December 2020

Seznam novosti 2020/12

DIS Disertacije

1. GARBATAVIČIUTE, Simona     Reshaping plea bargaining in European criminal justice = Preoblikovanje sporazumevanja o priznanju krivde v evropskih kazenskopravnih sistemih : doktorska disertacija / Simona Garbatavičiute. - Ljubljana : [S. Garbatavičiute], 2020. - IX, 349 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121312. - Mentorica Mojca M. Plesničar. - Bibliografija: str. 328-349. - Abstract ; Povzetek. - Razširjeni povzetek doktorske disertacije: str. 306-327. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343(043.3)

COBISS.SI-ID 43615747

2. KOGOVŠEK Sajovic, Špela     Pravna ureditev zdravilstva : (doktorska disertacija) / avtorica Špela Kogovšek Sajovic. - Ljubljana : [Š. Kogovšek Sajovic], 2020. - 275 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122367. - Mentorica Viktorija Žnidaršič Skubic. - Bibliografija: str. 254-275. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

34:61(043.3)

COBISS.SI-ID 43614211

3. PAJNKIHAR, Grega     Nasledstvo odgovornosti držav za mednarodno protipravna dejanja : doktorska disertacija / avtor Grega Pajnkihar. - Ljubljana : [G. Pajnkihar], 2020. - 390 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122914. - Mentorica Vasilka Sancin. - Bibliografija: f. 351-390. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341(043.3)

COBISS.SI-ID 43616003 

PC Civilno pravo

4. AVBELJ, Matej     Sodno pravo Evropske unije / Matej Avbelj. - 2., prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). - 346 str. ; 25 cm

300 izv. - Predgovor k prvi izdaji / Marko Ilešič: str. 9-11. - Bibliografija: str. 323-330. - Kazalo

ISBN 978-961-247-453-9

347.9:061.1EU

COBISS.SI-ID 35074307

5. [EUROPEAN commentaries on private international law : ECPIL : commentary. Vol. 2, Rome I Regulation [Elektronski vir]] / [written by Ulrich Magnus ... [et al.] ; edited by Ulrich Magnus, Peter Mankowski]. - E-knjiga. - [Köln : O. Schmidt, 2017]. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XXVI, 902 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.degruyter.com/view/title/518012 (Dostop do polnega besedila v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani). - Način dostopa (URL): http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://www.degruyter.com/isbn/9783504384814 (Dostop do polnega besedila z uporabniškim imenom in geslom). - Podatki o naslovu, navedbi odgovornosti in založništvu povzeti po tiskani izd. - Manjkajo str. I-IV. - Na vrhu nasl. zaslona: SELP, Sellier European Law Publishers. - Opis vira z dne 24. 12. 2020. - Bibliografija: str. VIII-XIII in pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-504-38481-4 (PDF)

341.98(094.2.072) 347.4(094.2.072)

COBISS.SI-ID 44351235

6. EUROPEAN commentaries on private international law : ECPIL : commentary. Vol. 1, Brussels Ibis Regulation [Elektronski vir] / [written by Ulrich Magnus ... et al.] ; edited by Ulrich Magnus, Peter Mankowski. - E-knjiga. - Köln : O. Schmidt, 2016. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XXXIV, 1163 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.degruyter.com/view/title/518351 (Dostop do polnega besedila v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani). - Način dostopa (URL): http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://www.degruyter.com/isbn/9783504384807 (Dostop do polnega besedila z uporabniškim imenom in geslom). - Nasl. z nasl. zaslona. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Na vrhu nasl. zaslona: SELP, Sellier European Law Publishers. - Opis vira z dne 23. 12. 2020. - Bibliografija: str. XI-XX in pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-504-38480-7 (PDF)

341.98(094.2.072)

COBISS.SI-ID 44255747

7. EUROPEAN commentaries on private international law : ECPIL : commentary. Vol. 3, Rome II Regulation / [written by Peter Mankowski ... et al.] ; edited by Ulrich Magnus, Peter Mankowski. - Köln : O. Schmidt, 2019. - XXXVII, 724 str. ; 25 cm

Dostopno tudi na: https://www.degruyter.com/view/title/518011 (Dostop do polnega besedila v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani). - Dostopno tudi na: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://www.degruyter.com/isbn/9783504384821 (Dostop do polnega besedila z uporabniškim imenom in geslom). - Hrbtni nasl.: Rome II. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Na vrhu nasl. str.: SELP, Sellier European Law Publishers. - Bibliografija: str. XI-XXIII in pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-504-08007-5

341.98(094.2.072) 347.5(094.2.072)

COBISS.SI-ID 5841707

8. EUROPEAN commentaries on private international law : ECPIL : commentary. Vol. 3, Rome II Regulation [Elektronski vir] / [written by Peter Mankowski ... et al.] ; edited by Ulrich Magnus, Peter Mankowski. - E-knjiga. - Köln : O. Schmidt, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XXXVII, 724 str.))

