December 2023

Seznam novosti 2023/12

   

PC Civilno pravo

1

BARNARD, Catherine
    The substantive law of the EU : the four freedoms / Catherine Barnard. - 7th ed. - Oxford (UK) ; New York (NY) : Oxford University Press, cop. 2022. - CIV, 631 str. : ilustr. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 145365251

2

BORK, Reinhard
    Corporate insolvency law : a comparative textbook / Reinhard Bork. - 2nd ed. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2023. - XXX, 248 str. : tabela ; 23 cm

COBISS.SI-ID 177559811

3

    The CAMBRIDGE handbook of responsible artificial intelligence : interdisciplinary perspectives / edited by Silja Voeneky, Philipp Kellmeyer, Oliver Mueller, Wolfram Burgard. - Cambridge (UK) : Cambridge University Press, 2022. - XIX, 505 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-responsible-artificial-intelligence/EF02D78934D18B9A22A57A46FF8FFAFC (Knjiga je v celoti prosto dostopna) - E-knjiga v PDF

COBISS.SI-ID 179162627

4

    COLLECTIVE and mass litigation in Europe : model rules for effective dispute resolution / edited by Astrid Stadler, Emmanuel Jeuland, Vincent Smith. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA, USA) : E. Elgar, 2020. - XV, 381 str. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 174923011

5

DORN, Robert
    Izvršilni postopek v praksi : mnogi pravniki so mnenja, da je izvršba krona civilnega prava / Robert Dorn. - 1. natis. - Radeče : Fintera, 2023 (Radeče : Tatjana Babović). - 134 str. : ilustr. ; 21 cm

COBISS.SI-ID 148049411

6

DRNOVŠEK, Katja, pravnica
    Praktikum za družinsko pravo / Katja Drnovšek & Suzana Kraljić. - 2., spremenjena in dopolnjena izd. - Maribor : Založba WD, 2023. - 212 str. : ilustr. ; 30 cm

COBISS.SI-ID 165454595

7

    The ENFORCEMENT of competition law in Europe [Elektronski vir] / edited by Thomas M. J. Möllers and Andreas Heinemann ; with an essay by David J. Gerber. - E-knjiga. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2007. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XXIV, 713 str.)) : ilustr. - (The common core of European private law : CCEPL)

Način dostopa (URL): http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=218029&lang=sl&site=ehost-live&scope=site (Dostop z lokacij UL, CTK in NUK ter oddaljeni dostop za člane knjižnic UL, CTK in NUK)

COBISS.SI-ID 178961667

8

FOSTER, Nigel G.
    Foster on EU law / Nigel Foster. - 8th ed., 1st impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2021. - LXII, 438 str. : ilustr. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 177346563

9

GOODE, Royston Miles
    Goode on principles of corporate insolvency law / [by Roy Goode], edited by Kristin van Zwieten. - 5th, student ed. - London : Sweet & Maxwell : Thomson Reuters, 2019. - CVI, 967, 246 str. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 177518339

10

    HARMONIZING digital contract law : the impact of EU directives 2019/770 and 2019/771 and the regulation of online platforms : a handbook / edited by Alberto De Franceschi, Reiner Schulze. - Baden-Baden : Nomos ; München : C. H. Beck ; Oxford : Hart, 2023. - XV, 768 str. : ilustr. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 173915651

11

    KLIMASCHUTZRECHT : Handbuch / Daniel Ennöckl (Hrsg.). - Wien : Verlag Österreich, 2023. - XXXII, 605 str. : ilustr. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 177676803

12

    RESEARCH handbook on adoption law / edited by Nigel Lowe, Claire Fenton-Glynn. - Cheltenham (UK) ; Northampton (Mass.) : E. Elgar, 2023. - XI, 423 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Research handbooks in family law)

COBISS.SI-ID 177332739

    

