Julij in avgust 2023

Seznam novosti 2023/7-8

    

dis disertacije

1

LAMOVEC Hren, Petra
    Oporoka v informacijski družbi : doktorska disertacija / avtorica Petra Lamovec Hren. - Ljubljana : [P. Lamovec Hren], 2023. - 310 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147262. - Mentorica Viktorija Žnidaršič Skubic. - Bibliografija: str. 279-310. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.67(043.3)

COBISS.SI-ID 158411523

    

PC Civilno pravo

2

    ARTIFICIAL intelligence law : between sectoral rules and comprehensive regime : comparative law / editors Céline Castets-Renard and Jessica Eynard. - Bruxelles : Bruylant, 2023. - 969 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-2-8027-7224-8

34:004.89

COBISS.SI-ID 162720771

3

GLINTIĆ, Mirjana
    Kumulacija prava na osiguranu sumu i prava na naknadu štete kod osiguranja lica / Mirjana Glintić. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2022 (Aranđelovac : Tri O). - IX, 212 str. ; 24 cm. - (Monografija / Institut za uporedno pravo ; 187)

150 izv. - Bibliografija: str. 193-212 ; bibliografija z opombami na dnu str. - Summary

ISBN 978-86-80186-94-8

doi: 10.56461/M187_22MG

347.4/.5(497.11)
368.022(497.11)

COBISS.SI-ID 83429129

4

HORNUF, Lars, 1982-
    Data privacy and crowdsourcing [Elektronski vir] : a comparison of selected problems in China, Germany and the United States / Lars Hornuf, Sonja Mangold, Yayun Yang. - E-knjiga. - Cham : Springer, cop. 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIX, 149 str.)) : ilustr. - (Advanced studies in diginomics and digitalization, ISSN 2731-0485)

Način dostopa (URL): https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/75388 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 30. 8. 2023. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Summary

ISBN 978-3-031-32064-4 (PDF)
ISBN 3-031-32064-6 (PDF)

doi: 10.1007/978-3-031-32064-4

347.121.2(430+510+73)(0.034.2)
005.92:004.63(430+510+73)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 162776579

5

LANNI, Sabrina
    Greening the civil codes : comparative private law and environmental protection / Sabrina Lanni. - London ; New York : Routledge, 2023. - XII, 138 str. ; 24 cm. - (Juris diversitas)

Sorodni elektronski vir: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz1823269427inh.htm - Kazalo

ISBN 978-1-032-40356-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-032-40360-1 (broš.)
ISBN 978-1-003-35270-9! (e-knjiga)

doi: 10.4324/9781003352709

349.6:347

COBISS.SI-ID 159009027

6

MARINKO, Janko
    Pod katerim drevesom si ju videl? : ugotavljanje dejanskega stanja : (izbrana poglavja) / Janko Marinko ; [stvarno kazalo Marko Balažic]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2023 (Ljubljana : Itagraf). - 414 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 377-397. - Kazalo

ISBN 978-961-247-520-8 : 88,00 EUR

347.939

COBISS.SI-ID 153044227

7

    PROPORTIONALITY in private law [Elektronski vir] / edited by Franz Bauer and Ben Köhler. - E-zbornik. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIII, 217 str.)) : tabela. - (Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht, ISSN 2568-7441 ; 500)

Način dostopa (URL): https://www.mohrsiebeck.com/buch/proportionality-in-private-law-9783161622939 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - "The present volume is the result of a conference held at the Max Planck Institute for Comparative and International Private Law in Hamburg in May 2022." --> Preface, str. V. - Opis vira z dne 25. 8. 2023. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-16-162293-9 (PDF)

doi: 10.1628/978-3-16-162293-9

347(4+73)(082.034.2)

COBISS.SI-ID 162241795

8

    RESEARCH handbook on international child abduction : the 1980 Hague Convention / edited by Marilyn Freeman, Nicola Taylor. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, 2023. - XXIII, 461 str. ; 25 cm. - (Research handbooks in family law)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-80037-250-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-80037-251-1! (e-knjiga)

doi: 10.4337/9781800372511

347.61/.64:341.24

COBISS.SI-ID 161523971

9

    SURROGACY in Latin America / edited by Nicolás Espejo-Yaksic, Claire Fenton-Glynn, Jens M. Scherpe. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, 2023. - XX, 251 str. ; 25 cm. - (Intersentia studies in comparative family law)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-83970-325-6

347.63(8)(082)

COBISS.SI-ID 159260419

10

VARL, Maruša
    Kaznovalna odškodnina / Maruša Varl. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2019 (Ljubljana : Demat). - 262 str. ; 24 cm. - (Zbirka Scientia iustitia ; 34)

200 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Recenzenta Dragica Wedam Lukić, Miha Juhart. - Bibliografija: str. 229-247. - Kazali. - Summary

ISBN 978-961-247-430-0 : 55,00 EUR

347.426.6(497.4)

COBISS.SI-ID 302748928

11

VUJINOVIĆ, Nataša
    Public political risk investment insurance : a comparative legal study of selected EU member states' and MIGA's political risk investment insurance schemes with special reference to Germany / Nataša Vujinović. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos ; Zürich : Dike ; Wien : Facultas, 2022. - 506 str. ; 23 cm. - (Studies in international investment law = Studien zum internationalen Investitionsrecht ; 45)

Delo nastalo na osnovi avtoričine dokt. dis. - Bibliografija: str. 485-506

ISBN 978-3-03891-520-1 (Dike Verlag)
ISBN 978-3-7089-2310-9 (Facultas Verlag)
ISBN 978-3-8487-8965-8 (Nomos Verl.)
ISBN 978-3-7489-3239-0! (e-knjiga)

doi: 10.5771/9783748932390

347.46:339.7(430)

COBISS.SI-ID 162757635

     

