Junij 2022

Seznam novosti 2022/06

1. NATIONAL sports governance observer 2 [Elektronski vir] : benchmarking governance in national sports organisations / [authors Marko Begović ... et al.] ; Sandy Adam (ed.). - 1. ed. - E-knjiga. - Aarhus) : Play the Game : Idrættens Analyseinstitut, 2022. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (322 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.playthegame.org/media/v2cbmyte/national-sports-governance-observer-2_final-report.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 15. 6. 2022. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-87-93784-66-6 (PDF) : brezplačno

34

COBISS.SI-ID 111764995

PC Civilno pravo

2. DNEVI stvarnega in zemljiškoknjižnega prava (14 ; 2022 ; Portorož)     14. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava : 8. in 9. junij 2022, Portorož : zbornik. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 142 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

Dodatek k nasl. na ov.: Zbornik 2022. - 130 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-247-494-2 : 35,00 EUR

347.2(082), 347.235(082)

COBISS.SI-ID 109190147

3. ELIOT, Lance B.     Artificial intelligence and LegalTech essentials / Lance B. Eliot. - [S.l.] : LBE Press Publishing, 2020. - 250 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Advanced series on artificial intelligence (AI) and law)

ISBN 978-1-73-460163-3

004.89:347

COBISS.SI-ID 110510851

4. ENKO, Dietmar     Ethik und Recht in der Medizin : Ein Leitfaden für Mediziner und Naturwissenschaftler in der humanmedizinischen Wissenschaft sowie für medizinische Sachverständige / Dietmar Enko. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Deutscher Wissenschaftsverlag, 2021. - 109 str. ; 21 cm

Literaturverzeichnis: str. 54-56, 107-109

ISBN 978-3-86888-177-6

347.6:614.25

COBISS.SI-ID 112372227

5. INTERNATIONAL Institute of Space Law     Proceedings of the International Institute of Space Law : 2016 / International Institute of Space Law ; editors P. J. Blount ... [et al.]. - Haag : Eleven International Publishing, 2017. - XL, 837 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo. - Povzetki pri vseh prispevkih

ISBN 978-94-6236-787-6

341.229+347.85(082)

COBISS.SI-ID 110990339

6. INTERNATIONAL Institute of Space Law     Proceedings of the International Institute of Space Law : 2017 / International Institute of Space Law ; editors P. J. Blount ... [et al.]. - Haag : Eleven International Publishing, 2018. - L, 783 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo. - Povzetki pri vseh prispevkih

ISBN 978-94-6236-878-1

341.229+347.85(082)

COBISS.SI-ID 111036675 

7. KNEŽEVIĆ Bojović, Ana     Free access to information : an analysis of the regulatory frameworks in selected Western Balkan countries / Ana Knežević Bojović, Mario Reljanović. - Belgrade : Institute of Comparative Law, 2022 (Aranđelovac : Tri O). - 117 str. : preglednice ; 24 cm. - (Monograph / Institute of Comparative Law ; 181) (Public sector integrity in the Western Balkans)

150 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Bibliografija: str. 107-117

ISBN 978-86-80186-81-8

342.7:001.102(497-15)

COBISS.SI-ID 65189385

8. PIEKENBROCK, Andreas, 1967-     Befristung, Verjährung, Verschweigung und Verwirkung [Elektronski vir] : eine rechtsvergleichende Grundlagenstudie zu Rechtsänderungen durch Zeitablauf / Andreas Piekenbrock. - Unveränderte eBook-Ausg. - E-knjiga. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2019, cop. 2006. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XLVI, 567 str.)). - (Jus privatum : Beiträge zum Privatrecht, ISSN 0940-9610 ; Bd. 102)

Način dostopa (URL): https://www.mohrsiebeck.com/9783161580284 (Dostop do polnega besedila v prostorih Pravne fak. v Ljubljani). - Način dostopa (URL): http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://www.mohrsiebeck.com/9783161580284 (Dostop do polnega besedila z uporabniškim imenom in geslom). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 6. 2022. - Bibliografija: str. 507-536. - Kazali. - Zusammenfassung

