Februar 2022

Seznam novosti 2022/02

PC Civilno pravo

1. CHESTERMAN, Simon     We, the robots? : regulating artificial intelligence and the limits of the law / Simon Chesterman. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2021. - XX, 289 str. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. in na str. 247-279. - Kazalo

ISBN 978-1-316-51768-0

34:004.8

COBISS.SI-ID 74356227

2. DNEVI nepravdnega in izvršilnega prava (4 ; 2021 ; online)     [Četrti dnevi nepravdnega in izvršilnega prava]     4. dnevi nepravdnega in izvršilnega prava : zbornik 2021. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 66 str. ; 23 cm

Ov. nasl. - 100 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-247-481-2 : 35,00 EUR

347.952(497.4)(082) 347.919.1(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 84252675

3. GÜRKAYNAK, Gönenç     Turkish competition law / Gönenç Gürkaynak ; foreword by Richard Whish ; introduction by Eleanor M. Fox. - 1st printing. - New York : Institute of Competition Law, 2021. - XXIV, 516 str. ; 24 cm. - (Concurrences : antitrust publications & events)

Bibliografija: str. 473-516

ISBN 978-1-954750-00-5

347.733(560) 346.54(560)

COBISS.SI-ID 97719555

4. KRASSER, Rudolf, 1934-     Patentrecht : Lehrbuch zum deutschen und europäischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht / von Rudolf Kraßer und Christoph Ann. - 7., neu bearbeitete Aufl. - München : C. H. Beck, 2016. - XXXV, 1038 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. XXXI-XXXV in pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Povzetek v nem. pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-406-67276-7

347.77(4+430)(075.8)

COBISS.SI-ID 1755617

5. PATENT enforcement in the US, Germany and Japan / by Toshiko Takenaka ... [et al.]. - 1st ed., 1st impression. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. - LIX, 461 str. : ilustr. ; 26 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazala

ISBN 978-0-19-967920-1

347.77.05(430+52+73)

COBISS.SI-ID 97725443

6. POLOŽAJ transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola v Sloveniji : posebno poročilo / [besedilo Zagovornik načela enakosti ; pri pripravi so sodelovali Miha Lobnik ... et al.]. - Ljubljana : Zagovornik načela enakosti Republike Slovenije, 2021 ([Ljubljana] : Silveco). - 107 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2022/02/Posebno-porocilo-Polozah-transspolnih-ljudi-v-postopkih-medicinske-potrditve-spolne-identitete-in-pravnega-priznanja-spola-v-Sloveniji.pdf. - 250 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-95155-2-5

613.880.1 347.156-055.423

COBISS.SI-ID 91557635 

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

7. COLLECTIVE bargaining for self-employed workers in Europe [Elektronski vir] : approaches to reconcile competition law and labour rights / contributors Nicola Countouris ... [et al.] ; edited by Bernd Waas, Christina Hießl. - E-zbornik. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, cop. 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([327] str.)) : ilustr. - (Bulletin of comparative labour relations : BCLR ; vol. 109)

Način dostopa (URL): https://ebookcentral.proquest.com/lib/uollaw/detail.action?docID=6624826 (Dostop iz prostorov Pravne fak. Univ. v Ljubljani ter oddaljeni dostop za študente in osebje Pravne fak. Univ. v Ljubljani). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 2. 2022. - Opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih

ISBN 978-94-035-2373-6 (tisk) ISBN 978-94-035-2374-3 (e-knjiga) ISBN 978-94-035-2375-0 (web-PDF)

349.2(4)(082.034.2) 331.106.24-057.13(4)(082.034.2)

COBISS.SI-ID 97337091

8. WOUTERS, Mathias     International labour standards and platform work [Elektronski vir] : an analysis of digital labour platforms based on the instruments on private employment agencies, home work and domestic work / Mathias Wouters. - E-knjiga. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, cop. 2022. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([356] str.)) : ilustr. - (Bulletin of comparative labour relations : BCLR ; vol. 110)

Način dostopa (URL): https://ebookcentral.proquest.com/lib/uollaw/detail.action?docID=6827891 (Dostop iz prostorov Pravne fak. Univ. v Ljubljani ter oddaljeni dostop za študente in osebje Pravne fak. Univ. v Ljubljani). - Nasl. z nasl. zaslona. - Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Opis vira z dne 14. 2. 2022. - Bibliografija: str. 310-345. - Opombe z bibliografijo pri večini poglavij. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-94-035-4024-5 (tisk) ISBN 978-94-035-4041-2 (e-knjiga) ISBN 978-94-035-4042-9 (web-PDF)