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

13

    UČINKOVITO varčevanje za starost - institucionalni in vedenjski vidiki [Elektronski vir] / Aleš Berk Skok ... [et al.]. - E-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VIII, 137 str.)) : graf. prikazi, tabele. - (Znanstvene monografije Ekonomske fakultete)

Način dostopa (URL): http://www.ef.uni-lj.si/zaloznistvo/raziskovalne_publikacije. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:DOC-G1T9L0MI, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-G1T9L0MI

COBISS.SI-ID 159326979

   

PEF Ekonomija, sociologija

14

BEISER, Reinhold
    Steuern : ein systematischer Grundriss / von Reinhold Beiser. - 21., überarbeitete Auflage, Stand Juli 2023. - Wien : Facultas, 2023. - 536 str. : ilustr. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1282183788/04 - Kazalo vsebine

COBISS.SI-ID 177708547

15

    The CAMBRIDGE handbook of investor protection / edited by Arthur B. Laby. - Cambridge (UK) : Cambridge University Press, 2022. - XI, 390 str. ; 27 cm. - (Cambridge law handbooks)

COBISS.SI-ID 179163651

16

    DVE desetletji dinamike podjetniškega razvoja [Elektronski vir] : GEM Slovenija 2022 / Karin Širec ... [et al.] ; urednici Karin Širec, Katja Crnogaj. - 1. izd. - E-učbenik. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (160 str.)) : ilustr. - (Knjižna zbirka Slovenski podjetniški observatorij, ISSN 1854-8040)

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/776. - Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=84300. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:DOC-0HUJGUKB, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0HUJGUKB

COBISS.SI-ID 149556227

17

GOUREVITCH, Peter Alexis
    Political power and corporate control [Elektronski vir] : the new global politics of corporate governance / Peter Alexis Gourevitch and James J. Shinn. - E-knjiga. - Princeton ; Oxford [i. e.] Woodstock : Princeton University Press, cop. 2005. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XVII, 344 str.)) : ilustr., tabele, graf. prikazi

Način dostopa (URL): https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781400837014/html (Dostop z lokacij UL, CTK, NIB in NUK ter oddaljeni dostop za študente in osebje UL, osebje CTK, NIB in NUK ter člane NUK). - Način dostopa (URL): http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=329793&lang=sl&site=ehost-live&scope=site (Dostop z lokacij UL, CTK in NUK in oddaljen dostop za člane knjižnic UL, CTK in NUK)

COBISS.SI-ID 178999555

18

MILFELNER, Borut
    Tehnike za zagotavljanje veljavnosti in zanesljivosti podatkov v marketinških raziskavah in analiza podatkov v marketingu [Elektronski vir] / avtor Borut Milfelner. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (6, 150 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/810. - Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=85893. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:DOC-11ST00MI, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-11ST00MI

COBISS.SI-ID 164175107

19

POPOVIĆ, Dejan, 5.7.1950-
    Poresko pravo / Dejan Popović. - 22. izd. - Beograd : Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo, 2023 (Novi Sad : Sajnos). - XXV, 665 str. : tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici)

COBISS.SI-ID 121017865

20

POSNER, Richard A.
    Economic analysis of law / Richard A. Posner. - 9th ed. - New York : Aspen Publishers, cop. 2014. - XXII, 1026 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Aspen casebook series)

COBISS.SI-ID 177361155

21

RASPOR, Andrej, 1965-
    Osnove menedžmenta in organizacije [Elektronski vir] / Andrej Raspor. - 1. elektronska izd. - E-knjiga. - Dolga Poljana : Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XI, 179 str.)) : ilustr. - (Zbirka Znanstvene monografije. Menedžment / Perfectus)

Način dostopa (URL): https://www.andrejraspor.com/index.php/sl/nase-storitve/zaloznistvo/zalozba-perfectus. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:doc-L2WUAUMQ, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-L2WUAUMQ (Dostop z namenskih računalnikov v prostorih NUK)

