Maj 2023

Seznam novosti 2023/5

   

dis disertacije

1

BRIŠKI, Lora
    Spreminjanje parametrov spora v kazenskem postopku : doktorska disertacija / avtorica Lora Briški. - Ljubljana : [L. Briški], 2023. - 254 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=146099. - Mentorica Mojca Mihelj Plesničar. - Bibliografija: str. 231-249. - Povzetek ; Abstract: Modifying the dispute parameters in criminal procedure. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.1(497.4)(043.3)

COBISS.SI-ID 152945923

2

HRIBAR, Maša, pravnica
    Položaj oškodovanca v slovenskem kazenskem postopku : doktorska disertacija / avtorica Maša Hribar. - Ljubljana : [M. Hribar], 2023. - XVI, 367 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145548. - Mentor Primož Gorkič. - Bibliografija: str. 332-367. - Povzetek ; Abstract: The role of an injured party in the Slovenian criminal procedure. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.122(497.4)(043.3)

COBISS.SI-ID 151686915

   

PC Civilno pravo

3

    ARTIFICIAL intelligence and the law / Jan De Bruyne; Cedric Vanleenhove (eds.). - 2nd rev. ed. - Cambridge : Intersentia, 2023. - XXXIV, 665 str. : ilustr. ; 25 cm. - (KU Leuven Centre for IT & IP law series)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-1-83970-252-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-83970-333-1! (e-knjiga)

347.9:004.8

COBISS.SI-ID 153310979

4

BAUER, Peter M.
    Der Insolvenzplan : Untersuchungen zur Rechtsnatur anhand der geschichtlichen Entwicklung / Peter M. Bauer. - 1. Auflage. - Berlin : Lit, 2009. - 420 str. ; 24 cm. - (Augsburger Schriften zur Rechtsgeschichte ; Bd. 18)

Delo nastalo na podlagi avtorjeve dokt. dis. na: Universität Augsburg l. 2008/2009. - Bibliografija: str. 362-420

ISBN 978-3-643-10115-0
ISBN 3-643-10115-5

347.736(043.2)

COBISS.SI-ID 152441859

5

DNEVI civilnega in gospodarskega prava (21 ; 2023 ; Portorož)
    XXI. DCGP, dnevi civilnega in gospodarskega prava, 20.-21. april 2023, GH Bernardin, Portorož / [organizirala] Inštitut za primerjalno pravo [in] Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. - [Ljubljana] : Inštitut za primerjalno pravo : Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, [2023]. - 1 zv. (loč. pag.) : Ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih

347(082)

COBISS.SI-ID 151549443

6

LOTH, Marcel Alexander, 1956-
    Private law in context : enriching legal doctrine / Marc Loth. - Pbk. ed. 2023. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : E. Elgar, 2023, cop. 2022. - VIII, 263 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-80037-429-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-0353-1345-7 (broš.)
ISBN 978-1-80037-430-0! (e-knjiga)

347

COBISS.SI-ID 151063811

7

MCCUTCHEON, Jani
    Literary characters in intellectual property law / Jani McCutcheon. - Cheltenham, UK ; Northampton, Massachusetts : E. Elgar, 2023. - X, 291 str. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo. - Vsebina: Works of fiction : are literary characters copyright works? ; The right to reproduce literary characters ; The right to adapt literary characters ; The moral of the story : literary characters and moral rights ; What's in a name? : literary characters as registered trade marks ; Character confusion : literary characters as unregistered trade marks ; Sharing characters : exceptions and user rights in literary characters

ISBN 978-1-78811-431-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-78811-432-5! (e-knjiga)

347.78

COBISS.SI-ID 152955139

8

    PLURALITY and diversity in law : family forms and family's functions / edited by Jacqueline Heaton, Aida Kemelmajer. - Cambridge : Intersentia, 2023. - XVI, 484 str. ; 25 cm. - (Ius Comparatum - Global studies in comparative law)

Poglavja v angl. in franc. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-83970-305-8

347.61/.64

COBISS.SI-ID 152775171

9

POSVET Aktualna vprašanja in izzivi gospodarskega prava (30 let ZGD) (2023 ; Ljubljana)
    Posvet Aktualna vprašanja in izzivi gospodarskega prava (30 let ZGD) : (digitalizacija, korporativna odgovornost, revizije, povezane osebe, ustanovitev d.o.o., davčne pasti, prekrški, zavarovanje odgovornosti, sodna praksa) : [zbornik s posveta] / [organizatorji Poslovna akademija et al.]. - Ljubljana : Poslovna akademija, 2023. - 1 vol. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.