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

12

    ZAGOTAVLJANJE enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije pri zaposlovanju in delu : povzetek priročnika za delodajalce / [besedilo Zagovornik načela enakosti ; pri pripravi besedila so sodelovali Miha Lobnik ... et al.]. - Ljubljana : Zagovornik načela enakosti, 2022 (Begunje : Cicero). - 67 str. ; 21 cm

2.000 izv. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-95995-2-5

342.726:331(035)

COBISS.SI-ID 135427587

     

PFI Teorija in filozofija prava

13

    COMPARING legal cultures / Sören Koch, Jørn Øyrehagen Sunde (eds.). - Revised and extended 2nd ed. - Bergen : Fagbokforlaget, cop. 2020. - 801 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. in pri prispevkih

ISBN 978-82-450-3394-6

340.1(4/9)

COBISS.SI-ID 159274755

14

ČYRAS, Vytautas
    Essays on the visualisation of legal informatics / Vytautas Cyras, Friedrich Lachmayer. - Cham : Springer, cop. 2023. - XX, 302 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Law, governance and technology series, ISSN 2352-1902 ; vol. 54)

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-031-27956-0

doi: 10.1007/978-3-031-27957-7

340.12/.13:004

COBISS.SI-ID 160032003

15

DE Sutter, Laurent
    Končajmo že s samim sabo / Laurent de Sutter ; prevedla Suzana Koncut ; [spremno besedilo Gregor Moder ; imensko in stvarno kazalo Rene Koradin]. - Ljubljana : Maska, 2023 ([Begunje] : Cicero). - 161 str. ; 20 cm. - (Zbirka Mediakcije ; knj. št. 23)

Prevod dela: Pour en finir avec soi-meme [i. e. soi-même]. - 300 izv. - Več odtujitve, prosim! : spremna beseda / Gregor Moder: str. 147-155. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 135-143. - Kazali

ISBN 978-961-6572-67-5 : 16,00 EUR

111.821

COBISS.SI-ID 147053059

16

VARGAS, Manuel
    Building better beings : a theory of moral responsibility / Manuel Vargas. - First ed. - Oxford : University Press, 2013. - IX, 345 str. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1403/2012289889-t.html - Kazalo vsebine. - Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1403/2012289889-b.html - O avtorju. - Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1403/2012289889-d.html - Opis. - Bibliografija: str. 327-338. - Kazalo. - Vsebina: Part I: Building blocks. 1. Folk convictions ; 2. Doubts about libertarianism ; 3. Nihilism and revisionism ; 4. Building a better theory ; Part II. A theory of moral responsibility. 5. The primacy of reasons ; 6. Justifying the practice ; 7. Responsible agency ; 8. Blame and desert ; 9. History and manipulation ; 10. Some conclusions

ISBN 978-0-19-969754-0
ISBN 978-0-19-174885-1! (e-knjiga)

17:159.9

COBISS.SI-ID 162679555

      

PH Pravna zgodovina

17

BONIN, Filippo
    L' organizzazione della giustizia tra Diocleziano e Costantino : apparati, competenze, funzioni / Filippo Bonin. - Torino : G. Giappichelli, 2023. - XIII, 449 str. ; 21 cm. - (Forme e itinerari del diritto ; 11)

Dioklecijan (l. 245-313 n.št.), rimski cesar; Konstantin I (umrl l. 337 n.št.), rimski cesar. - Bibliografija z opombami na dnu str. ; bibliografija str. 379-429. - Kazalo

ISBN 979-12-211-2919-9

34(091)(37)

COBISS.SI-ID 161161731

18

    CODICE civile cinese e sistema giuridico romanistico / a cura di Antonio Saccoccio, Stefano Porcelli. - Modena : STEM Mucchi, 2021. - 327 str. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-88-7000-896-8

347:340.15(082)

COBISS.SI-ID 160983811

19

CORBINO, Alessandro
    Diritto privato romano : contesti, fondamenti, discipline / Alessandro Corbino. - 5. ed. - Milano : Wolters Kluwer, 2023. - XXVII, 831 str. ; 24 cm. - (CEDAM scienze giuridiche)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-88-1338-068-7

347(37)(091)(075.8)

COBISS.SI-ID 161028355

20

EBEL, Friedrich, 1944-
    Römisches Rechtsleben im Mittelalter : Miniaturen aus den Handschriften des Corpus iuris civilis / Friedrich Ebel, Andreas Fijal, Gernot Kocher. - Heidelberg : C. F. Müller Juristischer Verlag, cop. 1988. - 212 str. : ilustr. ; 31 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.gbv.de/dms/hebis-darmstadt/toc/9987614.pdf - Kazalo. - Bibliografija: str. 200-203

ISBN 3-8114-2088-7
ISBN 978-3-8114-2088-5

347:75.056"653"

COBISS.SI-ID 162597379

21

EISENHARDT, Ulrich
    Kaiserliche Gerichtsprivilegien : Ihre Bedeutung für die Entwicklung der Rechtspflege im Alten Reich / Ulrich Eisenhardt. - 1. Auflage. - Köln ; Wien : Böhlau, 2023. - 442 str. ; 24 cm. - (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich ; Bd. 78)

Bibliografija z opombami na dnu str. in str. 417-431. - Kazalo

ISBN 978-3-412-52857-7

34(091)"0800/1806"

COBISS.SI-ID 161066499

22

HORVAT, Marijan, 1903-1967
    Rimsko pravo / Marijan Horvat, Marko Petrak. - 17. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Sveučilište, Pravni fakultet, 2022. - 411 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije / Pravni fakultet)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-953-270-153-1

34(37)(075.8)

COBISS.SI-ID 51072518

23

HUANG, Philip C., 1940-
    Code, custom, and legal practice in China : the Qing and the Republic compared / Philip C. C. Huang. - Stanford (CA) : University Press, 2001. - IX, 246 str. ; 24 cm. - (Law, society, and culture in China)

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/cam027/00050485.html - Kazalo. - Bibliografija: str. 219-228. - Kazali. - Vsebina: 1. Introduction ; 1. From Qing to Guomindang Law. 2. Civil Law in the Late Qing and the Early Republic: The Revised Qing Code. 3. Institutional and Procedural Changes in the Late Qing and the Early Republic. 4. The Guomindang Civil Code of 1929-30 ; 2. Qing and Guomindang Civil Justice Compared. 5. Dian. 6. Topsoil Ownership. 7. Debt. 8. Old-Age Support. 9. Women's Choices Under Qing Law: Marriage and Illicit Sex. 10. Women's Choices Under Guomindang Law: Marriage, Divorce, and Adultery. 11. Conclusion

ISBN 0-8047-4110-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-8047-4110-1 (trda vezava)
ISBN 0-8047-4111-5 (broš.)
ISBN 978-0-8047-4111-8 (broš.)