COBISS.SI-ID 159314691

22

RUS, Matej, 1973-
    Podjetniška demografija in značilnosti startup in scaleup podjetij [Elektronski vir] : Slovenski podjetniški observatorij 2022 / avtorji Matej Rus, Dijana Močnik, Katja Crnogaj ; urednica Barbara Bradač Hojnik. - 1. izd. - E-publikacija. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (168 str.)) : ilustr. - (Knjižna zbirka Slovenski podjetniški observatorij, ISSN 1854-8040)

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/771. - Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=84145. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:doc-XPTMGW2U, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XPTMGW2U

COBISS.SI-ID 149530883

23

STERNAD Zabukovšek, Simona
    Sprejemanje poslovnih informacijskih rešitev in digitalna transformacija v podjetjih [Elektronski vir] / avtorja Simona Sternard Zabukovšek, Samo Bobek. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 194 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/791 (Odprti dostop). - Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=84676. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:doc-JTMPRRV9, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JTMPRRV9

COBISS.SI-ID 157959683

24

    TRANSFORMACIJA kadrovskega managementa [Elektronski vir] / urednica Mojca Bernik. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (106 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/766. - Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=83941. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:DOC-DEXDM2YS, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-DEXDM2YS

COBISS.SI-ID 144780035

25

VARIAN, Hal R.
    Intermediate microeconomics : a modern approach / Hal R. Varian. - 9th ed. = international student ed., media update. - New York ; London : W. W. Norton & Company, cop. 2020. - XXVI, 761, A40 str. : tabele ; 24 cm

COBISS.SI-ID 174872323

     

PFI Teorija in filozofija prava

26

ANSCOMBE, Gertrude Elizabeth Margaret
    Intention / by G. E. M. Anscombe. - 2. ed. - Cambridge (Mass.) : Harvard University Press, 2000, cop. 1957. - IX, 94 str. ; 22 cm

COBISS.SI-ID 178062851

27

EINE Theorie von der Wissenschaft des Rechts (sestanek) (2022 ; München)
    Eine Theorie von der Wissenschaft des Rechts / Kristina Peters, Nina Schrott (Hrsg.). - Baden-Baden : Nomos, 2023. - 199 str. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=32d0669591fb42cbb0af5a313ba481cb&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - O vsebini

COBISS.SI-ID 179082755

28

JAFFEY, Peter
    Justice in private law / Peter Jaffey. - Oxford [etc.] : Hart, 2023. - X, 183 str. ; 25 cm. - (Hart studies in private law ; 43)

COBISS.SI-ID 177622787

29

    LAW and social theory / edited by Reza Banakar and Max Travers. - 2nd ed., reprinted (twice). - Oxford ; Portland (Oregon) : Hart, 2013 [i. e.] 2017. - X, 368 str. : ilustr. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 174555139

30

SEAGLE, William, 1898-1977
    The Quest for Law [Elektronski vir] / by William Seagle. - E-knjiga. - New York : A. A. Knopf, 1941. - 1 spletni vir (1 datoteka (XXII, 439 str.))

Način dostopa (URL): https://archive.org/details/questforlaw0000will/page/n7/mode/2up (E-knjiga prosto dostopna ob registraciji v Internet Archive)

COBISS.SI-ID 176951299

31

ZWEI Hundert Jahre Grundlinien der Philosophie des Rechts
    200 Jahre Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts / herausgegeben von Klaus Vieweg ... [et al.]. - Berlin : Duncker & Humblot, 2022. - 260 str. ; 24 cm. - (Recht und Philosophie ; Bd. 13)

COBISS.SI-ID 179158275

     

PH Pravna zgodovina

32

BUCZYNSKI, Alexander
    Pa to su samo Hrvati! : građa za povijest kantonske reorganizacije Vojne krajine 1787. godine / Alexander Buczynski. - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2011 (Zagreb : Kerschoffset). - 471 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica ; 3. Monografije i studije ; 53)

