April 2024

Seznam novosti 2024/4

  

dis disertacije

1

KRABONJA, Andreja
    Ustavnopravni vidiki imenovanja sodnikov v Sloveniji : doktorska disertacija / Andreja Krabonja. - Ljubljana : [A. Krabonja], 2024. - XI, 357 str. ; 30 cm

COBISS.SI-ID 194019587

   

PC Civilno pravo

2

CULHANE, John G.
    More than marriage [Elektronski vir] : forming families after marriage equality / John G. Culhane. - E-knjiga. - Oakland (California) : University of California Press, cop. 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIII, 214 str.)) : tabele

Način dostopa (URL): https://dokumen.pub/more-than-marriage-forming-families-after-marriage-equality-9780520391673.html (Brezplačno)

COBISS.SI-ID 193618947

3

DNEVI civilnega in gospodarskega prava (22 ; 2024 ; Portorož)
    [Dvaindvajseti]
    XXII. DCGP, dnevi civilnega in gospodarskega prava, 18.-19. april 2024, GH Bernardin, Portorož / [organizirala] Inštitut za primerjalno pravo [in] Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. - [Ljubljana] : Inštitut za primerjalno pravo : Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, [2024]. - 1 zv. (loč. pag.) : Ilustr. ; 30 cm

COBISS.SI-ID 193489411

4

    Der HAFTPFLICHTPROZESS : mit Einschluss des materiellen Haftpflichtrechts / bearbeitet von Klaus Bacher ... [et al.] ; herausgegeben von Kurt Haag. - 29., völlig neubearbeitete Aufl. 2024. - München : C. H. Beck, 2024. - XLVII, 2386 str. : tabele ; 25 cm

COBISS.SI-ID 193511171

5

    MASS harm in Europe : compensation and civil procedures / [contributors Clémente Abitbol, Damjan Možina ... et. al.] ; edited by Tomas Arons, Rianka Rijnhout. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2023. - XXXV, 484 str. ; 24 cm. - (The common core of European private law series)

COBISS.SI-ID 187330819

6

STÜRNER, Michael, 1975-
    Europäisches Vertragsrecht [Elektronski vir] : institutionelle und methodische Grundlagen, materielles Recht, Kollisionsrecht / Michael Stürner. - E-knjiga. - Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (LVII, 821 str.)). - (Ius communitatis)

Način dostopa (URL): https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110718690/html (Dostop z lokacij UL, CTK, NIB in NUK, oddaljeni dostop za študente in osebje UL, osebje CTK, NIB in NUK ter člane NUK)

COBISS.SI-ID 192830979

7

    STVARNOPRAVNI položaj telekomunikacijskih omrežij / urednik Matija Damjan ; [avtorji Matija Damjan ... et al.]. - Ljubljana : Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2023. - 167 str. ; 24 cm : Ilustr.

COBISS.SI-ID 191815939

   

PEF Ekonomija, sociologija

8

BERGANT, Živko
    Zavedanje družbene odgovornosti in posledice : ekonomika na podlagi dodane vrednosti : [znanstvena monografija] / Živko Bergant. - Ljubljana : Visoka šola za računovodstvo in finance, 2022 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 176 str. : graf. prikazi ; 24 cm

COBISS.SI-ID 113356547

9

IRŠIČ, Matjaž
    Strateški marketing [Elektronski vir] : temeljni koncepti, metodologija in uporaba / avtor Matjaž Iršič. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2024. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (474 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/843. - Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=87164. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:DOC-M3R2A63V, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-M3R2A63V

COBISS.SI-ID 185388803

10

KLUN, Maja, 1969-
    Davčni sistem / Maja Klun, Tatjana Stanimirović. - 4. predelana in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2024 ([Ljubljana] : Demat). - 131 str. : tabele ; 24 cm

COBISS.SI-ID 186840067

11

    PRAVNO-ekonomska ureditev (spletnega) igralništva v Sloveniji in po svetu / urednici Katarina Zajc in Lana K. Gotvan. - 1. izd. - Ljubljana : Pravna fakulteta : Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2024 ([Ljubljana] : Litteralis). - 419 str. : tabele, graf. prikazi ; 26 cm

COBISS.SI-ID 189009667

12

STANIMIROVIĆ, Tatjana
    Računovodstvo / Tatjana Stanimirović ; [recenzenta Marko Hočevar, Primož Pevcin]. - 1. predelana izd. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2024 ([Ljubljana] : Demat). - VIII, 180 str. : ilustr. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 188360707

13

TAJNIKAR, Maks
    Ekonomika zdravstva : zdravstvo kot gospodarska dejavnost v javnih zdravstvenih sistemih / Maks Tajnikar, Petra Došenović Bonča. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2023 (Ljubljana : Copis). - XXXII, 443 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka Maksima)