347.7(082)

COBISS.SI-ID 152679171

10

    REFORMA institutov prava varstva starejših ; [avtorji Aleš Berk Skok ... et al.] / urednik Gregor Dugar. - Ljubljana : Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Založba Pravne fakultete, 2023. - 363 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 300 izv. - Recenzenta Damjan Možina in Marko Simoneti. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v slov. in angl.

ISBN 978-961-7162-10-3 (brezplačno)

342.7-053.88

COBISS.SI-ID 150498563

11

    VLOGA institucij EU in države pri zagotavljanju pravnega in ekonomskega varstva starejših / urednik Gregor Dugar. - Ljubljana : Pravna fakulteta, Založba Pravne fakultete, 2022 ([Ljubljana] : Litteralis). - 377 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki napisani v slov., en v angl. - 300 izv. - Spremna beseda / Gregor Dugar: str. 7. - Recenzenta Jerca Kramberger Škerl in Marko Simoneti. - Bibliografija pri vseh prispevkih in opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetki v slov. in angl.

ISBN 978-961-7162-06-6 : brezplačno

34:330.59-053.88(4)
342.7-053.88(4)

COBISS.SI-ID 135412995

     

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

12

COLLINS, Philippa
    Putting human rights to work : labour law, the ECHR, and the employment relation / Philippa Collins. - Oxford : University, 2022. - XXII, 234 str. ; 24 cm. - (Oxford labour law)

Bibliografija: str. 219-228. - Kazalo

ISBN 978-0-19-289459-5

349.2:342.7

COBISS.SI-ID 151091715

13

HEUTGER, Viola
    Das Recht auf Sonn- und Feiertage / Viola Heutger. - Wien ; Salzburg : Geyer-Edition, 1999. - 101 str. ; 24 cm. - (Veröffentlichungen des Internationalen Forschungszentrums für Grundfragen der Wissenschaften Salzburg ; n.F., Bd. 75) (Publikationen des Instituts für Kirchliche Zeitgeschichte. Serie II, Studien; Dokumentationen ; 32)

Bibliografija: str. 97-100

ISBN 3-85090-152-1
ISBN 978-3-85090-152-9

349.2:27

COBISS.SI-ID 152322819

14

MATTNER, Andreas
    Sonn- und Feiertagsrecht / von Andreas Mattner. - Köln : C. Heymann, cop. 1988. - XXV, 258 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Studien zum öffentlichen Wirtschaftsrecht ; Bd. 3)

Delo na osnovi avtorjeve doktorske dis. na: Westfälische Wilhelms-Universität, 1987. - Bibliografija: str. XVII-XXV. - Kazalo

ISBN 3-452-21097-9
ISBN 978-3-452-21097-5

349.2(430)

COBISS.SI-ID 152259843

15

    PHILOSOPHICAL and sociological reflections on labour law in times of crisis / edited by Eduardo von Adamovich and Marcel Zernikow. - Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2022. - XIV, 438 str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo v angl. in špan. - Bibliografija pri poglavjih

ISBN 978-1-5275-8349-8 (trda vezava)
ISBN 1-5275-8349-X
ISBN 978-1-5275-8350-4! (e-knjiga)

349.2

COBISS.SI-ID 151115779

16

    RACE, gender and contemporary international labor migration regimes : 21st-century coolies? / edited by Leticia Saucedo, Robyn Magalit Rodriguez. - Cheltenham, UK ; Northampton, Massachusetts : E. Elgar, 2022. - X, 225 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Elgar studies in labour law)

Bibliografija pri prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78990-199-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-78990-200-6! (e-knjiga)

349.2

COBISS.SI-ID 152994819

17

WEBER, Nana
    Prejemki iz delovnega razmerja / Nana Weber. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2023 (Ljubljana : Itagraf). - 340 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Vprašanja in odgovori s področja delovnega prava ; 3)

