April 2023

Seznam novosti 2023/4

        

dis disertacije

1

BRULC, Urban, pravnik
    Varstvo osebnih podatkov v civilnih sodnih postopkih : doktorska disertacija / avtor Urban Brulc. - Ljubljana : [U. Brulc], 2022. - 257 str. ; 31 cm

Mentor Aleš Galič. - Bibliografija: f. 252-257. - Povzetek ; Abstract: Personal data protection in civil court procedures. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.9(043.3)

COBISS.SI-ID 149735171

2

MELE, Peter, pravnik
    Posebnosti institutov delovnega prava pri agencijskem delu : doktorska disertacija / avtor Peter Mele. - Ljubljana : [P. Mele], 2022. - VII, 390 str. ; 30 cm

Mentor Luka Tičar. - Bibliografija: str. 369-390. - Povzetek ; Abstract: Particularities of labour law institutes in agency work. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.2(043.3)

COBISS.SI-ID 149726979

3

PUCELJ Vidović, Tanja
    Sodno varstvo pri odločanju o posegih v prostor v luči zahtev Aarhuške konvencije = Access to justice regarding decisions on land use in light of the Aarhus convection : (doktorska naloga) / avtorica Tanja Pucelj Vidović. - Ljubljana : [T. Pucelj Vidović], 2022. - XIII, 309, CCCXI-CCCXXXIX str. ; 30 cm

Mentor Rajko Pirnat. - Bibliografija: str. CCCXI-CCCXXXII. - Izvleček ; Synopsis. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342:349:502(043.3)

COBISS.SI-ID 149722883

 

PC Civilno pravo

4

    IMMORAL contracts in Europe / edited by Aurelia Colombi Ciacchi, Chantal Mak, Zeeshan Mansoor. - Cambridge : Intersentia, cop. 2020. - XLVII, 740 str. ; 25 cm. - (The common core of European private law series ; [2])

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 1-83970-010-6
ISBN 978-1-83970-010-1

doi: 10.1017/9781839701153

347.4/.5

COBISS.SI-ID 142033667

 

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

5

    LIBER amicorum Danny Pieters : durven out of the box denken / Paul Schoukens ... [et al.] (eds.). - Gent : Owl Press, 2022. - 493 str. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-94-6393-872-3
ISBN 94-6393-872-9

349

COBISS.SI-ID 123720195

6

PRASS, Anne
    Die betriebsbedingte Kündigung von Leiharbeitnehmern / Anne Praß. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, cop. 2016. - XVI, 207 str. ; 22 cm. - (Schriften zum Unternehmens- und Wirtschaftsrecht, ISSN 2364-0863 ; Bd. 21)

Delo je nastalo na osnovi avtoričine dokt. disert. - Bibliografija: str. 195-207. - Zusammenfassung

ISBN 978-3-631-66976-1
ISBN 3-631-66976-3

349.22:331.106(430)

COBISS.SI-ID 149961731

 

PEF Ekonomija, sociologija

7

FERČIČ, Aleš
    Geneza reguliranih sektorjev / Aleš Ferčič. - 1. izd. - Maribor : Poslovna založba, 2015. - 161 str. ; 22 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 148-156 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-93488-7-1 : 57,00 EUR

338.583:339.9.012.421
347.7:339.13

COBISS.SI-ID 82103553

8

HABERMAS, Jürgen, 1929-
    Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik / Jürgen Habermas. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp, 2022. - 109 str. ; 21 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-3-518-58790-4

316.77

COBISS.SI-ID 142396163

9

PINDYCK, Robert S., 1945-
    Microeconomics / Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld. - 9th ed., global ed. - Harlow (Essex) [etc.] : Pearson, cop. 2018. - 781 str. : ilustr. ; 26 cm. - (The Pearson series in economics)

O avtorjih z njuno barvno fotogr.: str. 6. - Povzetek, vprašanja za ponavljanje in vaje na koncu vsakega poglavja. - Slovar: str. 743-752. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 1-292-21331-0
ISBN 978-1-292-21331-6 (broš.)

330.101.542(075.8)

COBISS.SI-ID 24524774

10

STONE, Douglas, 1958-
    Difficult conversations : how to discuss what matters most / Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen. - Updated 10th anniversary ed. - London : Portfolio Penguin, 2011, cop. 2010. - XXXIII, 315 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-670-92134-8 (broš.)

