Avgust 2021

Seznam novosti 2021/08

PC Civilno pravo

1. ALIGBE, Patrick     Infektionsschutzrecht in Zeiten von Corona : der Ratgeber zu den Infektionsgefahren und Schutzmaßnahmen / von Patrick Aligbe. - München : C. H. Beck, cop. 2021. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo

ISBN 978-3-406-77054-8

349.3:616-036.22(430)(035)

COBISS.SI-ID 73666819

2. BASEDOW, Jürgen, 1949-     EU private law : anatomy of a growing legal order / Jürgen Basedow. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2021. - CXXVII, 785 str. ; 25 cm

O avtorju: str. [787]. - Bibliografija: str. 735-775. - Kazalo

ISBN 1-83970-121-8 ISBN 978-1-83970-121-4

347:061.1EU

COBISS.SI-ID 72174339

3. COMPARATIVE tort law : global perspectives / edited by Mauro Bussani, Anthony J. Sebok. - 2nd ed. - Cheltenham (UK) ; Northampton (USA) : E. Elgar, cop. 2021. - IX, 567 str. : tabele ; 25 cm. - (Research handbooks in comparative law)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78990-597-7 ISBN 1-78990-597-4

347.51:340.5(082)

COBISS.SI-ID 72178435

4. DUKIĆ-Mijatović, Marijana     Međunarodno privatno pravo / Marijana Dukić-Mijatović. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2012 (Veternik : Kozarev). - 304 str. ; 24 cm

Cir. - 300 izv. - Bibliografija: str. 284-303 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-86-6019-033-0 (broš.)

341.9(075.8)

COBISS.SI-ID 270006023

5. MEĐUNARODNO poslovno pravo / Slavko Carić ... [et al.]. - Novi Sad : Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet, 2007 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 480 str. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 473-480

ISBN 978-86-84613-62-4

347.7:339(075.8) 339.1(075.8)

COBISS.SI-ID 220842503

6. PRIVREDNO pravo / Slavko Carić ... [et al.]. - Novi Sad : Univerzitet Privredna akademija, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, 2016 (Novi Sad : Alfagraf NS). - XVI, 442 str. : tabela ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 439-442

ISBN 978-86-87619-81-4

347.7(075.8) 336.717(075.8)

COBISS.SI-ID 309528583

7. TOWARDS a European civil code / authors Christian von Bar ... [et al.] ; editors Arthur S. Hartkamp ... [et al.]. - 4th revised and expanded ed. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, Law & Business ; Nijmegen : Ars Aequi Libri, cop. 2011. - LI, 1125 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri večini prispevkov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-411-3357-1 (trda vezava) ISBN 978-90-6916-715-2 (broš.)

341.9(4-6EU)(082) 347(4-6EU)(082) 061.1EU(082)

COBISS.SI-ID 1135841 

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

8. RELJANOVIĆ, Mario, 1977-     Rešavanje radnih sporova / Mario Reljanović, Jovana Misailović. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2021 (Novi Sad : Sajnos). - 167 str. ; 24 cm

200 izv. - Reč recenzenata / Slobodanka Kovačević Perić, Bojan Urdarević: str. 7-8. - O avtorjih: str. 167. - Opombe z bibliografijo. - Bibliografija: str. 155-166

ISBN 978-86-80186-65-8 (broš.)

331.109

COBISS.SI-ID 40940553

9. SCHOUKENS, Paul     Access to social protection for self-employed and non-standard workers : an analysis based upon the EU Recommendation on access to social protection / Paul Schoukens and Charlotte Bruynseraede. - 1st ed. - Leuven ; Den Haag : Acco Learn, 2021. - 159 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 135-140

ISBN 978-94-6414-410-9

349.2/.3:061.1EU 331.102.12:36(4-6EU)

COBISS.SI-ID 74682115

10. WEBER, Nana     Ko delavca ni na delu : dopust, regres in druge odsotnosti z dela / Nana Weber. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 304 str. : tabele ; 21 cm. - (Zbirka Vprašanja in odgovori s področja delovnega prava ; 2)