300 izv. - Bibliografija: str. 333-337

ISBN 978-961-247-510-9 : 97,00 EUR

349.232(497.4)
331.2(497.4)

COBISS.SI-ID 141646595

     

PEF Ekonomija, sociologija

18

    The CAMBRIDGE handbook of competition law sanctions / edited by Tihamer Tóth. - Cambridge ... [etc.] : University, cop. 2022. - XI, 755 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-1-108-83171-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-108-93479-4! (e-knjiga)
ISBN 978-1-108-91801-5! (e-knjiga)

doi: 10.1017/9781108918015

347.7

COBISS.SI-ID 154091523

19

FERČIČ, Aleš
    Energy law in Slovenia / Aleš Ferčič, Nataša Samec Berghaus. - 2nd ed. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, cop. 2021. - 258 str. ; 24 cm

"This book was originally published as a monograph in the International Encyclopedia of Laws/Energy law..." -> naslovna stran. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Izbrana bibliografija: str. 253-256

ISBN 978-94-035-2994-3
ISBN 978-94-035-2943-1! (e-knjiga)
ISBN 978-94-035-2944-8! (PDF)

349

COBISS.SI-ID 49251843

20

    RESEARCH handbook on digital sociology / edited by Jan Skopek. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : E. Elgar, 2023. - XVII, 474 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Research handbooks in sociology)

Bibliografija pri prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78990-675-2
ISBN 978-1-78990-676-9! (e-knjiga)

doi: 10.4337/9781789906769

316.77:004

COBISS.SI-ID 154113027

21

    RESEARCH handbook on private enforcement of competition law in the EU / edited by Barry J. Rodger, Miguel Sousa Ferro, Francisco Marcos. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : E. Elgar, 2023. - XXII, 536 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Research handbooks in competition law series)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-80037-751-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-80037-752-3! (e-knjiga)

347.776:061.1EU

COBISS.SI-ID 153151491

22

SUSSKIND, Richard E.
    The future of the professions : how technology will transform the work of human experts / Richard Susskind and Daniel Susskind. - Updated ed. published in 2022. - New York : Oxford University, 2022. - LXXIII, 514 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 465-499. - Kazalo. - Opombe na dnu str.

ISBN 978-0-19-884189-0

331.103

COBISS.SI-ID 151110403

     

PFI Teorija in filozofija prava

23

BANOVIĆ, Damir
    Realistička teorija prava : ogledi o pravnom realizmu, konvencionalizmu i naturalizaciji u pravu / Damir Banović. - Sarajevo : Pravni fakultet Univerziteta, 2023. - 220 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 210-217. - Kazalo

ISBN 978-9958-14-043-3

340.12

COBISS.SI-ID 53670918

24

JEULAND, Emmanuel
    Theories of legal relations / Emmanuel Jeuland. - Cheltenham ; Northampton, Massachusetts : E. Elgar, 2023. - VIII, 267 str. ; 24 cm. - (Elgar studies in legal theory)

Bibliografija: str. 257-262. - Kazalo

ISBN 978-1-80392-489-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-80392-490-8! (e-knjiga)

340.12

COBISS.SI-ID 152978947

25

KRIMPHOVE, Dieter
    Rechtsethologie : die Ableitung des Rechts aus der Entwicklungsgeschichte des Menschen / Dieter Krimphove. - Berlin : Duncker & Humblot, 2021. - 322 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1229785329/04 - Kazalo. - Bibliografija: str. 274-315. - Kazalo

ISBN 978-3-428-18217-6 (broš.)
ISBN 978-3-428-58217-4! (e-knjiga)

34:575.8

COBISS.SI-ID 154044931

26

KUTTING, Isabelle M.
    Die Normativitätsstruktur subjektiver Rechte : eine rechtsdogmatische Untersuchung ausgehend von Menkes "Kritik der Rechte" / von Isabelle M. Kutting. - Berlin : Duncker & Humblot, 2023. - 303 str. ; 24 cm. - (Recht und Philosophie, ISSN 2509-4432 ; Band 14)

Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1279627301/04 - Kazalo. - Delo nastalo na osnovi avtoričine dokt. dis. (l. 2021). - Bibliografija: str. 282-300. - Kazali

