Maj 2024

Seznam novosti 2024/5

  

dis disertacije

1

VALENČIČ, Boštjan, 1979-
    Nepravo ravnanja in nepravo uspeha : doktorska disertacija = The injustice of criminal acting and the injustice of criminal success : doctoral dissertation / Boštjan Valenčič. - Ljubljana : [B. Valenčič], 2023. - [4], 222 str. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=156012

COBISS.SI-ID 195275267

  

PC Civilno pravo

2

DANCKELMANN, Bernhard, 1831-1901
    Die Ablösung und Regelung der Waldgrundgerechtigkeiten [Elektronski vir] / von Bernhard Danckelmann. - E-knjiga. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 1880-1888. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([1011] str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://ebookcentral.proquest.com/lib/uollaw/detail.action?docID=6872079 (Dostop iz prostorov Pravne fak. Univ. v Ljubljani ter oddaljeni dostop za študente in osebje Pravne fak. Univ. v Ljubljani)

COBISS.SI-ID 196593155

3

    FAMILIENRECHT in der Notar- und Gestaltungspraxis / herausgegeben von Christof Münch. - 4. Aufl. - München : C. H. Beck, 2023. - LXX, 1577 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1266630392/04 - Kazalo vsebine

COBISS.SI-ID 196641283

4

NEUNER, Jörg
    Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts / von Jörg Neuner. - 13., vollständig neu bearbeitete Aufl. des von Karl Larenz begründeten und von Manfred Wolf in der 8. und 9. Aufl. bearbeiteten Werkes. - München : C. H. Beck, 2023. - XLVIII, 753 str. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 196179203

5

    PROTECTING childrenʹs rights in civil, criminal and international law - under a touch of digitalization / editor Cocou Marius Mensah. - 1st ed. - Maribor : University of Maribor, University of Maribor Press, cop. 2024 (Kranj : Tiskarna Jagraf). - II, 306 str. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 192127491

6

    The TRANSFORMATION of consumer law and policy in Europe / edited by Hans-W Micklitz and Christian Twigg-Flesner. - Oxford [etc.] : Hart, 2023. - VIII, 363 str. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 183337731

7

    USPEŠNO, inovativno gospodarstvo, trajnostno-naravnana potrošnja in državablaginje kot temelji prihodnjega razvoja Slovenije [Elektronski vir] / uredila Tjaša Redek in Tomaž Ulčakar. - E-izd. - E-zbornik. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (V, 354 str.)) : graf. prikazi, tabele. - (Zbirka Ekonomska fakulteta raziskuje)

Način dostopa (URL): http://www.ef.uni-lj.si/zaloznistvo/raziskovalne_publikacije. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:DOC-WW1XPVY3, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-WW1XPVY3

COBISS.SI-ID 174754051

8

VÖLKL-Torggler, Sabine
    Das Verfahren vor dem Kartellgericht : Handbuch / Sabine Völkl-Torggler, Iris Ingemarsson, Heinz Ludwig Majer. - 3. Aufl. - Wien : Verlag Österreich, 2023. - XXV, 368 str. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 196005379

9

WINTER, Michael, 1964-
    Internationales Familienrecht bei Fällen mit Auslandsbezug / von Michael Winter. - München : C. H. Beck, 2023. - XXV, 441 str. ; 24 cm. - (C. H. Beck Familienrecht)

COBISS.SI-ID 196182787

  

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

10

    The EU directive on adequate minimum wages : context, commentary and trajectories / edited by Luca Ratti, Elisabeth Brameshuber, Vincenzo Pietrogiovanni. - Oxford [etc.] : Hart, 2024. - XXXVII, 582 str. : ilustr. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 197249027

11

    MOBILITY of individuals and workforces : tax challenges raised by digitalization / editors Svetislav V. Kostić ... [et al.]. - [Amsterdam] : IBFD, cop. 2024. - XXVII, 562 str. : Tabele ; 23 cm

Dostopno tudi na: https://www.ibfd.org/shop/book/mobility-individuals-and-workforces?v=13483 (plačljivo)

