Bibliografije raziskovalcev

Katalogizacija člankov, bibliografije raziskovalcev:
Alenka Bradula Štefan
Telefon: (01) 42-03-238
Elektronski naslov: alenka.stefan@pf.uni-lj.si 

V knjižnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani izdelujemo bibliografije raziskovalcev in strokovnih sodelavcev v sistemu COBISS. Za vpis v bibliografijo je treba v knjižnico prinesti primarni dokument in določiti tipologijo dokumenta na osnovi Tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.

Vse pripombe v zvezi z opisom dokumenta (npr. tip dokumenta, ključne besede ipd.) lahko pošljete na elektronski naslov: alenka.stefan@pf.uni-lj.si.

Pripombe v zvezi s točkovanjem bibliografskih enot lahko pošljete na ustrezni osrednji informacijski center.

BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV PRAVNE FAKULTETE

V knjižnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani izdelujemo bibliografije v sistemu COBISS zaposlenim na Pravni fakulteti, ki imajo šifro raziskovalca.

Razvrstitev bibliografskih enot  se izvaja v skladu  s Tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS (verzija z dne 30. 9. 2016). 

  • POSTOPEK IZDELAVE BIBLIOGRAFIJ

Za vnos zapisov za bibliografijo se priporoča, da avtorji predložijo bibliografu primarni dokument in predlagajo tipologijo za svoje delo.

Bibliografija je lahko popolna le, če je avtor v sodelovanju s knjižnico poskrbel za vnos, redakcijo bibliografskih zapisov ter dodelitev ustrezne tipologije.  Za pravilno razvrstitev enot so odgovorni avtorji v sodelovanju s svojimi bibliografi in uredniki serijskih publikacij.

Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, 54. člen - (spletne objave raziskovalnih rezultatov in dodeljenih sredstev):

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jun-12.asp  

Na osnovi gradiva v knjižnici PF naredimo  zapis v bazi COBISS,  v bibliografski zapis vnesemo šifro raziskovalca, šifro fakultete in tipologijo dela.

OSICD - center za družboslovje  -  nato zapis verificira, tj. potrdi tipologijo. Če gradiva, ki pride v verifikacijo,  na OSIC-u nimajo, dobimo njihovo sporočilo s prošnjo o posredovanju (znanstvenih) publikacij  v pregled.

  •   OSREDNJI SPECIALIZIRANI INFORMACIJSKI CENTER ZA DRUŽBOSLOVJE (OSICD)

Osrednji specializirani informacijski center za družboslovje (OSICD) skrbi predvsem za izvajanje selekcije pri vnosu bibliografskih zapisov, spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih zapisov ter dopolnjevanje seznamov revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov.

Če se avtor znanstvenega (strokovnega) prispevka ne strinja s predlagano oz. potrjeno tipologijo s strani OSIC-a (in s točkovanjem), vas prosimo, da bi se za natančne informacije obrnili na vodjo OSICD  mag. Janeza Juga  na  tel. (01) 58 05 151 ali po elektronski pošti na naslov osicd(at)fdv.uni-lj.si

  •   SICRIS

Informacijski sistem SICRIS razvijata in vzdržujeta Institut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM) in Agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS).

http://sicris.izum.si/search/rsr_search1.aspx?lang=slv

Raziskovalci lahko izpišete bibliografijo s pomočjo sistema SICRIS. Bibliografija se oblikuje na podlagi veljavne tipologije in s točkovanjem za posamezne prispevke.  

  •  HABILITACIJSKI POSTOPEK (UL)

Bibliografijo za habilitacijski postopek si kandidati izdelajo  na osnovi:

1. Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (veljajo od 1. 11. 2011 dalje) in  spremembe Meril dne 24. 4. 2012
http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/habilitacije.aspx
http://www.uni-lj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/o_univerzi_v_lj/Statut_in_pravilniki/Merila_za_volitve_v_nazive_25.10.2011.pdf
  http://www.uni-lj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/o_univerzi_v_lj/Statut_in_pravilniki/SpremembeMERIL-25042012.pdf 

2. Interpretacij 12. člena za posamezne članice  (z dne 29. 5. 2012)
http://www.uni-lj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/o_univerzi_v_lj/Statut_in_pravilniki/Habilitacije/priloge%2029-5-2012/PF.pdf -

3. Pregleda dela
http://intranet.uni-lj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/o_univerzi_v_lj/Statut_in_pravilniki/Habilitacije/Tockovalnik-junij2012.pdf
in

4.  Navodil za izvajanje meril ..., ki sta sestavna dela Meril

5. ter sklepov in stališč Senata UL.  

  •   CITIRANJE, WOS 

http://home.izum.si/izum/ft_baze/wos.asp

Servis Web of Science (WoS) omogoča dostop do multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti:

Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED),

Social Sciences Citation Index® (SSCI) in

Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI).

Vključujejo podatke iz okrog 10.000 najbolj prestižnih in vplivnih znanstvenih revij na svetu za obdobje od leta 1970 dalje.

SICRIS, WoS in ugotavljanja citatov:

Na SICRIS-ovih aplikacijah za vrednotenje bibliografskih kazalcev po metodologiji ARRS se upoštevajo le citati tistih del, za katere je ugotovljeno, da so polno obdelana v bazah Web of Science (WoS), in sicer v bazah: SCIE, SSCI ali A&HCI, njegov zapis pa je hkrati možno najti v bazi podatkov WoS. Pri bibliografskih enotah, ki v WoS-u nimajo polnega bibliografskega zapisa, se citati ne preverjajo in ne upoštevajo.

Osnovni pogoji, da se v SICRIS-u pojavijo citati, so torej naslednji:

- v WoS-u morata biti polno obdelana oba: članek, ki citira in članek, ki je citiran - citiran članek mora biti v vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB.SI (torej v osebni bibliografiji raziskovalca)

Več o pojasnilih glede povezav COBIB.SI-WoS in ugotavljanja citatov lahko preberete na spletni strani:

http://home.izum.si/COBISS/bib/Citations_SI.html#cit

Za vse dodatne informacije smo vam v knjižnici vedno na voljo in vam bomo z veseljem pomagali.

V pripeti datoteki se nahaja obrazec za vpis bibliografij raziskovalcev.