ISBN 978-3-428-18645-7 (trda vezava)
ISBN 978-3-428-58645-5! (e-knjiga)

340.12(430)(043.2)

COBISS.SI-ID 152921091

27

OTZEN, Anna-Lena
    Aequitas und aequitas cerebrina bei Christian Thomasius : eine Einordnung in sein Naturrecht / Anna-Lena Otzen. - 1. Auflage. - Baden-Baden : Nomos, 2023. - 338 str. ; 23 cm. - (Schriften der Albrecht Mendelssohn Bartholdy Graduate School of Law ; Band 9)

Delo nastalo na podlagi avtoričine dokt. dis. na: Universität Hamburg l. 2021/2022. - Bibliografija: str. 325-338

ISBN 978-3-8487-7516-3 (broš.)
ISBN 978-3-7489-3366-3! (e-knjiga)

340.12

COBISS.SI-ID 152619267

28

    PHILOSOPHICAL foundations of precedent / edited by Timothy Endicott, Hafsteinn Dan Kristjánsson, and Sebastian Lewis. - First ed. - Oxford : University, 2023. - XIV, 562 str. ; 25 cm. - (Philosophical foundations of law)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-285724-8

340.142

COBISS.SI-ID 153291779

29

ROERMUND, Bert van
    Socratic voices : dialogues on law, time, and reconciliation / Bert van Roermund. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : E. Elgar, cop. 2023. - VI, 160 str. ; 24 cm. - (Elgar studies in legal theory)

Bibliografija: str. 147-155. - Kazalo. - Vsebina: Prologue : a letter from Socrates ; Dialogue 1. Stages and sequences? ; Dialogue 2. Never again ; Dialogue 3. Restoring what has never been ; Dialogue 4. Dissimultaneity ; Dialogue 5. Simultaneity ; Dialogue 6. Time before time ; Dialogue 7. Time beyond time ; Epilogue

ISBN 978-1-80392-237-9 (trda vezava)
ISBN 1-80392-237-0
ISBN 978-1-80392-238-6! (e-knjiga)

340.12

COBISS.SI-ID 151047939

     

PH Pravna zgodovina

30

    EXEMPLA Iuris Romani = Römische Rechtstexte / herausgegeben, übersetzt und erläutert von Manfred Fuhrmann und Detlef Liebs. - München : DTV, 1988. - 223 str. ; 18 cm. - (DTV zweisprachig ; 9243)

Vzporedni besedili v latinščini in nemščini

ISBN 3-423-09243-2

94:821.124(37)

COBISS.SI-ID 7617442

31

HACKL, Bernhard, 1973-
    Die Theresianische Steuerrektifikation in Ober- und Innerösterreich : 1747-1763 : die Neuordnung des ständischen Finanzwesens auf dem Sektor der direkten Steuern als ein fiskalischer Modernisierungsprozeß zwischen Reform und Stagnation / Bernhard Hackl. - Frankfurt am Main [etc.] : P. Lang, 1999. - 600 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Beiträge zur neueren Geschichte Österreichs, ISSN 0947-2355 ; Bd. 11)

Hrbtni nasl.: Die Theresianische Rektifikation in Ober- und Innerösterreich. - Bibliografija: str. 585-600. - Zusammenfassung und Resümee

ISBN 3-631-35294-8
ISBN 978-3-631-35294-6

336.22(436-89)"17"

COBISS.SI-ID 151044611

32

    PÂTURAGES et forêts collectifs : économie, participation, durabilité = Kollektive Weiden und Wälder : Ökonomie, Partizipation, Nachhaltigkeit / rédaction, Redaktion Anne-Lise Head-König ... [et al.]. - Zürich : Chronos, cop. 2019. - 294 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Histoire des Alpes = Storia delle Alpi = Geschichte der Alpen, ISSN 1660-8070 ; 2019, 24)

Nasl. v uvodniku v nem.: Kollektive Weiden und Wälder : Wirtschaft, Partizipation, Nachhaltigkeit. - Nasl. v uvodniku v it.: Alpi e boschi comuni : economia, partecipazione, sostenibilità. - Prispevki v franc., nem. ali it., uvodnik v franc., nem. in it. - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov. - Povzetek v angl. ter franc. ali nem. pri večini prispevkov