COBISS.SI-ID 193135107

12

SAMALUK, Barbara
    Prehodi od izobraževanja na trg dela [Elektronski vir] : poskusi vstopanja v poklice blaginje in vključevanja na (trans)nacionalni trg dela / Barbara Samaluk. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Založba Univerze, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (194 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/386. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:DOC-1ZY5K17G, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1ZY5K17G

COBISS.SI-ID 133031427

   

PEF Ekonomija, sociologija

13

BERGANT, Živko
    Osnove politike usmerjanja in delitve dodane vrednosti : (sistem dodane vrednosti) / Živko Bergant. - Ljubljana : Visoka šola za računovodstvo in finance, 2024 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 152 str. : tabele ; 24 cm

COBISS.SI-ID 189870595

14

    INTEGRIRANA kmečka ekonomija [Elektronski vir] : koncept in dejstva / uredil Aleksander Panjek. - Brezplačna elektronska izd. - E-zbornik. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (219 str.)) : tabele. - (Slovenska znanstvena zbirka za humanistiko = Slovene scientific series in humanities, ISSN 2712-4649 ; 10)

Način dostopa (URL): https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-225-1.pdf. - Način dostopa (URL): https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-226-8/index.html. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:DOC-SNUEULWJ, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-SNUEULWJ. - Dostopno tudi na: https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=19836

COBISS.SI-ID 151116291

15

    LAWYERING Europe : European law as a transnational social field / edited by Antoine Vauchez and Bruno de Witte. - Oxford ; Portland : Hart, 2013. - VIII, 297 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Modern studies in European law ; 37)

COBISS.SI-ID 22941704

   

PFI Teorija in filozofija prava

16

DOLAR, Mladen
    Že spet, še vedno : kratka razprava o on-tologiji / Mladen Dolar. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2023 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 183 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

COBISS.SI-ID 179982083

17

ŽIŽEK, Slavoj
    Krščanski ateizem / Slavoj Žižek ; [prevedel Marko Miočić]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2023 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 229 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta / Društvo za teoretsko psihoanalizo)

COBISS.SI-ID 177230851

   

PH Pravna zgodovina

18

LAMPE, Urška, 1987-
    Deportacije iz Julijske krajine v Jugoslavijo, 1945-1954 [Elektronski vir] : diplomatski in socialni vidiki / Urška Lampe. - Elektronska izd. - E-knjiga. - Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Založba Annales ; Čentur : Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (300 str.)) : ilustr. - (Knjižnica Annales Majora)

Način dostopa (URL): https://zdjp.si/wp-content/uploads/2023/07/UR%C5%A0KA-LAMPE-DEPORTACIJE-IZ-JULIJSKE-KRAJINE-Elektronska-izdaja-2023.pdf. - Način dostopa (URN): URN:NBN:SI:doc-5JNVYT88, Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-5JNVYT88

COBISS.SI-ID 154481923

19

    LAW and economic performance in the Roman world [Elektronski vir] / edited by Koenraad Verboven, Paul Erdkamp. - E-zbornik. - Leiden ; Boston : Brill, cop. 2022. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XI, 283 str.)) : ilustr., zvd. - (Impact of empire : Roman Empire, c. 200 B.C.-A.D. 476, ISSN 1572-0500 ; vol. 44)

Način dostopa (URL): https://ebookcentral.proquest.com/lib/uollaw/detail.action?docID=30171814 (Dostop iz prostorov Pravne fak. Univ. v Ljubljani ter oddaljeni dostop za študente in osebje Pravne fak. Univ. v Ljubljani)

COBISS.SI-ID 196544003

20

SARRIS, Peter, 1971-
    Justinian : emperor, soldier, saint / Peter Sarris. - 1st US ed. - New York : Basic Books, 2023. - X, 522 str. : ilustr. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 195437059

   

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

21

    The CAMBRIDGE handbook of immunities and international law / edited by Tom Ruys, Nicolas Angelet, Luca Ferro. - Cambridge (United Kingdom) [etc.] : Cambridge University Press., 2019. - LXXIII, 720 str. ; 26 cm