341:349.2(0.034.2) [004.774.1+077.5](0.034.2)

COBISS.SI-ID 97352963 

PH Pravna zgodovina

9. ENDPUNKTE. Und Neuanfänge : geisteswissenschaftliche Annäherungen an die Dynamik von Zeitläuften / Sašo Jerše, Kristina Lahl (Hg.). - Wien ; Köln : Böhlau : Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, cop. 2022. - 310 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-412-51875-2 (Vandenhoeck & Ruprecht)

930.85(4)"654"

COBISS.SI-ID 88803075

10. KOMPETENZVERTEILUNG zwischen Bund und Ländern in Geschichte und Gegenwart (konferenca) (2021 ; online)     Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern in Geschichte und Gegenwart : ein Beitrag zur Rechtsgeschichte des österreichischen Föderalismus : zugleich ein Beitrag zum 100. Geburtstag des Bundes-Verfassungsgesetzes / Christoph Schmetterer ... [et al.] (Hgg.) ; Redaktion Forschungsstelle für Rechtsquellenerschließung der Universität Wien ; [Lektorat Miriam Gassner, Ramon Pils]. - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, cop. 2021. - Str. [151]-409 ; 30 cm. - (Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs : BRGÖ : Zeitschrift der Kommission für Rechtsgeschichte Österreichs der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ISSN 2221-8890 ; Jg. 11, H. 2, 2021)

Dostopno tudi na: https://www.austriaca.at/0xc1aa5576_0x003d2543.pdf (Odprti dostop). - Prispevki v nem. - Besedilo tiskano v dveh stolp. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v angl. pri vseh prispevkih, pri nekaterih tudi v nem.

ISBN 978-3-7001-9027-1

342.24(436)(091)(082)

COBISS.SI-ID 97904387

11. TESCHKE, Benno     Mit o letu 1648 : razred, geopolitika in nastanek novoveških mednarodnih odnosov / Benno Teschke ; prevedel in uredil Marko Kržan. - Ljubljana : Sophia, 2021 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XII, 336 str. ; 25 cm. - (Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: The myth of 1648. - O avtorju na prelim. str. - 400 izv. - Bibliografija: str. 309-332 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-61-1 : 32,00 EUR

327 330.1

COBISS.SI-ID 78707203 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

12. AHMAD, Mirza Masroor, 1950-     Islam in svoboda govora : odziv na norčevanje / Mirza Masroor Ahmad ; [prevedla Ana Bačelić ; lektorirala Nives Mahne Čehovin]. - 1. izd. - Maribor : Muslimanska skupnost Ahmadija - Društvo za informiranje o islamu, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 148 str. : ilustr., portr. ; 21 cm

Prevod dela: Islam and the freedom of conscience. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 8-11. - Predgovor / Munir-ud-Din Shams: str. 14. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-95363-3-9

28 342.727

COBISS.SI-ID 65252355

13. AHMAD, Mirza Tahir, 1928-2003     Razmerje med religijo in politiko v islamu : [govor na Medverski konzultaciji v Surinamu, 3. junija 1991] / Mirza Tahir Ahmad. - 2. izd. - Maribor : Muslimanska skupnost Ahmadija - Društvo za informiranje o islamu, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 75 str. : ilustr., portr. ; 19 cm

Prevod dela: Relationship between religion and politics in Islam. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 9-11. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-93909-7-9

348:28(042) 28-74(042) 28-47Ahmad M. T.(042)

COBISS.SI-ID 60766467

14. BARBER, Nicholas William     The constitutional state / N. W. Barber. - [1st paperback ed.]. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012, cop. 2010. - XIII, 199 str. ; 24 cm. - (Oxford constitutional theory)

Bibliografija: str. 183-196. - Kazalo

ISBN 978-0-19-965993-7

342 321.01

COBISS.SI-ID 96857603

15. BOGDANDY, Armin von, 1960-     Strukturwandel des öffentlichen Rechts : Entstehung und Demokratisierung der europäischen Gesellschaft / Armin von Bogdandy. - 1. Aufl., [Originalausg.]. - Berlin : Suhrkamp, 2022. - 525 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft : STW ; 2356)

Bibliografija: str. 493-504. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali

ISBN 978-3-518-29956-2. - ISBN 978-3-518-978-29956-2! ISBN 3-518-29956-5

342(4) 321.7(4)