300 izv. - Bibliografija: str. 299-302

ISBN 978-961-247-470-6 : 87,00 EUR

331.322:349.22(497.4) 331.224.64:349.2(497.4)

COBISS.SI-ID 66466819 

PEF Ekonomija, sociologija

11. GOLUBOVIĆ, Srđan     Priručnik o koordinaciji monetarne politike u Evropskoj uniji = Handbook on monetary policy coordination in the European Union / Srđan Golubović, Marko Dimitrijević. - 1. izd. - Niš : Pravni fakultet , Centar za publikacije, 2020 (Niš : Medivest). - 87 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Nasl., predgovor in vsebina tudi v angl. - 60 izv. - Leto izida v CIP-u: 2021. - Bibliografija: str. 78-87

ISBN 978-86-7148-276-9 (broš.)

339.738:061.1EU

COBISS.SI-ID 32831497

12. GOLUBOVIĆ, Srđan     Vodič kroz monetarno pravo Evropske unije = Guideline trough the monetary law of the European Union / Srđan Golubović, Marko Dimitrijević. - 1. izd. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2020 (Niš : Medivest). - 39 str. ; 25 cm

Nasl., predgovor in vsebina tudi v angl. - 60 izv. - Leto izida v CIP-u: 2021. - Bibliografija: str. 37-39

ISBN 978-86-7148-277-6 (broš.)

336.7:061.1EU

COBISS.SI-ID 32838409

13. ORDOLIBARALISM, law and the rule of economics / edited by Josef Hien, Christian Joerges. - Paperback ed. - Oxford [etc.] : Hart, 2020. - XVI, 325 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-5099-3750-9 (trda vezava) ISBN 978-1-50993-750-9 (broš.) ISBN 978-1-50991-906-2 (ePDF) ISBN 978-1-50991-905-5 (ePub)

330.83:340.132.6(430)(082) 33:347.7(430)(082)

COBISS.SI-ID 73805059 

PFI Teorija in filozofija prava

14. ALEXANDER, Larry     Advanced introduction to legal reasoning / Larry Alexander, Emily Sherwin. - Cheltenham (UK) ; Northampton (USA) : E. Elgar, cop. 2021. - VII, 184 str. ; 22 cm. - (Elgar advanced introductions)

Bibliografija: str. 169-177. - Kazalo

ISBN 978-1-78990-316-4 (broš.) ISBN 978-1-78990-314-0 (trda vezava) ISBN 9781789903157! (e-knjiga)

340.115

COBISS.SI-ID 73158403

15. RESEARCH handbook on law and emotion / edited by Susan A. Bandes ... [et al.]. - Cheltenham (UK) ; Northampton (USA) : E. Elgar, cop. 2021. - XVI, 617 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Research handbooks in legal theory)

Bibliografija na koncu prispevkov in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78811-907-8

34:159.942(082)

COBISS.SI-ID 74440195

16. VIENNA lectures on legal philosophy. Vol. 2, Normativism and anti-normativism in law / edited by Christoph Bezemek, Michael Potacs and Alexander Somek. - Oxford [etc.] : Hart, 2020. - VI, 266 str. : ilustr. ; 25 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-50993-590-1

340.124(436.1)(082)

COBISS.SI-ID 73661955 

PH Pravna zgodovina

17. CICERO on the attack : invective and subversion in the orations and beyond / contributors Ingo Gildenhard ... [et al.] ; editor Joan Booth. - Swansea : The Classical Press of Wales, 2007. - XIV, 216 str. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazala

ISBN 978-1-905125-19-7 ISBN 1-905125-19-4

821.124'02.09Cicero(082)

COBISS.SI-ID 72690435

18. OSAMOSVOJITEV : prispevki za enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti / [avtorji Matej Avbelj ... [et al.] ; glavni urednik, predgovor Dimitrij Rupel ; abecedni seznam gesel z avtorji, seznam kratic Elena Franetič ; slikovno gradivo Muzej novejše zgodovine Slovenije, Park vojaške zgodovine Pivka, osebni arhiv dr. Dimitrija Rupla]. - 1. izd. - Nova Gorica : Nova univerza, 2021 ([Ljubljana] : Litteralis). - XVIII, 371 str. : ilustr. ; 30 cm