Način dostopa (URL): https://www.degruyter.com/view/title/518011 (Dostop do polnega besedila v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani). - Način dostopa (URL): http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://www.degruyter.com/isbn/9783504384821 (Dostop do polnega besedila z uporabniškim imenom in geslom). - Nasl. z nasl. zaslona. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Na vrhu nasl. zaslona: SELP, Sellier European Law Publishers. - Opis vira z dne 26. 12. 2020. - Bibliografija: str. XI-XXIII in pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-504-38482-1 (PDF)

341.98(094.2.072) 347.5(094.2.072)

COBISS.SI-ID 44409091

9. FATUR, Andrej     Competition law in Slovenia / Andrej Fatur, Klemen Podobnik, Ana Vlahek. - 2nd ed. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, cop. 2020. - 236 str. : avtorj. sl. ; 24 cm

Na nasl. str.: This book was originally published as a monograph in the International encyclopaedia of laws / Competition law. - Bibliografija: str. 221-230. - Kazalo

ISBN 978-94-035-2690-4

346.546(497.4)

COBISS.SI-ID 28213251

10. FÜHRICH, Ernst     Reiserecht : Handbuch des Pauschalreise-, Reisevermittlungs-, Reiseversicherungs- und Individualreiserechts / von Ernst Führich und Ansgar Staudinger. - 8. neu bearbeitete Aufl. - München : C. H. Beck, 2019. - LXIII, 1608 str. : tabele ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1154504166/04 - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 1525-1561. - Kazalo

ISBN 978-3-406-71077-3 ISBN 3-406-71077-8

347.4:338.48(430) 338.486.22(430) 368.97(430)

COBISS.SI-ID 42499331

11. GENERAL principles of EU law and the EU digital order / edited by Ulf Bernitz ... [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, cop. 2020. - XXVI, 469 str. ; 25 cm. - (European monographs series set ; vol. 112)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-94-035-1165-8 ISBN 94-035-1165-6

347:004:061.1EU

COBISS.SI-ID 42469123

12. GESELLSCHAFT Junge Zivilrechtswissenschaft (Hamburg). Jahrestagung (30 ; 2019 ; Bayreuth)     Privatrecht 2050 - Blick in die digitale Zukunft : Bayreuth 2019 / Beyer ... [et al.] (Hrsg.). - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos ; Wien : facultas ; Basel : Helbing Lichtenhahn, 2020. - 438 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Jahrbuch Junge Zivilrechtswissenschaft ; 2019)

"Die 30. Jahrestagung der Gesellschaft Junge Zivilrechtswissenschaft, die vom 11. bis 14. September 2019 in Bayreuth stattfand, stand unter dem Generalthema "Privatrecht 2050 - Blick in die (digitale) Zukunft"." --> predgovor. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Povzetek v nem. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-3-8487-6044-2 (Nomos) ISBN 3-8487-6044-4 (Nomos) ISBN 978-3-7089-1857-0 (facultas) ISBN 3-7089-1857-6 (facultas) ISBN 978-3-7190-4363-6 (Helbing Lichtenhahn) ISBN 3-7190-4363-0 (Helbing Lichtenhahn)

347(082) 077(082)

COBISS.SI-ID 43092739

13. MEĐUNARODNO savjetovanje Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća (6 ; 2020)     Zbornik radova s VI. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 1. i 2. listopada 2020. godine / [urednici izdanja Dinka Šago ... [et al.]. - Split : Pravni fakultet, 2020. - VI, 417 str. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v hrv. in angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-953-8116-31-5

347.91/.95(063)

COBISS.SI-ID 33568515

14. The OXFORD handbook of online intermediary liability / edited by Giancarlo Frosio. - 1st ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2020. - XVIII, 782 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Oxford handbooks)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 0-19-883713-5 ISBN 978-0-19-883713-8

347.447.54:004.762:004.383.2

COBISS.SI-ID 40685571

15. The PLATFORM economy : unravelling the legal status of online intermediaries / Bram Devolder (ed.). - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, [2019?]. - XXII, 398 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-1-78068-634-9 ISBN 1-78068-634-X

347.413:004.738.5 659.23:004

COBISS.SI-ID 40360707

16. PRAKTIKUM za civilno procesno pravo / avtorji Aleš Galič ... [et al.] ; urednik Aleš Galič. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2020 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 257 str. : obrazci ; 24 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

300 izv.