COBISS.SI-ID 122187011

   

PFI Teorija in filozofija prava

14

    AUTONOMY and equality : relational approaches / edited by Natalie Stoljar and Kristin Voigt. - New York (NY) ; London : Routledge, 2022. - X, 247 str. ; 24 cm. - (Routledge studies in contemporary philosophy)

Dostopno tudi na: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780367823344/autonomy-equality-natalie-stoljar-kristin-voigt?_gl=1*12t9q6*_ga*ODk1MzczMzY1LjE2NjYzNTM2NzA.*_ga_0HYE8YG0M6*MTcxMjczNjE5My4yMi4wLjE3MTI3MzYxOTcuMC4wLjA.*_gcl_au*MTMwMzMwMDkwMC4xNzA1Mzk4NTIy (8. poglavje knjige je prosto dostopno)

COBISS.SI-ID 192080131

15

BERTRAM, Georg W.
    Die Freiheit des Verstehens : eine hermeneutisch-kritische Theorie / Georg W. Bertram. - Berlin : Suhrkamp, 2024. - 306 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp taschenbuch Wissenschaft ; 2431)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=b0f0c3cfd60c466993b3abe598a7ae56&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - O vsebini

COBISS.SI-ID 191185923

16

DAJOVIĆ, Goran
    Osnovi pravnog rasuđivanja / Goran Dajović. - 2. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo, 2024 (Beograd : Donat graf). - 334 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije)

COBISS.SI-ID 135347465

17

GISBERTZ, Philipp
    Ethik des Krieges / Philipp Gisbertz-Astolfi. - Baden-Baden : Nomos, 2024. - 183 str. ; 23 cm. - (Studienkurs Ethik)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=e44cf9349b4e4bd99fe913eb2c34776d&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - O vsebini

COBISS.SI-ID 192662275

18

SCHULZE Heuling, Dagmar
    Der Lockdown : politische, philosophische, rechtliche und ethische Aspekte / Dagmar Schulze Heuling. - Baden-Baden : Nomos, 2023. - 442 str. ; 23 cm

COBISS.SI-ID 192749059

19

    VERNÜNFTIGE Freiheit : Beiträge zum Spätwerk von Jürgen Habermas / herausgegeben von Stefan Müller-Doohm, Smail Rapic und Tilo Wesche ; unter redaktioneller Mitarbeit von Niklas Angebauer. - Berlin : Suhrkamp, 2024. - 428 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp taschenbuch Wissenschaft ; 2420)

COBISS.SI-ID 191296259

20

    VZDRŽATI različnost [Elektronski vir] : filozofske razprave o mnogih svetovih / uredila Maja Malec, Marko Uršič. - 1. e-izd. - E-zbornik. - Ljubljana : Založba Univerze : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Slovenska matica, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (255 str.)) : ilustr. - (Odstiranja ; 10)

Način dostopa (URL): https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/512. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:DOC-Q10USD8Z, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Q10USD8Z

COBISS.SI-ID 176684035

21

ŽGUR, Matija
    Legal exclusionism : the de-personifying power of law / Matija Žgur. - 1st print run. - Ljubljana : Klub Revus, 2023 (Ljubljana : Litteralis). - 371 str. ; 19 cm. - (Series Revus series in analytic philosophy of law ; 3)

COBISS.SI-ID 178435331

   

PH Pravna zgodovina

22

JELINČIČ Boeta, Klemen
    Jews in Slovenia in the Middle Ages / Klemen Jelinčič Boeta. - 1st ed., 1st print. - Ljubljana : Založba ZRC, 2024 (Begunje : Cicero). - 380 str. : zvd., tabele ; 24 cm

COBISS.SI-ID 184542467

23

KAMBIČ, Marko
    La propriété selon le droit écrit des villes vénitiennes de l’Adriatique nord-est au Moyen Âge tardif / Marko Kambič. - Poitiers : Université de Poitiers, 2024. - [15] str. ; 21 cm

COBISS.SI-ID 192069635

24

KOS, Dušan
    Franc Henrik Raigersfeld : dnevniki 1697-1759 / Dušan Kos ; [prevod povzetka Manca Gasperšič ; zemljevidi in genealoške preglednice Dušan Kos]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2024 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 180 str. : ilustr. ; 30 cm + 3 genealoške preglednice. - (Thesaurus memoriae. Fontes ; 17)

COBISS.SI-ID 186010883

25

PREBILIČ, Vladimir
    History of the Western Balkans gateway [Elektronski vir] : a geostrategic consideration of Slovenian territory / Vladimir Prebilič, Damijan Guštin. - E-knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2024. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (368 str.)) : ilustr. - (Book series Varnostne študije)