COBISS.SI-ID 97022979

16. DEBATING climate law [Elektronski vir] / edited by Benoit Mayer, Alexander Zahar. - E-zbornik. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIX, 452 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://ebookcentral.proquest.com/lib/uollaw/detail.action?docID=6653862 (Dostop iz prostorov Pravne fak. Univ. v Ljubljani ter oddaljeni dostop za študente in osebje Pravne fak. Univ. v Ljubljani). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 2. 2022. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-108-87906-4 (PDF) ISBN 978-1-108-84015-6 (trda vezava) doi: 10.1017/9781108879064

341:349.6(082.034.2) 551.583(082.034.2)

COBISS.SI-ID 97271555

17. FORMES de la citoyenneté [Elektronski vir] / conseil de rédaction Manon Altwegg-Boussac ... [et al.]. - E-zbornik. - [Paris] : Institut Villey pour la culture juridique et la philosophie du droit, [2022]. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (418 str.)) : ilustr. - (Jus politicum : revue internationale de droit politique, ISSN 2105-0937 ; no. 27, jan. 2022)

Način dostopa (URL): http://juspoliticum.com/article/Numero-27-E-book-1462.html (Brezplačno). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 28. 2. 2022. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri večini prispevkov

342(082.034.2)

COBISS.SI-ID 99125251

18. HANDBOOK on European non-discrimination law [Elektronski vir] / [[prepared by] the European Court of Human Rights and the European Union Agency for Fundamental Rights]. - 2018 ed. - E-knjiga. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (295 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/494aec98-2803-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en. - Način dostopa (URL): https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-non-discrimination-law-2018-edition. - Način dostopa (URL): https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_ENG.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Na prvem prikazu podatkov tudi: Handbook. - Opis vira z dne 14. 2. 2022. - Bibliografija: str. 253-274, 293-294. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazala

ISBN 978-92-871-9851-8 (PDF, Svet Evrope) : brezplačno ISBN 978-92-9491-910-6 (PDF, FRA) : brezplačno doi: 10.2811/792676

342.7(4)(035.034.2) 316.647.82(4)(035.034.2)

COBISS.SI-ID 97358851

19- KHAN, Muhammad Zafrulla, 1893-1985     Islam in človekove pravice / Muhammad Zafrullah Khan ; [prevedla Vera Klopčič]. - 1. izd. - Maribor : Muslimanska skupnost Ahmadija - Društvo za informiranje o islamu, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 224 str. : ilustr., portr. ; 21 cm

Prevod dela: Islam and human rights. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 7. - Spremna beseda / Vera Klopčič: str. 9-10. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-95363-0-8

28 341.231.14 342.7

COBISS.SI-ID 60773635

20. PRIROČNIK o evropskem protidiskriminacijskem pravu / [[pripravila] Evropsko sodišče za človekove pravice in Agencija Evropske unije za temeljne pravice ; [prevod v slovenščino zagotovil] Zagovornik načela enakosti]. - Izd. iz leta 2018. - Luxembourg : Urad za publikacije Evropske unije, 2021. - 293 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/494aec98-2803-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-sl. - Dostopno tudi na: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_sl.pdf. - Dostopno tudi na: https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_SLV.pdf. - Izv. stv. nasl.: Handbook on European non-discrimination law. - Na ov. tudi: Priročnik. - Bibliografija: str. 249-270, 291-292. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazala

ISBN 978-92-871-9776-4 (Svet Evrope) : brezplačno ISBN 978-92-9474-850-8 (FRA) : brezplačno doi: 10.2811/161884

342.7(4)(035) 316.647.82(4)(035)

COBISS.SI-ID 96911363

21. PRIROČNIK o evropskem protidiskriminacijskem pravu [Elektronski vir] / [[pripravila] Evropsko sodišče za človekove pravice in Agencija Evropske unije za temeljne pravice ; [prevod v slovenščino zagotovil] Zagovornik načela enakosti]. - Izd. iz leta 2018. - E-knjiga. - Luxembourg : Urad za publikacije Evropske unije, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (293 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/494aec98-2803-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-sl. - Način dostopa (URL): https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_sl.pdf. - Način dostopa (URL): https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_SLV.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Izv. stv. nasl.: Handbook on European non-discrimination law. - Na prvem prikazu podatkov tudi: Priročnik. - Opis vira z dne 10. 2. 2022. - Bibliografija: str. 249-270, 291-292. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazala

ISBN 978-92-871-9776-4 (PDF, Svet Evrope) : brezplačno ISBN 978-92-9474-851-5 (PDF, FRA) : brezplačno doi: 10.2811/902359

342.7(4)(035.034.2) 316.647.82(4)(035.034.2)