ISBN 978-961-204-674-3

347.91/.95

COBISS.SI-ID 36088835 

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

17. BARTOLJ, Tjaša     Analiza vzrokov pokojninske vrzeli med ženskami in moškimi v Republiki Sloveniji : končno poročilo / [avtorice Tjaša Bartolj, Barbara Kalar, Nataša Kump]. - Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2020. - 64 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://pokojnina.enakostspolov.si/slo/wp-content/uploads/2020/12/MDMP-Analiza-vzrokov-pokojninske-vrzeli-med-zenskami-in-moskimi_v-RS.pdf. - Bibliografija: str. 50-54

ISBN 978-961-6471-45-9

368.914.2:342.726(497.4)

COBISS.SI-ID 38119683

18. KRESAL, Barbara, 1969-     Social security law in Slovenia / Barbara Kresal, Katarina Kresal Šoltes, Grega Strban. - 4th ed. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, cop. 2020. - 262 str. : avtorj. sl. ; 24 cm

Na nasl. str. tudi: This book was originally published as a monograph in the International encyclopaedia of laws/social security law. - Selected bibliography: str. 251-256. - Kazalo

ISBN 978-94-035-2465-8 ISBN 978-94-035-2470-2 (E-knjiga) ISBN 978-94-035-2605-8 (web-PDF)

349.3(497.4)

COBISS.SI-ID 40048899

19. OBRANA pracovního práva = The defence of labour law : pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc. / [uspořádali Jan Pichrt, Kristina Koldinská, Jakub Morávek]. - 1. vyd. - V Praze : C. H. Beck, 2020. - XX, 601 str. : portret ; 23 cm. - (Beckova edice právo)

Prispevki v češ. ali angl. - Uredniki navedeni v kolofonu. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-80-7400-588-6

349.2/.3(082)

COBISS.SI-ID 17320529

20. TIČAR, Luka     Primerno in učinkovito delovnopravno varstvo : izziv za sedanjost in prihodnost / Luka Tičar ; [izdajatelj] Pravna fakulteta. - Ljubljana : Litteralis, 2020 ([Ljubljana] : Litteralis). - 273 str. ; 25 cm

Nasl. na ov.: Delovno pravo. - 200 izv. - Bibliografija: str. 255-268. - Kazalo

ISBN 978-961-94303-3-0

349.2(497.4)

COBISS.SI-ID 35887107 

PEF Ekonomija, sociologija

21. HAAN, Jakob de, 1960-     Financial markets and institutions : a european perspective / Jakob de Haan, Dirk Schoenmaker, Peter Wierts. - 4th ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2020. - XXVII, 490 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-108-71392-4 (broš.) ISBN 978-1-108-49411-3 (trda vezava) doi: 10.1017/9781108643849

336.74

COBISS.SI-ID 27573763

22. MADIR, Jelena     Sanctions regimes of multilateral development banks : what process is due / by Jelena Madir. - Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2021 [i. e. 2020]. - XI, 268 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 245-263. - Kazalo

ISBN 978-90-04-39586-2

339.732.2:341.645(4)

COBISS.SI-ID 40722691

23. VAROUFAKIS, Yanis, 1961-     Another now : dispatches from an alternative present / Yanis Varoufakis. - London : The Bodley Head, 2020. - 234 str. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-1-847-92563-3 (trda vezava) ISBN 978-1-847-92564-0 (broš.)

338.2"20" 316.323.65

COBISS.SI-ID 33500419

24. VAROUFAKIS, Yanis, 1961-     Globalni minotaver : Amerika, Evropa in prihodnost svetovnega gospodarstva / Janis Varufakis ; [prevedli Seta Knop in Marjana Karer]. - 2 izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 286 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Cankarjeva založba)

Prevod dela: The global minotaur. - Bibliografija: str. 273-275. - Kazalo

ISBN 978-961-282-168-5 : 14,99 EUR

339.9 327

COBISS.SI-ID 293044480

25. VAROUFAKIS, Yanis, 1961-     Je tu kakšen odrasel? : moj boj z evropskim globokim establišmentom / Janis Varufakis ; prevedel Jani Rebec. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 653 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm. - (Zbirka Čas misli)

Prevod dela: Adults in the Room. - 1.200 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-282-180-7 (trda vezava) : 39,99 EUR

336.74:061.1EU 339.9(495)

COBISS.SI-ID 297778944

26. VAROUFAKIS, Yanis, 1961-     Ta svet je lahko boljši : kako sem hčeri razložil gospodarstvo / Janis Varufakis ; prevedla Jelena Isak Kres. - 1. ponatis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 206 str. ; 21 cm. - (Zbirka Najst)

Prevod dela: Milóntas sten kóre moy gia ten oikonomía. - O avtorju na zadnji str. ov. - Ilustr. na sprednjem spojnem listu. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-143-2 : 22,95 EUR

330.1(02.053.2)

COBISS.SI-ID 292978176 

PFI Teorija in filozofija prava

27. HEIDEGGER, Martin     O stvari mišljenja / Martin Heidegger ; prevedel, [prevajalska pojasnila in slovar pripravil] Tine Hribar. - Ljubljana : Slovenska matica, 2019 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 142 str. ; 20 cm. - (Filozofska knjižnica, ISSN 1408-2160 ; 48 [i. e.] 68)

Prevod dela: Zur Sache des Denkens. - V kolofonu napačno štetje zbirke. - Pojasnila prevajalca: str. 137-139. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 139-142 in na dnu str.

ISBN 978-961-213-321-4 : 22,00 EUR

1Heidegger M.

