April 2021

Seznam novosti 2021/04

PC Civilno pravo

1. AZAM, Monirul     Intellectual property and public health in the developing world [Elektronski vir] / Monirul Azam. - E-knjiga. - Cambridge : Open Book Publishers, cop. 2016. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XXIV, 322 str.)) : ilustr., tabele

Način dostopa (URL): https://www.openbookpublishers.com/product/476 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. z nasl.: The impact of TRIPS on the pharmaceutical regulation and pricing of drugs in Bangladesh : a case study on the globalising standard of patent protection in WTO law. - Opis vira z dne 2. 4. 2021. - Bibliografija: str. 281-309. - Kazalo. - Abstract

ISBN 978-1-78374-230-1 (PDF) doi: 10.11647/OBP.0093

347.77(549.3)(0.034.2) 661.12:34(549.3)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 58232323

2. The DIGITAL public domain [Elektronski vir] : foundations for an open culture / edited by Melanie Dulong de Rosnay and Juan Carlos De Martin. - E-zbornik. - Cambridge : Open Book Publishers, cop. 2012. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XXV, 220 str.)) : ilustr. - ([Digital humanities series, ISSN 2054-2429 ; vol. 2])

Način dostopa (URL): https://www.openbookpublishers.com/product/93 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6. 4. 2021. - Izbrana bibliografija: str. 205-220. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri večini prispevkov. - Iz vsebine: The Public Domain Manifesto

ISBN 978-1-906924-47-8 (PDF) doi: 10.11647/OBP.0019

347.78(082.034.2)

COBISS.SI-ID 58460675

3. ESSAYS in conveyancing and property law in honour of Professor Robert Rennie [Elektronski vir] / edited by Frankie McCarthy, James Chalmers, Stephen Bogle. - E-zbornik. - Cambridge : Open Book Publishers, cop. 2015. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VI, 405 str.)) : ilustr., portret

Način dostopa (URL): https://www.openbookpublishers.com/product/343 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Nasl. na prelim. str.: Essays in conveyancing and property law. - Opis vira z dne 6. 4. 2021. - Bibliografija Roberta Rennija: str. 395-401. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh, povzetek v angl. pri enem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-1-78374-149-6 (PDF) doi: 10.11647/OBP.0056

347.23(082.034.2) 347.4/.5(082.034.2) 34:929Rennie R.(082.034.2)

COBISS.SI-ID 58447619

4. EUROPEAN preventive restructuring : Directive (EU) 2019/1023 : article-by-article commentary / edited by Christoph G. Paulus, Reinhard Dammann. - München : C. H. Beck ; Oxford : Hart ; Baden-Baden : Nomos, 2021. - XVII, 297 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. XV in v opombah na dnu str.

ISBN 978-3-406-75350-3 (C. H. Beck) ISBN 978-1-5099-3881-0 (Hart) ISBN 978-3-8487-6955-1 (Nomos)

347.736:347.191.6:061.1EU

COBISS.SI-ID 60251907

5. KROISS, Ludwig     Formularsammlung für Rechtspflege und Verwaltung / begründet von Werner Böhme und Dieter Fleck ; jetzt bearbeitet von Ludwig Kroiß, Irene Neurauter. - 27., überarbeitete Auflage. - München : C. H. Beck, 2019. - IX, 152 str. ; 24 cm. - (Musterformulare)

Hrbtni nasl.: Formularsammlung. - Kazalo

ISBN 978-3-406-74352-8 ISBN 3-406-74352-8

34.077.3(430)

COBISS.SI-ID 60486403

6. MIŠĆENIĆ, Emilia     Europsko privatno pravo : opći dio / Emilia Mišćenić. - Zagreb : Školska knjiga, 2019 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 319 str. : graf. prikazi ; 26 cm

O avtorici: str. 13. - Bibliografija: str. 303-315

ISBN 978-953-0-30292-1

341.9(4)(075.8)

COBISS.SI-ID 41810182

7. PODLIPNIK, Jernej, pravnik     Sports law in Slovenia / Jernej Podlipnik. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, cop. 2021. - 122 str. : avtorj. sl. ; 24 cm

Na nasl. str. tudi: This book was originally published as a monograph in the International encyclopaedia of laws/Sports law. - O avtorju: str. 3. - Selected bibliography: str. 117-119. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-94-035-3150-2