347.9(091)(510)

COBISS.SI-ID 158984195

24

    IUS hominum causa constitutum : studi in onore di Antonio Palma. Tomo 1-3 / a cura di Francesco Fasolino. - Torino : Giappichelli, 2022, [i.e.] 2023. - 3 zv. (XXX, IX, VIII, 2158 str.) ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 979-12-211-0065-5 (3 zv.)

340.15(37)(082)

COBISS.SI-ID 162469891

25

KELLY, Paul V.
    Financial markets of Roman Egypt : risk and return / Paul V. Kelly. - Liverpool : University Press, cop. 2023. - VII, 221 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Liverpool studies in ancient history ; 2)

Bibliografija: str. 207-218. - Kazalo

ISBN 978-1-80207-833-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-83764-718-7! (e-knjiga)

339.13(620)

COBISS.SI-ID 158882307

26

KOROŠEC, Viktor, 1899-1985
    Hethitica : prispevek k razvoju hetitskega prava / Viktor Korošec ; spremna beseda Janez Kranjc. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2023 (Ljubljana : Itagraf). - 129 str. ; 17 cm. - (Zbirka Pravna obzorja. Mali format ; 6)

300 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Zusammenfassung. - Izv. izd.: Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1958

ISBN 978-961-247-525-3

34(394)

COBISS.SI-ID 157413379

27

PERANI, Renato
    Pignus distrahere : la vendita del pegno da parte del creditore pignoratizio / Renato Perani. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2021. - XVIII, 332 str. ; 24 cm. - (Pubblicazioni del Dipartimento di diritto privato e storia del diritto. Sezione di diritto romano e diritti dell'antichità ; 61)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazali

ISBN 978-88-28-83525-7

347.4/.5(091)(37)

COBISS.SI-ID 161190659

28

PETRUCCI, Aldo, 1957-
    Manuale di diritto privato romano / Aldo Petrucci. - 2. ed. - Torino : G. Giappichelli, 2022. - XVII, 428 str. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-88-921-2178-2

347(091)(37)(075.8)

COBISS.SI-ID 161219075

29

    POSTWAR continuity and new challenges in Central Europe, 1918-1923 : the war that never ended / edited by Tomasz Pudłocki and Kamil Ruszała. - New York ; London [i. e.] Abingdon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022. - VII, 461 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Routledge studies in modern European history ; 86)

Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazali

ISBN 978-1-032-02748-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-032-02749-4 (broš.)
ISBN 978-1-003-18501-7 (e-knjiga)

doi: 10.4324/9781003185017

94(4-191.2)"1918/1923"(082)

COBISS.SI-ID 154253315

30

RUCH, Philipp
    Ehre und Rache : eine Gefühlsgeschichte des antiken Rechts / Philipp Ruch. - Frankfurt ; New York : Campus, cop. 2017. - 437 str. : ilustr. ; 22 cm

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1119097304/04 - kazalo vsebine. - Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 392-433

ISBN 978-3-593-50720-0 (e-knjiga). - ISBN 978-3-593-43639-5!

34(091)(38)

COBISS.SI-ID 160122883

31

SCHMITT, Christian O.
    Säuberlich banquerott gemachet : Konkursverfahren aus Frankfurt am Main vor dem Reichskammergericht / von Christian O. Schmitt. - Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2016. - 386 str. ; 24 cm. - (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich ; Bd. 66)

Delo nastalo na osnovi avtorjeve doktorske dis. - Bibliografija z opombami na dnu str. in str. 349-377. - Kazalo

ISBN 978-3-412-50325-3

doi: 10.7788/9783412504816

347.427(091)(4)

COBISS.SI-ID 161123075

32

VARVARO, Mario
    Lineamenti di procedura civile romana / Mario Varvaro. - Napoli : Editoriale Scientifica, 2023. - XIX, 329 str. ; 24 cm. - (Manuali per l'università)

Bibliografia essenziale: str. 273-276. - Kazala

ISBN 979-12-5976-561-1

347.9(091)(37)

COBISS.SI-ID 161209091

33

VERHAGEN, Hendrikus Leonardus Engelbertus
    Security and credit in Roman law : the historical evolution of pignus and hypotheca / Hendrik L. E. Verhagen. - First ed. - Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2022. - VIII, 434 str. ; 24 cm. - (Oxford studies in Roman society and law)

Bibliografija: str. 397-416. - Kazali

ISBN 978-0-19-969583-6

doi: 10.1093/oso/9780199695836.003.0001

347.4/.5(37)

COBISS.SI-ID 158701571

       

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

34

    65 godina od rimskih ugovora : Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije / urednici Jelena Ćeranić Perišić, Vladimir Đurić, Aleksandra Višekruna. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2023 (Aranđelovac : Tri O). - 346 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://iup.rs/wp-content/uploads/2023/03/2022-65-godina-od-Rimskih-ugovora.pdf. - 200 izv. - "Zbornik je nastao kao rezultat naučnoistraživačkog rada Instituta za uporedno pravo koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS prema Ugovoru o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO u 2022. godini (evidencioni broj 451-03-68/2022- 14/200049)." --> hrbtna str. nasl. str. - Opombe z bibliografijo. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Abstracts