ISBN 978-3-16-158028-4 (PDF) ISBN 978-3-16-148845-0 (tisk) doi: 10.1628/978-3-16-158028-4

347.1(430)(091)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 110968067

9. PROBERT, Rebecca, 1973-     Cretney & Probert's family law / by Rebecca Probert and Maebh Harding. - 10th ed. - London : Sweet & Maxwell, 2018. - XCIX, 464 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Sweet & Maxwell's textbook series)

Nasl. na ov.: Cretney and Probert's family law. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazala

ISBN 978-0-414-06602-1

347.61/.64(410)(075.8), 347.65/.68(410)(075.8)

COBISS.SI-ID 111983107

10. TURK, Boštjan J.     Garancija, stvarne napake in skrite napake : s pregledom relevantne zakonodaje / Boštjan J. Turk, Barbara Hribar. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2022. - 139 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

O avtorjih: str. 137-139. - 700 izv.

ISBN 978-961-7074-15-4 : 75,00 EUR

347.45(497.4)

COBISS.SI-ID 109412611

11. TURK, Boštjan J.     Pravila cestnega prometa : vprašanja in odgovori z relevantno zakonodajo / Boštjan J. Turk, Barbara Hribar. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2022. - 141 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

O avtorjih: str. 139-141. - 700 izv.

ISBN 978-961-7074-17-8 : 75,00 EUR

656.1:34(497.4)

COBISS.SI-ID 109415171

12. WAR and peace in outer space :  law, policy and ethics / edited by Cassandra Steer and Matthew Hersch. - New York, NY : Oxford University Press, 2021. - XIII, 313 str. ; 25 cm. - (Ethics, national security, and the rule of law)

Opombe z bibliografijo pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-754868-4 (trda vezava)

347.8:341.3/.6

COBISS.SI-ID 110452995 

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

13. ECONOMICALLY-dependent workers : employment in a decent economy : international, European and comparative law perspective : a handbook / edited by Claudia Schubert. - München : C. H. Beck ; Oxford ; New York : Hart ; Baden-Baden : Nomos, 2022. - XXIV, 305 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 287-305. - Povzetek v angl. pri dveh prispevkih

ISBN 978-3-406-76964-1 (C. H. Beck) ISBN 3-406-76964-0 (C. H. Beck) ISBN 978-1-5099-5729-3 (Hart) ISBN 1-5099-5729-4 (Hart) ISBN 978-3-8487-8571-1 (Nomos) ISBN 3-8487-8571-4 (Nomos)

349.2:340.5(082)

COBISS.SI-ID 112188419

PEF Ekonomija, sociologija

14. BRADAČ Hojnik, Barbara     Podjetniška demografija in značilnosti digitalizacije malih in srednje velikih podjetij : Slovenski podjetniški observatorij 2021 / avtorice Barbara Bradač Hojnik, Ivona Huđek, Dijana Močnik ; urednika Miroslav Rebernik, Barbara Bradač Hojnik. - 1. izd. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022 (Begunje : Cicero). - 140 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Slovenski podjetniški observatorij, ISSN 1854-8040)

200 izv. - Nasl. v kolofonu: Slovenian enterprises and the characteristics of digitalization of small and medium sized companies. - Bibliografija: str. 76-78, 131-135 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek

ISBN 978-961-286-592-4 : brezplačno doi: 10.18690/um.epf.2.2022

334.012.64/.65:004.9(497.4) 330.4:338(497.4)

COBISS.SI-ID 104454659 

15. EHRLICH, Eugen     Grundlegung der Soziologie des Rechts / von Eugen Ehrlich ; fünfte Auflage, neu bearbeitet von Manfred Rehbinder. - 5. Aufl. - Berlin : Duncker & Humblot, 2022. - 599 str. ; 24 cm. - (Schriftenreihe zur Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung, ISSN 0720-7514 ; Bd. 69)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Bibliographie der Werke Eugen Ehrlichs: str. [569]-579. - Kazali