349(497.4) 796/799(497.4)

COBISS.SI-ID 60733443

8. PRIVILEGE and property [Elektronski vir] : essays on the history of copyright / edited by Ronan Deazley, Martin Kretschmer and Lionel Bently. - E-zbornik. - Cambridge : Open Book Publishers, 2010. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XII, 438 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.openbookpublishers.com/product/26 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 12. 4. 2021. - Bibliografija: str. 397-426. - Kazalo

ISBN 978-1-906924-20-1 (PDF) doi: 10.11647/OBP.0007

347.78(091)(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 59125763

9. VAN den Bossche, Peter     The law and policy of the World Trade Organization : text, cases and materials / Peter Van den Bossche, Werner Zdouc. - 4th ed., 4th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2019, cop. 2017. - XLVI, 1077 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.cambridge.org/VanDenBossche&Zdouc - dodatna spletna gradiva. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-107-15798-9 (trda vezava) ISBN 978-1-316-61052-7 (broš.)

339.5

COBISS.SI-ID 60027395

10. VARANELLI, Luigi     Pogodbeno pravo. 5, Pogodbeno razmerje in pogodbena odgovornost / [avtor, stvarno kazalo] Luigi Varanelli. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 273 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - O avtorju: str. 271. - Bibliografija: str. 255-262. - Kazalo

ISBN 978-961-247-460-7 : 88,01 EUR

347.4(075.8)

COBISS.SI-ID 53631235

11. WHOSE book is it anyway? [Elektronski vir] : a view from elsewhere on publishing, copyright and creativity / edited by Janis Jefferies and Sarah Kember. - E-zbornik. - [Glasgow] : CREATe ; Cambridge : Open Book Publishers, cop. 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIV, 442 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.openbookpublishers.com/product/925 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 2. 4. 2021. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-78374-650-7 (PDF) doi: 10.11647/OBP.0159

347.78(082.034.2)

COBISS.SI-ID 58171651 

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

12. KONFERENCA pokojninskega in invalidskega zavarovanja (3 ; 2020 ; online)     [Tretja konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja]     3. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja : zbornik 2020 : [16. in 17. november 2020]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). - 153 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Del dodatka k nasl. naveden na str. 3. - Izdaja navedena v CIP-u. - 330 izv. - Bibliografija pri vsakem prispevku in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-247-451-5 : 35,00 EUR

368.914(082) 364.324(082)

COBISS.SI-ID 34786563

13. SERVAIS, Jean-Michel     International social security law / Jean-Michel Servais. - 3rd ed. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, cop. 2020. - 172 str. : avtorj. sl. ; 25 cm

Na nasl. str. tudi: This book was originally published as a monograph in the International encyclopaedia of laws/Social security law. - O avtorju: str. 3-4. - Selected bibliography: str. 155-164. - Kazalo

ISBN 978-94-035-2750-5 ISBN 94-035-2750-1

349.3 364.6

COBISS.SI-ID 60754435 

PEF Ekonomija, sociologija

14. EKONI ali humani : vrednote mladih v Sloveniji : od kod izvirajo in kaj določajo? / urednika Franjo Štiblar, Daša Tičar. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta : Litteralis, 2021 ([Ljubljana] : Litteralis). - 209 str. : ilustr., tabele ; 25 cm

200 izv. - Recenzenta Jože Mencinger, Katarina Zajc. - Bibliografija: str. 193-196

ISBN 978-961-6447-98-0 (Pravna fakulteta) : 19,00 EUR

303.025:316.752-053.6(497.4)

COBISS.SI-ID 58365955

15. FRATZSCHER, Marcel, 1971-     Die neue Aufklärung : Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise / Marcel Fratzscher. - 2. Aufl. - Berlin : Berlin Verlag, 2020. - 222 str. ; 22 cm

Opombe z bibliografijo: str. 211-212. - Bibliografija: str. 213-222

ISBN 978-3-8270-1432-0 ISBN 3-8270-1432-8

316.334 616-036.2

COBISS.SI-ID 60781571 

PFI Teorija in filozofija prava

16. BURAZIN, Luka, 1979-     Priručnik za teoriju prava : uz knjigu Riccardo Guastini, Sintaksa prava : praktični dio / Luka Burazin, Mario Krešić, Ivana Tucak. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Naklada Breza, 2020. - 179 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 175-179