ISBN 978-86-80186-96-2 (broš.)

doi: 10.56461/ZR_22.65godRU

341.241(4-672EU)(082)
341.217(082)
340.137(4-672EU:497.11)(082)

COBISS.SI-ID 85383177

35

    ART and human rights : a multidisciplinary approach to contemporary issues / edited by Fiana Gantheret, Nolwenn Guibert, Sofia Stolk. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, 2023. - XI, 375 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-80220-814-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-80220-815-3! (e-knjiga)

doi: 10.4337/9781802208153

342.727:7

COBISS.SI-ID 162296067

36

BENDEL, Justine
    Litigating the environment : process and procedure before international courts and tribunals / Justine Bendel. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, 2023. - VIII, 295 str. ; 24 cm. - (New horizons in environmental and energy law)

Bibliografija: str. 254-274. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Functions of international litigation ; Access to international courts and tribunals ; Scientific evidence ; Prevention and provisional measures of protection ; Remedies ; Relationships between judicial dispute settlement and non-compliance procedures ; Conclusion

ISBN 978-1-78990-132-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-78990-133-7! (e-knjiga)

doi: 10.4337/9781789901337

347.9:349.6

COBISS.SI-ID 162201859

37

    CLIMATE change law : an introduction / Karl S. Coplan ... [et al.]. - Paperback ed. 2023. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : E. Elgar, 2023, cop. 2021. - XVII, 208 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Foundations of environmental law)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-0353-1689-2 (broš.)

doi: 10.4337/9781839101304

34:551.583

COBISS.SI-ID 162089731

38

D'ASPREMONT, Jean, 1978-
    After meaning : the sovereignty of forms in international law / Jean d'Aspremont. - Paperback ed. 2023. - Cheltenham : E. Elgar, 2023, cop. 2021. - XI, 149 str. ; 24 cm. - (Elgar studies in legal theory)

Bibliografija: str. 124-147 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-0353-2038-7

doi: 10.4337/9781802200928

340.132:341

COBISS.SI-ID 162206211

39

DUROY, Sophie
    The regulation of intelligence activities under international law / Sophie Duroy. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, 2023. - XII, 311 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Elgar international law)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-80392-707-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-80392-708-4! (e-knjiga)

doi: 10.4337/9781803927084

35:341

COBISS.SI-ID 162210563

40

FORUM des magistrats et Audience solennelle (2022 ; Luksemburg)
    Une justice proche du citoyen [Elektronski vir] : 70e anniversaire de la Cour de justice de l'Union européenne : Forum des magistrats et Audience solennelle : Luxembourg, 4, 5 et 6 décembre 2022. - E-zbornik. - Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (205 str.)) : ilustr., fotogr.

Način dostopa (URL): https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-05/actes_colloque_70ans.pdf (Brezplačno). - Nasl. z nasl. zaslona. - Prispevki v franc. ali angl. - Opis vira z dne 23. 8. 2023. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri večini prispevkov

ISBN 978-92-829-4315-1 (PDF)

doi: 10.2862/734824

341.645:061.1EU(082.034.2)

COBISS.SI-ID 161974275

41

GAJIN, Saša
    Human rights / Saša Gajin ; [translator Mirka Janković]. - English language ed. - Belgrade : Centar za unapređivanje pravnih studija = Centre for Advanced Legal Studies, 2023 (Belgrade : Dosije studio). - 358 str. ; 24 cm

Prevod dela: Ljudska prava. - 750 izv. - O avtorju: str. 358. - Bibliografija: str. 341-357 ter v opombah na dnu str.

ISBN 978-86-7546-113-5

342.7
341.231.14
340.12

COBISS.SI-ID 109143049

42

GAJIN, Saša
    Ljudska prava : pravno-sistemski okvir / Saša Gajin. - 2. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union : Centar za unapređivanje pravnih studija : Institut za uporedno pravo, 2012 (Beograd : Dosije studio). - 343 str. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorju: str. [345]. - Bibliografija: str. 329-343 ter v opombah na dnu str.

ISBN 978-86-84871-24-6 (PF UU)
ISBN 978-86-7546-069-5 (CUPS)
ISBN 978-86-80059-82-2 (IUP)

341.231.14
342.7
340.12

COBISS.SI-ID 4509483

43

HILL, Barry E.
    Environmental justice : legal theory and practice / by Barry E. Hill. - 5th ed. - Washington, D.C : Environmental Law Institute, 2022. - XXV, 1671 str. : ilustr. ; 28 cm

O avtorju: str. XXIII. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-58576-241-5

349.6(73)

COBISS.SI-ID 159923971

44

KAMIŃSKI, Tomasz
    Status poczty dyplomatycznej : studium prawnomiędzynarodowe / Tomasz Kamiński. - Wyd. 1. - Warszawa : Liber, 2003. - 238 str. ; 24 cm. - (Monografie, prace zbiorowe / Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)

Bibliografija: str. 233-238

ISBN 83-7206-084-3
ISBN 978-83-7206-084-6

341.76

COBISS.SI-ID 162827523

45

KAMIŃSKI, Tomasz
    Status zatok historycznych : studium prawnomiędzynarodowe / Tomasz Kamiński. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2018. - 469 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 459-469. - Summary

ISBN 978-83-7627-160-6
ISBN 83-7627-160-1

341.221.26
551.468

COBISS.SI-ID 162866947

46

LEE, Jaemin
    Artificial intelligence and international law / Jaemin Lee. - 1st ed. 2022. - Singapore : Springer, 2023, cop. 2022. - IX, 261 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na dnu str. in pri poglavjih