005.57:316.6

COBISS.SI-ID 149441795

11

TOL, Richard S. J.
    Climate economics : economic analysis of climate, climate change and climate policy / Richard S. J. Tol. - 3rd ed. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA, USA) : E. Elgar, 2023. - XXII, 263 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija ob poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-80220-543-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-80220-545-9 (broš.)
ISBN 978-1-80220-544-2! (e-knjiga)

33:502/504(075.8)

COBISS.SI-ID 149885699

12

VERNIMMEN, Pierre
    Corporate finance : theory and practice / Pierre Vernimmen, Pascal Quiry, Yann Le Fur. - 6th ed. - Chichester : John Wiley and Sons, 2022. - XIV, 1021 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-119-84162-3 (pbk)
ISBN 978-1-119-84164-7! (pdf)
ISBN 978-1-119-84163-0! (e-knjiga)

658.14/.17(075.8)

COBISS.SI-ID 149794819

13

WARREN, Elizabeth
    Chapter 11 : reorganizing American businesses / Elizabeth Warren. - Austin ... [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, cop. 2008. - XIV, 212 str. ; 22 cm. - (Essentials)

Bibliografija: str. 197-201. - Kazalo. - Vsebina: Success, failure, and success again ; Getting started ; Operating the business ; Reshaping the business ; Confirming the Chapter 11 plan ; Jurisdiction, procedure, and transnational cases

ISBN 978-0-7355-7654-4

347.7(73)

COBISS.SI-ID 148448771

 

PFI Teorija in filozofija prava

14

ALTMAN, Matthew C.
    A theory of legal punishment : deterrence, retribution, and the aims of the state / Matthew C. Altman. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2021. - VIII, 299 str. ; 25 cm. - (Routledge research in legal philosophy)

Bibliografija: str. 257-291. - Kazalo

ISBN 978-0-367-69810-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-367-69816-4 (broš.)
ISBN 978-1-003-14335-2! (e-knjiga)

340.12:343.8

COBISS.SI-ID 149454595

15

DEL Vecchio, Giorgio
    Pravo, pravda i država / Đorđo del Vekio ; s predgovorom o idealizmu Đ. del Vekija od Đorđa Tasića. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 1999. - 289 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Prevodi dela velikih pravnika ; knj. 5)

Prevod dela: Diritto, giustizia e Stato (1940). - Cirilica

ISBN 86-80763-78-0

342.7:177.9

COBISS.SI-ID 2260267

16

    INTERPRETIVISM and the limits of law / edited by Tomasz Gizbert-Studnicki, Francesca Poggi, Izabela Skoczeń. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : E. Elgar, 2022. - XII, 252 str. ; 25 cm. - (Elgar studies in legal theory)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-80220-931-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-80220-932-7! (e-knjiga)

doi: 10.4337/9781802209327

340.12

COBISS.SI-ID 147614979

17

    KDO razmišlja kritično? : tiskovina, izdana ob UNESCO svetovnem dnevu filozofije 2022 / [uredila in pregledala Miha Debenak in Tomaž Grušovnik ; ilustracija, oblikovanje in prelom Luka Mancini]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut : Urad za UNESCO, 2022. - 30 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://zofijini.net/wp-content/uploads/2022/11/SDF_Brosura2022_webexport.pdf. - Nasl. na ovoju: Kdo misli kritično*. - Bibliografija na koncu prispevkov

1:37

COBISS.SI-ID 130720771

18

KELSEN, Hans, 1881-1973
    Čista teorija prava : uvod u problematiku pravne nauke / Hans Kelzen ; preveo Danilo N. Basta. - 2. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2007. - 104 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Prevodi ; 12)

Cir. - Prevod dela: Reine Rechtslehre : Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik / Hans Kelsen

ISBN 978-86-7630-067-9

340.12

COBISS.SI-ID 147724547

19

RADBRUCH, Gustav, 1878-1949
    Filozofija prava / Gustav Radbruh ; prevela Dušica Guteša. - 2. izd. - Beograd : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006 (Beograd : Dosije). - XXXVI, 237 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Prevodi ; 11)

Cir. - Prevod dela: Rechtsphilosophie / Gustav Radbruch. - Avtorjeva slika na platnici. - 500 izv. - Str. VII-XXXVI: Radbruhovo filozofskopravno stanovište / Stevan Vračar. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 86-7630-039-9
ISBN 978-86-7630-039-6

340.12

COBISS.SI-ID 133286924

20

    The ROUTLEDGE handbook of the philosophy and science of punishment / edited by Farah Focquaert, Elizabeth Shaw, and Bruce N. Waller. - First issued in paperback. - New York ; London : Routledge, 2022, cop. 2021. - XIII, 413 str. ; 26 cm. - (Routledge handbooks in philosophy)

Bibliografija pri prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-367-55365-4 (broš.)
ISBN 978-1-138-58062-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-429-50721-2! (e-knjiga)

340.12:343(082)

COBISS.SI-ID 149616387

 

PH Pravna zgodovina

21

LIVIUS, Titus
    Od ustanovitve mesta / Tit Livij ; prevedel Primož Simoniti ; uredil David Movrin. - Ljubljana : Slovenska matica, 2022-     ([Ljubljana] : Tiskarna Povše BM). - Zv. <1-> : zvd. ; 23 cm

Prevod dela: Ab urbe condita. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Dosedanja vsebina: Zv. 1: knj. 1-5. - 2022. - 490 str. - 600 izv.