ISBN 978-953-8139-38-3

340.12(075.8)(076)

COBISS.SI-ID 61324547

17. GRAGL, Paul     Legal monism : law, philosophy, and politics / Paul Gragl. - 1st ed., 1st impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2018. - XXIII, 381 str. : ilustr. ; 25 cm. - (International law in domestic legal orders)

Bibliografija: str. 343-374. - Kazali

ISBN 978-0-19-879626-8 ISBN 0-19-879626-9

340.12 341

COBISS.SI-ID 61402371

18. GUASTINI, Riccardo, 1946-     Sintaksa prava / Riccardo Guastini ; s talijanskoga preveo Luka Burazin. - 3. izd. - Zagreb : Naklada Breza, 2019. - 417 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Teorija prava ; knj. 12) (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

Prevod dela: La sintassi del diritto, 2a ed., 2014. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-953-8139-27-7

340.12(075.8)

COBISS.SI-ID 17093636

19. MARGALIT, Avishai, 1939-     The decent society / Avishai Margalit ; translated by Naomi Goldblum. - 1st Harvard University Press paperback ed. - Cambridge (Massachusetts) ; London (England) : Harvard University Press, 1998, cop. 1996. - XI, 304 str. ; 22 cm

Besedilo v angl., prevedeno iz hebr. - Opombe z bibliografijo: str. 293-299. - Kazalo

ISBN 978-0-674-19437-3 ISBN 0-674-19437-3

17 316.6 342.7

COBISS.SI-ID 1558615

20. ŠTEMPIHAR, Marko     Eseji iz kritične pedagogike : o solidarnosti in skrbi za obče dobro v neoliberalnem svetu / Marko Štempihar. - Ljubljana : Sophia, 2020 (Ljubljana : Collegium graphicum). - XXXIII, 501 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

400 izv. - O avtorju: str. II. - Bibliografija: str. 489-501 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7003-53-6 : 23 EUR

37.014 329.12(081) 165.021

COBISS.SI-ID 44886787 

PH Pravna zgodovina

21. ELSTER, Marianne, 1949-     Die Gesetze der späten römischen Republik : von den Gracchen bis Sulla (133-80 v. Chr.) / Marianne Elster. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, Verlag Antike, cop. 2020. - XI, 582 str. ; 24 cm. - (Studien zur Alten Geschichte ; Bd. 28)

Besedilo v nem., lat. in starogrš. - Lat. in grš. pisava. - Bibliografija: str. 511-557 in pri posameznih poglavjih. - Kazala

ISBN 978-3-946317-62-3 ISBN 3-946317-62-6

34(37)"0133/0080"(094.5.072)

COBISS.SI-ID 61174787

22. KNJIGA, znanje, razum (posvet) (2020 ; Ljubljana)     Knjiga, znanje, razum : od protestantizma do razsvetljenstva : (1500-1800) : prispevki z znanstvenega posveta ob razstavi, 7. in 8. oktober 2020 / uredili Mojca Ferle in Irena Žmuc ; [prevodi povzetkov v angleški jezik Borut Praper ; fotografije z razstave Andrej Peunik]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestni muzej, 2021 (Ljubljana : R-tisk). - 349 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. - Povzetki v slov. pri posameznih prispevkih, v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6509-66-4 : 35,00 EUR

930.85(497.4)"1500/1800"(083.824)

COBISS.SI-ID 49107715

23. A LEXICON of medieval Nordic law [Elektronski vir] / edited by Jeffrey Love ... [et al.]. - E-knjiga. - Cambridge : Open Book Publishers, cop. 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (578 str.)) : ilustr., zvd.