ISBN 978-981-19-1498-0

doi: 10.1007/978-981-19-1496-6

342:004.89

COBISS.SI-ID 160923907

47

    LEGAL advisers in international organizations / edited by Jan Wouters. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, 2023. - XXX, 428 str. ; 24 cm. - (Leuven global governance)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78536-316-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-78536-317-7! (e-knjiga)

doi: 10.4337/9781785363177

347.965:341.1+341.217

COBISS.SI-ID 162253571

48

    MADE in California : zur politischen Ideologie des Silicon Valley / herausgegeben von Udo Di Fabio, Julian Dörr und Olaf Kowalski. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2022. - VI, 240 Seiten : ilustr. ; 24 cm. - (Beiträge zu normativen Grundlagen der Gesellschaft, ISSN 2569-2003 ; 7)

Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1246162938/04 - kazalo vsebine. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali

ISBN 978-3-16-161137-7

32:338:004

COBISS.SI-ID 160291843

49

    RESEARCH handbook on international environmental law / edited by Malgosia Fitzmaurice, Marcel Brus, Panos Merkouris. - 2nd ed. = paperback ed. 2023. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : E. Elgar, 2023, cop. 2021. - XX, 522 str. ; 25 cm. - (Research handbooks in international law)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-0353-1884-1

doi: 10.4337/9781786439710

502:349.6

COBISS.SI-ID 162129411

50

    RESEARCH handbook on international marine environmental law / edited by Rosemary Rayfuse, Aline Jaeckel, Natalie Klein. - 2nd ed. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, 2023. - XII, 479 str. ; 25 cm. - (Research handbooks in environmental law)

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78990-907-4 (trdo vezana)
ISBN 978-1-78990-908-1! (e-knjiga)

doi: 10.4337/9781789909081

349.6:502.51(26)(082)

COBISS.SI-ID 162160387

51

    SERIOUS international crimes, human rights, and forced migration / edited by James C. Simeon. - London [i. e.] Abingdon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022. - XVIII, 394 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Routledge research in asylum, migration and refugee law)

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-367-55623-5 (trda vezava)
ISBN 0-367-55623-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-367-55626-6 (broš.)
ISBN 0-367-55626-X (broš.)

doi: 10.4324/9781003094388

341.3/.4(082)
314.151.3-054.7(082)

COBISS.SI-ID 152076035

52

    TORT liability of public authorities in European laws / edited by Giacinto della Cananea and Roberto Caranta. - First ed. - Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, cop. 2020. - XXXII, 359 str. ; 25 cm. - (The common core of European administrative laws)

Bibliografija z opombami na dnu str. in na str. 353-355. - Kazalo

ISBN 978-0-19-886755-5

342.5:321(082)(4)

COBISS.SI-ID 158395139

      

PK Kazensko pravo

53

    CRIMINAL and quasi-criminal enforcement mechanisms in Europe : origins, concepts, future / edited by Vanessa Franssen and Christopher Harding. - Oxford ... [etc.] : Hart, cop. 2022. - X, 430 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Hart studies in European criminal law ; vol. 16)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-50993-286-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-50993-287-0! (e-knjiga)
ISBN 978-1-50993-288-7! (PDF knjiga)

doi: 10.5040/9781509932894

343.85(4)(082)

COBISS.SI-ID 157600003

54

DNEVI prekrškovnega prava (18 ; 2023 ; Portorož)
    18. dnevi prekrškovnega prava : zbornik 2023 : 20. in 21. junij 2023, Portorož. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2023 (Ljubljana : Itagraf). - 77 str. : tabele ; 23 cm

130 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-247-521-5 : 52,00 EUR

343.232(082)

COBISS.SI-ID 155106051

55

FERSCHL, Christine
    Das Problem des unmittelbaren Zusammmenhangs [!] beim erfolgsqualifizierten Delikt / Christine Ferschl. - Frankfurt am Main ... [etc.] : P. Lang, 1999. - 359 str. ; 21 cm. - (Criminalia ; Bd. 21)

Delo nastalo na osnovi avtoričine dokt. dis. (1998). - Bibliografija: str. 335-359

ISBN 3-631-34545-3
ISBN 978-3-631-34545-0

343.23(430)

COBISS.SI-ID 162558211

56

    The FUTURE of punishment / edited by Thomas A. Nadelhoffer. - Oxford : University Press, 2013. - XXIV, 285 str. ; 25 cm. - (Oxford Series in Neuroscience, Law, and Philosophy)

Bibliografija pri prispevkih. - Kazalo. - Vsebina: Desert and the justification of punishment / John Martin Fischer ; Brute retributivism / Shaun Nichols ; Free will skepticism and criminal punishment / Derk Pereboom ; Why do we resist hard incompatibilism, thoughts on freedom and punishment / Michael Louis Corrado ; Compatibilist criminal law / Stephen J. Morse ; Neuroscience, normativity, and retributivism / Michael S. Pardo and Dennis Patterson ; Cognitive neuroscience, moral responsibility, and punishment / Nancey Murphy ; Free will, science, and punishment / Alfred R. Mele ; The mind, the brain, and the law / Thomas Nadelhoffer and others ; Moralistic punishment as a crude social insurance plan / Eyal Aharoni and Alan J. Fridlund ; Punishing the addict: reflections on Gene Heyman / Neil Levy ; Free will, responsibility, and the punishment of criminals / Farah Focquaert, Andrea Glenn, and Adrian Raine

ISBN 978-0-19-977920-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-977935-2! (e-knjiga)

343.8

COBISS.SI-ID 162622211

57

    INFORMACIJSKA varnost : doba tehnoloških prebojev in pravnih izzivov / urednik Blaž Markelj. - Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2023 (Ljubljana : Itagraf). - 181 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - O avtorjih: str. 175-177. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki

ISBN 978-961-247-517-8 (trda vezava) : 69,00 EUR

005.934:004.775.056(082)

COBISS.SI-ID 151324931

58

MEĐUNARODNI naučni skup Digitalizacija u kaznenom pravu i pravosuđu (7 ; 2022 ; Beograd)
    Tematski zbornik radova međunarodnog značaja / VII međunarodni naučni skup digitalizacija u kaznenom pravu i pravosuđu, Beograd, novembar 2022. = Thematic Conference Proceedings of International Significance / VII International Scientific Thematic Conference Digitalization in Penal Law and Judiciary, Belgrade, november 2022 ; urednici, editors Jelena Kostić, Marina Matić Bošković. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja = Institute of Comparative Law : Institute of Criminological and Sociological Research, 2022 (Aranđelovac : Tri O). - XII, 404 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://www.iksi.ac.rs/izdanja/digitalizacija_u_kaznenom_pravu_i_pravosudju_2022.pdf. - 200 izv. - Predgovor = Preface: str. IX-XII. - Bibliografija pri vseh prispevkih ; Bibliografija z opombami na dnu str. - [Sažetci ; Abstracts].