3.500 izv. - Bibliografija pri večini gesel. - Kazalo

ISBN 978-961-94502-8-4 : 35 EUR

94(497.4)"1987/1992"

COBISS.SI-ID 64550659 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

19. ALEXANDER, Nadja Marie, 1966-     The Singapore convention on mediation : a commentary / Nadja Alexander, Shouyu Chong. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, cop. 2019. - XV, 235 str. ; 25 cm. - (Global trends in dispute resolution ; vol. 8)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-94-035-1481-9 ISBN 94-035-1481-7

341.62

COBISS.SI-ID 72919043

20. BLATTNER, Charlotte E., 1987-     Protecting animals within and across borders : extraterritorial jurisdiction and the challenges of globalization / Charlotte E. Blattner. - New York : Oxford University Press, 2019. - LIII, 465 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190948313.001.0001/oso-9780190948313 (Odprti dostop). - Delo je nastalo na osnovi avtoričine dokt. disert. z nasl.: The extraterritorial protection of animals : admissibility and possibilities of the application of national animal welfare standards to animals in foreign countries. - Bibliografija: str. 411-447. - Kazalo

ISBN 978-0-19-094831-3

341:179.3

COBISS.SI-ID 73496579

21. BODDENS Hosang, J. F. R.     Rules of engagement and the international law of military operations / J. F. R. Boddens Hosang. - 1st ed., 1st impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2020. - XXI, 339 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Oxford monographs in international humanitarian and criminal law)

Bibliografija: str. 323-336. - Kazali

ISBN 978-0-19-885388-6 ISBN 0-19-885388-2

341.3 355

COBISS.SI-ID 72890371

22. CELAR, Branko     Slovenija in njene meje v treh zgodovinskih obdobjih : 1914-1920, 1941-1975, 1991-2021 / Branko Celar ; [tematski zemljevidi Mateja Rihtaršič]. - Ljubljana : Zveza policijskih veteranskih društev Sever, 2021. - 514 str. : ilustr., zvd., avtorj. sl. ; 25 cm

Besedilo v slov., predgovor avtorj. v slov. in angl. - Zvd. na spojnih listih. - 700 izv. - Knjigi na pot / Tomaž Čas: str. 14-16. - Zgodovina slovenskega naroda in njegovega ozemlja : strokovna recenzija mednarodnopravnega dela / Mirjam Škrk: str. 17-22. - Ob tridesetletnici samostojnosti Slovenije : recenzija zgodovinskega dela / Božo Repe: str. 23-25. - Življenjepis avtorja: str. 512-513. - Recenzenta Mirjam Škrk, Božo Repe. - Bibliografija: str. 494-502. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-95367-1-1 : 38,00 EUR

94(497.4)"1914/2021" 341.222(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 64440579

23. CINEMATIC perspectives on international law / edited by Olivier Corten and François Dubuisson ; assistant editor Martyna Fałkowska-Clarys. - Manchester : Manchester University Press, 2021. - VII, 233 str. ; 25 cm. - (Melland Schill perspectives on international law)

Hrbtni nasl.: Cinematic perspectives in international law. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-5261-4991-6 ISBN 1-5261-4991-5

341(082) 791(082)

COBISS.SI-ID 72784131

24. D'ASPREMONT, Jean, 1978-     The discourse on customary international law / Jean D'Aspremont. - 1st ed., 1st impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2021. - VIII, 184 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 154-181. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-284391-3 (broš.) ISBN 978-0-19-284390-6 (trda vezava)

341:340.141

COBISS.SI-ID 72824579

25. DEHM, Julia     Reconsidering REDD+ : authority, power and law in the green economy / Julia Dehm. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2021. - XVII, 420 str. ; 24 cm. - (Cambridge studies on environment, energy and natural resources governance)

Bibliografija: str. 357-409. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-108-42376-2

349.6:630

COBISS.SI-ID 72927747

26. DUE diligence in the international legal order / edited by Heike Krieger, Anne Peters, Leonhard Kreuzer. - 1st ed., 3rd impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2020. - XVIII, 402 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-886990-0

341.2(082) 342.7(082) 347.7(082)

COBISS.SI-ID 73472771

27. ENVIRONMENTAL rights : the development of standards / edited by Stephen J. Turner ... [et al.]. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2019. - XLVI, 407 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-108-48224-0 (trda vezava) ISBN 978-1-108-71174-6 (broš.)