Način dostopa (URL): https://www.openbookpublishers.com/product/1088 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Besedilo v angl. in jezikih, sorodnih stari nordijščini. - Opis vira z dne 13. 4. 2021. - Bibliografija: str. 555-578

ISBN 978-1-78374-817-4 (PDF) doi: 10.11647/OBP.0188

340.113(368)"653"(031)

COBISS.SI-ID 59428867

24. MEYER-Pritzl, Rudolf, 1961-     Bona fides und lex mercatoria in der europäischen Rechtstradition / Rudolf Meyer. - Göttingen : Wallstein, 1994. - 163 str. ; 21 cm. - (Quellen und Forschungen zum Recht und seiner Geschichte ; Bd. 5)

Bibliografija: str. 141-157. - Kazali. - Povzetek v nem. pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-89244-072-7 ISBN 3-89244-072-7

[347.4+347.7](4)(091)

COBISS.SI-ID 61421827

25. SCHLOSSER, Hans, 1934-     Die rechtsgeschichtliche Exegese : Römisches Recht, Deutsches Recht, Kirchenrecht / von Hans Schlosser, Fritz Sturm, Hermann Weber. - 2., neubearbeitete Aufl. - München : C. H. Beck, 1993. - XV, 166 str. ; 24 cm. - (Schriftenreihe der Juristischen Schulung ; H. 10)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 3-406-34441-0 ISBN 978-3-406-34441-1

34(091) 348 34(37)

COBISS.SI-ID 3244331

26. ŠAŠEL Kos, Marjeta     V srcu rimskega imperija : zgodovina slovenskega prostora v antiki do vlade Maksimina Tračana / Marjeta Šašel Kos. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2020 (Ljubljana : ABO grafika). - 415 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa ; 51)

O avtorici na zadnji str. ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 321-408 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6777-26-1 : 34,00 EUR

94(497.4)"652"

COBISS.SI-ID 19613699 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

27. ACHIEVING our common humanity : celebrating global cooperation through the United Nations / [published by the United Nations Department of Global Communications]. - New York : United Nations, 2020. - 147 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-92-1-101430-3 (broš.) ISBN 978-92-1-101434-1 (trda vezava)

341.123

COBISS.SI-ID 60324099

28. ADMINISTRATIVE proceedings in the Habsburg succession countries / edited by Zbigniew Kmieciak ; [reviewer] Jerzy Supernat. - Łódź : Łódź University Press ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021. - 311 str. ; 22 cm

Dostopno tudi na: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/12/Kmieciak_Administrative_.pdf. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-83-8220-065-2 (broš., Łódź University Press) ISBN 978-83-8187-516-5 (broš., Wolters Kluwer Polska)

342:34(091)

COBISS.SI-ID 45739011

29. HOUGH, Barry     Coleridge's laws [Elektronski vir] : a study of Coleridge in Malta / Barry Hough and Howard Davis ; with an introduction by Michael John Kooy ; translations by Lydia Davis. - E-knjiga. - Cambridge : Open Book Publishers, 2010. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XXVIII, 375 str.)) : ilustr., portret

Način dostopa (URL): https://www.openbookpublishers.com/product/24 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Besedilo v angl., delno prevedeno iz it. - Opis vira z dne 13. 4. 2021. - Bibliografija: str. 362-365. - Kazalo

ISBN 978-1-906924-14-0 (PDF) doi: 10.11647/OBP.0005

[32+34](458.2)"1801/1806"(0.034.2) 34:929Coleridge S.T.(0.034.2)

COBISS.SI-ID 59304195

30. The INTERNATIONAL Court of Justice and decolonisation : new directions from the Chagos Advisory Opinion / edited by Thomas Burri, Jamie Trinidad ; assistant editor Dominik K. Hofstetter. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2021. - XXVI, 303 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Nasl. v CIP-u: The International Court of Justice and decolonization. - O avtorjih: str. IX-XII. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-108-84127-6 ISBN 1-108-84127-9

341.645.2(082) 325:341(697)(082)

COBISS.SI-ID 55800067

31. PEAT, Daniel     Comparative reasoning in international courts and tribunals / Daniel Peat. - 1st paperback ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2020, cop. 2019. - XXV, 258 str. - (Cambridge studies in international and comparative law ; 145)

Bibliografija: str. 222-248. - Kazalo

ISBN 978-1-108-41547-7 (trda vezava) ISBN 978-1-108-40147-0 (broš.)