ISBN 978-3-428-18443-9

340.1(430) 316.334.4(430)

COBISS.SI-ID 112312579

16. VZDRŽLJIVOST podjetniške aktivnosti : GEM Slovenija 2021 / avtorji Miroslav Rebernik ... [et al.] ; urednika Miroslav Rebernik, Karin Širec. - 1. izd. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022 (Begunje : Cicero). - IV, 150 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 primerjalna tabela (2 str. ; 30 cm). - (Slovenski podjetniški observatorij, ISSN 1854-8040)

Nasl. v kolofonu: Resilience of entrepreneurial activity. - 250 izv. - Ostali avtorji: Polona Tominc, Barbara Bradač Hojnik, Katja Crnogaj, Matej Rus, Karin Širec. - O avtorjih: str.: 143-146. - Bibliografija: str. 113-119. - Izvleček ; Uvodni povzetek

ISBN 978-961-286-595-5 : brezplačno doi: 10.18690/um.epf.3.2022

658(497.4)"2021"

COBISS.SI-ID 104500995

PFI Teorija in filozofija prava

17. ANALYTISCHE Rechtsphilosophie : Grundlagentexte / herausgegeben von Felix Koch, Amir Mohseni und David P. Schweikard. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp, 2019. - 630 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 2219)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-518-29819-0

340.12

COBISS.SI-ID 112241667

18. MÖLLERS, Thomas M. J.     Juristische Methodenlehre / von Thomas M. J. Möllers. - 4. Auflage. - München : C. H. Beck, 2021. - XLVI, 619 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. XLV-[XLVII], pri poglavjih in opombe na dnu str. - Kazalo. - Povzetek pri večini poglavij

ISBN 978-3-406-77776-9

340.115(075.8)

COBISS.SI-ID 110253315

19. PRAVIČNOST, sram, nasilje in feminino : filozofski in večdisciplinarni vpogledi / zbrali in uredili Nadja Furlan Štante, Maja Bjelica in Lenart Škof ; [prevod poglavij S. Thorgeirsdottir, M. Joy, S. M. Hawke in L. Škofa Petra Berlot Kužner, prevod poglavja T. Ditrich Jerneja Umer Kljun]. - Koper : Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021 ([Dob] : Grafika 3000). - 262 str. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki vseh prispevkov v angl. in slov. na koncu zbornika. - Financer: ARRS, Raziskovalni projekti, J6-8265, SI, Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega

ISBN 978-961-7058-53-6 : 18,00 EUR

141.72(082)

COBISS.SI-ID 53986819

20. RESEARCH handbook on law and literature / edited by Peter Goodrich, Daniela Gandorfer, Cecilia Gebruers. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : E. Elgar Publishing, 2022. - XIV, 614 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Research handbooks in legal theory)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-83910-225-7

340.12:82.09(082)

COBISS.SI-ID 111665667 

PH Pravna zgodovina

21. BRAUKMANN, Michael     Pignus : das Pfandrecht unter dem Einfluss der vorklassischen und klassischen Tradition der römischen Rechtswissenschaft / Michael Braukmann. - Göttingen : Wallstein, 2008. - 151 str. ; 23 cm. - (Quellen und Forschungen zum Recht und seiner Geschichte ; Bd. 14)