COBISS.SI-ID 512947916

33

    CICEROS Topica und sein Programm De iure civili in artem redigendo / herausgegeben von Wolfram Buchwitz, Matthias Ehmer. - Berlin : Duncker & Humblot, 2023. - II, 291 str. ; 24 cm. - (Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen. N. F., ISSN 0720-6704 ; Bd. 84)

COBISS.SI-ID 178500099

34

HACKL, Bernhard, 1973-
    Die Theresianische Dominikal- und Rustikalfassion in Niederösterreich 1748 - 1756 : ein fiskalischer Reformprozess im Spannungsfeld zwischen Landständen und Zentralstaat / Bernhard Hackl. - Frankfurt am Main ... [etc.] : P. Lang, 1997. - 325 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Beiträge zur neueren Geschichte Österreichs, ISSN 0947-2355 ; Bd. 7)

Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/949250775/04 - Kazalo

COBISS.SI-ID 178977027

35

MÖLLER, Cosima, 1962-
    Die Servituten : Entwicklungsgeschichte, Funktion und Struktur der grundstückvermittelten Privatrechtsverhältnisse im römischen Recht : mit einem Ausblick auf die Rezeptionsgeschichte und das BGB / Cosima Möller. - Göttingen : Wallstein, cop. 2010. - 544 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Quellen und Forschungen zum Recht und seiner Geschichte ; Bd. 16)

COBISS.SI-ID 177954563

36

RINALDI, Giancarlo
    Roma e i cristiani : materiali e metodi per una rilettura / Giancarlo Rinaldi. - Napoli : Vivarium novum, 2023. - XIX, 637 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Storie e simboli del sacro)

COBISS.SI-ID 177996291

37

VASSART, Patrick
    Manuel de droit romain / Patrick Vassart. - [1. izd.], 10e tirage 2020. - Bruxelles : Bruylant, 2020, cop. 2015. - 420 str. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 177645059

     

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

38

    ARTIFICIAL intelligence and the rights of older persons / authors Lovro Bobnar ... [et al.] ; editors Maruša Tekavčič Veber and Matej Kovačič. - 1st ed. - Ljubljana : Litteralis, 2023 ([Ljubljana] : Litteralis). - 75 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.pf.uni-lj.si/media/artificial.intelligence_net.pdf. - Dostopno tudi na: https://ircai.org/project/artificial-intelligence-and-the-rights-of-older-persons/. - Dostopno tudi na: https://ct3.ijs.si/new-study-artificial-intelligence-and-the-rights-of-older-people/

COBISS.SI-ID 176392451

39

BAČLIJA Brajnik, Irena
    Finančni viri slovenskih občin [Elektronski vir] / Irena Bačlija Brajnik, Vladimir Prebilič. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (179 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/view/408/748/8382. - Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=144693. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:doc-6E1KII9X, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6E1KII9X

COBISS.SI-ID 143875331

40

BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang, 1930-2019
    Staat, Gesellschaft, Freiheit : Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht / Ernst-Wolfgang Böckenförde. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2016, cop. 1976. - 351 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft : STW ; 163)

COBISS.SI-ID 178874627

41

    The CAMBRIDGE handbook of natural law and human rights / edited by Tom Angier, Iain T. Benson, Mark D. Retter. - Cambridge (UK) ... [etc.] : Cambridge University Press, 2023. - XV, 512 str. ; 26 cm

COBISS.SI-ID 178988291

42

DEMBOUR, Marie-Bénédicte, 1961-
    Who believes in human rights? : reflections on the European Convention / Marie-Bénédicte Dembour. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009, cop. 2006. - XXVII, 310 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Law in context)

Dostopno tudi na: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=206913&lang=sl&site=ehost-live (Dostop z lokacij UL, CTK in NUK ter oddaljeni dostop za člane knjižnic UL, CTK in NUK)

COBISS.SI-ID 513844344

43

    The FUTURE of EU constitutionalism / edited by Matej Avbelj. - Oxford [etc.] : Hart, 2023. - 256 str. ; 24 cm. - (Modern studies in European law ; vol. 116)

COBISS.SI-ID 146190083

44

GRIFFITH, John Aneurin Grey
    Parliament [Elektronski vir] : functions, practice, and procedures / by J. A. G. Griffith and Michael Ryle with M. A. J. Wheeler-Booth. - [1st ed.], reprinted 1990. - London : Sweet & Maxwell, 1990, cop. 1989. - 1 spletni vir (1 datoteka (XXVII, 538 str.))