341.231.14:502(082) 349.6:341(082)

COBISS.SI-ID 72751619

28. FRAENKEL, Ernst, 1898-1975     Dvojna država / Ernst Fraenkel ; [prevod Alenka Mercina ; spremna beseda Vlasta Jalušič]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2019 ([Maribor] : Darima). - 406 str. : fotogr., faks. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka / Založba /*cf. ; [73])

Prevod dela: Der Doppelstaat. - 400 izv. - Predgovor urednika k 2. nemški izdaji (2001) / Alexander von Brünneck: str. 9-19. - Predgovor urednika k 3. nemški izdaji (2012) / Alexander von Brünneck: str. 21. - Faksimili dokumentov 1934 do 1940: str. 23-38. - Kaj je dvojno v "dvojni državi"? O recepciji in pomenu klasične raziskave Ernsta Fraenkla : spremna beseda k tretji nemški izdaji / Horst Dreier: str. 325-354. - Ustvarjanje brezzakonja: Dvojna država Ernsta Fraenkla : spremna beseda k slovenski izdaji / Vlasta Jalušič: str. 363-406. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-257-100-9 : 27,00 EUR

321.64(430)"1933/1945" 34(430)"1933/1945"

COBISS.SI-ID 300225536

29. GASBARRI, Lorenzo     The concept of an international organization in international law / Lorenzo Gasbarri. - 1st ed., 1st impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2021. - XV, 236 str. ; 25 cm. - (Oxford monographs in international law)

Bibliografija: str. 211-230. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-289579-0 ISBN 0-19-289579-6

341.12:347.132.12

COBISS.SI-ID 72753923

30. GLOBAL environmental commons : analytical and political challenges in building governance mechanisms / edited by Eric Brousseau ... [et al.]. - 1st ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012. - XXIII, 435 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 384-426. - Kazalo

ISBN 978-0-19-965620-2 ISBN 0-19-965620-7

327:502.1(082) 33:502.1(082)

COBISS.SI-ID 72867587

31. The HANDBOOK of international humanitarian law / edited by Dieter Fleck ; in collaboration with Michael Bothe ... [et al.]. - 4th ed., 1st impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2021. - XLIV, 764 str. : ilustr. ; 26 cm. - ([Oxford handbooks])

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazala

ISBN 978-0-19-884796-0

341.3(082)

COBISS.SI-ID 73750275

32. The HUMAN right to a healthy environment / edited by John H. Knox, Ramin Pejan. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2018. - XVII, 290 str. : tabele ; 23 cm

Bibliografija: str. 269-284. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-108-43158-3 (broš.) ISBN 978-1-108-42119-5 (trda vezava)

341:342.7:502.1(082) 349.6(082)

COBISS.SI-ID 72745987

33. The IMPACT of climate change mitigation on indigenous and forest communities : international, national and local law perspectives on REDD+ / Maureen F. Tehan ... [et al.]. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2017. - XXV, 415 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 353-397. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-107-07426-2 (trda vezava) ISBN 978-1-107-42480-7 (broš.)

349.6:630

COBISS.SI-ID 73189379

34. INTERNATIONAL arbitration and EU law / edited by José Rafael Mata Dona, Nikos Lavranos. - Cheltenham (UK) ; Northampton (USA) : E. Elgar, 2021. - L, 560 str. ; 25 cm. - (Elgar arbitration law and practice)

Bibliografija: str. 495-540. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-399-1 (trda vezava)

341.63:061.1EU(082)

COBISS.SI-ID 72991747

35. INTERNATIONAL law's objects / edited by Jessie Hohmann and Daniel Joyce. - 1st ed., 1st impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2018. - XV, 568 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-879820-0 (trda vezava) ISBN 978-0-19-879821-7 (broš.)

