gradivo (po enoti)

0,70 EUR

- stroški izposoje po pošti (po enoti)

8,00 EUR

 

Veljavnost cenika

 

Cenik knjižničnih storitev velja od:

1. 10. 2020

Cenik je sprejel Upravni odbor Pravne fakultete UL

na svoji 86. seji, dne 7. 7. 2020.

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115