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/fy043/91106970.html - Kazalo vsebine. - Način dostopa (URL): https://archive.org/details/parliamentfuncti0000grif (E-knjiga prosto dostopna ob registraciji v Internet Archive). - Način dostopa (URL): https://openlibrary.org/books/OL1582543M (Več informacij o knjigi in prost dostop preko Open Library ob registraciji v Internet Archive)

COBISS.SI-ID 176403203

45

    HATE, politics, law : critical perspectives on combating hate / edited by Thomas Brudholm and Birgitte Schepelern Johansen. - New York (NY) : Oxford University Press, 2018. - VI, 284 str. ; 25 cm. - (Studies in penal theory and philosophy)

COBISS.SI-ID 176945667

46

JOUGLEUX, Philippe
    Facebook and the (EU) law : how the social network reshaped the legal framework / Philippe Jougleux. - Cham (Switzerland) : Springer, 2022. - IX, 270 str. ; 25 cm. - (Law, governance and technology series, ISSN 2352-1902 ; Vol. 48)

COBISS.SI-ID 177060867

47

KEEN, Ellie
    Zaznamki [Elektronski vir] : priročnik za boj proti sovražnemu govoru na spletu z izobraževanjem o človekovih pravicah : prenovljena izdaja (2020) / napisali in uredili Ellie Keen, Mara Georgescu ; besedila za drugo izdajo so prispevali Olena Chernykh, Anca-Ruxandra Pandea in Satu Valtere ; končno besedilo uredil Rui Gomes ; [prevod izvirnika Sektor za prevajanje, Generalni sekretariat Vlade RS ; slovensko izdajo uredila Nataša Lombergar]. - 2. elektronska izd., [slovenska izd.]. - E-knjiga. - Ljubljana : Urad RS za mladino, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (215 str.)) : ilustr., portreti

Način dostopa (URL): https://www.mlad.si/e-katalogi/Zaznamki/. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:doc-7ULCRXBW, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-7ULCRXBW

COBISS.SI-ID 167402243

48

KERSTEN, Jens, 1967-
    Das ökologische Grundgesetz / von Jens Kersten. - München : C.H. Beck, 2022. - 240 str. ; 22 cm

COBISS.SI-ID 179156995

49

    LEGAL capacity, disability and human rights / edited by Michael Bach and Nicolás Espejo-Yaksic. - Cambridge (UK) ; Antwerp ; Chicago (IL) : Intersentia Ltd, 2023. - XXIII, 378 str. ; 25cm

COBISS.SI-ID 177932035

50

MARTINICO, Giuseppe, 1981-
    The tangled complexity of the EU constitutional process : the frustrating knot of Europe / Giuseppe Martinico. - 2nd ed. - London [i. e.] Abingdon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2023. - XIX, 218 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Routledge research in EU law)

COBISS.SI-ID 177963267

51

NEUHOLD, Hanspeter
    The law of international conflict : force, intervention and peaceful dispute settlement / Hanspeter Neuhold. - Leiden : Brill Nijhoff, 2016. - VIII, 224 str. ; 25 cm. - (The composition of the curatorium of the Xiamen Academy of International Law ; vol. 5 ; 2015, ISSN 1875-4678)

COBISS.SI-ID 178333955

52

    REFERENDUMS around the world : the growing use of direct democracy / edited by David Butler and Austin Ranney. - Washington (D.C.) : The AEI Press, publisher for the American Enterprise Institute, 1994. - XII, 304 str. : tabele, graf. prikazi, zvd. ; 23 cm

COBISS.SI-ID 178639363

53

ROŠIC Feguš, Verena
    Hibridnost pravnega normiranja v Evropski uniji [Elektronski vir] : pravni in institucionalni vidiki uporabe mehkega prava in pojav hibridnih pravnih področij / avtorica Verena Rošic Feguš. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 308 str.))