341.2:39(082)

COBISS.SI-ID 72843523

36. INVESTMENT law within international law : integrationist perspectives / edited by Freya Baetens. - 1st paperback ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - LII, 514 str. ; 23 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-107-59589-7 (broš.) ISBN 978-1-107-03888-2 (trda vezava)

341.63:339.727.22(082)

COBISS.SI-ID 72835587

37. KIBLER, Cornelia     Datenschutzaufsicht im europäischen Verbund : Unabhängigkeit, Effektivität, Rechtsschutz und Legitimation / Cornelia Kibler. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2021. - XXVIII, 489 str. ; 24 str. - (Beiträge zum Verwaltungsrecht : BVwR, ISSN 2509-9272 ; 17)

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 445-484. - Kazalo

ISBN 978-3-16-159700-8

342.7:061.1EU

COBISS.SI-ID 68789507

38. The LAW of EU external relations : cases, materials, and commentary on the EU as an international legal actor / Jan Wouters ... [et al.]. - 3rd ed., 1st impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2021. - LIV, 559 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-886949-8 (broš.) ISBN 978-0-19-886948-1 (trda vezava)

327:061.1EU 341.238:061.1EU

COBISS.SI-ID 73927427

39. MAČÁK, Kubo, 1984-     Internationalized armed conflicts in international law / Kubo Mačák. - 1st ed., 1st impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2018. - XL, 268 str. ; 25 cm. - (Oxford monographs in international humanitarian and criminal law)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazala

ISBN 978-0-19-881986-8 ISBN 0-19-881986-2

341.3 355

COBISS.SI-ID 73514243

40. MARBOE, Irmgard     Calculation of compensation and damages in international investment law / Irmgard Marboe. - 2nd ed., 6th impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2017. - XLI, 556 str. : tabele ; 26 cm. - (Oxford international arbitration series)

Bibliografija: str. 517-538. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-874993-6 ISBN 0-198749-93-7

341.241.8:341.6 339.727.22

COBISS.SI-ID 72794883

41. NAGTZAAM, Gerry     International environmental law : a case study analysis / Gerry Nagtzaam, Evan van Hook, and Douglas Guilfoyle. - London [i. e.] Abingdon ; New York : Routledge, 2020. - XX, 632 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-138-55673-7 (trda vezava) ISBN 978-1-138-55676-8 (broš.) ISBN 978-1-315-15029-1 (ebk.)

341.225.5:349.6 502.1:341.6

COBISS.SI-ID 74208259

42. ÖHLINGER, Theo     EU-Recht und staatliches Recht : die Anwendung des Europarechts im innerstaatlichen Bereich / von Theo Öhlinger, Michael Potacs. - 7., neu bearbeitete Aufl. - Wien : LexisNexis, 2020. - XVI, 246 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 219-241. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-7007-7826-4

34:061.1EU 342:061.1EU

COBISS.SI-ID 73325571

43. O'MEARA, Chris     Necessity and proportionality and the right of self-defence in international law / Chris O'Meara. - 1st ed., 1st impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2021. - XI, 260 str. ; 25 cm. - (Oxford monographs in international law)

Bibliografija: str. 235-247. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-886340-3 ISBN 0-19-886340-3

341.3:341.23

COBISS.SI-ID 72772867

44. The OXFORD handbook of jurisdiction in international law / edited by Stephen Allen ... [et al.]. - 1st ed., 1st impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2019. - XXX, 582 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Oxford handbooks)

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-878614-6

341.98(082)

COBISS.SI-ID 74307587

45. The PROSPECTS of common concern of humankind in international law / edited by Thomas Cottier ; in association with Zaker Ahmad. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2021. - XXI, 467 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-108-84008-8

349.6:341(082)

COBISS.SI-ID 73283075

46. ROUTLEDGE handbook of international environmental law / edited by Erika Techera ... [et al.]. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2021. - LXIV, 514 str. : zvd., tabele ; 26 cm. - (Routledge handbooks)

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-367-20924-7 (trda vezava) ISBN 978-1-003-13782-5 (broš.)