COBISS.SI-ID 96939267

22. TEACHING migration and asylum law : theory and practice / edited by Richard Grimes, Vera Honuskova, Ulrich Stege. - London ; New York : Routledge, 2022. - XXI, 234 str. ; 24 cm. - (Legal pedagogy)

Bibliografija in opombe pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-367-76578-1 (hbk)

314.15:37:34(082)

COBISS.SI-ID 97973763

23. VISSER, Maartje de, 1982-     Constitutional review in Europe : a comparative analysis / Maartje de Visser. - Oxford ; Portland (Oregon) : Hart, 2015. - XLIII, 484 str. : tabeli ; 25 cm. - (European and national constitutional law series ; vol. 1)

Bibliografija: str. 441-475. - Kazala

ISBN 978-1-84946-971-5

342.05(4)

COBISS.SI-ID 1718241 

PK Kazensko pravo

24. ARTIFICIAL intelligence and the law : cybercrime and criminal liability / edited by Dennis J. Baker and Paul H. Robinson. - London [i. e.] Abingdon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2021. - IX, 270 str. ; 25 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-367-34797-0

343.3/.7(082) 004.8(082)

COBISS.SI-ID 87078147

25. BOHLANDER, Michael, 1962-     Principles of German criminal procedure / Michael Bohlander. - 2nd ed. - Oxford [etc.] : Hart, 2021. - XX, 279 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Series Studies in international and comparative criminal law ; vol. 19)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-5099-3533-8 (trda vezava) ISBN 978-1-5099-4824-6 (broš.)

343.1(430)

COBISS.SI-ID 96788739

26. CONFERENCE European Investigation Order (2020 ; online)     Conference European Investigation Order : practical dilemmas and theoretical considerations : book of extended abstracts, 8. & 9. December 2020, online / editors Jan Stajnko, Miha Šepec, István Szijártó. - 1st ed. - Maribor : University of Maribor, University Press, 2021 (Begunje : Cicero). - 48 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Abstract

ISBN 978-961-286-523-8 : brezplačno doi: 10.18690/978-961-286-476-7

343.13(4)(082)

COBISS.SI-ID 77416195

27. FLETCHER, George P., 1939-     The grammar of criminal law : American, comparative, and international. Vol. 1, Foundations / George P. Fletcher. - New York : Oxford University Press, 2007. - XXV, 366 str. : tabele ; 25 cm

Bibliografija: str. 343-357. - Kazalo

ISBN 978-0-19-510310-6

343.2.01

COBISS.SI-ID 96808451

28. KONFERENCA prava informacijske varnosti (1 ; 2020 ; Portorož)     [Prva konferenca prava informacijske varnosti]     1. konferenca prava informacijske varnosti : zbornik 2020 : [7. in 8. september 2020, Hotel Slovenija, Portorož]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). - 126 str. : ilustr. ; 23 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v CIP-u. - 200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-247-442-3 : 35,00 EUR

34:004.775.056:005.934(082)

COBISS.SI-ID 26130179

29. KONFERENCA prava informacijske varnosti (2 ; 2021 ; Portorož)     [Druga konferenca prava informacijske varnosti]     2. konferenca prava informacijske varnosti : zbornik 2021 : 6. in 7. september 2021, Portorož. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 89 str. : ilustr. ; 23 cm

120 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-247-472-0 : 35,00 EUR

34:004.775.056:005.934(082)

COBISS.SI-ID 73878019

30. PREDICTIVE sentencing : normative and empirical perspectives / edited by Jan W de Keijser, Julian V Roberts, Jesper Ryberg. - Paperback ed. - Oxford [etc.] : Hart, 2020, cop. 2019. - X, 309 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija pri vseh, povzetek v angl. pri nekaterih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-5099-4608-2

343.2.01(082) 343.8(082)

COBISS.SI-ID 96781827

31. SAMOMOR v Sloveniji in svetu : opredelitev, raziskovanje, preprečevanje in obravnava / [urednici Saška Roškar, Alja Videtič Paska ; ilustracije Gašper Rus]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021 ([Kranj] : Žnidarič). - 579 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

Dostopno tudi na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/samomor_v_sloveniji_elektronska_izdaja_25_10_21.pdf. - 800 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prispevkih in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6945-51-6

616.89

COBISS.SI-ID 81231619

32. ZELECHOSKI, Amanda D.     Activities for teaching psychology and law : a guide for instructors / Amanda D. Zelechoski, Melinda Wolbransky, and Christina L. Riggs Romaine. - 1st ed. - Washington : American Psychological Association, cop. 2018. - XI, 136 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-4338-2889-8 ISBN 1-4338-2889-8