ISBN 978-86-80186-92-4 (IUP; broš.)
ISBN 978-86-80756-52-3 (IKSI; broš.)

doi: 10.56461/ZR_22.DUKPP

343.533:004(082)
004:343.533(082)

COBISS.SI-ID 84081161

59

ZAIBERT, Leo
    Rethinking punishment / Leo Zaibert. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2018. - X, 265 str. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-1-107-19412-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-316-64539-0 (broš.)

17.022.2

COBISS.SI-ID 118047235

       

PL Zakonodaja

60

    DIGITAL Services Act = Gesetz über digitale Dienste / Franz Hofmann, Benjamin Raue (Hrsg.). - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos ; Wien : MANZ ; Basel : Helbing Lichtenhahn, 2023. - 1073 str. ; 25 cm. - (Nomos Kommentar)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-214-02497-0 (Manz)
ISBN 978-3-8487-7882-9 (Nomos)
ISBN 978-3-7190-4555-5 (Helbing Lichtenhahn)

347:077(094.5)

COBISS.SI-ID 159416835

61

KERŠEVAN, Erik
    Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) : z novelo ZUS-1C / uvodna pojasnila Erik Kerševan ; [stvarno kazalo Jonika Marflak Trontelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2023 (Ljubljana : Itagraf). - 220 str. ; 21 cm

400 izv. - Nasl. na ov.: Zakon o upravnem sporu. - Bibliografija: str. 139-140. - Kazalo

ISBN 978-961-247-523-9

342.52(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 155994371

62

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) : (neuradno prečiščeno besedilo) / uvodna pojasnila Urška Skok Klima ; stvarno kazalo Neža Planinšič in Urška Skok Klima. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2023 ([Begunje] : Cicero). - 232 str. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

200 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-204-713-9

351.712(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 157180163

63

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o sodnih taksah z novelo ZST-1D / uvodna pojasnila Nana Weber ; [stvarno kazalo Ana Mahkovec]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2023 (Ljubljana : Itagraf). - 149 str. ; 21 cm

400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-516-1 : 156,00 EUR

347.965.7(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 150373123

64

    ZAKON o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) : s komentarjem / [avtorji Ana Božič Penko ... [et al.] ; urednica Mateja Tamara Fajs ; stvarno kazalo Klemen Drnovšek]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2023 (Ljubljana : Itagraf). - 401 str. ; 25 cm. - (Nova slovenska zakonodaja / Lexpera, GV založba)

400 izv. - Hrbtni nasl.: Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-522-2

347.238.3(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 155413763

       

PV Varia

65

    PRAVOSUDNA palata : elaborat zaštite fasadnog platna = Judicial palace : study on protection of building's facade / Lemja Chabbouh-Akšamija ... [et al.]. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2020, cop. 2019. - 197 str. : ilustr. ; 22 cm

300 izv. - Besedilo tiskano v dveh stolpcih vzporedno v bos. in angl. j. - "Ova je publikacija nastala u okviru projekta "Elaborat zaštite fasadnog platna Pravosudne palate - konzervacija i restauracija fasade Pravosudne palate" koji je podržalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo" ---> začetne str. - Bibliografija: str. 183-187

ISBN 978-9958-14-028-0

725.1:693.625(497.6 Sarajevo)(084)
347.97/.99(091)(497.6)

COBISS.SI-ID 28696326

66

    REFORMA i rezignacija : in memoriam Zdravko Grebo (1947-2019) / uredio Edin Šarčević. - Sanski Most : Fondacija Centar za javno pravo, 2022 ([Sarajevo] : Agencija Aligo). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Pravo i politika)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-9926-8465-3-4

323(497.6)

COBISS.SI-ID 49813766

     

PVm Enciklopedije, leksikoni, slovarji

67

LALANDE, André, 1867-1963
    Vocabulaire technique et critique de la philosophie / revu par MM. les membres et correspondants de la Société française de Philosophie et publié avec leurs corrections et observations par André Lalande ; avant-propos de René Poirier. - 10ème éd. revue et augmentée. - Paris : Presses Universitaries de France, 1968. - XXIV, 1323 str. ; 25 cm

1(038)=133.1

COBISS.SI-ID 8539651

     

PZ Zborniki

68

    UVOD u pravo Italije / urednici Milica V. Matijević, Alesandro Simoni (Alessandro Simoni), Jelena Kostić ; prevod Melina Nikolić. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2022 (Aranđelovac : Tri O). - VIII, 210 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://iup.rs/wp-content/uploads/2023/01/2022-Uvod-u-pravo-Italije.pdf. - Cir. - 200 izv. - Bibliografija: str. 191-210 ; bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-86-80186-91-7

doi: 10.56461/ZR_22.uip

34(450)(082)

COBISS.SI-ID 83404553

      

Magistrske diplomske naloge

1

BILIĆ, Maša
    Upokojitev - pravica ali obveznost? : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Maša Bilić. - Ljubljana : [M. Bilić], 2023. - 50 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147420. - Mentor Luka Mišič. - Bibliografija: f. 46-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349(043.2)