349.6:341(082)

COBISS.SI-ID 73558787

47. SCHERMERS, H. G., 1928-2006     International institutional law : unity within diversity / by Henry G. Schermers, Niels M. Blokker. - 6th revised ed. - Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2018. - XXXVII, 1327 str. : tabele ; 24 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-90-04-36396-0 (trda vezava) ISBN 978-90-04-38168-1 (broš.)

341.1+341.217 341.645

COBISS.SI-ID 73079811

48. SCHMIDT, Julia     The European Union and the use of force / by Julia Schmidt. - Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2020. - XVI, 342 str. ; 25 cm. - (Studies in EU external relations, ISSN 1875-0451 ; vol. 17)

Bibliografija: str. 313-333 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-90-04-35606-1

341.3:061.1EU

COBISS.SI-ID 64115715

49. SCOTT, Matthew, 1978-     Climate change, disasters, and the Refugee Convention / Matthew Scott. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2020. - XXII, 184 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Cambridge asylum and migration studies)

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. z nasl.: Refugee status determination in the context of "natural" disasters and climate change : a human rights-based approach. - Bibliografija: str. 159-167. - Kazala

ISBN 978-1-108-47822-9 (trda vezava) ISBN 978-1-108-74712-7 (broš.)

341.231.14-054.73 314.15:551.583

COBISS.SI-ID 42541827

50. SHELTON, Dinah     Jus cogens / Dinah Shelton. - 1st ed., 1st impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2021. - X, 125 str. ; 22 cm. - (Elements of international law)

Bibliografija: str. 109-117. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-886596-4 (broš.) ISBN 978-0-19-886595-7 (trda vezava)

341:342.7

COBISS.SI-ID 72725763

51. SLOVENIAN-Austrian Law Conference (1 ; 2019 ; Dunaj)     Slovenian-Austrian Law Conference : Managing migration and the rule of law / [editor Franz-Stefan Meissel]. - Wien : Universität, [2020]. - 151 str. ; 30 cm. - (University of Vienna law review : VLR, ISSN 2521-3962 ; vol. 4, no. 1, special iss.)

Ov. nasl. - Bibliografija pri vseh prispevkih

314.15:34(4)(082)

COBISS.SI-ID 73428483

52. SORNARAJAH, M.     The international law on foreign investment / M. Sornarajah. - 5th ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2021. - XL, 661 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 615-624. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-107-13362-4 (trda vezava) ISBN 978-1-108-73086-0 (broš.)

341.63:330.322 339.727.22

COBISS.SI-ID 73418755

53. TRACHTMAN, Joel P.     The future of international law : global government / Joel P. Trachtman. - 1st paperback ed. - New York : Cambridge University Press, 2014. - XIII, 302 str. : tabele ; 23 cm. - (ASIL studies in international legal theory)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-107-43585-8 (broš.) ISBN 978-1-107-03589-8 (trda vezava)

341:005.44:327

COBISS.SI-ID 72734467

54. TÜRK, Danilo, 1952-     A world transformed : reflections on the international system, China and global development / Danilo Türk. - New York [etc.] : P. Lang, cop. 2020. - VIII, 190 str. ; 23 cm

O avtorju na zadnji str. ov. - Opombe z bibliografijo pri večini poglavij. - Kazalo. - Vsebina: A unipolar or multipolar world? ; The role of norms, values and institutions in international politics ; An organized international community : the United Nations ; The global and the regional in the contemporary international system ; The threat of terrorism and international responses ; The potential of international law in times of crises ; Ethics and creativity in international relations ; The peaceful rise of China ; A case for partnership : the European Union and China as actors and objects of global change ; Three messages of an anniversary ; The 19th National Congress of the Communist Party of China and the world ; Greening the Belt and Road : creating durable peace ; The Belt and Road green development ; The promise of e-commerce ; In search of balance : intellectual property and transfer of technology ; Contours of a new international economic order ; Davos ; A concept of development : from growth to sustainability and social responsibility ; The human right to development ; What we cannot measure, we cannot manage : indicators for measuring progress ; Greening urban living ; Water as an instrument of development and peace ; China and global trade ; The future of multilateralism ; A world transformed