COBISS.SI-ID 304165120 

PH Pravna zgodovina

28. NOMOPHYLAX : zbornik radova u čast Srđana Šarkića / urednici Tamara Ilić i Marko Božić. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2020 (Beograd : Glasnik). - 681 str. : ilustr., portret ; 25 cm

Nasl. v grš. jeziku in pisavi. - Nasl. in dodatek k nasl. na vzpor. nasl. str.: Nomophylax : collection of papers in honor of Srđan Šarkić. - Prispevki v srb., angl., it. ali hrv. - Cir. in lat. - 300 izv. - Razgovor sa Srđanom Šarkićem: str. 27-34. - Recenzenti Bojana Krsmanović, Philippe Gelez, Georgios Nektarios Loes. - Bibliografija profesora Srđana Šarkića od 1971. do 2020. godine = Bibliography of Professor Srđan Šarkić from 1971 to 2020 / Tamara Ilić: str. 13-25. - Bibliografija in povzetek v srb., angl. ali hrv. pri vseh prispevkih

ISBN 978-86-7952-038-8 (Pravni fakultet Univerziteta Union)

34(091)(082) 340.12(37+38)(082)

COBISS.SI-ID 24970761

29. SCHMOECKEL, Mathias, 1963-     Kanonisches Recht : Geschichte und Inhalt des Corpus iuris canonici : ein Studienbuch / von Mathias Schmoeckel. - München : C. H. Beck, 2020. - XXIII, 337 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kurzlehrbücher für das juristische Studium : Juristische Kurz-Lehrbücher : Kurz-Lehrbücher)

Bibliografija: str. 9-11 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali

ISBN 978-3-406-74910-0 ISBN 3-406-74910-0

348(091)(075.8) 27-742-266(091)(075.8)

COBISS.SI-ID 44776707

30. UNIVERZA v Ljubljani     [Sto let Univerze v Ljubljani]     100 let Univerze v Ljubljani / uredil Aleš Gabrič. - Ljubljana : Slovenska matica : Univerza, 2020 ([Kranj] : Žnidarič). - 339 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-213-330-6 (Slovenska matica) : 23,00 EUR

94:378.4(497.4Ljubljana)(082) 378.4(497.4Ljubljana)(091)(082)

COBISS.SI-ID 30707459 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

31. BETKIER, Marcin     Privacy online, law and the effective regulation of online services / Marcin Betkier. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2019. - XXII, 283 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Intersentia studies on law, information and technology)

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 247-279. - Kazalo

ISBN 1-78068-820-2 ISBN 978-1-78068-820-6

342.721:004 342.738:004

COBISS.SI-ID 40701187

32. BICKL, Thomas     The border dispute between Croatia and Slovenia : the stages of a protracted conflict and its implications for EU enlargement / Thomas Bickl. - Cham : Springer, [2020], cop. 2021. - XXI, 373 str. : ilustr., zvd., faks. ; 25 cm. - (Contributions to political science, ISSN 2198-7289)

Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh poglavjih

ISBN 978-3-030-53332-8 doi: 10.1007/978-3-030-53333-5

341.222(497.4:497.5) 341.61(497.4:497.5)

COBISS.SI-ID 32572419

33. BIODIVERSITY conservation, law and livelihoodsBiodiversity conservation, law plus livelihoodsBiodiversity, conservation, law and livelihoodsBiodiversity, conservation, law plus livelihoods     Biodiversity conservation, law + livelihoods : bridging the north-south divide / edited by Michael I. Jeffery, Jeremy Firestone, Karen Bubna-Litic. - New York : Cambridge University Press, 2008. - XVI, 598 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm. - (IUCN Academy of Environmental Law research studies)

Nasl. na ov.: Biodiversity, conservation, law + livelihoods. - "... to bring together in this volume the majority of the research papers presented at the third Colloquium of the IUCN Academy of Environmental Law hosted by Macquarie University's Centre for Environmental Law in Sydney, Australia, in July 2005." --> Acknowledgments, str. IX. - "The IUCN Academy of Environmental Law Research Studies' third colloquium brought together more than 130 experts from 27 nations on nearly every continent. This book brings together a number of the papers presented there ..." --> str. I. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri večini prispevkov. - Kazalo. - Povzetek v angl. pri enem prispevku

ISBN 978-0-521-88503-4 ISBN 0-521-88503-5

502/504(082) 349.6:341(082)

COBISS.SI-ID 43785475

34. BUTCHARD, Patrick M.     The responsibility to protect and the failures of the United Nations Security Council / P M Butchard. - Oxford [etc.] : Hart, 2020. - XIX, 279 str. ; 25 cm. - (Series Studies in international law ; vol. 75)

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. z nasl.: The responsibility to protect when the UN Security Council fails to act : is there room for a tertiary responsibility?. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-5099-3080-7

341.23 341.123

COBISS.SI-ID 43604995

35. CRAIG, Paul P.     EU law : text, cases, and materials / Paul Craig and Gráinne de Búrca. - 7th ed. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2020. - CXXIII, 1219 str. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: https://learninglink.oup.com/access/craiganddeburca7e - dodatno gradivo. - Zvd. Evropske unije na notr. str. ov. lista. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-885664-1

