Informacije

Naslov: 

Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
Knjižnica
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

Elektronski naslov: knjiznica@pf.uni-lj.si
Telefon: (01) 42 03 231
(01) 42 03 232

Zaposleni:

Predstojnik knjižnice
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav.
Telefon: (01) 42 03 239
Elektronski naslov: matjaz.ambroz@pf.uni-lj.si
 
Vodja
knjižnice
Alenka Peterka
Telefon: (01) 42 03 237
Elektronski naslov: alenka.peterka@pf.uni-lj.si

Izposoja


Telefon: (01) 42 03 231
(01) 42 03 232
Elektronski naslov: knjiznica@pf.uni-lj.si


Marko Kos
Elektronski naslov: marko.kos@pf.uni-lj.si 

Mojca Perhaj
Elektronski naslov: mojca.perhaj@pf.uni-lj.si                  
                                                                                                                   
Katalogizacija
Polona Gorkič
Telefon: (01) 42 03 236
Elektronski naslov: polona.gorkic@pf.uni-lj.si

Tina Puhan Cankar
Telefon: (01) 42 03 233
Elektronski naslov: tina.puhancankar@pf.uni-lj.si


Katalogizacija, bibliografije
Alenka Bradula Štefan
Telefon: (01) 42-03-238
Elektronski naslov: alenka.stefan@pf.uni-lj.si 

Knjižnični odbor:
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav. (predstojnik knjižnice)
prof. dr. Barbara Novak, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav.
prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
doc. dr. Luka Mišič, mag. prava
izr. prof. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
Alenka Peterka (vodja knjižnice)