Bibliografija: str. 141-151

ISBN 978-3-8353-0272-3

347.467

COBISS.SI-ID 111108867

22. The CAMBRIDGE history of Medieval Canon Law / edited by Anders Winroth, John C. Wei. - Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2022. - 638 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 584-600. - Kazalo. - Vsebina: Medieval canon law : introduction by John C. Wei and Anders Winroth ; The early church by Caroline Humfress ; Early medieval canon law by Abigail Firey ; Canon law in the long tenth century, 900-1050 by Greta Austin ; The age of reforms : canon law in the century before Gratian by Christof Rolker ; The reinvention of canon law in the high Middle Ages by Wolfgang P. Mueller ; Canon law in a time of renewal, 1130-1234 by Anders Winroth ; The late Middle Ages : introduction; four remarks regarding the present state of research by Martin Bertram ; The late Middle Ages : sources by Andreas Meyer ; The canon law of the Eastern churches by Péter Erdő ; Theology and the theological sources of canon law by John C. Wei ; Church Councils by Norman Tanner ; Decretals and lawmaking by Gisela Drossbach ; Roman law by Gero Dolezalek ; Law schools and legal education by Anders Winroth ; Local knowledge of canon law, c. 1150-1250 by Anthony Perron ; Medieval canon law manuscripts and early printed books by Susan L'Engle ; Procedures and courts by Wolfgang P. Mueller Clerus ; Ecclesiastical property, tithes, spiritualia by Charles de Miramon ; The Law of Bnefices by Andreas Meyer ; Religious life by Elizabeth Makowski ; The sacraments of baptism, confirmation, and the Eucharist by Thomas M. Izbicki ; Confession, penance, and extreme unction by Rob Meens ; Saints and relics by Thomas Wetzstein ; Marriage : law and practice by Sara McDougall ; Family law by Franck Roumy ; Criminal law by Lotte Kéry ; Ecclesiastical discipline : heresy, magic, and superstition by Edward Peters ; Wars and crusades by Frederick Russell and Ryan Greenwood ; Excommunication and interdict by Peter G. Clarke ; The spirit of canon law by Peter Landau ; Bibliography of primary sources by Thomas Izbicki and Anders Winroth

ISBN 978-1-107-02504-2 (trda vezava) ISBN 978-1-107-69257-2 (broš.)

348(091)"04/14"

COBISS.SI-ID 112286211

23. HARKE, Jan Dirk     Iuris prudentia Diocletiana : kaiserliche Rechtsprechung am Ende des dritten Jahrhunderts / Jan Dirk Harke. - Berlin : Duncker & Humblot, 2019. - 360 str. ; 24 cm. - (Schriften zur Rechtsgeschichte ; Bd. 185, ISSN 0720-7379)

ISBN 978-3-428-15698-6, 340.15(37)

COBISS.SI-ID 111145987

24. LECTURES on East Central European legal history / edited by Pál Sáry. - Miskolc : CEA Publishing, 2022. - 303 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Legal studies on Central Europe, ISSN 2786-359X)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki pri vseh prispevkih

ISBN 978-615-01-3616-5, 34(091)(4-191.2)

COBISS.SI-ID 110848515

25. MAGANZANI, Lauretta     L'arte racconta il diritto e la storia di Roma / Lauretta Maganzani. - Pisa : Pacini giuridica, 2021-    . - 1 zv. : ilustr. ; 24 cm

Dosedanja vsebina: 1. : Approfondimento sull'età giulio-claudia 2021 181 str.

ISBN 978-88-3379-309-2

340.15:7(37)"63 pr. n. št. - 68"

COBISS.SI-ID 111874051

26. VARGA, Csaba, 1941-     Rule of law : contesting and contested / Csaba Varga. - Budapest : Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, 2021. - 408 str. ; 24 cm

Bibliografija: str 349-389. - Kazala

ISBN 978-615-6356-02-4

34(091)(4-191.2)

COBISS.SI-ID 110963203

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

27. COMMERCIAL and military uses of outer space / Melissa de Zwart, Stacey Henderson, editors. - Singapore : Springer Nature Singapore, cop. 2021. - XII, 192 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Issues in space, ISSN 2662-902X)

Kazalo

ISBN 978-981-15-8923-2 doi: 10.1007/978-981-15-8924-9

341.229

COBISS.SI-ID 87287299

28. The EVOLUTION of EU law / edited by Paul Craig and Gráinne de Búrca. - 3rd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2021. - LXXXVIII, 977 str. ; 25 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-284655-6 (hbk) ISBN 978-0-19-284656-3 (pbk)

34:061.1EU(082)