ISBN 978-961-213-392-4 (zv. 1) : 49,00 EUR
ISBN 978-961-213-321-4 (ISBN na črtni kodi)

94(37)

COBISS.SI-ID 135268611

22

MANFREDINI, Arrigo D.
    Rimetti a noi nostri debiti : forme delle remissione debito dall'antichità all'esperienza europea contemporanea / Arrigo D. Manfredini. - Bologna : Il Mulino, cop. 2013. - 358 str. ; 21 cm. - (Percorsi : Diritto)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-88-15-24449-9

347.4/.5(091)

COBISS.SI-ID 148554755

 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

23

BULAJIĆ, Svetislava
    Čuvar francuskog ustava / Svetislava Bulajić. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta : Službeni glasnik, 2006 (Beograd : Glasnik). - 162 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije / [Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu] ; 3)

300 izv. - Osnova za delo je avtoričino mag. delo. - Bibliografija: str. 123-162

ISBN 978-86-7549-499-7

347.991:342.4(44)

COBISS.SI-ID 132065036

24

    DIGITAL transformations in public international law [Elektronski vir] / Angelo Jr. Golia, Matthias C. Kettemann, Raffaela Kunz (eds.). - 1st ed. - E-zbornik. - Baden-Baden : Nomos, 2022. - 1 spletni vir (1 datoteka ePDF (285 str.)). - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; vol. 317)

Način dostopa (URL): https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748931638.pdf (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 7. 4. 2023. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-7489-3163-8 (ePDF)
ISBN 978-3-7560-0275-7 (tisk)

doi: 10.5771/9783748931638

341(082.034.2)
077(082.034.2)

COBISS.SI-ID 148209155

25

    GOVOR mržnje na internetu i u elektronskim medijima / uredio Edin Šarčević. - Sarajevo : Fondacija Centar za javno pravo, 2020 (Sarajevo : Agencija Aligo). - 125 str. ; 19 cm. - (Javno pravo)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Summary

ISBN 978-9926-8465-1-0

342.727:316.647.5(082)
343.63:004.738.5(082)

COBISS.SI-ID 38407430

26

GRIMM, Dieter, 1937-
    Die Historiker und die Verfassung : ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte des Grundgesetzes / Dieter Grimm. - München : C.H. Beck, 2022. - 357 str. ; 21 cm. - (Edition der Carl Friedrich von Siemens Stiftung)

Bibliografija: str. 345-346. - Kazalo

ISBN 978-3-406-78462-0

342.4:94(430)

COBISS.SI-ID 149705731

27

ORGANIZACIJA združenih narodov
    75 let Združenih narodov : prihodnost, kakršno si želimo, Združeni narodi, kakršne potrebujemo / [priprava vsebin Luka Hiti ... [et al.] ; urednik Luka Hiti ; predgovor Anže Logar ; prevod deklaracije ob 75. obletnici Organizacije združenih narodov Lili Potpara]. - Ljubljana : Društvo za Združene narode za Slovenijo : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2021. - 42 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 1.300 izv. - Nagovor ministra za zunanje zadeve / Anže Logar: str. 5

ISBN 978-961-91214-6-7 (Društvo za Združene narode za Slovenijo) : brezplačno

341.123

COBISS.SI-ID 51785987

28

STEPHAN, Paul B.
    The world crisis and international law : the knowledge economy and the battle for the future / Paul B. Stephan. - Cambridge, UK ... [etc.] : Cambridge University, 2023. - XV, 286 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo. - Vsebina: The crisis arrives ; The end of communism and the embrace of the Washington consensus (1989-2000, part I) ; New international organizations and their ambitions (1989-2000, part II) ; Cracks in the foundation and system shocks : terror, the great recession, and the Arab spring (2000-15) ; Crises come in waves : national populism, the poisoning of cyberspace, a new cold war, and the pandemic (2015-21) ; Knowledge, technological innovation, and wealth ; Law and the knowledge economy : what the winners want ; Losing and location in the knowledge economy : the view from the hinterlands and the Chinese alternative ; International security, cyber disruption, and human rights ; Immigration ; Trade and investment ; The treason of the clerks : judicial revolts against international law ; Dancing along the precipice ; What may endure ; Conclusion