COBISS.SI-ID 160909059

2

BRODARIČ, Miha, 1997-
    Splošni pogoji poslovanja v praksi Sodišča Evropske unije in v slovenskem pravu : magistrsko delo / avtor Miha Brodarič. - Ljubljana : [M. Brodarič], 2023. - 50 str. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=148096. - Mentor Damjan Možina. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 46-50. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.9(043.2)

COBISS.SI-ID 160933379

3

BUKOVIČ, Tjaša
    Položaj žensk, ki prestajajo kazen zapora : magistrsko diplomsko delo / avtorica Tjaša Bukovič. - Ljubljana : [T. Bukovič], 2023. - 46 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147339. - Mentorica Katja Filipčič. - Bibliografija: str. 41-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.261-055.2(043.2)

COBISS.SI-ID 160450563

4

CERJAK, Žana
    Cenovno predatorstvo : določanje obstoja in racionalnost strategije : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Žana Cerjak. - Ljubljana : [Ž. Cerjak], 2023. - VI, 48 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=146734. - Mentor Peter Grilc. - Bibliografija: f. 45-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.7:338.5(043.2)

COBISS.SI-ID 158522883

5

CIZEJ, Ajda
    Spori o nepremičninah s čezmejnim elementom : (magistrsko diplomsko delo) / avtor [i.e. avtorica] Ajda Cizej. - Ljubljana : [A. Cizej], 2023. - 57 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147189. - Mentorica Jerca Kramberger Škerl. - Bibliografija: str. 53-57. - Povzetek ; Abstract: Real property disputes with a cross-border element. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.2:341(043.2)

COBISS.SI-ID 158592771

6

ČOK Jereb, Lina
    Priznanje in izvršitev mednarodnih poravnav : magistrsko diplomsko delo / avtorica Lina Čok Jereb. - Ljubljana : [L. Čok Jereb], 2023. - 50 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=146460. - Mentorica Neža Pogorelčnik Vogrinc. - Bibliografija: f. 47-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347:341(043.2)

COBISS.SI-ID 158512899

7

DOLINŠEK, Eva, 1997-
    Pravo in čustva : (magistrsko - diplomsko delo) / avtorica Eva Dolinšek. - Ljubljana : [E. Dolinšek], 2023. - 51 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=146857. - Mentor Aleš Novak. - Bibliografija: f. 49-51. - Povzetek ; Abstract: Political abstinence of the judge and judicial ethics. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

340.1(043.2)

COBISS.SI-ID 158422531

8

GABERŠEK, Tim, 1998-
    Uporaba temeljnih institutov in standardov konkurenčnega prava s strani slovenskih sodišč po letu 2004 : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Tim Gaberšek. - Ljubljana : [T. Gaberšek], 2023. - 46 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=146342. - Mentor Klemen Podobnik. - Bibliografija: f. 42-46. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347(043.2)

COBISS.SI-ID 161065731

9

KLAVŽAR, Tara
    Pogoj predhodnega zakonitega prebivanja tujca za združitev družine v luči pravice do družinskega življenja in otrokove največje koristi : magistrsko diplomsko delo / avtorica Tara Klavžar. - Ljubljana : [T. Klavžar], 2023. - 36 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147190. - Mentor Samo Bardutzky, somentorica Ana Samobor. - Bibliografija. - Povzetek ; Summary: The condition of prior lawful residence of an alien for family reunification in the light of the right to family life and the best interests of the child. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342:347(043.2)

COBISS.SI-ID 160876803

10

KOFOL, Andraž
    Primerjava ureditve funkcije predsednika republike v Sloveniji in na Češkem : magistrsko diplomsko delo / avtor Andraž Kofol. - Ljubljana : [A. Kofol], 2023. - VII, 99 str. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147188. - Mentor Samo Bardutzky. - Bibliografija: str. 77-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342(437.3+497.4)(043.2)

COBISS.SI-ID 160858115

11

KORENJAK, Živa
    Mednarodnopravno varstvo oseb z invalidnostmi : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Živa Korenjak. - Ljubljana : [Ž. Korenjak], 2023. - IX, 53 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=148097. - Mentorica Maša Kovič Dine. - Bibliografija: f. 38-53. - Povzetek ; Abstract: Protection of persons with disabilities in international law. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341-056.26(043.2)

COBISS.SI-ID 160939011

12

KOVAČIČ, Vita
    Pravna ureditev uporabe umetne inteligence pri humanitarni pomoči : (magistrsko diplomsko delo) / avtor [i.e. avtorica] Vita Kovačič. - Ljubljana : [V. Kovačič], 2023. - 47 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=146855. - Mentorica Maša Kovič Dine. - Bibliografija: f. 41-47. - Povzetek ; Abstract: Legal regulation of the use of artificial intelligence in humanitarian aid. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341.232(043.2)

COBISS.SI-ID 158525187

13

LUGARIČ, Sebastijan
    Kako zavezujoča je zavezujoča ponudba za nakup gospodarske družbe : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Sebastijan Lugarič. - Ljubljana : [S. Lugarič], 2023. - 73 str. : graf. prik. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=148198. - Mentor Marko Simoneti. - Bibliografija: f. 66-69. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.7(043.2)

COBISS.SI-ID 160972547

14

MALKOČ, Rebeka
    Konkurenčno pravna presoja ukrepov državne pomoči v obdobju energetske krize : magistrsko diplomsko delo / avtorica Rebeka Malkoč. - Ljubljana : [R. Malkoč], 2023. - VII, 50 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147263. - Mentor Peter Grilc. - Bibliografija: f. 44-50. - Povzetek ; Abstract: Competitive legal assessment of state aid measures during the energy crisis. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.7:336.56:061.1EU(043.2)

COBISS.SI-ID 158560771

15

MIHAJLOVIĆ, Tamara
    Prenova sodnih postopkov v luči novega Družinskega zakonika : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Tamara Mihajlović. - Ljubljana : [T. Mihajlović], 2023. - 53 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147187. - Mentorica Jerca Kramberger Škerl, somentor Filip Dougan. - Bibliografija: str. 50-53. - Povzetek ; Abstract: Reform of judicial proceedings in family matters in the light of adoption of the new Family Code. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.61/.64(043.2)