COBISS.SI-ID 86059267

29. FUNDAMENTAL rights and legal consequences of criminal conviction / edited by Sonja Meijer, Harry Annison and Ailbhe O'Loughlin. - Oxford ; London ; New York ; New Delhi ; Sydney : Hart, 2020, cop. 2019. - X, 299 str. ; 24 cm. - (Oñati international series in law and society)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-50994-623-5 (broš.) ISBN 978-1-50992-097-6 (trda vezava)

342.7:343.8

COBISS.SI-ID 110125571 

30. GLOBAL space governance : an international study / editors Ram S. Jakhu, Joseph N. Pelton. - Cham : Springer, 2017. - XXXVI, 767 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Space and society, ISSN 2199-3882)

Kazalo

ISBN 978-3-319-85379-6, 341.229

COBISS.SI-ID 112057859

31. KOVAČ, Polonca, 1971-     Praktikum iz upravnega procesnega prava / Polonca Kovač. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2022 ([Ljubljana] : Demat). - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 99-103

ISBN 978-961-262-127-8 : 12,00 EUR

342.9:347.92(075.8)

COBISS.SI-ID 92863491

32. PRAVICA do abortusa / Ana Kralj ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021. - 217 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

200 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-235-999-7 : 25,00 EUR

305-055.2

COBISS.SI-ID 82665987

33. TURK, Boštjan J.     Ustavno pravo človekovih pravic : z Ustavo Republike Slovenije in pregledom ustavno sodne prakse / Boštjan J. Turk, Barbara Hribar. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2022. - 141 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

O avtorjih: str. 139-141. - 700 izv.

ISBN 978-961-7074-16-1 : 75,00 EUR

342(497.4), 342.7(497.4)

COBISS.SI-ID 109414403

34. TURNING the tide [Elektronski vir] : how to rescue transatlantic relations / with contributions from Paul Bacon ... [et al.] ; edited by Simona R. Soare. - E-zbornik. - Paris : European Union Institute for Security Studies (EUISS) ; Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (242 str.)) : ilustr., zvd.

Način dostopa (URL): https://www.iss.europa.eu/content/turning-tide-how-rescue-transatlantic-relations. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 7. 6. 2022. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Executive summary

ISBN 978-92-9198-971-3 (EUISS, PDF) : brezplačno doi: 10.2815/308579

327(73:4-6EU)(082.034.2)

COBISS.SI-ID 110776067

35. VESTING, Thomas     State theory and the law : an introduction / Thomas Vesting. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : E. Elgar, 2022. - VIII, 249 str. ; 25 cm

Izv. stv. nasl.: Staatstheorie : ein Studienbuch. - Bibliografija: str. 222-243. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-931-3 (trda vezava)

340.12(430)(094.4)

COBISS.SI-ID 111056131 

PK Kazensko pravo

36. NAČELO ne bis in idem i pravna sigurnost građana : (međunarodni pravni standardi, regionalna zakonodavstva i iskustva u primeni) / urednici Stanko Bejatović, Nataša Novaković. - Beograd : Misija OEBS-a u Srbiji, 2022. - 356 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Summaries

ISBN 978-86-6383-119-3

343(082)

COBISS.SI-ID 112250627 

37. RUDDELL, Rick     Contemporary corrections : a critical thinking approach / Rick Ruddell, G. Larry Mays, and L. Thomas Winfree Jr. - New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2021. - XX, 583 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija ob poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: Chapter 1: Introduction to corrections ; Case study ; Introduction ; Overview of American correctional systems ; Philosophies of punishment ; Direct and indirect costs of imprisonment ; Five trends affecting corrections today ; Summary ; References ; Chapter 2: A brief history of punishments and corrections ; Case study ; Introduction ; A history of punishments ; The origins and evolutions of American jails ; The development of the penitentiary ; Prison reform ; Summary ; Case ; References ; Chapter 3: Sentencing and criminal sanctions ; Case study ; Introduction ; Sentencing ; Sentencing options ; Decision-making and sentencing ; After the verdict ; Sentencing trends ; Summary ; Cases ; References ; Chapter 4: Probation and community corrections ; Case study ; Introduction ; A short history of community supervision ; Diverting individuals from the justice system ; Ordinary probation ; Intermediate sanctions ; Characteristics of community corrections programs ; Probation officer roles and functions ; Increasing successful probation outcomes ; Summary ; Cases ; References ; Chapter 5: Jails and detention facilities ; Case study ; Introduction ; Contemporary jail and detention facilities ; Alternative detention arrangements ; Profile of jail inmates ; Jail design ; Jail personnel ; Major jail challenges ; Summary ; Cases ; References ; Chapter 6: Institutional corrections ; Case study ; Introduction ; Prisoner management ; Institutional controls ; Prison types and functions ; Inmate classification ; Federal prison system ; State prison systems ; Private prison systems ; Summary ; References ; Chapter 7: Correctional personnel ; Case study ; Introduction ; Corrections officers ; Corrections counselors ; Community-based corrections: probation and parole officers ; Administrative and support staff ; Employee ethics...