343.1(73)(035) 343.95(73)(035)

COBISS.SI-ID 98647811 

PL Zakonodaja

33. SLOVENIJA. Ustava (1991)     Ustava Republike Slovenije : 30 let / uvodno pojasnilo Igor Kaučič ; [stvarno kazalo Bruna Žuber]. - 10., spremenjena in dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 192 str. ; 21 cm

300 izv. - Uvodno pojasnilo / Igor Kaučič: str. 9-57. - Kazalo

ISBN 978-961-247-478-2 : 40,01 EUR

342.4(497.4)"1991"

COBISS.SI-ID 79368195 

PZ Zborniki, zbirke

34. AHN, Hyewon     Patentability of chemical selection inventions: the Olanzapine and Escitalopram decisions / Hyewon Ahn. - 1st ed. - Baden-Baden : Nomos, 2011. - 75 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 12)

Dostopno tudi na: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845232188/patentability-of-chemical-selection-inventions-the-olanzapine-and-escitalopram-decisions. - Delo nastalo na osnovi avtoričine dokt. disert. - Bibliografija: str. 69-75. - Abstract

ISBN 978-3-8329-6524-2 (broš.) ISBN 3-83-296524-6 (broš.)

347.77:661.12

COBISS.SI-ID 98136835

35. ANGWENYI, Vincent     Merger regulation in Eastern and Southern Africa : the need for effective implementation / Vincent Angwenyi. - 1st ed. - Baden-Baden : Nomos, 2021. - 368 str. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 40)

Dostopno tudi na: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748927013. - Delo nastalo na osnovi avtorjeve dokt. disert. na Ludwig-Maximilians-Universität München, 2021. - Bibliografija: str. 335-368

ISBN 978-3-8487-8311-3

347.77

COBISS.SI-ID 99016963

36. ARMILLOTTA, Monica     Technology pooling licensing agreements: promoting patent access through collaborative IP mechanisms / Monica Armillotta. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2010. - 223 str., [2] str. pril. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 10)

Delo nastalo na osnovi avtorjeve dokt. disert. - Avtoričin življenjepis v pril. - Bibliografija: str. 205-223

ISBN 978-3-8329-5976-0 ISBN 3-83-295976-9

347.77

COBISS.SI-ID 98123779

37. CISNEROS, Mario     Patentability requirements for nanotechnological inventions : an approach from the European Patent Convention perspective / Mario Cisneros. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos ; Munich : Munich Intellectual Property Law Center, 2009. - 58 str. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 5)

Bibliografija: str. 55-57

ISBN 978-3-8329-4588-6 ISBN 3-83-294588-1

347.77:620.3:539.2

COBISS.SI-ID 97734915

38. FARAH, Nadiya     Harmful trademarks : towards a new understanding of moral bars in GCC registration / Nadiya Farah. - 1st ed. - Baden-Baden : Nomos, 2019. - 103 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 36)

Dostopno tudi na: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845294568/harmful-trademarks. - Delo nastalo na osnovi avtoričine dokt. disert. - Bibliografija: str. 97-103. - Abstract

ISBN 978-3-8487-5283-6 ISBN 3-84-875283-2

347.77

COBISS.SI-ID 98515459

39. FESTSCHRIFT Gernot Kocher zum 80. Geburtstag : für den Interpreten der Bildsprache / Eszter Cs. Herger, Borut Holcman, Markus Steppan (Hrsg.). - Graz : Leykam, Wissenschaft, 2022. - 444 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Grazer rechtswissenschaftliche Studien ; Bd. 69)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetek v nem. pri večini prispevkov

ISBN 978-3-7011-0471-0

34(091)

COBISS.SI-ID 94652163

40. GOTKIN, Joel     The United States Bayh-Dole Act and its effect on university technology transfer / Joel Gotkin. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2012. - 74 str. : ilustr. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 18)

Dostopno tudi na: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845242217/the-united-states-bayh-dole-act-and-its-effect-on-university-technology-transfer. - Delo nastalo na osnovi avtorjeve dokt. disert. - Bibliografija: str. 69-74. - Abstract

ISBN 978-3-8329-7706-1 ISBN 3-83-297706-6

347.77

COBISS.SI-ID 98323715

41. HOSS, Eugenio, 1980-     Deceptive conducts before the Patent Office : challenges for Patent Law and Competition Law / Eugenio Hoss. - 1st ed. - Baden-Baden : Nomos, 2019. - 335 str. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 37)

Dostopno tudi na: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748902577/deceptive-conducts-before-the-patent-office. - Delo nastalo na osnovi avtorjeve dokt. disert. - Bibliografija: str. 319-335