341.645:340.5

COBISS.SI-ID 60265987

32. REVOLUTIONS in international law : the legacies of 1917 / edited by Kathryn Greenman ... [et al.]. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2021. - IX, 434 str. ; 24 cm

"This collection came out of the conference :1917: Revolution, Intervention and International Law(s)" held at Melbourne Law School in August 2017." --> str. IX. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-108-49503-5

323.272:341(082)

COBISS.SI-ID 60318723

33. SCHÖNDORF-Haubold, Bettina, 1972-     Das Recht auf Achtung des Privatlebens : Grundrechtsschutz in der Informationsgesellschaft : aktualisierte und ergänzte Neufassung einer Studie im Auftrag des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2018 / von Bettina Schöndorf-Haubold. - München : C. H. Beck, 2020. - 207 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 16-26. - Opombe z bibliografijo: str. 173-207

ISBN 978-3-406-75047-2 ISBN 3-406-75047-8

342.72/.73(430)

COBISS.SI-ID 60854531

34. The UNIVERSAL Declaration of Human Rights in the 21st century [Elektronski vir] : a living document in a changing world : a report by the Global Citizenship Commission / edited by Gordon Brown. - E-knjiga. - [New York] : NYU Global Institute for Advanced Study ; Cambridge : Open Book Publishers, cop. 2016. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (X, 130 str.)) : portreti. - ([Open reports series, ISSN 2399-6676 ; vol. 2])

Način dostopa (URL): https://www.openbookpublishers.com/product/467 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6. 4. 2021. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Executive summary. - Iz vsebine: The Universal Declaration of Human Rights

ISBN 978-1-78374-220-2 (PDF) doi: 10.11647/OBP.0091

342.7(100)"1948/2016" 341.231.1"1948/2016"

COBISS.SI-ID 4761032 

PK Kazensko pravo

35. KNOOPS, Geert-Jan Alexander     Mens rea at the international criminal court / by Geert-Jan Alexander Knoops. - Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2017. - XI, 255 str. ; 24 cm. - (International criminal law series, ISSN 2213-2724 ; vol. 10)

Bibliografija: str. 237-247. - Kazalo

ISBN 978-90-04-30787-2 ISBN 90-04-30787-7

341.4:341.645

COBISS.SI-ID 60434691

36. MIDDELHOF, Hendrik     Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendstrafrecht : das Handbuch für die Praxis / Hendrik Middelhof, Winfried Priem. - Mönchengladbach : Forum Verlag Godesberg, 2018. - 200 str. : ilustr. ; 27 cm

Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1161953299/04 - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 199-200

ISBN 978-3-942865-92-0 ISBN 3-942865-92-0

343.137.5:343.296(430)

COBISS.SI-ID 58430979 

PL Zakonodaja

37. KOMENTAR zakona o obveznim odnosima / Vilim Gorenc ... [et al.] ; opća redakcija Vilim Gorenc. - Dotisak. - Zagreb : Narodne novine, 2018. - XIX, 1998 str. ; 25 cm. - (Pravna biblioteka. Komentari ; 12)

Kazalo. - Bibliografija: str. 1957-1960. - Izv. izd.: 2014

ISBN 978-953-234-208-6

347.4/.5

COBISS.SI-ID 59905027

38. OBLIGACIJE, posebni del : komentar posebnega dela Obligacijskega zakonika / urednica Nina Plavšak ; [avtorji Nina Plavšak ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Tax-Fin-Lex : Abc Nepremičnine, 2020-2021 ([Ljubljana] : Litteralis). - 2 zv. (925; 729 str.) : ilustr. ; 25 cm. - (E-paket)

Dodatek k nasl. na ov.: Komentar posebnega dela Obligacijskega zakonika (OZ). - Avtorji navedeni v kolofonu. - 300 izv. - Recenzenti Vlado Balažic, Jakob Ivančič, Marko Zaman. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

Vsebina: Knj. 1: Komentar ZVKSES ; Komentar PGU/2020. - 2020 Knj. 2: Komentar ZNPosr. - 2021

ISBN 978-961-94281-5-3 (Tax-Fin-Lex, zv. 1) : 472,50 EUR za komplet ISBN 978-961-94281-5-3 (Tax-Fin-Lex, zv. 2)

347.4/.5(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 44682243

39. SLOVENIJA. Zakoni itd.     Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1K / uvodna pojasnila Marijan Kocbek, Saša Prelič ; [stvarno kazalo Jerneja Prostor]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 790 str. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-462-1