ISBN 978-0-367-02865-7 (trda vezava), ISBN 978-0-367-02867-1 (broš.)

343.8(73)

COBISS.SI-ID 110296579 

PL Zakonodaja

38. EU immigration and asylum law : article-by-article commentary / edited by Daniel Thym, Kay Hailbronner. - 3rd ed. - München : C. H. Beck ; Oxford : Hart ; Baden-Baden : Nomos, 2022. - XXXV, 1806 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-406-77969-5 (C. H. Beck) ISBN 978-1-5099-5731-6 (Hart) ISBN 978-3-8487-7248-3 (Nomos)

342.7

COBISS.SI-ID 104442115

39. PLAČE v javnem sektorju : komentar Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) / [avtorji Lidija Apohal Vučković ... et al.] ; urednice Etelka Korpič-Horvat ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Tax-Fin-Lex ; v Mariboru : Pravna fakulteta, 2022 (Ljubljana : Litteralis). - 481 str. : ilustr., portreti ; 25 cm. - (E-paket)

Tekoči nasl.: Komentar ZSPJS. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 300 izv. - Predstavitve avtorjev: str. 477-481. - Recenzenta Erik Kerševan, Gregor Virant. - Bibliografija: str. 455-475. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7137-08-8 (Tax-Fin-Lex) : 367,50 EUR

331.2:35(497.4)(094.5.072) 349.232:35(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 105639427 

PV Varia

40. ENGLISH for judicial cooperation in family law [Elektronski vir] : handbook / [Campos Pardillos, Miguel Angel ... et al.]. - 1st ed. - E-učbenik. - [Brussels] : European Judicial Training Network = Réseau européen de formation judiciaire, [2021]. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (115, 104 str.))

Način dostopa (URL): https://www.ejtn.eu/MRDDocuments/EJTN_Handbook_2022-ENG_E%20BOOK.pdf (Angl. del). - Način dostopa (URL): https://www.ejtn.eu/MRDDocuments/EJTN_Handbook_2022-FR_E%20BOOK.pdf (Franc. del). - Nasl. z nasl. zaslona. - Avtorji navedeni na str. 2 tako v angl. kot franc. delu učbenika. - Avtorji angl. dela: Miguel Angel Campos Pardillos, Roxana Constantinescu, Aleš Galič, Francisco De Paula Puig Blanes, Eva Samaniego Fernández, Halina Sierocka, Isabel Alice Walbaum Robinson; avtorji franc. dela: Alexandra Barba Buciu, Leona Černá, Aleksandra Machowska, Rose-Marie Plaksine. - Besedilo v angl. in franc. - Opis vira z dne 21. 6. 2022. - Bibliografija: str. 114-115 (angl. del) in str. 101-104 (franc. del). - Vsebuje tudi: Français pour la coopération judiciaire en droit de la famille : manuel / [Barba Buciu, Alexandra ... et al.]