ISBN 978-1-009-32097-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-009-32099-3 (broš.)
ISBN 978-1-009-32102-0! (e-knjiga)

doi: 10.1017/9781009321020

327

COBISS.SI-ID 149671427

 

PK Kazensko pravo

29

KONFERENCA prava informacijske varnosti (4 ; 2023 ; Portorož)
    4. konferenca prava informacijske varnosti : zbornik 2023 : 16. in 17. marec 2023, Portorož. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2023 (Ljubljana : Itagraf). - 54 str. : ilustr. ; 23 cm

150 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-247-511-6 : 35,00 EUR

34:004.775.056:005.934(082)

COBISS.SI-ID 143703043

 

PL Zakonodaja

30

    SK-StGB : Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch / herausgegeben von Jürgen Wolter und Andreas Hoyer ; Berghäuser ... [et al.]. - 10., neu bearb. Aufl. des von Hans-Joachim Rudolphi, Eckhard Horn, Erich Samson und Hans-Ludwig Schreiber begründeten Werkes. - [Köln] : C. Heymanns, 2023-    

Sorodni elektronski vir: https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:9783452300942:ihv:pdf - Kazalo. - V načrtu je skupaj 6 zv. (2023-2024). - Vsebina: Bd. 6: §§ 303-358 StGB. - 2023. - XLI, 1133 str.

ISBN 978-3-452-29758-7 (vsi zvezki)
ISBN 978-3-452-30094-2 (zv. 6)

343(430)(094)

COBISS.SI-ID 148536067

 

PV Varia

31

    SPOLNEMU nasilju in nadlegovanju vstop prepovedan! : priporočila za institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri obravnavi spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji / [avtorji in avtorice priročnika Antić Gaber Milica ... [et al.] ; urednica publikacije Jasna Podreka ; ilustracije DepositPhotos]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Univerze, 2023. - 50 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-297-070-3

343.541:378(035)
001.891:343.541(035)

COBISS.SI-ID 140818179

 

PVm Enciklopedije, leksikoni, slovarji

32

    ENCICLOPÉDIA luso-brasileira de direito internacional / coordenação Dário Moura Vicente ... [et al.]. - 1.a ed. - Alfragide : Dom Quixote, 2023. - 1189 str. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih geslih

ISBN 978-972-20-7651-7
ISBN 972-20-7651-5

341(031)

COBISS.SI-ID 149885187

 

PZ Zborniki

33

INTERNATIONAL Institute of Space Law
    Proceedings of the International Institute of Space Law : 2019 / International Institute of Space Law ; editors P. J. Blount ... [et al.]. - Haag : Eleven International Publishing, 2020. - XLV, 537 str. : preglednice ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo. - Povzetki pri vseh prispevkih

ISBN 978-94-6236-164-5
ISBN 978-90-5931-731-4! (e-knjiga)

341.229+347.85(082)

COBISS.SI-ID 147998979

 

Magistrske diplomske naloge

1

HROVAT, Žiga, pravnik, 1997-
    Pravno-ekonomska primerjava začetne javne ponudbe delnic in kriptoimetij : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Žiga Hrovat. - Ljubljana : [Ž. Hrovat], 2023. - 64 f. ; 30 cm

Mentor Marko Simoneti. - Bibliografija: f. 59-64. - Povzetek ; Abstract: A legal-economic comparison of initial public offerings of shares and cryptocurrencies. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

336.76(043.2)

COBISS.SI-ID 150132227

2

KORENJAK Lalovič, Eva
    Mednarodnopravna analiza pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Eva Korenjak Lalovič. - Ljubljana : [E. Korenjak Lalovič], 2023. - X, 57 f. ; 30 cm

Mentorica Maša Kovič Dine. - Bibliografija: f. 45-57. - Povzetek ; Abstract: International legal analysis of the right to a clean, healthy and sustainable environment. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

502.131.1:341(043.2)

COBISS.SI-ID 149875971

3

MOŠKOTEVC, Gašper
    Načelo solidarnosti v pravnem redu Evropske unije : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Gašper Moškotevc. - Ljubljana : [G. Moškotevc], 2023. - 64 f. ; 30 cm

Mentor Saša Zagorc. - Bibliografija: f. 60-64. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342:341(043.2)
316.628:061.1EU

COBISS.SI-ID 149801475

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115