COBISS.SI-ID 195512579

22

    CODIFICATION of administrative law : a comparative study on the sources of administrative law / edited by Felix Uhlmann. - Oxford [etc.] : Hart, 2023. - VI, 438 str. : ilustr. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.bloomsbury.com/us/codification-of-administrative-law-9781509954926/ - pristajalna stran

COBISS.SI-ID 195682307

23

    CODIFICATION of administrative law [Elektronski vir] : a comparative study on the sources of administrative law / edited by Felix Uhlmann. - E-zbornik. - Oxford [etc.] : Hart, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka ePDF (VIII, 438 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.bloomsburycollections.com/monograph?docid=b-9781509954957 (Odprti dostop)

COBISS.SI-ID 195815427

24

    The EU Law Enforcement Directive (LED) : a commentary / edited by Eleni Kosta, Franziska Boehm ; assistant editors Diana Dimitrova, Irene Kamara. - 1st ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2024. - LXIX, 922 str. : tabele ; 26 cm

COBISS.SI-ID 186953731

25

FORAN, Michael P.
    Equality before the law : equal dignity, wrongful discrimination, and the rule of law / Michael P. Foran. - Oxford (UK) ; New York (NY) : Hart Publishing, 2023. - X, 216 str. ; 24 cm. - (Hart studies in constitutional theory ; Vol. 6)

COBISS.SI-ID 195692035

26

GRIMM, Dieter, 1937-
    Recht oder Politik? : die Kelsen-Schmitt-Kontroverse zur Verfassungsgerichtsbarkeit und die heutige Lage / Dieter Grimm. - Berlin : Duncker & Humblot, 2020. - 51 str. ; 21 cm. - (Carl-Schmitt-Vorlesungen ; Bd. 4)

Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1214452361/04 - Kazalo vsebine

COBISS.SI-ID 195870723

27

KOGOVŠEK Šalamon, Neža
    Migration law in Slovenia / Neža Kogovšek Šalamon. - 2nd ed. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, cop. 2018 (Croydon : CPI Group). - 244 str. : tabeli, avtorj. sl. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 1231213

28

KUSTEC, Simona
    Politike človekovih pravic [Elektronski vir] / Simona Kustec, Drago Zajc. - Brezplačna elektronska izd. - E-knjiga. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2023. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (179 str.)) : graf. prikazi, zvd. - (Znanstvene monografije Fakultete za management)

Način dostopa (URL): https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-318-0.pdf. - Način dostopa (URL): https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-319-7/index.html

COBISS.SI-ID 190090243

29

LYTHGOE, Gail
    The rebirth of territory / Gail Lythgoe. - Cambridge (United Kingdom) [etc.] : Cambridge University Press, 2024. - XV, 283 str. ; 24 cm. - (Cambridge studies in international and comparative law ; 186)

COBISS.SI-ID 195503363

30

MIGNOT-Mahdavi, Rebecca
    Drones and international law : a techno-legal machinery / Rebecca Mignot-Mahdavi. - Cambridge : Cambridge University Press, 2023. - XIII, 258 str. ; 24 cm. - (Cambridge studies in international and comparative law ; 180)

COBISS.SI-ID 173232387

31

TRAPP, Patricia
    The European Union's trade defence modernisation package : a missed opportunity at reconciling trade and competition? / Patricia Trapp. - Cham (Switzerland) : Springer Nature, 2022. - XVI, 332 str. ; 25 cm. - (EYIEL Monographs : Studies in European and International Economic Law ; vol. 23)

COBISS.SI-ID 195177475

  

PK Kazensko pravo

32

    PRAKTIKUM za kazensko materialno pravo / Vid Jakulin ... [et al.]. - 9. ponatis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2023 ([Ljubljana] : Cicero). - 157 str. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 157648899

33

    RE-reading Beccaria : on the contemporary significance of a penal classic / edited by Antje du Bois-Pedain and Shachar Eldar. - Oxford : Hart, 2024, cop. 2022. - VIII, 335 str. ; 24 cm. - (Studies in penal theory and penal ethics ; vol. 8)