ISBN 978-1-4331-7711-8 doi: 10.3726/b16849

341.1 339.97:32 327(510)"20"

COBISS.SI-ID 44243203

55. The UN Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses : a commentary / edited by Laurence Boisson de Chazournes ... [et al.] ; assistant editor Jason Rudall. - 1st ed., 1st impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2018. - XXXII, 504 str. ; 26 cm. - (Oxford commentaries on international law)

Bibliografija pri večini prispevkov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-877876-9

341:658.265(082) 349.6(082)

COBISS.SI-ID 73668867

56. The UNITED Nations and human rights : a critical appraisal / edited by Frédéric Mégret and Philip Alston. - 2nd ed., 2nd impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2020. - VIII, 752 str. ; 25 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-829838-0 (broš.) ISBN 978-0-19-829837-3 (trda vezava)

341.231.14(082) 342.7(082)

COBISS.SI-ID 73459203

57. UPOREDNA analiza zakona, podzakonskih akata i propisa EU u oblasti regulisanja otpadnih voda i uloga lokalne samouprave odnosno grada Novog Sada / grupa autora. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2021 (Novi Sad : Sajnos). - 153 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

"...rezultat rada na istoimenom projektu u okviru analize postojeće pravne regulative u oblasti upravljanja otpadnim vodama, a koja je obuhvatila međunarodne konvencije koje je ratifikovala Republika Srbija, propise EU, propise pojedinih država, propise Republike Srbije i propise Grada Novog Sada." --> kolofon. - 200 izv. - Opombe z bibliografijo. - Bibliografija: str. 149-153

ISBN 978-86-80186-66-5 (broš.)

349(497.11) 502.14:502.51(497.11) 340.137:349.6(4-672EU)

COBISS.SI-ID 40154377

58. WHITHER the West? : international law in Europe and the United States / edited by Chiara Giorgetti, Guglielmo Verdirame. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2021. - XIII, 264 str. : ilustr. ; 24 cm. - (ASIL studies in international legal theory)

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-107-19011-5 ISBN 1-107-19011-8

341.24:327(4+73)(082) 340.5(4+73)(082)

COBISS.SI-ID 72894211 

PK Kazensko pravo

59. DNEVI prekrškovnega prava (15 ; 2020 ; Portorož)     [Petnajsti dnevi prekrškovnega prava]     15. dnevi prekrškovnega prava : zbornik. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). - 109 str. ; 23 cm

110 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-247-446-1 : 35,00 EUR

343.232(082)

COBISS.SI-ID 29504515

60. DNEVI prekrškovnega prava (16 ; 2021 ; Portorož)     [Šestnajsti dnevi prekrškovnega prava]     16. dnevi prekrškovnega prava : zbornik : 21. in 22. junij 2021, Portorož. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 133 str. : tabele ; 23 cm

130 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-247-469-0 : 35,00 EUR

343.232(082)

COBISS.SI-ID 66359811

61. ĐURIČIĆ, Milutin L.     Prekršajno pravo / Milutin Đuričić, Goran M. Bejatović. - Novi Sad : Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2015 (Novi Sad : Alfagraf). - XV, 231 str. : ilustr. ; 24 cm

Cir. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-86-6019-047-7 (broš.)