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/775. - Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=84134. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:DOC-C135D6US, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-C135D6US

COBISS.SI-ID 147868675

      

PK Kazensko pravo

54

DAGGER, Richard
    Playing fair : political obligation and the problems of punishment / Richard Dagger. - New York (NY) : Oxford University Press, 2018. - XII, 300 str. ; 25 cm. - (Studies in penal theory and philosophy)

COBISS.SI-ID 175173635

55

DZUR, Albert W.
    Punishment, participatory democracy, and the jury / Albert W. Dzur. - New York : Oxford University Press, 2012. - X, 221 str. ; 25 cm. - (Studies in penal theory and philosophy)

COBISS.SI-ID 175071491

56

    EUROPEAN investigation order : where the law meets the technology / Maria Angela Biasiotti, Fabrizio Turchi, editors. - Cham : Springer, 2023. - VI, 206 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Law, governance and technology series ; Vol. 55, ISSN 2352-1902)

COBISS.SI-ID 177177603

57

GOULD, Harry D.
    The legacy of punishment in international law / Harry D. Gould. - 1st ed. 2010. - New York : Palgrave Macmillan, 2010. - XII, 189 str. ; 22 cm

COBISS.SI-ID 178198787

58

GUPTA, Abhishek
    Artificial intelligence applications in banking and financial services : anti money laundering and compliance / Abhishek Gupta, Dwijendra Nath Dwivedi, Jigar Shah. - Singapore : Springer Nature, 2023. - XVI, 140 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Future of business and finance, ISSN 2662-2467)

COBISS.SI-ID 177308931

59

    HANDBOOK of quantitative criminology [Elektronski vir] / Alex R. Piquero, David Weisburd, editors. - E-zbornik. - New York [etc.] : Springer, cop. 2010. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIII, 787 str.)) : ilustr., zvd.

Način dostopa (URL): https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-77650-7 (Dostop do polnega besedila). - Način dostopa (URL): http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-77650-7 (Celotno besedilo dostopno za uporabnike SpringerLink slovenskega konzorcija neprofitnih institucij ; Full text accessible to the users of SpringerLink Slovenian Consortium of Non-Profit Institutions)

COBISS.SI-ID 1542762719

60

    HANDBUCH des Strafrechts. Bd. 3, Strafrecht allgemeiner Teil II / mit Beiträgen von Nikolaus Bosch ... [et al.] ; herausgegeben von Eric Hilgendorf, Hans Kudlich und Brian Valerius. - Heidelberg : C. F. Müller, cop. 2021. - XLVIII, 1354 str. : ilustr. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 176953603

61

    HANDBUCH des Strafrechts. Bd. 4, Strafrecht besonderer Teil I / mit Beiträgen von Stephan Ast ... [et al.] ; herausgegeben von Eric Hilgendorf, Hans Kudlich und Brian Valerius. - Heidelberg : C. F. Müller, cop. 2019. - XLVII, 1231 str. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 176955651

62

    HANDBUCH des Strafrechts. Bd. 5, Strafrecht besonderer Teil II / mit Beiträgen von Dennis Bock ... [et al.] ; herausgegeben von Eric Hilgendorf, Hans Kudlich und Brian Valerius. - Heidelberg : C. F. Müller, cop. 2020. - XLV, 1393 str. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 176956675

63

HUTHMANN, Lukas, 1993-
    Grundzüge eines EU-Strafverfassungsrechts [Elektronski vir] : ein konzeptioneller Ansatz für die europäische Integration des Straf- und Strafverfahrensrechts / Lukas Huthmann. - E-knjiga. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XVII, 327 str.)). - (Studien und Beiträge zum Strafrecht : StudStR, ISSN 2568-7468 ; 40)