347.72(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 54898435 

PV Varia

40. PRIROČNIK za uporabnike mednarodne standardne knjižne številke [Elektronski vir] : mednarodni standardni sistem številčenja knjig : [sedma mednarodna izdaja] / [prevedla in priredila Alenka Kanič]. - 2. elektronska izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (32 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-AJC0OFG7/. - Prevod in priredba dela: ISBN users' manual, international ed., 7th ed. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 13. 4. 2021

ISBN 978-961-7091-08-3 (PDF) : brezplačno

655.535.28(035.034.2)

COBISS.SI-ID 52387331

41. TERŠEK, Andraž     Zapisi ustavnika v karanteni / Andraž Teršek. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 189 str. ; 25 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

Predgovor / Gregor Zalokar: str. 5-9. - O avtorju: str. 187. - 2.000 izv. - Bibliografija v opombah: str. 182-183

ISBN 978-961-274-363-5 : 19,95 EUR

342.72/.73(497.4)

COBISS.SI-ID 29490691 

Magistrske diplomske naloge

1. BRINOVEC, Urša, pravnica     Norme neposredne uporabe v mednarodnem zasebnem pravu : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Urša Brinovec. - Ljubljana : [U. Brinovec], 2021. - 50 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125496. - Mentorica Jerca Kramberger Škerl. - Bibliografija: f. 44-50. - Povzetek v slov. in angl.: Overriding mandatory provisions in private international law. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.9:347.775(043.2)

COBISS.SI-ID 59769091

2. FRELIH, Miha, 1990-     Odnos med konkurenčnim pravom in pravom intelektualne lastnine na primeru sektorja biotehnologije primerjalna perspektiva med ZDA in EU : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Miha Frelih. - Ljubljana : [M. Frelih], 2021. - 75 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125695. - Mentor Peter Grilc. - Povzetek ; Summary: The relationship between competition law and intellectual property law in the case of the biotechnology sector: a comparative perspective between the US and the EU. - Bibliografija: f. 70-75

347.7(043.2)

COBISS.SI-ID 59324931

3. LUKANC, Ivanka     Obravnava otroka v spolnem kazenskem pravu : magistrsko diplomsko delo / avtorica Ivanka Lukanc. - Ljubljana : [I. Lukanc], 2019. - 43 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125497. - Mentor Damjan Korošec. - Bibliografija: f. 41-43. - Povzetek ; Summary: Child in sexual criminal law. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343(043.2)

COBISS.SI-ID 32786179

4. MAGLICA, Megi     Pravna negotovost za investitorje v obnovljive vire energije z vidika (ne)dovoljenih državnih pomoči : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Megi Maglica. - Ljubljana : [M. Maglica], 2021. - VI, 66 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125617. - Mentor Peter Grilc. - Povzetek ; Summary. - Bibliografija: f. 59-66

34:351(043.2)

COBISS.SI-ID 59334147

5. REYA, Vita     Policijska pooblastila obdelovanja podatkov o komunikacijskem prometu z namenom varovanja zdravja : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Vita Reya. - Ljubljana : [V. Reya], 2021. - 43 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126337. - Mentor Primož Gorkič. - Bibliografija: f. 38-43. - Povzetek ; Summary: Police powers to process traffic data for the purpose of health protection. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

351.74:343(043.2)

COBISS.SI-ID 60552963

6. ŠVIGELJ, Tina, pravnica     Kazenskopravno varstvo spolne avtonomije v hierarhičnih družbenih razmerjih : (magistrsko diplomsko delo) / avtor [i.e. avtorica] Tina Švigelj. - Ljubljana : [T. Švigelj], 2021. - 45 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125532. - Mentor Matjaž Ambrož. - Bibliografija: f. 42-45. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343:392.89(043.2)

COBISS.SI-ID 59349507

7. VOVKO, Domen     Postopek javnega naročanja in omejevanje konkurence s prikrojevanjem ponudb : magistrsko delo / Domen Vovko. - Novo mesto : [D. Vovko], 2021. - 59 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125529. - Mentor Rajko Pirnat, somentorica Katja Štemberger. - Bibliografija: f. 53-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

351.712(043.2)

COBISS.SI-ID 59902467

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115