ISBN 978-94-643373-6-5 (PDF) ISBN 978-94-643373-5-8 (Print)

811.111:347.61/.64(075.8) 811.133.1:347.61/.64(075.8) 347.61/.64

COBISS.SI-ID 112339715 

41. VOEGELI, Julia     Die Regulierung des Domainnamensystems durch die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) / von Julia Voegeli. - Köln ; München : C. Heymanns, 2005. - XXII, 270 str. ; 21 cm. - (Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz ; 139)

Doktorska dis. na: Ludwig-Maximilians-Universität München, 2004. - Bibliografija: str. 253-268. - Kazalo

ISBN 3-452-26019-4!

004.738.5:34

COBISS.SI-ID 112140547

PZ Zborniki

42. ES reglamentai dėl sutuoktinių turto teisinių režimų ir registruotų partnerysčių turtinių pasekmių [Elektronski vir] : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys / redaktorės Lucia Ruggeri, Agnė Limantė, Neža Pogorelčnik Vogrinc. - E-zbornik. - Vilnius : Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituta, cop. 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (362 str.)) : tabele

Način dostopa (URL): https://teise.org/wp-content/uploads/2022/01/EU-FamPro.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 6. 2022. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-609-96239-7-9 (PDF) : brezplačno

347.626:347.61(4)(0.034.2), 061.1EU(0.034.2)

COBISS.SI-ID 110905603

43. LAW, morality, and society : essays in honour of H.L.A. Hart / edited by P.M.S. Hacker and J. Raz. - Oxford : Oxford University Press, 2009, cop. 1977. - VI, 312 str. : port. ; 22 cm

"Bibliography of H.L.A. Hart": str. 309-312. - Vsebina: Hart's philosophy of law / P.M.S. Hacker ; Defeasibility and meaning / G.P. Baker ; No right answer? / R.M. Dworkin ; The phenomenon of law / J.R. Lucas ; Real laws / A.M. Honoré ; Naïve instrumentalism and the law / R.S. Summers ; Positivism, adjudication, and democracy / G. Marshall ; The House of Lords and the rules of precedent / R. Cross ; Intention and mens rea in murder / A.J.P. Kenny ; The grounds of responsibility / J.L. Mackie ; Rights in legislation / D.N. MacCormick ; Promises and obligations / J. Raz ; Approval and disapproval / P.R. Foot ; Scepticism, self-refutation, and the good of truth / J.M. Finnis ; Justice between generations / B.M. Barry ; Harm and self-interest / J. Feinberg

ISBN 978-0-19-824557-5, 34(082)

COBISS.SI-ID 110520579

44. NEUE Grenzen : Humboldt-Kolleg Budapest 2018 = New frontiers : Humboldt Kolleg Budapest 2018 / herausgegeben von / edited by Lénárd Darázs ... [et al.]. - Budapest : Gondolat Kiadó, 2021. - 372 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Humboldt-Nachrichten : Zeitschrift des Humboldt-Vereins Ungarn, ISSN 1416-9363 ; Nr. 39/2020)

Prispevki v angl. in nem. j. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-963-556-120-9

34(4)(082)

COBISS.SI-ID 111762947

45. REGOLAMENTI europei sui regimi patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate [Elektronski vir] / a cura di Lucia Ruggeri, Agnė Limantė a Neža Pogorelčnik Vogrinc. - E-zbornik. - [Camerino] : Università di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza, cop. 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (554 str.)) : tabele. - (Quaderni degli annali della facoltà giuridica dellʹUniversità di Camerino - nuova serie ; 2021, 4)

Način dostopa (URL): https://afg.unicam.it/sites/afg.unicam.it/files/QuadernoAFG-n.4_2021.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 6. 2022. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-88-6768-056-6 (PDF) : brezplačno

347.626:347.61(4)(0.034.2) 061.1EU(0.034.2)

COBISS.SI-ID 110913027

46. UREDBE EU-a o imovinskim odnosima bračnih drugova i registriranih partnera [Elektronski vir] / Lucia Ruggeri, Agnė Limantė, Neža Pogorelčnik Vogrinc (ur.). - E-zbornik. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, cop. 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (228 str.)) : tabele