Način dostopa (URL): https://www.mohrsiebeck.com/buch/grundzuege-eines-eu-strafverfassungsrechts-9783161626678 (Odprti dostop)

COBISS.SI-ID 178203395

64

NEWBURN, Tim, 1959-
    Criminology [Elektronski vir] / Tim Newburn. - 3rd ed. - E-knjiga. - London [i. e.] Abingdon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XXIV, 1143 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): http://germatik.com/Criminology,%203%20edition(1).pdf (Dostop do polnega besedila)

COBISS.SI-ID 4746952

65

ZEČEVIĆ, Dušan
    Sudska medicina i deontologija / Dušan Zečević i suradnici. - 5., obnovljeno i dopunjeno izdanje. - Zagreb : Medicinska naklada, 2018 ([Zagreb] : Kerschoffset). - XV, 409 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis)

COBISS.SI-ID 513507788

    

PR Serijske publikacije

66

    BIG data & society [Elektronski vir] : BD&S. - E-časopis. - Apr./Jun. 2014-    . - London : SAGE, 2014-    . - 1 spletni vir

Način dostopa (URL): https://journals.sagepub.com/home/BDS (Odprti dostop). - Način dostopa (URL): https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/32187 (Revija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu ; SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)). - Način dostopa (URL): https://journals.sagepub.com/loi/BDS (Dostop za Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem, Inštitut za narodnostna vprašanja, Onkološki inštitut Ljubljana, Pedagoški inštitut, Urbanistični inštitut, ZRC SAZU, Novo univerzo in Narodno in univerzitetno knjižnico ; Access for University of Ljubljana, University of Maribor, University of Primorska, Institute for Ethnic Studies, Institute of Oncology Ljubljana, Educational Research Institute, Urban planning Institute of the Republic of Slovenia, ZRC SAZU, New University and National and University Library http://www.nuk.uni-lj.si/cosec/naroceni.asp#sage ; Celotno besedilo dostopno od N/A - ; Full text available since N/A -). - Način dostopa (URL): https://journals.sagepub.com/home/bds (Revija v DOAJ - seznam revij v zlatem odprtem dostopu ; Journal in DOAJ - Directory of Open Access Journals (gold OA))

COBISS.SI-ID 524621849

   

PV Varia

67

ROBBERS, Gerhard
    Einführung in das deutsche Recht / Gerhard Robbers. - 8. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2023. - 249 str. ; 23 cm. - (NomosEinführung)

COBISS.SI-ID 178546179

68

SACHS, Jeffrey D., 1954-
    The age of sustainable development / Jeffrey D. Sachs ; [foreword by Ban Ki-moon]. - New York : Columbia University Press, cop. 2015. - XVI, 543 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

COBISS.SI-ID 20406578

69

SIMON, Heike
    Deutsche Rechtssprache : ein Studien- und Arbeitsbuch mit Einführung in das deutsche Recht / von Heike Simon. - 7., neubearbeitete Aufl. - München : C.H. Beck, 2022. - XXXII, 340 str. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 108449539

70

SMILJANIĆ, Ivan
    Čuvajte mi Jugoslavijo : figuralni spomeniki Karađorđevićem v Sloveniji / Ivan Smiljanić, Peter Mikša in Nani Poljanec ; [avtor dodatnega besedila Božidar Jezernik ; izbor slikovnega gradiva Nani Poljanec ... et al.]. - Rogaška Slatina : Zavod Ljudski muzej, 2023 (Celje : Grafika Gracer). - 141 str. : fotogr. ; 30 cm

COBISS.SI-ID 166594307

71

    SVETO pismo Stare in Nove zaveze : slovenski standardni prevod iz izvirnih jezikov : študijska izdaja / [zemljevidi na koncu knjige izdelal Karl Elliger]. - 2., pregledana izd., 10. natis. - Ljubljana : Svetopisemska družba Slovenije, 2020. - 1952 str., [4] str. pril. zvd. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 301188608

72

TRKMAN, Marina
    Uporabiti ali ne uporabiti #OstaniZdrav [Elektronski vir] / Marina Trkman. - 1. izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (110 str.)) : ilustr.