COBISS.SI-ID 158605827

16

NADIŽAR Praprotnik, Maxie
    Pogodba o nerazkrivanju informacij pri prodaji podjetja : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Maxie Nadižar Praprotnik. - Ljubljana : [M. Nadižar Praprotnik], 2023. - 68 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147386. - Mentor Gregor Dugar. - Bibliografija: f. 62-68. - Povzetek ; Abstract: Non-disclosure agreement in the sale of a business. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.2(043.2)

COBISS.SI-ID 158659075

17

PETROVIČ, Jerca
    Modeli inkriminacije prenašanja nalezljivih bolezni : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Jerca Petrovič. - Ljubljana : [J. Petrovič], 2023. - 35 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147320. - Mentor Damjan Korošec. - Bibliografija: f. 33-35. - Povzetek ; Abstract: Models of criminalization of transmitting infectious diseases. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.613:61(043.2)

COBISS.SI-ID 160936451

18

POLŠAK, Tina
    Pravica do zdravljenja v času epidemije : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Tina Polšak. - Ljubljana : [T. Polšak], 2023. - VI, 60 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147422. - Mentor Luka Mišič. - Bibliografija: f. 54-60. - Povzetek ; Abstract: The right to health care during the epidemic. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349:61(043.2)

COBISS.SI-ID 160912131

19

PRESKER, Ana, 1996-
    Ugovor arbitrabilnosti kot posledica sodbe Achmea in pravne posledice Pogodbe o prenehanju veljavnosti intra-EU BIT-ov : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Ana Presker. - Ljubljana : [A. Presker], 2023. - VI, 49 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=146861. - Mentorica Vasilka Sancin. - Bibliografija: f. 40-49. - Povzetek ; Abstract: Objection to arbitrability as a result of the achmea judgment and the legal consequences of the agreement for the termination of intra-EU BITs. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak., Katedra za mednarodno pravo

341(043.3)

COBISS.SI-ID 160957955

20

PUHOV, Iva
    Kaznovanje strank v pravdnih postopkih s primerjavo hrvaške ureditve : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Iva Puhov. - Ljubljana : [I. Puhov], 2023. - 114 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=146459. - Mentorica Jerca Kramberger Škerl. - Bibliografija: str. 103-114. - Povzetek ; Abstract: The sanctioning of parties in civil proceedings with the comparison with the Croatian legislation. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.921(497.4+497.5)(043.2)

COBISS.SI-ID 158428675

21

SITAR, Aljaž, 1998-
    Kaznivo dejanje zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Aljaž Sitar. - Ljubljana : [A. Sitar], 2023. - 47 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147340. - Mentorica Katja Filipčič. - Bibliografija: str. 44-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343(043.2)

COBISS.SI-ID 160454403

22

SKALE Mastnak, Hana
    Pravna narava pogodbe o opravljanju zdravstvenih storitev : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Hana Skale Mastnak. - Ljubljana : [H. Skale Mastnak], 2023. - 53 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147122. - Mentorica Viktorija Žnidaršič Skubic. - Bibliografija: f. 48-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347:61(043.2)

COBISS.SI-ID 158614787

23

SLEJKO, Špela
    Odškodninska odgovornost zdravnika v zvezi z nenačrtovanim rojstvom otroka : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Špela Slejko. - Ljubljana : [Š. Slejko], 2023. - 58 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147124. - Mentorica Viktorija Žnidaršič Skubic. - Bibliografija: f. 52-58. - Povzetek ; Abstract: Liability of physicians for unplanned birth of a child. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347:61(043.2)

COBISS.SI-ID 158635267

24

STOJAN, Eva, študentka prava
    Položaj uslug in uslužnostnih razmerij v obligacijskem pravu : magistrsko diplomsko delo / avtorica Eva Stojan. - Ljubljana : [E. Stojan], 2023. - 39 str. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=148199. - Mentor Damjan Možina. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 35-39. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347(043.2)

COBISS.SI-ID 160923651

25

STOJANOVIĆ, Filip
    Prenos lastninske pravice v zavarovanje in neposestna zastavna pravica na premičnini : magistrsko diplomsko delo / avtor Filip Stojanović. - Ljubljana : [F. Stojanović], 2023. - 55 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147123. - Mentor Gregor Dugar. - Bibliografija: f. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.23(043.2)

COBISS.SI-ID 160988163

26

STRLE, Sonja
    Stvarne napake pri gradbeni pogodbi po OZ in FIDIC : magistrsko diplomsko delo / avtorica Sonja Strle. - Ljubljana : [S. Strle], 2023. - 45 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=146860. - Mentor Gregor Dugar. - Bibliografija: f. 41-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.4/.5:347.2(043.2)

COBISS.SI-ID 158474243

27

STRMLJAN, Nina, ekonomistka
    Davčni vidiki pri nakupu in prodaji gospodarske družbe : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Nina Strmljan. - Ljubljana : [N. Strmljan], 2022. - 46 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=148095. - Mentor Marko Simoneti. - Bibliografija: f. 44-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.7(043.2)

COBISS.SI-ID 160973571

28

TRŽAN, Jakob
    Evropska mejna in obalna straža in koncept "Evropske trdnjave" : [magistrsko diplomsko delo] / avtor Jakob Tržan. - Ljubljana : [J. Tržan], 2023. - 42 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147224. - Mentor Saša Zagorc. - Bibliografija: f. 40-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342:341(043.2)

COBISS.SI-ID 160958467

29

ZGONEC, Nina
    Odvetnik kot zagovornik interesov stranke v mediaciji : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Nina Zgonec. - Ljubljana : [N. Zgonec], 2023. - 51 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=148197. - Mentorica Neža Pogorelčnik Vogrinc. - Bibliografija: f. 48-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.965.42(043.2)

COBISS.SI-ID 161015299

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115