ISBN 978-3-8487-6134-0 ISBN 3-84-876134-3

347.77

COBISS.SI-ID 98520835

42. JACONIAH, Niteleka Jacob Nichaenzi     The effects of trademark rights on the East African common market : concocting an appropriate East African community trade mark model based on the European trade mark system / Niteleka Jacob Nichaenzi Jaconiah. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2012. - 276 str. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 16)

Dostopno tudi na: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845242156/the-effects-of-trademark-rights-on-the-east-african-common-market?l=en. - Delo nastalo na osnovi avtorjeve dokt. disert. - Bibliografija: str. 265-270

ISBN 978-3-8329-7700-9 ISBN 3-83-297700-7

347.772(6-11)

COBISS.SI-ID 98145795

43. KIM, Hee-Eun     The role of the patent system in stimulating innovation and technology transfer for climate change : including aspects of licensing and competition law / Hee-Eun Kim. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2011. - 90 str. : tabele ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 13)

Dostopno tudi na: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845234472/the-role-of-the-patent-system-in-stimulating-innovation-and-technology-transfer-for-climate-change?l=en. - Delo nastalo na osnovi avtoričine dokt. disert. - Bibliografija: str. 79-90. - Abstract

ISBN 978-3-8329-6522-8 ISBN 3-83-296522-X

502:347.77

COBISS.SI-ID 98137347

44. KOLASA, Magdalena     The scope and limits of protection for distinctive signs against the community design : the application and implications of Art. 25 (1) (e) of the Community Designs Regulation / Magdalena Kolasa. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2012. - 82 str. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 17)

Delo nastalo na osnovi avtoričine dokt. disert. - Bibliografija: str. 75-82. - Abstract

ISBN 978-3-8329-7910-2 ISBN 3-83-297910-7

347.77

COBISS.SI-ID 98322691

45. LAW, Andrew, 1972-     Patents and public health : legalising the policy thoughts in the Doha TRIPS declaration of 14 November 2001 / Andrew Law. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2009. - 291 str., [3] f. pril. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 3)

Dostopno tudi na: https://doi.org/10.5771/9783845212654. - Življenjepis avtorja na pril. - Bibliografija: str. 251-261. - Dokt. disert., Univ. München, 2008

ISBN 978-3-8329-4078-2 ISBN 3-83-294078-2

347.77:614

COBISS.SI-ID 97732867

46. MENDIS, Sunimal     Copyright, the freedom of expression and the right to information : exploring a potential public interest exception to copyright in Europe / Sunimal Mendis. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2011. - 83 str. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 8)

Delo nastalo na osnovi avtorjeve dokt. disert. - Bibliografija: str. 9-14. - Abstract. - Vsebina: Copyright, the freedom of expression and the right to information : the persisting discord ; An overview of the conflict in the US and Europe ; The US approach to resolving the tension : the fair use exception ; The emerging public interest exception to copyright in Europe ; Potential impediments to the introduction of a public interest exception to copyright ; Conclusion

ISBN 978-3-8329-5849-7 ISBN 3-83-295849-5

347.78

COBISS.SI-ID 98123011

47. PHILIPP, Marc P.     Intellectual property related generic defense strategies in the European pharmaceutical market : implications of the EU Commission's sector inquiry from an ip, competition law and economic perspective / Marc P. Philipp. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2011. - 91 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 11)

Dostopno tudi na: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845231037. - Delo nastalo na osnovi avtorjeve dokt. disert. - Bibliografija: str. 83-91. - Abstract

ISBN 978-3-8329-6707-9 ISBN 3-83-296707-9

347.77:661.12

COBISS.SI-ID 98131459

48. QUINTAIS, João Pedro     On Peers and Copyright : Why the EU Should Consider Collective Management of P2P / João Pedro Quintais. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2012. - 103 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 14)

Dostopno tudi na: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845241906/on-peers-and-copyright-why-the-eu-should-consider-collective-management-of-p2p. - Delo nastalo na osnovi avtorjeve dokt. disert. - Bibliografija: str. 95-103

ISBN 978-3-8329-7638-5 ISBN 3-83-297638-8

347.78

COBISS.SI-ID 98145283

49. ROGOWSKI, Mikołaj     Socialistic brands : a unique category of vintage brands / Mikolaj Rogowski. - 1. ed. - Baden-Baden : Nomos, 2017. - 85 str. : ilustr., avtorjeva sl. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 28)

Dostopno tudi na: http://doi.org/10.5771/9783845278810. - Delo nastalo na osnovi avtorjeve dokt. disert. - Bibliografija: 79-85