Način dostopa (URL): https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL

COBISS.SI-ID 189252355

26

    ROMAN urban landscape : towns and minor settlements from Aquileia to the Danube / edited by Jana Horvat ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis = 1st ed., 1st print. - Ljubljana : Založba ZRC, 2024 ([Ljubljana] : Present). - 515 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208 ; 47)

COBISS.SI-ID 182571267

   

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

27

BUMKE, Christian
    Casebook Verfassungsrecht / Christian Bumke, Andreas Voßkuhle. - 9. Aufl. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2023. - XXX, 713 str. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 192834307

28

FORSYTHE, David P., 1941-
    The contemporary International Committee of the Red Cross : challenges, changes, controversies / David P. Forsythe. - Cambridge ... [etc.] : Cambridge University Press, 2024. - XXIII, 462 str. : ilustr. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 191973635

29

    FROM formal to material equality : comparative perspectives from history, plurality of disciplines, and theory / edited by Stefan Grundmann, Jan Thiessen. - Cambridge (United Kingdom) ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, [2023]. - VII, 146 str. ; 24 cm. - (European contract law and theory series ; vol. 6)

COBISS.SI-ID 178191363

30

KONFERENCA Položaj javnih uslužbencev in funkcionarjev (2 ; 2023 ; Portorož)
    [Druga konferenca Položaj javnih uslužbencev in funkcionarjev]
    2. konferenca Položaj javnih uslužbencev in funkcionarjev : 30. in 31. marec 2023, Portorož : zbornik 2023. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2023 (Ljubljana : Itagraf). - 200 str. ; 23 cm : ilustr.

COBISS.SI-ID 145185283

31

KONFERENCA Položaj javnih uslužbencev in funkcionarjev (3 ; 2024 ; Portorož)
    [Tretja konferenca Položaj javnih uslužbencev in funkcionarjev]
    3. konferenca Položaj javnih uslužbencev in funkcionarjev : 14. in 15. marec 2024, Portorož : zbornik 2024. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2024 (Ljubljana : Itagraf). - 104 str. : tabele, graf. prikaz. ; 23 cm

COBISS.SI-ID 186063107

32

KOSER, Paul
    Religionsfreiheit in Zeiten der Covid-19-Pandemie [Elektronski vir] : Bachelorarbeit an der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum im Modul 24 - Bachelorarbeit / vorgelegt von Paul Koser. - E-knjiga. - Meißen : [P. Koser], 2022. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (78 str.))

Način dostopa (URL): https://opus.bsz-bw.de/hsf/frontdoor/index/index/docId/2177 (Brezplačno)

COBISS.SI-ID 193780227

33

    MENSCHENRECHTE als Alpha und Omega des Rechts? : Zur Auseinandersetzung der Fachdisziplinen mit der aktuellen Rechtsprechung zu den Menschenrechten in Europa / herausgegeben von Angelika Nußberger. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2023. - XI, 452 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3450df3f63f44911a3415829e3b684ec&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - O vsebini

COBISS.SI-ID 193223427

34

MEYER, Sven, 1988-
    Die normative Grundlage unserer Weltordnung [Elektronski vir] : Normen und Werte internationaler Organisationen : Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Arts (B.A.) / vorgelegt von Sven Meyer. - E-knjiga. - Jena : [S. Meyer], 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (60 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.db-thueringen.de/receive/dbt_mods_00057010 (Odprti dostop). - Način dostopa (URL): https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:27-dbt-20230504-135331-009 (Odprti dostop)

COBISS.SI-ID 192918019

35

PEČARIČ, Mirko
    Družbena regulacija in njene tehnike / Mirko Pečarič. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2023 ([Ljubljana] : Demat). - 422 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Upravna misel : zbirka znanstvenih monografij)

COBISS.SI-ID 151570691

36

    PRACTICE guide GDPR [Elektronski vir] : security of personal data. - Version 2024. - E-knjiga. - Paris : CNIL, 2024. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (63 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2024-03/cnil_guide_securite_personnelle_ven_0.pdf (Odprti dostop). - Sorodni elektronski vir: https://www.cnil.fr/en/practice-guide-security-personal-data-2024-edition - pristajalna stran

COBISS.SI-ID 191704323

37

TENCA Montini, Federico
    Trsta ne damo! : Jugoslavija in tržaško vprašanje 1945–1954 / Federico Tenca Montini ; [prevod Đurđa Strsoglavec ; spremni besedili Jože Pirjevec, Tvrtko Jakovina]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2024 (Begunje : Cicero). - 253 str. : zvd. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 186683395

38

TIČAR, Bojan, 1965-
    General features of public law - Slovenian perspectives [Elektronski vir] / Bojan Tičar & Maša Tičar. - 1st ed. - E-publikacija. - Maribor : University of Maribor, University Press ; Ljubljana : University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security, 2024. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 191 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/852. - Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=87130