COBISS.SI-ID 197139459

34

WICKS, Elizabeth
    Suicide and the law / Elizabeth Wicks. - Oxford [etc.] : Hart, 2023. - IX, 221 str. ; 24 cm

COBISS.SI-ID 195682819

   

PL Zakonodaja

35

HAUSMANN, Rainer
    Internationales und europäisches Familienrecht : EU-Verordnungen (Brüssel IIb-VO, EuGüVO, EuPartVO, EuSchutzMVO, EuUntVO, Rom III-VO) und Staatsverträge (ErwSÜ, EuSorgeRÜ, HAdoptÜ, HKÜ, HKUntÜ,HKUntVÜ, HUntÜ, HUntVÜ, HUP, HUÜ 2007, KSÜ, LugÜ 2007, MSA, UNUntGÜ) mit AdÜbAG, AdVermiG, AdWirkG, AUG, EGBGB, ErwSÜAG,EuGewSchVG, FamFG, IntFamRVG, IntGüRVG, ZPO / von Rainer Hausmann. - 3., neu bearbeitete und erweiterte Aufl. 2024. - München : C. H. Beck, 2024. - LII, 1994 str. ; 25 cm. - (Beck'sche Kurz-Kommentare)

Dostopno tudi na: https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FHausmannIntEUScheidR_3%2Fcont%2FHausmannIntEUScheidR%2Ehtm (dostop v prostorih Pravne fak. Univerze v Ljubljani)

COBISS.SI-ID 196974339

36

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) / uvodna pojasnila k noveli ZIZ-M in stvarno kazalo Dida Volk. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 295 str. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

COBISS.SI-ID 64817155

   

PV Varia

37

    KOMUNIKACIJSKA odličnost : kako razvijati, upravljati in voditi izjemno komuniciranje / Ralph Tench ... [et al.] ; [prevod Pika Kofol]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede : Slovensko društvo za odnose z javnostmi, 2023 ([Ljubljana] : Cicero). - XXXII, 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Marketing in odnosi z javnostmi. Strateško komuniciranje in odnosi z javnostmi)

COBISS.SI-ID 144364803

 

Magistrske diplomske naloge

1

BURGAR, Ema
    Razbremenitev objektivne odškodninske odgovornosti na področju prometa : magistrsko diplomsko delo / avtorica Ema Burgar. - Ljubljana : [E. Burgar], 2024. - 52 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=155837

COBISS.SI-ID 196952067

2

MOŠKON, Nejc
    Vpliv Uredbe o Evropskem javnem tožilstvu na slovenski kazenski postopek : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Nejc Moškon. - Ljubljana : [N. Moškon], 2024. - 51 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=155836

COBISS.SI-ID 196008707

3

RODE, Katja
    Vloga pogodb o urejanju premoženjskih razmerij med partnerjema v slovenskem pravnem redu : magistrska naloga / Katja Rode. - Ljubljana : [K. Rode], 2024. - 38 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=156254

COBISS.SI-ID 196431363

4

SOKOLIČ, Nejc
    Vplivi evropskega standarda zelenih obveznic na finančne trge : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Nejc Sokolič. - Ljubljana : [N. Sokolič], 2024. - X, 90 str. ; 30 cm : Tabele

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=155701

COBISS.SI-ID 195178243

5

ŠPILETIČ, Rok Jan
    Naravno pravo danes : kritika temeljnih naziranj naravnopravne šole Johna Finnisa : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Rok Jan Špiletič. - Ljubljana : [R. J. Špiletič], 2024. - 59 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=155645

COBISS.SI-ID 195981059

6

TOMC Arko, Maruša
    Vpliv oboroženih spopadov na pravice živali : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Maruša Tomc Arko. - Ljubljana : [M. Tomc Arko], 2024. - X, 51 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=155995

COBISS.SI-ID 195262211

7

UREK, Karin
    Re-regulacija energetskega sektorja s poudarki na državnih pomočeh in omejevanju z akti oblasti : magistrsko diplomsko delo / avtorica Karin Urek. - Ljubljana : [K. Urek], 2024. - 45 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=155511

COBISS.SI-ID 195994627

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115