ISBN 978-3-8487-3548-8 ISBN 3-84-873548-2

347.7

COBISS.SI-ID 98503683

50. TRALLERO Ocaña, Teresa     The notion of secrecy : a balanced approach in the light of the Trade Secrets Directive / Teresa Trallero Ocaña. - 1st ed. - Baden-Baden : Nomos, 2021. - 640 str. : ilustr. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 39)

Dostopno tudi na: https://doi.org/10.5771/9783748911975. - Delo nastalo na osnovi avtoričine dokt. disert. na Ludwig-Maximilians-Universität München, 2020. - Bibliografija: str. 601-640. - Zusammenfassung

ISBN 978-3-8487-7146-2 ISBN 3-84-877146-2

347.77

COBISS.SI-ID 99003139

51. TSILIKAS, Haris     Antitrust enforcement and standard essential patents : moving beyond the FRAND commitment / Haris Tsilikas. - 1. ed. - Baden-Baden : Nomos, 2017. - 78 str. ; 22 cm. - (MIPLC Studies ; vol. 29)

Dostopno tudi na: http://doi.org/10.5771/9783845285191. - Delo nastalo na osnovi avtorjeve dokt. disert. - Bibliografija: str. 73-78. - Abstract

ISBN 978-3-8487-4217-2 ISBN 3-84-874217-9

347.776

COBISS.SI-ID 98504963

52. UNIVERSITÉ de Poitiers. Faculté de droit et des sciences sociales. Université d'été (2 ; 2016 ; Poitiers)     Université d'été 2016 : L'enfant / sous la direction de Michel Boudot, Didier Veillon. - [Éd. 2016]. - [Poitiers] : Presses universitaires juridiques, Université de Poitiers ; [Paris] : LGDJ, une marque de Lextenso, 2017. - 195 str. ; 25 cm. - (Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales ; 88)

"Du 4 au 8 juillet 2016, la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers a organisé sa deuxième édition de l'Université d'été facultatis iuris Pictaviensis." --> zadnja str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih

ISBN 979-10-90426-77-1 (Université de Poitiers)

347.61/.64(44)(082) 342.726-053.2(44)(082)

COBISS.SI-ID 75607555

53. UNIVERSITÉ de Poitiers. Faculté de droit et des sciences sociales. Université d'été (3 ; 2017 ; Poitiers)     Université d'été 2017 : Les responsabilités / sous la responsabilité [d']Elsa Berry ... [et al.]. - [Éd. 2017]. - [Poitiers] : Presses universitaires juridiques, Université de Poitiers ; [Paris] : diffusé par L.G.D.J., cop. 2018. - 262 str. ; 25 cm. - (Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales ; 96)

"Du 3 au 7 juillet 2017, la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers a organisé sa troisième édition de l'Université d'été facultatis iuris Pictaviensis." --> zadnja str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri večini prispevkov

ISBN 979-10-90426-86-3 (Université de Poitiers)

347.4/.5(44)(082) 343.222(44)(082)

COBISS.SI-ID 75750659

54. UNIVERSITÉ de Poitiers. Faculté de droit et des sciences sociales. Université d'été (4 ; 2018 ; Poitiers)     Université d'été 2018 : L'ordre public / sous la direction [d']Elsa Berry ... [et al.]. - [4e éd.]. - [Poitiers] : Presses universitaires juridiques, Université de Poitiers, 2019. - 304 str. ; 24 cm. - (Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales ; 104)

"Du 2 au 6 juillet 2018, la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers a organisé la quatrième édition de son Université d'été facultatis iuris Pictaviensis." --> zadnja str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri večini prispevkov

ISBN 979-10-90426-94-8

351.7(44)(082) 34(44)(082)

COBISS.SI-ID 75935747

55. UNIVERSITÉ de Poitiers. Faculté de droit et des sciences sociales. Université d'été (5 ; 2019 ; Poitiers)     Université d'été 2019 : Les animaux / sous la direction de Marianne Faure-Abbad ... [et al.]. - [5e éd.]. - [Poitiers] : Presses universitaires juridiques, Université de Poitiers, 2020. - 462 str. : ilustr., portret ; 25 cm. - (Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales)

"Du 1er au 5 juillet 2019, la Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers a organisé la cinquième édition de son Université d'été facultatis iuris Pictaviensis." --> zadnja str. ov. - Bibliografija pri nekaterih, opombe z bibliografijo na dnu str. pri večini prispevkov. - Povzetek v franc. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-2-38194-002-1