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=143984. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:DOC-J3QM8NY2, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-J3QM8NY2

COBISS.SI-ID 139111683

73

VRHOVSKI, Jan
    "Pošast novega humanizma" [Elektronski vir] : modernizacija in transformacije subjektivnosti na Kitajskem / Jan Vrhovski in Jana S. Rošker. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Založba Univerze, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (134 str.)). - (Razprave FF, ISSN 2712-3820)

Način dostopa (URL): https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/396. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:DOC-JX1ECKQI, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JX1ECKQI

COBISS.SI-ID 137972227

74

    VZGOJA in izobraževanje med preteklostjo in prihodnostjo [Elektronski vir] = Upbringing and education between the past and the future / uredile Andreja Istenič ... [et al.]. - E-knjiga. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (603 str.)) : ilustr. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2630-3809 ; 45)

Način dostopa (URL): https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-255-8.pdf. - Način dostopa (URL): https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-256-5/index.html. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:DOC-75N9DUYV, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-75N9DUYV

COBISS.SI-ID 163336451

    

PVbi Bibliografije, bibliotekarstvo

75

    MERJENJE uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih [Elektronski vir] / Maja Žumer ... [et al.] ; [urednica Katarina Švab]. - E-knjiga. - Ljubljana : Založba Univerze, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (121 str.)) : ilustr. - (BiblioThecaria ; 18)

Način dostopa (URL): https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/450. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:DOC-J2D2IP3P, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-J2D2IP3P

COBISS.SI-ID 159739395

76

    REPOZITORIJ Univerze v Ljubljani : navodila za delo bibliotekarjev članic Univerze v Ljubljani / Ana Božič Ranfl ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Univerze, 2023 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 94 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bibliotheca practica = Dejavna knjižnica ; št. 1)

Dostopno tudi na: https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/472

COBISS.SI-ID 167899651

   

PVm Enciklopedije, leksikoni, slovarji

77

KÖBLER, Gerhard, 1939-
    Juristisches Wörterbuch : für Studium und Ausbildung / von Gerhard Köbler. - 18., neubearbeitete Aufl. - München : F. Vahlen, 2022. - XVII, 571 str. ; 24 cm. - (Vahlen Jura)

COBISS.SI-ID 177551619

    

PZ Zborniki

78

INTERNATIONAL Scientific Conference Topical issues of crime of genocide and human rights protection (2021 ; Tbilisi)
    Topical issues of crime of genocide and human rights protection : materials / [International Scientific Conference, Tbilisi, November 29 - 30, 2018]. - [Tbilisi] : Sokhumi State University, 2021. - 653 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/364681/1/GenocidisDanashaulisDaAdamianisUflebataDacvisAqtualuriProblemebi.pdf

COBISS.SI-ID 177689603

    

Magistrske diplomske naloge

1

BOŽIČ, Lucija, pravnica, naravoslovka
    Implementacija direktive o potrošniških kolektivnih tožbah v državah članicah : magistrsko diplomsko delo / avtor [i.e. avtorica] Lucija Božič. - Ljubljana : [L. Božič], 2023. - 86 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=151200

COBISS.SI-ID 169611523

2

MOŽE, Manja
    Spolno občutljiva raba jezika v pravnih predpisih : magistrsko diplomsko delo / avtorica Manja Može. - Ljubljana : [M. Može], 2023. - 50 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152420

COBISS.SI-ID 177984771

3

PRAŠNIKAR, Kaja, pravnica
    Dediščinska skupnost : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Kaja Prašnikar. - Ljubljana : [K. Prašnikar], 2023. - 35 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152594

COBISS.SI-ID 177972995

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115