Način dostopa (URL): https://pravri.uniri.hr/files/skriptarnica/Uredba_EU_o_imovniskim_odnosima_bracnih_drugova_i_registriranih_partnera.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 6. 2022. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-953-8034-38-1 (PDF) : brezplačno

347.626:347.61(4)(0.034.2) 061.1EU(0.034.2)

COBISS.SI-ID 110892547

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PRFLJ, 1. 7. 2022

Magistrske diplomske naloge

1. BEDIČ, Matevž     Uporaba instituta exceptio illegalis na področju upravnega prava : pravne podlage in praktični izzivi : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Matevž Bedič. - Ljubljana : [M. Bedič], 2022. - VII, 38 f. ; 31 cm

Mentorica Bruna Žuber. - Bibliografija: f. 32-38. - Povzetek ; Abstract: The use of the exceptio illegalis institution in administrative law : legal bases and practical challenges. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342.9(043.2)

COBISS.SI-ID 112937731

2. ČAD, Gala     Odprti postopek javnega naročanja na splošnem področju s poudarkom na problematiki v praksi : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Gala Čad. - Ljubljana : [G. Čad], 2022. - VII, 63 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Pirnat. - Bibliografija: f. 59-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

351(043.2)

COBISS.SI-ID 111204867

3. KOŽELJ, Urška, pravnica     Pravni vidiki nadomestnega materinstva : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Urška Koželj. - Ljubljana : [U. Koželj], 2022. - 46 f. ; 30 cm

Mentorica Viktorija Žnidaršič Skubic. - Bibliografija: f. 38-46. - Povzetek ; Extract: The legal aspects of surrogacy. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.63:61(043.2)

COBISS.SI-ID 111041027

4. MARKOVIČ, Anja, 1992-     Načelo zakonitosti v kazenskem pravu : magistrsko diplomsko delo / avtorica Anja Markovič. - Ljubljana : [A. Markovič], 2022. - 45 f. ; 30 cm

Mentorica Katja Filipčič. - Bibliografija: f. 42-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343(043.2), COBISS.SI-ID 111830531

5. MOLAN, Anže, študent prava     Oblike in funkcije nepremoženjske škode v slovenskem in nemškem pravu : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Anže Molan. - Ljubljana : [A. Molan], 2022. - IX, 48 f. ; 31 cm

Mentorica Karmen Lutman. - Bibliografija: f. 43-48. - Povzetek ; Abstract: Forms and functions of non–pecuniary damage in Slovenian and German law. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.4/.5(043.2), COBISS.SI-ID 111081219

6. MUŠIČ Kralj, Tim     Nova pravna ureditev kriptometij [i. e. kriptoimetij] na ravni Evropske Unije : magistrsko diplomsko delo / avtor Tim Mušič Kralj. - Ljubljana : [T. Mušič Kralj], 2022. - 53 str. ; 30 cm

Mentor Marko Simoneti. - Bibliografija: str. 51-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

336.74:004:34(043.2), COBISS.SI-ID 111045123

7. NOVAK, Žan, pravnik     Uporaba previdnostnega načela pri aktivnostih v vesolju : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Žan Novak. - Ljubljana : [Ž. Novak], 2022. - VII, 49 f. ; 30 cm

Mentorica Vasilka Sancin. - Bibliografija: f. 38-49. - Povzetek ; Abstract: Use of precautionary principle in space activities. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak., Katedra za mednarodno pravo

341:347.8(043.3)

COBISS.SI-ID 111113731

8. PENKO, Živa     Državno tožilstvo v okviru delitve oblasti : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Živa Penko. - Ljubljana : [Ž. Penko], 2022. - V, 48 f. ; 30 cm

Mentor Miro Cerar. - Bibliografija: f. 45-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.9(043.2)

COBISS.SI-ID 110299907 

9. ŠETINC, Marko, 1996-     Strokovna napaka in materialno kazensko pravo : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Marko Šetinc. - Ljubljana : [M. Šetinc], 2022. - [28] f. ; 30 cm

Mentor Damjan Korošec. - Bibliografija: f. [28]. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343(043.2)

COBISS.SI-ID 111109635

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115