ISBN 978-3-0340-1533-2

94(234.3)"12/19"
502.21(234.3)"12/19"

COBISS.SI-ID 45937965

33

    WISSENSCHAFT und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert / herausgegeben von Helmut Coing und Walter Wilhelm. - Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 1974-    . - Zv. ; 25 cm. - (Studien zur Rechtswissenschaft des neunzehnten Jahrhunderts)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 3-465-01161-9 (zv. 2)
ISBN 3-465-01160-0 (zv. 2 - trda vezava)
ISBN 3-465-01134-1 (zv. 3)
ISBN 3-465-01133-3 (zv. 3 - broš.)
ISBN 3-465-01311-5 (zv. 4)
ISBN 3-465-01310-7 (zv. 4 - trda vezava)
ISBN 3-465-01333-6 (zv. 5)
ISBN 3-465-01332-8 (zv. 5 - trda vezava)

347(091)(4)

COBISS.SI-ID 150993155

      

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

34

BOAS, Gideon
    Public international law : contemporary principles / Gideon Boas. - 2nd ed. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, 2023. - XLI, 395 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-80392-596-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-80392-598-1 (broš.)
ISBN 978-1-80392-597-4! (e-knjiga)

341

COBISS.SI-ID 153194499

35

    DROHNEN und Recht / herausgegeben von Iris Eisenberger, Konrad Lachmayer. - Wien : Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2022. - XIX, 151 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-214-02530-4

34:629.7

COBISS.SI-ID 153325315

36

FAHRNER, Matthias
    Vulnerabilität und Resilienz der freiheitlichen Demokratie : Volkssouveränität, Marktplatz der Meinungen und andere Probleme der deutschen Verfassungsrechtsdogmatik aus Sicht der freiheitlich demokratischen Grundordnung / von Matthias Fahrner. - Berlin : Duncker & Humblot, 2022. - 367 str. ; 24 cm. - (Schriften zum öffentlichen Recht, ISSN 0582-0200 ; Band 1474)

Bibliografija: str. 314-354. - Kazalo

ISBN 978-3-428-18550-4 (broš.)
ISBN 978-3-428-58550-2! (e-knjiga)

342.4(430)

COBISS.SI-ID 152784899

37

GRAD, Franc
    Oris slovenske ustavne ureditve / Franc Grad, Igor Kaučič. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2023 (Ljubljana : Itagraf). - 283 str. ; 20 cm

350 izv. - O avtorjih na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 281-283

ISBN 978-961-247-515-4 : 163,00 EUR

342(497.4)

COBISS.SI-ID 149492739

38

KAUFMANN, Rodrigo
    Die Form der demokratischen Legitimation / von Rodrigo Kaufmann. - Berlin : Duncker & Humblot, 2023. - 217 str. ; 24 cm. - (Schriften zum öffentlichen Recht, ISSN 0582-0200 ; Band 1486)

Delo nastalo na podlagi avtorjeve dokt. dis. na: Humboldt-Universität zu Berlin, l. 2022. - Bibliografija: str. 202-215. - Kazalo

ISBN 978-3-428-18612-9 (broš.)
ISBN 978-3-428-58612-7! (e-knjiga)

342.4(430)

COBISS.SI-ID 152787459

39

    The LIMITS of responsibility to protect / [editors] Vasilka Sancin, Maša Kovič Dine ; [index Maša Kovič Dine]. - 1st ed. - Ljubljana : Pravna fakulteta = Faculty of Law, 2023. - 242 str. ; 24 cm

50 izv. - Notes on contributors: str. 13-15. - Recenzenta Laura Guercio, Stefan Lorenzmeier. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-7162-11-0 : 25,00 EUR

341.2(082)

COBISS.SI-ID 150849027

40

    RESEARCH handbook on international abortion law / edited by Mary Ziegler. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : E. Elgar, 2023. - XIV, 450 str. ; 25 cm. - (Research handbooks in law and society)

Bibliografija z opombami na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-1-83910-814-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-83910-815-0! (e-knjiga)