34(082) 179.3(082)

COBISS.SI-ID 75919875

56. VÄISÄNEN, Tuire Anniina     Enforcement of FRAND commitments under Article 102 TFEU : the nature of FRAND defence in patent litigation / Tuire Anniina Väisänen. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2011. - 81 str. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 9)

Dostopno tudi na: http://www.nomos-elibrary.de/index.php?doi=10.5771/9783845229843 - Nomos eLibrary. - Delo nastalo na osnovi avtorjeve dokt. disert. - Bibliografija: str. 75-81

ISBN 978-3-8329-5837-4 ISBN 3-83-295837-1

331.116.2:347.712.5

COBISS.SI-ID 98122499

57. WILLNEGGER, Eva     Patents in the food sector : a retrospective with special emphasis on the TRIPs Agreement / Eva Willnegger. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2008. - 206 str., [1] f. pril. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; vol. 1)

Življenjepis avtorice na pril. - Bibliografija: 193-206. - Razširjen povzetek v nem. - Summary. - Dokt. disert., Univ. München, 2008

ISBN 978-3-8329-3636-5 ISBN 3-83-293636-X

347.77:663/664(430)

COBISS.SI-ID 97730819

Magistrske diplomske naloge

1. BAŠA, Luka, 1995-     Verska svoboda v javnem šolstvu : praksa Evropskega sodišča za človekove pravice in slovenska pravna ureditev : magistrsko diplomsko delo / avtor Luka Baša. - Ljubljana : [L. Baša], 2021. - 49 f. ; 30 cm

Mentorica Viktorija Žnidaršič Skubic. - Bibliografija: f. 47-49. - Povzetek ; Abstract: Freedom of religion in public education: case law of the European Court of Human Rights and Slovenian legal regulation. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342.7(043.2)

COBISS.SI-ID 96424451

2. JAKŠA, Mateja, 1996-     Novejši trendi pravnega urejanja umetne prekinitve nosečnosti : magistrsko diplomsko delo / avtorica Mateja Jakša. - Ljubljana : [M. Jakša], 2022. - 52 f. ; 31 cm

Mentorica Viktorija Žnidaršič Skubic. - Bibliografija: f. 43-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347:61(043.2)

COBISS.SI-ID 96912899

3. PLAHUTNIK, Miha     Položaj nacionalnih sodnikov kot evropskih sodnikov v luči zagotavljanja vladavine prava : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Miha Plahutnik. - Ljubljana : [M. Plahutnik], 2021. - VIII, 66 f. ; 30 cm

Mentor Saša Zagorc. - Bibliografija: f. 54-66. - Povzetek ; Summary:The role of national judges as European judges in protecting the rule of law. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342:347.9(043.2) 340.1:061.1EU:342

COBISS.SI-ID 96375299

4. POKRAJČEVIČ, Daša     Nelojalna konkurenca, povzročena z zlorabo osebnih podatkov potrošnikov : magistrsko diplomsko delo / avtorica Daša Pokrajčevič. - Ljubljana : [D. Pokrajčevič], 2022. - 58 f. ; 30 cm

Mentor Peter Grilc. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 51-58

347.776(043.2)

COBISS.SI-ID 97013507

5. STROLIGO Urankar, Nika     Prednostno obravnavanje kot ukrep v pravu varstva pred diskriminacijo : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Nika Stroligo Urankar. - Ljubljana : [N. Stroligo Urankar], 2022. - 63 str. ; 30 cm

Mentor Tilen Štajnpihler Božič. - Bibliografija: str. 54-63. - Povzetek ; Abstract: Special measures for ensuring equality in anti-discrimination law. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

316.647.82:342.7(043.2)

COBISS.SI-ID 97039875

6. ŠOKČEVIĆ, Aleksandra     Problemska vprašanja osebnega stečaja : magistrsko diplomsko delo / avtorica Aleksandra Šokčević. - Ljubljana : [A. Šokčević], 2021. - 65 f. ; 31 cm

Mentorica Ana Vlahek. - Bibliografija: f. 62-65. - Povzetek ; Abstract: Problematic issues of personal bankruptcy. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347(043.2)

COBISS.SI-ID 96359171

7. VRTAČNIK, Manca     Odvzem prostosti v prekrškovnem pravu : magistrsko diplomsko delo / avtorica Manca Vrtačnik. - Ljubljana : [M. Vrtačnik], 2021. - 50 f. ; 30 cm

Mentorica Katja Filipčič. - Bibliografija: f. 47-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343(043.2)

COBISS.SI-ID 96322307

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115