341.1:061.1EU

COBISS.SI-ID 39150083

36. FLEXIBILITY in international dispute settlement : conciliation revisited / edited by Christian Tomuschat and Marcelo G. Kohen. - Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2020. - XV, 291 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazali

ISBN 978-90-04-43311-3

341.6

COBISS.SI-ID 40708099

37. GLAVNA obravnava pred upravnim sodnikom / [avtorji, authors Romana Berčič ... et al.] ; Bruna Žuber, urednica ; [avtorja stvarnega kazala, authors of index Marjanca Ambrožič, Tilen Majnik]. - Ljubljana : Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Založba Pravne fakultete, 2020 (Ljubljana : Litteralis). - 235 str. : ilustr. ; 25 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Besedilo v slov. in angl. - 300 izv. - Recenzenti Boštjan Brezovnik, Andrea Crismani, Dario Đerđa. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6447-97-3 : 45 EUR

342.565.4(082) 347.938(082)

COBISS.SI-ID 41262339

38. HERRING, Jonathan     Domestic abuse and human rights / Jonathan Herring. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2020. - XV, 247 str. ; 23 cm

O avtorju: str. [249]. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 1-78068-231-X ISBN 978-1-78068-231-0

342.7:343.615 364.63-027.553

COBISS.SI-ID 42269443

39. KLABBERS, Jan, 1963-     International law / Jan Klabbers. - 3rd ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2021 [i. e. 2020]. - XXXIII, 379 str. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazali

ISBN 978-1-108-48724-5 (trda vezava) ISBN 1-108-48724-6 (trda vezava) ISBN 978-1-108-73282-6 (broš.) ISBN 1-108-73282-8 (broš.)

341(075.8)

COBISS.SI-ID 44792323

40. MURGEL, Jasna     Varstvo pravic oseb z invalidnostjo v mednarodnem in slovenskem pravu s pregledom sodne prakse / [besedilo, stvarno kazalo] Jasna Murgel. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). - 363 str. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 325-337. - Kazalo. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-247-449-2 : 48,00 EUR

342.72/.73-056.26

COBISS.SI-ID 31634691

41. PIEROTH, Bodo, 1945-     Verfassungsrecht : historisch und dogmatisch, theoretisch und literarisch : ausgewählte Schriften von Bodo Pieroth / herausgegeben von Christoph Görisch, Bernd J. Hartmann, Thorsten Kingreen. - Heidelberg : C. F. Müller, cop. 2020. - X, 398 str. : tabele, avtorj. sl. ; 25 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Bibliografija avtorja: str. 375-393. - Povzetek v nem. pri enem poglavju

ISBN 978-3-8114-5268-8 ISBN 3-8114-5268-1

342(430)

COBISS.SI-ID 43109379

42. RADI, Yannick     Rules and practices of international investment law and arbitration / Yannick Radi. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2020. - LXXII, 508 str. ; 25 cm. - (The law in context series)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazala

ISBN 978-1-107-10210-1 (trda vezava) ISBN 1-107-10210-3 (trda vezava) ISBN 978-1-107-49957-7 (broš.) ISBN 1-107-49957-7 (broš.)

341.241.8(075.8) 341.63(075.8) 339.727.22(075.8)

COBISS.SI-ID 43666179

43. SEYFARTH, Georg     Die Änderung der Rechtsprechung durch das Bundesverfassungsgericht / von Georg Seyfarth. - Berlin : Duncker & Humblot, 1998. - 323 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Schriften zum öffentlichen Recht : SÖR, ISSN 0582-0200 ; Bd. 754)

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 297-320. - Kazalo. - Zusammenfassung

ISBN 978-3-428-09262-8 ISBN 3-428-09262-7

342.565.2:340.5(430+73) 340.142:340.5(430+73)

COBISS.SI-ID 42959875

44. STRAUSS, David A.     The living constitution / David A. Strauss. - New York : Oxford University Press, 2010. - XVIII, 150 str. ; 22 cm. - (Inalienable rights series ; [vol. 9])

Kazalo

ISBN 978-0-19-537727-9

342.4(73)

COBISS.SI-ID 38488835

45. TAYLOR, Paul M., 1958-     A commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights : the UN Human Rights Committee's monitoring of ICCPR rights / Paul M. Taylor. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2020. - LIII, 893 str. ; 26 cm

Bibliografija: str. 824-841. - Kazala. - Iz vsebine: International Covenant on Civil and Political Rights

ISBN 978-1-108-49885-2

341.231.14(094.2.072) 342.7(094.2.072)

COBISS.SI-ID 44811779

46. TERHECHTE, Jörg Philipp, 1975-     Europäische Verfassungsstudien / Jörg Philipp Terhechte. - Baden-Baden : Nomos, cop. 2020. - 932 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 793-893. - Kazala