342.7:618.39

COBISS.SI-ID 153004547

41

SIECKMANN, Jan-Reinard
    Autonomie und Menschenrechte / Jan-Reinard Sieckmann. - 1. Auflage. - Baden-Baden : Nomos, 2022. - 244 str. ; 23 cm. - (Studien zur Rechtsphilosophie und Rechtstheorie ; Band 82)

Bibliografija: str. 229-240. - Kazalo

ISBN 978-3-8487-7547-7 (broš.)
ISBN 978-3-7489-3522-3! (e-knjiga)

342.7:17

COBISS.SI-ID 152125187

42

    UVOD v pravo migracij in mednarodne zaščite / Samo Bardutzky ... [et al.] ; [avtor predgovora James C. Hathaway ; urednik Samo Bardutzky]. - Ljubljana : Pravna fakulteta, Založba Pravne fakultete, 2023 ([Ljubljana] : Infokart). - 328 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Recenzenta Vasilka Sancin, Grega Strban. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Priporočena literatura pri večini prispevkov. - Povzetki v slov. in angl.

ISBN 978-961-7162-08-0

341.215.4-054.7(082)

COBISS.SI-ID 145427971

      

PK Kazensko pravo

43

    ASSETS confiscation and prevention of crime in Europe : an overview upon the EU and domestic legislations / Serena Quattrocolo, Sandra Oliveira e Silva, Ernestina Sacchetto (eds.). - [Milano] : Wolters Kluwer ; [Padova] : CEDAM, 2022. - XX, 322 str. ; 24 cm

Bibliografija v opombah pri vseh poglavjih in na str. 307-322. - Summaries

ISBN 978-88-13-38445-6

343

COBISS.SI-ID 142765059

44

COPPOLA, Federica
    The emotional brain and the guilty mind : novel paradigms of culpability and punishment / Federica Coppola. - Paperback ed. 2022. - Oxford ... [etc.] : Hart, 2022 (cop. 2021). - XVIII, 242 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 212-232. - Kazalo

ISBN 978-1-50994-456-9 (broš.)
ISBN 978-1-50993-431-7! (ePDF)
ISBN 978-1-50993-430-0! (e-knjiga)

343.222

COBISS.SI-ID 153192195

45

SHELBY, Tommie, 1967-
    The idea of prison abolition / Tommie Shelby. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2022. - XII, 231 str. ; 21 cm. - (Carl G. Hempel lecture series)

Opombe z bibliografijo: str. 203-219. - Kazalo

ISBN 978-0-691-22975-1
ISBN 0-691-22975-9

343.261-043.95(73)

COBISS.SI-ID 151025667

      

PL Zakonodaja

46

    KOMENTAR Gradbenega zakona (GZ-1) / urednici Polonca Kovač, Vesna Sodja ; avtorji Petra Čas ... [et al.] ; stvarno kazalo Jasna Karin. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2023 ([Ljubljana] : Cicero). - 773 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka predpisov : s komentarjem / Uradni list Republike Slovenije)

Avtorji: Petra Čas, Tomaž Černe, Slovenko Henigman, Maja Koršič Potočnik, Nina Koselj, Polonca Kovač, Urška Lapuh Podbevšek, Jure Likar, Bojana Mazi, Tanja Mencin, Nuša Orel, Maja Prebil, Tanja Pucelj Vidović, Tina Sever, Vesna Sodja, Edo Škufca, Bruna Žuber. - 200 izv. - Recenziji / Janez Čebulj, Andrej Kmecl: str. 16-19. - Kratki življenjepisi urednic in avtorjev: str. 20-28. - Recenzenta Janez Čebulj, Andrej Kmecl. - Bibliografija: str. 735-745. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-204-701-6 : 298,00 EUR

349.442(497.4)(094.5.072)
69(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 147560707

47

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o varstvu osebnih podatkov : (ZVOP-2) / uvodna pojasnila Mojca Prelesnik, Alenka Jerše ; [stvarno kazalo Barbara Žurej]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2023 (Ljubljana : Itagraf). - 171 str. ; 21 cm

400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-247-513-0

347.18(497.4)(094.5)
342.738(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 147517699

      

