Publikacije Pravne fakultete

Knjige navedenih zbirk lahko kupite v Knjigarni Pravna na fakulteti.

ZBIRKE

LITTERA

Uredniški odbor:
akad. prof. dr. Marijan Pavčnik, glavni in odgovorni urednik
prof. dr. Senko Pličanič, član
prof. dr. Aleš Galič, član
prof. dr. Katja Filipčič, članica

SCRIPTA

Uredniški odbor:
prof. dr. Igor Kaučič, glavni in odgovorni urednik
prof. dr. Erik Kerševan, član
prof. dr. Grega Strban, član
doc. dr. Aleš Novak, član

MANET

Uredniški odbor:
prof. dr. Peter Grilc, glavni in odgovorni urednik
prof. dr. Katja Šugman Stubbs, članica
prof. dr. Katja Škrubej, članica

Izdajateljski svet

Predsednik sveta prof. dr. Miha Juhart

Člani:
prof. dr. Rajko Pirnat
prof. dr. Katja Škrubej
prof. dr. Franjo Štiblar
prof. dr. Katja Šugman Stubbs
prof. dr. Saša Zagorc
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
doc. dr. Aleš Novak
doc. dr. Vasilka Sancin
doc. dr. Luka Tičar
akad. prof. dr. Marijan Pavčnik
prof. dr. Igor Kaučič
prof. dr. Peter Grilc
as. Boštjan Koritnik


 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115