ISBN 978-3-8487-3010-0 ISBN 3-8487-3010-3

342.4(4-6EU) 061.1EU

COBISS.SI-ID 44834563

47. The UN Friendly Relations Declaration at fifty     The UN Friendly Relations Declaration at 50 : an assessment of the fundamental principles of international law / edited by Jorge E. Viñuales. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2020. - XIV, 384 str. ; 26 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Iz vsebine: The Friendly Relations Declaration

ISBN 978-1-108-48381-0 ISBN 1-108-48381-X

341.23(082) 327(082)

COBISS.SI-ID 44967939

48. ZAŠTITA podataka o ličnosti u Srbiji : zbornik radova / urednici Stefan Andonović, Dragan Prlja, Andrej Diligenski. - Beograd : Institut za uporedno pravo = Belgrade : Institute of Comparative Law, 2020 (Beograd = Belgrade : Službeni glasnik). - 195 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. v angl. v kolofonu: The personal data protection rights in Serbia. - Cir. - 300 izv. - Bibliografija pri večini, povzetek v srb. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-86-80186-59-7

342.738(497.11)(082)

COBISS.SI-ID 23251209 

PK Kazensko pravo

49. Der ALLGEMEINE Teil des Strafrechts in der aktuellen Rechtsprechung / Fabian Stam, Andreas Werkmeister (Hrsg.). - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2019. - 187 str. ; 23 cm. - (Beiträge zum Strafrecht = Contributions to criminal law ; Bd. 1)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-8487-5583-7 ISBN 3-8487-5583-1

343.2(430)

COBISS.SI-ID 43593731

50. HANDBUCH des Strafrechts. Bd. 2, Strafrecht allgemeiner Teil I / mit Beiträgen von Susanne Beck ... [et al.] ; herausgegeben von Eric Hilgendorf, Hans Kudlich und Brian Valerius. - Heidelberg : C. F. Müller, cop. 2020. - XLV, 1042 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. XXV-XLV in pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Povzetek v nem. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-3-8114-9002-4

343.2(430)(082)

COBISS.SI-ID 43308803

51. ILLEGAL mining : organized crime, corruption, and ecocide in a resource-scarce world / Yuliya Zabyelina, Daan van Uhm, editors. - Cham : Palgrave Macmillan, cop. 2020. - XXXVII, 573 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-030-46326-7 doi: 10.1007/978-3-030-46327-4

343.9(082) 351.823.3(082) 553.3/.9(082)

COBISS.SI-ID 31604483

52. PREMEŠČANJE mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki / [avtorice in avtorji Renata Salecl ... et al.] ; Renata Salecl (ur.). - V Ljubljani : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 535 str. ; 24 cm

Podatek o avtorjih naveden v CIP-u. - Avtorji: Renata Salecl, Vasja Badalič, Zoran Kanduč, Svit Komel, Sašo Dolenc, Katja Šugman Stubbs, Liljana Selinšek, Miha Hafner, Matjaž Ambrož, Matjaž Jager, Mojca Mihelj Plesničar, Lora Briški. - 200 izv. - Recenzenta Darja Zaviršek, Gorazd Meško. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-6503-34-1 : 15,00 EUR. - ISBN 978-961-6967-36-5!

343.9(082)

COBISS.SI-ID 305074688

53. STRAFEN "im Namen des Volkes"? : zur rechtlichen und kriminalpolitischen Relevanz empirisch feststellbarer Strafbedürfnisse der Bevölkerung / Johannes Kaspar, Tonio Walter (Hrsg.). - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2019. - 286 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Schriften zur Kriminologie ; Bd. 15)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-8487-5270-6 ISBN 3-8487-5270-0

343.8(082)

COBISS.SI-ID 43594243

54. TAGUNG "Strafverfahren und Digitalisierung" (2019 ; Leipzig)     Digitalisierung und Strafverfahren / Elisa Hoven, Hans Kudlich (Hrsg.). - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2020. - 277 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Beiträge zum Strafrecht = Contributions to criminal law ; Bd. 5)

"Diesen und anderen Themen widmete sich die Tagung "Strafverfahren und Digitalisierung", die am 5. und 6. Juli 2019 an der Universität Leipzig stattfand." --> uvod. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri večini prispevkov

ISBN 978-3-8487-6766-3 ISBN 3-8487-6766-X

343.1(082) 004(082)

COBISS.SI-ID 44889859

55. WEINGÄRTNER, Rahel     Die Schuldschwereklausel nach [Paragraph] 57a Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 StGB und die Aufarbeitung der Tat im Strafvollzug / Rahel Weingärtner. - Holzkirchen/Obb. : Felix-Verlag, 2017. - XVII, 185 str. ; 21 cm. - (Bochumer Schriften zur Rechtsdogmatik und Kriminalpolitik ; Bd. 37)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029640301&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (kazalo vsebine). - Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Hrbtni nasl.: Schuldschwereklausel und Aufarbeitung der Tat im Strafvollzug. - Bibliografija: str. 169-185

ISBN 978-3-86293-537-6 ISBN 3-86293-537-X

343.282(430)