COBISS.SI-ID 185630211

   

PK Kazensko pravo

39

FARALDO Cabana, Patricia
    Money and the governance of punishment : a genealogy of the penal fine / Patricia Faraldo-Cabana. - 1st issued in paperback 2019. - London ; New York : Routledge, 2019, cop. 2017. - XV, 228 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge studies in crime and society)

COBISS.SI-ID 192102659

40

    RESOZIALISIERUNG, Opferschutz, Restorative Justice [Elektronski vir] : Grundlagen und Rahmenbedingungen / Tillmann Bartsch ... [et al.] (Hrsg.). - 1. Aufl. - E-zbornik. - Baden-Baden : Nomos ; [Leonberg] : Seehaus, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (148 str.)) : ilustr. - (Edition Seehaus (PLUS) : Resozialisierung, Opferschutz, Restorative Justice ; Bd. 1)

Način dostopa (URL): https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748934240/resozialisierung-opferschutz-restorative-justice (Odprti dostop)

COBISS.SI-ID 193078019

   

PL Zakonodaja

41

    ABGB Praxiskommentar : IPR Praxiskommentar : internationales Privatrecht / herausgegeben von Michael Schwimann, Georg Kodek, [Simon Laimer]. - Wien : LexisNexis, 2024. - L, 2032 str. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 185934595

42

    KOMENTAR Obligacijskega zakonika (OZ). Splošni del / avtorji Ambrož Cvahte ... [et al.] ; urednik Damjan Možina. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2024-     ([Begunje] : Cicero). - Zv. <1-> ; 25 cm. - (Zbirka predpisov : s komentarjem / Uradni list Republike Slovenije)

COBISS.SI-ID 187308291

43

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) / uvodna pojasnila Alenka Oven. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2024 ([Ljubljana] : Demat). - 216 str. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

COBISS.SI-ID 182569731

44

    ZAKON o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) : s komentarjem / [avtorji komentarja Mojca Prelesnik ... [et al.] ; urednica Mojca Prelesnik ; stvarno kazalo Barbara Žurej]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2024 (Ljubljana : Itagraf). - 519 str. ; 25 cm. - (Nova slovenska zakonodaja : komentar / GV založba)

COBISS.SI-ID 188852995

   

PV Varia

45

KORŠIČ Zorn, Verena
    Frančiškanska cerkev v Ljubljani: cerkev Marijinega oznanjenja : samostanska knjižnica in muzej / [avtorica poglavja »Frančiškanska cerkev v Ljubljani« Verena Koršič Zorn, avtor poglavja »Samostanska knjižnica in muzej« Jan Dominik Bogataj ; fotografije Rok Rakun, Performans]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Frančiškanski zavod, 2023 ([Ljubljana] : Salve). - 92 str. : ilustr. ; 22 cm

COBISS.SI-ID 172320003

46

    SVETO pismo : Stara in Nova zaveza : jeruzalemska izdaja / [urednik Jože Krašovec ; prevajalci Milan Holc ... [et al.] ; fotografije Damjan Prelovšek]. - Ljubljana : Slovenska škofovska konferenca : Družina, 2024 (Vicenza : Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto). - 2879 str., [23] str. barvnih pril. zvd. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 139630595

    

PZ Zborniki

47

    FESTSCHRIFT Matthias Neumayr / herausgegeben von Thomas Garber. - Wien : Manz, 2023. - 2 zv. ([L], 3236 str., [1] f. pril. s portretom) : portret, ilustr. ; 23 cm

COBISS.SI-ID 179945987

48

    KONFERENCA Pravo v informacijski družbi : zbornik povzetkov / uredil Matija Damjan. - Ljubljana : Inštitut za primerjalno pravo : Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2024. - 1 vol. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.ipp-pf.si/uploads/File/seminarji/Zbornik%20Infosoc%202024.pdf

COBISS.SI-ID 191320323

  

Magistrske diplomske naloge

1

JURATOVEC, Petra
    Pravna analiza prenehanja Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Petra Juratovec. - Ljubljana : [P. Juratovec], 2024. - IV, 48 str. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=155508

COBISS.SI-ID 194106883

2

KERN, Katja, 1999-
    Pravica do dobrega upravljanja v teoriji in sodni praksi : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Kaja Kern. - Ljubljana : [K. Kern], 2024. - 51 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=155344

COBISS.SI-ID 194058755

3

VELJKOVIČ, Ana
    Mednarodnopravna analiza konflikta med Rusijo in Ukrajino v letu 2022 z vidika kršitev mednarodnega prava človekovih pravic : magistrsko diplomsko delo / avtorica Ana Veljkovič. - Ljubljana : [A. Veljkovič], 2024. - XI, 64 str. : tabela ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=155393

COBISS.SI-ID 194103299

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115