ZZR

Zbornik znanstvenih razprav je znanstveno glasilo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. V zborniku so objavljene znanstvene razprave fakultetnih učiteljev, asistentov in habilitiranih zunanjih sodelavcev Pravne fakultete, njenih doktorandov ter uveljavljenih domačih in tujih avtorjev. 

Zbornih izhaja enkrat letno. Bralcem ponuja izbor recenziranih člankov o znanstvenih dosežkih z različnih pravnih področij. Zbornik objavlja prispevke v slovenskem jeziku, z letnikom 2015 pa tudi v angleškem jeziku. 

Prva številka je izšla 1921.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115