COBISS.SI-ID 42237443 

PL Zakonodaja

56. ZAKON o nepravdnem postopku (ZNP-1) : razširjena uvodna pojasnila / Vesna Rijavec ... [et al.] ; urednika Vesna Rijavec, Aleš Galič ; [stvarno kazalo Urška Kukovec]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Grosuplje : Padre). - 445 str. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 423-430. - Kazalo

ISBN 978-961-247-452-2

347.919.1(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 34927107 

PV Varia

57. GRAEBER, David     Bullshit jobs : a theory : the rise of pointless work and what we can do about it / David Graeber. - [London] : Penguin Books, 2019. - XXV, 333 str. : tabele, graf. prikazi ; 20 cm

Nasl. na ov.: Bullsh*t jobs. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija: str. 327-333

ISBN 978-0-141-98347-9

331.1

COBISS.SI-ID 13467420

58. RIBIČIČ, Ciril     Trst imam v genih / Ciril Ribičič. - Ljubljana : samozal. C. Ribičič, 2020 (Ljubljana : Litteralis). - 47 str. : ilustr. ; 20 cm

100 izv. - Avtor predgovor namenja obiskovalcem knjižnice na PF: PRFLJ: P PV RIBIČIČ C. Trst

ISBN 978-961-07-0217-7 : brezplačno

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 35082755

59. SANTA Claus [Elektronski vir] : law, Fourth Industrial Revolution, decolonisation and COVID-19 / Letlhokwa George Mpedi (editor). - 1st ed. - E-zbornik. - [Stellenbosch] : SUN OA, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VII, 183 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.uj.ac.za/faculties/law/Documents/Santa%20Claus%20E-version.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 23. 12. 2020. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-1-928314-83-7 (PDF) : brezplačno. - ISBN 978-1-928314-82-0! doi: 10.18820/9781928314837

398.332.416(082)(0.034.2) 316.7(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 42397187

60. SAPOLSKY, Robert M.     Obnašaj se! : biologija človeka v najboljši in najslabši izvedbi / Robert M. Sapolsky ; prevedla Anja Radaljac. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2020 ([Ljubljana] : Primitus). - 2 zv. (539; 434 str.) : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Behave. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: zv. 1, str. 453-518; zv. 2, str. 385-414. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-39-4 (zv. 1) : 24,90 EUR ISBN 978-961-7050-40-0 (zv. 2) : 24,90 EUR ISBN 978-961-7050-41-7 (komplet)

159.9.019.4:57.02 57.02

COBISS.SI-ID 300640000 

PZ Zborniki

61. INTERNATIONAL Scientific Conference Legal Tradition and New Legal Challenges (2 ; 2020 ; online)     Legal tradition and new legal challenges : 2nd international scientific conference : book of abstracts : [Novi Sad, 1st and 2nd October 2020] / [edited by Gordana Drakić, Ilija Jovanov, Danijela Arsenijević]. - Novi Sad : University of Novi Sad, Faculty of Law, 2020 (Novi Sad : Futura). - 146 str., [8] f. barvnih pril. ; 25 cm

Nasl. v CIP-u: Book of abstracts. - Nasl. v kolofonu: 2nd International Scientific Conference Legal Tradition and New Legal Challenges. - Tretji dodatek k nasl. naveden na ov. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-86-7774-224-9

34(048)(082)

COBISS.SI-ID 44940803 

Magistrske diplomske naloge

1. AMBROŽIČ, Marjanca     Pravica do obrazložene odločbe v upravnem postopku in v upravnem sporu med teorijo in prakso : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Marjanca Ambrožič. - Ljubljana : [M. Ambrožič], 2020. - VI, 46 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122894. - Mentorica Bruna Žuber. - Bibliografija: f. 39-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342(043.2)

COBISS.SI-ID 45021443

2. ANŽELJ, Tina     Sodno varstvo v postopkih javnega naročanja : magistrsko diplomsko delo / avtorica Tina Anželj. - Ljubljana : [T. Anželj], 2020. - 54 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121948. - Mentor Rajko Pirnat. - Bibliografija: f. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

351.712:347.9(043.2)

COBISS.SI-ID 39916803

3. FURLAN, Ana, pravnica     Financiranje kolektivnih tožb s strani tretjih oseb : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Ana Furlan. - Ljubljana : [A. Furlan], 2020. - 46 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121865. - Mentorica Ana Vlahek. - Bibliografija: f. 41-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.9:336(043.2)

COBISS.SI-ID 35782403

4. GORIŠEK, Manca     Analiza izbranih postopkov s kolektivnimi tožbami v Evropski uniji : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Manca Gorišek. - Ljubljana : [M. Gorišek], 2020. - 63 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121862. - Mentorica Ana Vlahek. - Bibliografija: f. 57-63. - Povzetek ; Abstract: Analysis of selected collective redress procedures in the European Union. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

366:347(043.2)