PV Varia

48

FILIP-Fröschl, Johanna
    Latein in der Rechtssprache : ein Studienbuch und Nachschlagewerk / Johanna Filip-Fröschl, Peter Mader. - 4., überarb. und erw. Aufl. - Wien : New Academic Press, 2014. - 210 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 10

ISBN 978-3-7003-1898-9

340.113

COBISS.SI-ID 152714755

      

PZ Zborniki

49

INTERNATIONAL Conversation Euro Regio North Adriatic (8 ; 2022 ; Trst)
    Fundamental principles and special anti-COVID legislation : comparative experiences : VIII International Conversation Euro Regio North Adriatic : Trieste 20th of May 2022 / a cura di Giacomo Biasutti. - Napoli : Editoriale scientifica, 2022. - 151 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Collana Ricerche giuridiche : nuovissima serie. Collettanee ; 259)

Besedilo v angl., hrv., it. in slov., prispevki v angl. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri nekaterih prispevkih. - Povzetek v angl.

ISBN 979-12-5976-407-2 : 14,00 EUR

34:616-036.2(082)
616.98:578.834(082)

COBISS.SI-ID 151465731

      

Magistrske diplomske naloge

1

BEVC, Iva, 1996-
    Argument javnega mnenja v zakonodajnem postopku : magistrsko diplomsko delo / avtorica Iva Bevc. - Ljubljana : [I. Bevc], 2023. - VI, 46 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145673. - Mentor Tilen Štajnpihler Božič. - Bibliografija: f. 42-46. - Povzetek ; Summary: Public opinion argument in the legislative procedure. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342:316.653(043.2)

COBISS.SI-ID 153987331

2

GAŠPERŠIČ Marolt, Petra
    Zastraševalni učinek ukrepov oblasti v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in ustavnega sodišča : magistrsko diplomsko delo / avtorica Petra Gašperšič Marolt. - Ljubljana : [P. Gašperšič Marolt], 2023. - IV, 54 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145809. - Mentor Saša Zagorc, somentor Mohor Fajdiga. - Bibliografija: f. 49-54. - Povzetek ; Summary: The chilling effect of state action in the practice of the European Court of Human Rights and Constitutional Court. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342.7:347.9(043.2)

COBISS.SI-ID 154048003

3

GROŠELJ, Nika
    Navidezna samozaposlitev : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Nika Grošelj. - Ljubljana : [N. Grošelj], 2023. - VI, 40 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145813. - Mentor Luka Tičar. - Bibliografija: f. 35-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.2:331.102.12(043.2)

COBISS.SI-ID 154023171

4

KAPUN, Andrej
    Od radikalne do kritične kriminologije : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Andrej Kapun. - Ljubljana : [A. Kapun], 2023. - IV, 62 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145658. - Mentor Zoran Kanduč. - Bibliografija: f. 59-62. - Povzetek ; Abstract: From radical to critical criminology. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.9(043.2)

COBISS.SI-ID 154007299

5

KRIŽNIK, Saša
    Problematika usklajevanja poslovnega in družinskega življenja staršev - izzivi in ukrepi : [magistrsko diplomsko delo / avtorica Saša Križnik]. - [Vransko : S. Križnik, 2023]. - 36 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145812. - Ov. nasl. - Mentor Luka Tičar. - Bibliografija: f. 34-36. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.2:347(043.2)

COBISS.SI-ID 154062339

6

MIKLIČ, Samo
    Nepogodbena odškodninska odgovornost upravljavca sistema umetne inteligence : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Samo Miklič. - Ljubljana : [S. Miklič], 2023. - 53 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145637. - Mentorica Karmen Lutman. - Bibliografija: f. 49-53. - Povzetek ; Abstract: Non-contractual liability of the operator of an artificial intelligence system. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.4/.5:004.8(043.2)
004.8

COBISS.SI-ID 152875779

7

ŽORŽ, Žiga
    Varstvo gospodarskih subjektov v postopkih javnega naročanja : (analiza odločb Državne revizijske komisije) : magistrsko diplomsko delo / avtor Žiga Žorž. - Ljubljana : [Ž. Žorž], 2023. - 56 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145672. - Mentor Miha Juhart. - Povzetek ; Summary. - Bibliografija: f. 51-56

351.712(043.2)

COBISS.SI-ID 154011651

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115