343.232(075.8)

COBISS.SI-ID 294250759

62. PLEH, Vildana     Opservacija i dijagnostika ličnosti maloljetnih prestupnika u krivičnom zakonodavstvu i praksi Bosne i Hercegovine / Vildana Pleh, Samir Suljagić, Amina Suljagić. - Banja Luka : Centar modernih znanja, 2020 (Banja Luka : Markos design & print studio). - 151 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 114-122

ISBN 978-9926-8495-0-4

343.91-053.6:316.624(497.6)

COBISS.SI-ID 40170246

63. PRAVNI i ekonomski aspekti primene principa zagađivač plaća / urednici Isidora Ljumović, Slavica Stevanović. - Beograd : Institut ekonomskih nauka, 2018 (Beograd : Donat graf). - 250 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija in povzetek v srb. pri vseh prispevkih

ISBN 978-86-89465-43-3 (broš.)

343.8:504.9(082) 504.9:33(082) 349.6:33(082)

COBISS.SI-ID 269754380

64. The ROUTLEDGE companion to rehabilitative work in criminal justice / edited by Pamela Ugwudike ... [et al.]. - London [i. e.] Abingdon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019 [i. e.] 2020. - XLIII, 1187 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija pri vseh, povzetek v angl. pri nekaterih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-10205-7 (trda vezava) ISBN 978-1-138-10332-0 (broš.)

343.294(082) 343.848(082)

COBISS.SI-ID 73165315

65. SOURYAL, Sam S., 1930-     Ethics in criminal justice : in search of the truth / Sam S. Souryal and John T. Whitehead. - 7th ed. - New York : Routledge, 2020. - XVII, 465 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-138-35365-7 (trda vezava) ISBN 978-1-138-35366-4 (broš.) ISBN 978-0-429-40027-8 (ebk.)

343.1(075.8)

COBISS.SI-ID 73990147 

PL Zakonodaja

66. KRIVIČNI zakonik : prema stanju zakonodavstva od 1. marta 2018. godine / predgovor Zoran Stojanović. - 12. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2018 (Beograd : Glasnik). - 311 str. : tabela ; 20 cm. - (Pravna biblioteka. Edicija Zakoni i propisi)

Cir. - 500 izv. - Kazalo

ISBN 978-86-519-0157-0 (broš.)

343.21(497.11)(094.5)

COBISS.SI-ID 255590156

67. ZAKONIK o krivičnom postupku : prema stanju zakonodavstva od 31. maja 2014. godine / predgovor Slobodan Beljanski, Goran P. Ilić, Miodrag Majić. - 10. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2018 (Beograd : Glasnik). - 322 str. ; 20 cm. - (Pravna biblioteka. Edicija Zakoni i propisi)

Cir. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-86-519-1905-6 (broš.)

343.1(497.11)(094.5)

COBISS.SI-ID 261408524

68. ŽIBRIK, Neva     Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) : z uvodnimi pojasnili in komentarjem / avtorici Neva Žibrik, Tina Humar. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 266 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv.

ISBN 978-961-204-680-4 : 128 EUR

332.2

COBISS.SI-ID 60456451 

Magistrske diplomske naloge

1. ČEČ, Marko, 1996-     Aktualna vprašanja o pravnem položaju podizvajalcev pri gradbeni pogodbi : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Marko Čeč. - Grobišče : [M. Čeč], 2021. - 59 f. ; 30 cm

Mentor Gregor Dugar. - Bibliografija: f. 56-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.442:347(043.2)

COBISS.SI-ID 74771459

2. DUKIČ, Uroš     Tehnologija za prepoznavo obrazov pri preiskavi in pregonu kaznivih dejanj : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Uroš Dukič. - Ljubljana : [U. Dukič], 2021. - III, 36 f. ; 30 cm

Mentor Aleš Završnik. - Bibliografija: f. 29-36. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.98:004(043.2)

COBISS.SI-ID 74497539

3. ZORE Čop, Alenka     Nasilje v družini v praksi ESČP : pozitivne obveznosti države in Istanbulska konvencija : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Alenka Zore Čop. - Ljubljana : [A. Zore Čop], 2021. - 58 f. ; 30 cm

Mentor Saša Zagorc. - Bibliografija: f. 55-58. - Povzetek ; Summary: Domestic violence in ECtHR case law: state positive obligations and the Istanbul Convention. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343:342(043.2)

COBISS.SI-ID 74503171

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115