COBISS.SI-ID 40148739

5. GRADIŠNIK, Tina, 1995-     Aktualni izzivi implementacije Splošne uredbe o varstvu podatkov pri izvajanju gospodarske dejavnosti : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Tina Gradišnik. - Ljubljana : [T. Gradišnik], 2020. - 53 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122374. - Mentor Mitja Horvat. - Bibliografija: f. 50-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347:342.7(043.2)

COBISS.SI-ID 45021187

6. HUMAR, Nejc     Mednarodnopravna analiza problematike financiranja investitorjev s strani tretjih oseb v mednarodni investicijski arbitraži : magistrsko diplomsko delo / avtor Nejc Humar. - Ljubljana : [N. Humar], 2020. - VIII, 43 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122027. - Mentorica Vasilka Sancin. - Bibliografija: f. 33-43. - Povzetek ; Abstract: Analysis of the international law issues of third-party funding of investors in international investment arbitration. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341.6(043.2)

COBISS.SI-ID 42020611

7. JAMNIK, Ema, pravnica     Povezovanje sistemov socialne varnosti med Slovenijo in državami nekdanje Jugoslavije : (magistrsko diplomsko delo) / Ema Jamnik. - Ljubljana : [E. Jamnik], 2020. - X, 42 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122364. - Mentor Grega Strban. - Bibliografija: f. VI-X. - Povzetek ; Abstract: Coordination of social security systems of Slovenia and those of former Yugoslavian countries. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349(043.2)

COBISS.SI-ID 43616771

8. JAVORNIK, Urška, mag. prava     Poskus kaznivega dejanja v teoriji in novejši sodni praksi : (magistrsko diplomsko delo) / avtor [i.e. avtorica] Urška Javornik. - Ljubljana : [U. Javornik], 2020. - 36 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121949. - Mentor Matjaž Ambrož. - Bibliografija: f. 35-36. - Povzetek ; Abstract: Attempt of criminal offence in theory and in most recent legal practice. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343(043.2)

COBISS.SI-ID 40155395

9. KLAJNŠEK, Lenka     Pravne posledice pobojev na Slovenskem po drugi svetovni vojni : nemoč prava? : (magistrsko diplomsko delo) / Lenka Klajnšek. - Ljubljana : [L. Klajnšek], 2020. - XI, 64 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122935. - Mentor Marko Kambič. - Bibliografija: f. 59-64. - Povzetek ; Abstract: Legal consequences of massacres in Slovenia after World War II - impotence of law?. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

34(091)(043.2)

COBISS.SI-ID 45022211

10. KORBAR, Tin     Ureditev izvršnice v Sloveniji in drugod ter njena uporaba za zavarovanje finančnih terjatev : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Tin Korbar. - Ljubljana : [T. Korbar], 2020. - 72 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122063. - Mentor Miha Juhart. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 66-72

347(043.2)

COBISS.SI-ID 41861379

11. KUMPREJ, Lenart     Favoriziranje lastnih storitev kot zloraba prevladujočega položaja : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Lenart Kumprej. - Ljubljana : [L. Kumprej], 2020. - IV, 63 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121896. - Mentor Peter Grilc. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 54-63

347.7(043.2)

COBISS.SI-ID 40147459

12. TOMAŽIČ, Tone, pravnik     Dopustnost uporabe nezakonito pridobljenih dokazov v mednarodni gospodarski arbitraži : magistrsko diplomsko delo / avtor Tone Tomažič. - Ljubljana : [T. Tomažič], 2020. - 50 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121947. - Mentorica Neža Pogorelčnik Vogrinc. - Bibliografija: str. 44-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347(043.2)

COBISS.SI-ID 42045955

13. TROŠT, Maja, 1993-     Kazenskopravni vidiki šikaniranja na delovnem mestu : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Maja Trošt. - Slovenske Konjice : [M. Trošt], 2020. - 36 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121819. - Mentorica Katja Filipčič. - Bibliografija: f. 33-36. - Povzetek ; Summary: Criminal aspects of harassment in the workplace. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343:349.2(043.2)

COBISS.SI-ID 45022723

14. VODNIK, Vid     Pravnosociološki vidiki uporabe spletnih piškotkov : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Vid Vodnik. - Ljubljana : [V. Vodnik], 2020. - IV, 49 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122375. - Mentor Tilen Štajnpihler Božič. - Bibliografija: f. 41-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342:004(043.2)

COBISS.SI-ID 45022467

15. ZALETEL, Miha, študent prava     Varnostni ukrepi medicinske narave v kazenskem pravu : magistrsko diplomsko delo / avtor Miha Zaletel. - Ljubljana : [M. Zaletel], 2020. - 53 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122261. - Mentor Vid Jakulin. - Bibliografija: f. 50-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343(043.2)

COBISS.SI-ID 45021955

16. ŽIGON, Inesa     Civilna odgovornost ponudnika na Prevozi.org : (magistrsko diplomsko delo) / avtor [i.e. avtorica] Inesa Žigon. - Ljubljana : [I. Žigon], 2020. - 57 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122260. - Mentorica Ana Vlahek. - Bibliografija: f. 55-57. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347(043.2)

COBISS.SI-ID 43617027

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115